Azon metódusokat, amelyeket arra használunk, hogy információt szerezzünk egy objektumról, olvasó (vagy hozzáférő) metódusoknak nevezzük. Egy ilyen String-eknél, StringBuffer-eknék és StringBuilder-eknél használható metódus a length, amely visszaadja az objektumban tárolt karakterek számát. Miután az alábbi két sor végrehajtódik, a len változó értéke 17 lesz:

String palindrome = "Dot saw I was Tod";
int len = palindrome.length();

A length mellett StringBuffer és StringBuilder osztályok esetén használhatjuk még a capacity metódust is, amely a lefoglalt terület méretét adja vissza, és nem a használt területet. Például a dest nevű StringBuilder kapacitása a StringDemo programban nem változik, míg a hossza minden karakter beolvasása után nő egyel. A következő ábra mutatja a dest kapacitását és hosszát, miután kilenc karakter hozzá lett fűzve.

StringBuilder kapacitás

A StringBuffer vagy StringBuilder hossza a benne tárolt karakterek száma, míg kapacitása az előre lefoglalt karakterhelyek száma. A String osztály esetén a capacity metódus nem használható, mert a String tartalma nem változhat meg.