Jelenlegi hely

4.3. Logikai operátorok

A relációs operátorokat gyakran használják logikai operátorokkal együtt, így összetettebb logikai kifejezéseket hozhatunk létre. A Java programozási nyelv hatféle logikai operátort – öt bináris és egy unáris – támogat, ahogy azt a következő táblázat mutatja:

  • op1 && op2 Logikai és: true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyaránt true; op2 feltételes kiértékelésű
  • op1 || op2 Logikai vagy: true-t ad vissza, ha op1 vagy op2 true; op2 feltételes kiértékelésű
  • !op Logikai nem: true-t ad vissza, ha op false, és fordítva
  • op1 & op2 Bitenkénti és: true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyaránt boolean és true; op1 és op2 mindig kiértékelődik; ha mindkét operandus szám, akkor bitenkénti és művelet
  • op1 | op2 Bitenkénti vagy: true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyaránt boolean vagy op1 vagy op2 true; op1 és op2 mindig kiértékelődik; ha mindkét operandus szám, akkor bitenkénti vagy művelet
  • op1 ^ op2 Bitenkénti kizáró vagy: true-t ad vissza, ha op1 és op2 különböző — vagy egyik, vagy másik, de nem egyszerre mindkét operandus true

A következő példa az && operátort használja a két rész-kifejezés logikai értékének összekapcsolására:

0 <= index && index < NUM_ENTRIES