Jelenlegi hely

Utolsó változások

4.4. Bitléptető és bitenkénti logikai operátorok

A léptető operátorok bit műveleteket végeznek, a kifejezés első operandusának bitjeit jobbra, vagy balra léptetik. A következő táblázat a Java nyelvben használt léptető operátorokat mutatja be:

4.3. Logikai operátorok

A relációs operátorokat gyakran használják logikai operátorokkal együtt, így összetettebb logikai kifejezéseket hozhatunk létre. A Java programozási nyelv hatféle logikai operátort – öt bináris és egy unáris – támogat, ahogy azt a következő táblázat mutatja:

4.2. Relációs operátorok

A relációs operátorok összehasonlítanak két értéket, és meghatározzák a köztük lévő kapcsolatot. Például a != true-t ad, ha a két operandus nem egyenlő. A következő táblázatban összegyűjtöttük a relációs operátorokat:

4.1. Aritmetikai operátorok

A Java programozási nyelvben sokféle aritmetikai operátor áll rendelkezésre lebegőpontos és egész számokhoz. Ezek az operátorok a + (összeadás), - (kivonás), * (szorzás), / (osztás) és % (maradékképzés). A következő lista összefoglalja a Java nyelv kétoperandusú aritmetikai operátorait.

3.4. Változók inicializálása

A lokális és tagváltozókat lehet inicializálni (kezdőértékkel ellátni) a deklarációnál. A változó adattípusa meghatározza a lehetséges kezdőérték típusát is.

3.2. Változó nevek

A program változónevekkel azonosítja a változóértékeket.

A Java nyelvben a következők érvényesek a nevekre:

2.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az objektum?
 • Mi az üzenet? Hogyan valósul meg a Java nyelvben?
 • Mi az osztály?
 • Mi az információ-elrejtés?
 • Mit értünk egy osztály publikus interfészén?
 • Mi az Object osztály szerepe?
 • Mitől objektumorientált egy program?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az absztrakció az objektumok közötti hasonlóságok figyelése, összegyűjtése.
 • Az osztályozás a világ objektumainak rendszerezése.
 • Az általánosítás a világ objektumainak leegyszerűsítése.

2.4. Az öröklődés

Az objektumorientált rendszerekben egyes objektumok között további összefüggéseket figyelhetünk meg. Bizonyos feltételeknek megfelelő objektumok egy másik osztályba sorolhatók. Például a hegyi vagy éppen a városi biciklik a biciklik speciális fajtái. Az objektumorientált szóhasználatban ezeket leszármazott osztálynak nevezzük. Hasonlóan, a bicikli osztály ősosztálya (szülő osztálya, bázisosztálya) a városi biciklik osztályának. Ezt az összefüggést mutatja a következő ábra:

1.4.1 Megjegyzések a Java nyelvben

/*
* A HelloWordApp program kiírja a köszöntő szöveget
*/
public class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        // Kiírja: "Hello World!"
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

A Java nyelv a megjegyzések három típusát támogatja. Hagyományos (C stílusú) megjegyzés:

/* szöveg */

A fordító a begépelt szöveget figyelmen kívül hagyja a /*-tól a */-ig.

/** dokumentáció */

1.2.2 A Java platform

A platform hardver vagy szoftverkörnyezet, ahol a programok futnak. A legtöbb platform a hardvert és az operációs rendszert jelenti. A Java platform annyiban különbözik a legtöbb más platformtól, hogy teljesen szoftverplatform, és más hardver alapú platformokra épül. A Java platform két komponensből áll:

 • Java VM
 • Java API

A Java API igen sok (több ezer) használatra kész szoftverkomponenst tartalmaz: csomagokba szervezett osztályokat és interfészeket.

A következő ábra bemutatja a Java platform működését.

Oldalak