Jelenlegi hely

Utolsó változások

1.3.1. Applet példa

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class DrawingLines extends Applet {

   int width, height;

   public void init() {
      width = getSize().width;
      height = getSize().height;
      setBackground( Color.black );
   }

   public void paint( Graphics g ) {
      g.setColor( Color.green );
      for ( int i = 0; i < 10; ++i ) {
         g.drawLine( width, height, i * width / 10, 0 );
      }
   }
}

1.5. Ellenőrző kérdések

 • Mi a különbség a gépi kód és a Java bájtkód között?
 • Mi a Java platform két fő összetevője?
 • Mi a Java VM?
 • Mi a legfontosabb feltétele annak, hogy egy adott gépen lehessen Java programot futtatni?
 • Mi a Java API?
 • Milyen parancs indítja el a Java fordítóprogramot?
 • Milyen parancs indítja el a Java VM-t?
 • Mi az a Java nyelvi szerkezet, amivel a konzolra lehet írni?
 • Mire szolgálnak a megjegyzések a programban?
 • Mi a különbség a /* …*/, /** …*/ és a //… megjegyzés-szintaktika között?

3. Változók

A BasicsDemo program összeadja 1-től 10-ig az egész számokat, majd kiírja az eredményt.

public class BasicsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = 0;
        for (int current = 1; current <= 10; current++) {
            sum += current;
        }
        System.out.println("Sum = " + sum);
    }
}

A program a következőt írja ki:

Sum = 55

3.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az összefüggés a változó neve és értéke között?
 • Mit jelent, hogy egy változót deklarálni kell?
 • Hol kell lennie egy változó deklarációjának?
 • Hogyan kell leírni egy egész típusú változó deklarációját?
 • Mi a legnagyobb és legkisebb érték, amit egy egész típusú változóban tárolhatunk?
 • Mi a különbség a Java értékadó utasítása és a matematikai egyenlőség között?
 • Mi a lebegőpontos típus?

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

4.1.1 Implicit konverzió

Amikor egy aritmetikai operátor egyik operandusa egész, a másik pedig lebegőpontos, akkor az eredmény is lebegőpontos lesz. Az egész érték implicit módon lebegőpontos számmá konvertálódik, mielőtt a művelet végrehajtódna. A következő lista összefoglalja az aritmetikai operátorok értékét az adattípusok függvényében. A szükséges konverziók még a művelet végrehajtása előtt végre fognak hajtódni.

4.4.1 Bitmanipulációk a gyakorlatban

Egyebek között a bitenkénti műveletekkel hasznosan kezelhetők a logikai bitek is. Tegyük fel például, hogy az adott programban vannak logikai bitek, melyek a különböző összetevők állapotát határozzák meg a programban. Ez célravezetőbb, mint különböző boolean változók definiálása. Bitmanipuláció segítségével beállíthatók, és változtathatók az adott bitek értékei.

5.1. Kifejezések

A kifejezések hajtják végre a program feladatát. A kifejezéseket többek között változók kiszámítására, értékük beállítására és a program futásának ellenőrzésére használjuk. A kifejezéseknek kétféle feladata van: végrehajtani a számításokat, amelyeket a kifejezés alkotóelemi határoznak meg, és visszaadni a számítás végeredményét.

A kifejezés változók, operátorok és metódushívások olyan sorozata (a nyelv szintaxisát figyelembe véve) amely egy értéket ad vissza.

6.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az if utasítás?
 • Mit jelent, ha az if utasításnak else ága van?
 • Mi a while utasítás?
 • Mi a ciklusmag?
 • Mit jelent, hogy a while elöltesztelő ciklus?
 • Hogyan lehet hátultesztelő while ciklust írni?
 • Mi a for ciklus?
 • Elől-, vagy hátultesztelő a for ciklus?
 • Mit jelent az egymásba ágyazott ciklus?
 • Mit nevezünk címkének, hogyan címkézhetünk utasításokat?
 • Ismertesse a többszörös elágazás készítésére alkalmas utasítást!
 • Ismertesse a break utasítás használatát!

6.5. Vezérlésátadó utasítások

Kivételkezelő utasítások

A Java programozási nyelv egy kivételkezelésnek nevezett szolgáltatást nyújt, hogy segítse a programoknak a hibák felderítését és kezelését. Amikor egy hiba történik, a program „dob egy kivételt”. Ez azt jelenti, hogy a program normális végrehajtása megszakad, és megkísérel találni egy kivételkezelőt, vagyis egy olyan kódblokkot, ami a különféle típusú hibákat le tudja kezelni. A kivételkezelő blokk megkísérelheti a hiba kijavítását, vagy ha úgy tűnik, hogy a hiba visszaállíthatatlan, akkor szabályosan kilép a programból.

Oldalak