Jelenlegi hely

Utolsó változások

6.4. A switch-case szerkezet

Akkor használhatjuk a switch utasítást, ha egy egész szám értéke alapján akarunk végrehajtani utasításokat. A következő SwitchDemo példaprogram egy month nevű egész típusú változót deklarál, melynek értéke vélhetőleg a hónapot reprezentálja egy dátumban. A program a switch utasítás használatával a hónap nevét jeleníti meg a month értéke alapján.

6.2. A for ciklus

A for utasítás jó módszer egy értéktartomány bejárására. A for utasításnak van egy hagyományos formája, és a Java 5.0-tól kezdődően egy továbbfejlesztett formája is, amit tömbökön és gyűjteményeken való egyszerű bejárásnál használhatunk. A for utasítás általános formája a következőképpen néz ki:

6.1. A while és a do-while ciklusok

Elől tesztelő ciklus

A while ciklus utasításblokk végrehajtására használható, amíg a feltétel igaz. A while ciklus szintaxisa:

5.5. Ellenőrző kérdések

 • Mit jelent a programblokk?
 • Hogyan kell egy programblokkot leírni Jávában?
 • Mondjon példát kifejezés-utasításra!
 • Kell e pontosvesszőt (;) írni egy kifejezés végére?
 • Azonos precedenciájú operátorok esetén mikor fog jobbról balra haladni a kiértékelés?

A következő sorok közül melyik fog hiba nélkül lefordulni?

 • float f=1.3;
 • char c="a";
 • byte b=257;
 • boolean b=null;
 • int i=10;

5.4. Összefoglalás

Egy kifejezés változók, operátorok és metódushívások sorozata (a nyelv szintaxisát figyelembe véve), amely egy értéket ad vissza. Írhatunk összetett kifejezéseket is egyszerűbbekből összeállítva mindaddig, amíg a magában foglalt, az operátorokhoz szükséges adattípusok megfelelőek. Ha összetett kifejezést írunk, akkor kifejezetten figyelnünk kell a zárójelezésre és arra, hogy mely operátoroknak kell kiértékelődniük elsőként.

5.3. Blokkok

A blokk nulla vagy több utasítás kapcsos zárójelek között, amely használható bárhol, ahol az önálló utasítások megengedettek. A következő részlet két blokkot mutat be a MaxVariablesDemo programból, mindegyik tartalmaz egy önálló utasítást:

if (Character.isUpperCase(aChar)) {
    System.out.println("The character " + aChar + " is upper case.");
} else {
    System.out.println("The character " + aChar + " is lower case.");
}

5.2. Utasítások

Az utasítások nagyjából a beszélt nyelv mondatainak felelnek meg. Az utasítás egy konkrét futási egységet hoz létre. A következő kifejezéstípusok szervezhetők utasításokba, amelyek pontosvesszővel (;) végződnek:

 • értékadó kifejezések
 • ++ és -- használata
 • metódushívások
 • objektumot létrehozó kifejezések

Az utasításoknak ezt a fajtáját kifejezés utasításoknak nevezzük. Itt láthatunk pár példát a kifejezés-utasításokra:

5. Kifejezések, utasítások, blokkok

A változók és az operátorok, amelyekkel az előző fejezetben ismerkedhettünk meg, a programok alapvető építőkövei. Változók, literálok és operátorok kombinációiból hozzuk létre a kifejezéseket vagy kódszegmenseket, amelyek számításokat végeznek, és értékeket adnak vissza. Néhány kifejezés utasításokba szervezhető. Ezek komplett futtatási egységek. Ezeket az utasításokat kapcsos zárójelek közé csoportosítva { és } kapjuk meg az utasításblokkokat.

4.7. Ellenőrző kérdések

 • Mit jelent a logikai kifejezés?
 • Hogyan kell logikai típusú változókat deklarálni?
 • Mire használható a != operátor?
 • Mire használható a || operátor?
 • Az és és vagy operátorok jobb oldali operandusa mikor kerül kiértékelésre?
 • Mi a különbség a >> és >>> operátorok között?

Mit ír ki a következő kódrészlet?

System.out.println(4/3);

 • 6
 • 0
 • 1
 • 7

4.5. Értékadó operátorok

Az alap értékadó (=) operátort használhatjuk arra, hogy egy értéket hozzárendeljünk egy változóhoz. A MaxVariablesDemo program az =-t használja, hogy inicializálja a változóit:

Oldalak