Az utasítások nagyjából a beszélt nyelv mondatainak felelnek meg. Az utasítás egy konkrét futási egységet hoz létre. A következő kifejezéstípusok szervezhetők utasításokba, amelyek pontosvesszővel (;) végződnek:

  • értékadó kifejezések
  • ++ és -- használata
  • metódushívások
  • objektumot létrehozó kifejezések

Az utasításoknak ezt a fajtáját kifejezés utasításoknak nevezzük. Itt láthatunk pár példát a kifejezés-utasításokra:

aValue = 8933.234;                      //értékadó utasítás
aValue++;                               //növelés      
System.out.println(aValue);             //metódus hívás    
Integer integerObject = new Integer(4); //objektum létrehozás

A kifejezés-utasításokon kívül még kétféle típust kell megemlítenünk. A deklarációs utasítás létrehoz egy változót. Sok példát láthattunk már deklarációs utasításokra.

double aValue = 8933.234;             //deklarációs utasítás

A végrehajtás-vezérlő utasítás szabályozza, hogy az utasítások milyen sorrendben hajtódnak végre. A for ciklus és az if utasítás jó példák a végrehajtás-vezérlő szerkezetre.