Jelenlegi hely

4.2. Relációs operátorok

A relációs operátorok összehasonlítanak két értéket, és meghatározzák a köztük lévő kapcsolatot. Például a != true-t ad, ha a két operandus nem egyenlő. A következő táblázatban összegyűjtöttük a relációs operátorokat:

  • op1 > op2 true-t ad vissza, ha op1 nagyobb, mint op2
  • op1 >= op2 true-t ad vissza, ha op1 nagyobb vagy egyenlő, mint op2
  • op1 < op2 true-t ad vissza, ha op1 kisebb, mint op2
  • op1 <= op2 true-t ad vissza, ha op1 kisebb vagy egyenlő, mint op2
  • op1 == op2 true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyenlők
  • op1 != op2 true-t ad vissza, ha op1 és op2 nem egyenlők

A következő példában (RelationalDemo) definiálunk három int típusú számot, és relációs operátorok használatával összehasonlítjuk őket. Az összehasonlító műveleteket félkövér betűtípussal emeltük ki:

public class RelationalDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 37;
        int j = 42;
        int k = 42;
        System.out.println("Variable values...");
        System.out.println("    i = " + i);
        System.out.println("    j = " + j);
        System.out.println("    k = " + k);
        System.out.println("Greater than...");
        System.out.println("    i > j = " + (i > j));//false
        System.out.println("    j > i = " + (j > i));//true
        System.out.println("    k > j = " + (k > j));//false;
        System.out.println("Greater than or equal to...");
        System.out.println("    i >= j = " + (i >= j));//false
        System.out.println("    j >= i = " + (j >= i));//true
        System.out.println("    k >= j = " + (k >= j));//true
        System.out.println("Less than...");
        System.out.println("    i < j = " + (i < j));//true
        System.out.println("    j < i = " + (j < i));//false
        System.out.println("    k < j = " + (k < j));//false
        System.out.println("Less than or equal to...");
        System.out.println("    i <= j = " + (i <= j));//true
        System.out.println("    j <= i = " + (j <= i));//false
        System.out.println("    k <= j = " + (k <= j));//true
        System.out.println("Equal to...");
        System.out.println("    i == j = " + (i == j));//false
        System.out.println("    k == j = " + (k == j));//true
        System.out.println("Not equal to...");
        System.out.println("    i != j = " + (i != j));//true
        System.out.println("    k != j = " + (k != j));//false
    }
}

A fenti program kimenete:

Variable values...
    i = 37
    j = 42
    k = 42
Greater than...
    i > j = false
    j > i = true
    k > j = false
Greater than or equal to...
    i >= j = false
    j >= i = true
    k >= j = true
Less than...
    i < j = true
    j < i = false
    k < j = false
Less than or equal to...
    i <= j = true
    j <= i = false
    k <= j = true
Equal to...
    i == j = false
    k == j = true
Not equal to...
    i != j = true
    k != j = false