Jelenlegi hely

6.4. A switch-case szerkezet

Akkor használhatjuk a switch utasítást, ha egy egész szám értéke alapján akarunk végrehajtani utasításokat. A következő SwitchDemo példaprogram egy month nevű egész típusú változót deklarál, melynek értéke vélhetőleg a hónapot reprezentálja egy dátumban. A program a switch utasítás használatával a hónap nevét jeleníti meg a month értéke alapján.

public class SwitchDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 8;
        switch (month) {
            case 1:  System.out.println("January"); break;
            case 2:  System.out.println("February"); break;
            case 3:  System.out.println("March"); break;
            case 4:  System.out.println("April"); break;
            case 5:  System.out.println("May"); break;
            case 6:  System.out.println("June"); break;
            case 7:  System.out.println("July"); break;
            case 8:  System.out.println("August"); break;
            case 9:  System.out.println("September"); break;
            case 10: System.out.println("October"); break;
            case 11: System.out.println("November"); break;
            case 12: System.out.println("December"); break;
            default: System.out.println("Not a month!");
                    break;
        }
    }
}

A switch utasítás kiértékeli kifejezést, ez esetben a month értékét, és lefuttatja a megfelelő case utasítást. Ezáltal a program futási eredménye az August lesz. Természetesen ezt az if utasítás felhasználásával is megoldhatjuk:

int month = 8;
if (month == 1) {
    System.out.println("January");
} else if (month == 2) {
    System.out.println("February");
}
...

Annak eldöntése, hogy az if vagy a switch utasítást használjuk, programozói stílus kérdése. Megbízhatósági és más tényezők figyelembevételével eldönthetjük, melyiket használjuk. Míg egy if utasítást használhatunk arra, hogy egy értékkészlet vagy egy feltétel alapján hozzunk döntéseket, addig a switch utasítás egy egész szám értéke alapján hoz döntést. Másrészt minden case értéknek egyedinek kell lennie, és a vizsgált értékek csak konstansok lehetnek.

Egy másik érdekesség a switch utasításban a minden case utáni break utasítás. Minden egyes break utasítás megszakítja az épp bezáródó switch utasítást, és a vezérlés szála a switch blokk utáni első utasításhoz kerül. A break utasítások szükségesek, mivel nélkülük a case utasítások értelmüket vesztenék. Vagyis egy explicit break nélkül a vezérlés folytatólagosan a rákövetkező case utasításra kerül (átcsorog). Az alábbi SwitchDemo2 példa azt illusztrálja, hogyan lehet hasznos, ha a case utasítások egymás után lefutnak.

public class SwitchDemo2 {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 2;
        int year = 2000;
        int numDays = 0;
        switch (month) {
            case 1:
            case 3:
            case 5:
            case 7:
            case 8:
            case 10:
            case 12:
                numDays = 31;
                break;
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11:
                numDays = 30;
                break;
            case 2:
                if ( ((year % 4 == 0) && !(year % 100 == 0))
                     || (year % 400 == 0) )
                    numDays = 29;
                else
                    numDays = 28;
                break;
            default:
                numDays = 0;
                   break;
        }
        System.out.println("Number of Days = " + numDays);
    }
}

A program kimenete:

Number of Days = 29

Technikailag az utolsó break nem szükséges, mivel a vezérlés amúgy is befejeződne, kilépve a switch utasításból. Azonban javasolt ekkor is a break használata, mivel így a kód könnyebben módosítható és kevésbé hajlamos a hibára. Később még látni fogjuk a ciklusok megszakítására használt break-et.
Végül a switch utasításban használhatjuk a default utasítást, hogy mindazokat az értékeket is kezelhessük, amelyek nem voltak egy case utasításban sem kezelve.

Megjegyzés: A default utasításnak nem kell feltétlenül az utolsónak lenni, bár így a leglogikusabb és így is szokás általában elhelyezni. Ugyanígy a case ágak sorrendjének is csak akkor lehet jelentősége, ha van olyan ág, amelyiket nem zártunk le breakkel.