Jelenlegi hely

7.1.1. Változó deklarálása objektum hivatkozásként

Egy változót a következőképpen deklarálunk:

type name;

Ez közli a fordítóval, hogy a name tagot használjuk egy adatra hivatkozáshoz, aminek a típusa type. A Java nyelv a változó típusokat két fő kategóriára osztja: egyszerű típusok és hivatkozás (referencia) típusok.

Az egyszerű típusok (byte, short, int, long, char, float, double, boolean) mindig egyszerű értékeket tartalmaznak az adott típusból.

A hivatkozás típusok azonban némileg összetettebbek. A következő módok bármelyike szerint deklarálhatók:

A deklarált típus megegyezik az objektum osztályával:

MyClass myObject = new MyClass();

A deklarált típus egy szülő osztálya az objektum osztályának:

MyParent myObject = new MyClass();

A deklarált típus egy interfész, amit az objektum osztálya implementál:

MyInterface myObject = new MyClass();

Így is deklarálható egy változó:

MyClass myObject;

Ha ezt használjuk, a myObject értéke automatikusan null lesz, amíg egy objektum ténylegesen létre nem lesz hozva és hozzárendelve. A változó deklaráció önmagában nem hoz létre objektumot. Ehhez a new operátort kell használni.

Amíg egy változó nem tartalmaz hivatkozást objektumra, null hivatkozást tartalmaz. Ha az originOne változót ilyen módon deklaráljuk, akkor a következőképen illusztrálható (változó neve a hivatkozással, ami nem mutat sehova):

originOne