Jelenlegi hely

6.1. A while és a do-while ciklusok

Elől tesztelő ciklus

A while ciklus utasításblokk végrehajtására használható, amíg a feltétel igaz. A while ciklus szintaxisa:

while (feltétel) {
    utasítások
}

A while ciklus először kiértékeli a feltételt, amely művelet egy boolean értéket ad vissza. Ha a kifejezés értéke igaz, a while ciklus végrehajtja while blokkjában szereplő utasításokat. A while ciklus addig értékeli ki a kifejezést és hajtja végre az utasításblokkot, amíg a kifejezés hamis értékű nem lesz.

A következő WhileDemo nevű példaprogram a while ciklust használja fel, amely megvizsgálja a sztring karaktereit, hozzáfűzi a sztring minden karakterét a sztring puffer végéhez, amíg ’g’ betűvel nem találkozik.

public class WhileDemo {
    public static void main(String[] args) {

        String copyFromMe = "Copy this string until you " +
                            "encounter the letter 'g'.";
        StringBuffer copyToMe = new StringBuffer();

        int i = 0;
        char c = copyFromMe.charAt(i);

        while (c != 'g') {
            copyToMe.append(c);
            c = copyFromMe.charAt(++i);
        }
        System.out.println(copyToMe);
    }
}

Az érték, amelyet az utolsó sor ír ki:

Copy this strin

Hátul tesztelő ciklus

A Java nyelv egy a while ciklushoz hasonló utasítást is biztosít — a do-while ciklust. A do-while szintaxisa:

do {
    utasítás(ok)
} while (feltétel);

Ahelyett, hogy a feltételt a ciklus végrehajtása előtt értékelné ki, a do-while ezt a ciklusmag lefutása után teszi meg. Így a do-while magjában szereplő utasítások minimum egyszer végrehajtódnak.

Itt látható az előző program do-while ciklussal megvalósítva, ami a DoWhileDemo nevet kapta:

public class DoWhileDemo {
    public static void main(String[] args) {

        String copyFromMe = "Copy this string until you " +
                            "encounter the letter 'g'.";
        StringBuffer copyToMe = new StringBuffer();

        int i = 0;
        char c = copyFromMe.charAt(i);

        do {
            copyToMe.append(c);
            c = copyFromMe.charAt(++i);
        } while (c != 'g');
        System.out.println(scopyToMe);
    }
}

Az érték, amelyet az utolsó sorban kiír:

Copy this strin