Jelenlegi hely

4.1. Aritmetikai operátorok

A Java programozási nyelvben sokféle aritmetikai operátor áll rendelkezésre lebegőpontos és egész számokhoz. Ezek az operátorok a + (összeadás), - (kivonás), * (szorzás), / (osztás) és % (maradékképzés). A következő lista összefoglalja a Java nyelv kétoperandusú aritmetikai operátorait.

  • op1 + op2 op1 és op2 összeadása, valamint sztring összefűzés
  • op1 - op2 op2 és op1 különbsége
  • op1 * op2 op1 és op2 szorzata
  • op1 / op2 op1 és op2 (egész) hányadosa
  • op1 % op2 op1 és op2 egész osztás maradéka

Az ArithmeticDemo példaprogram definiál két egész és két dupla-pontosságú lebegőpontos számot, és öt aritmetikai operátort mutat be. Ezen kívül használja a + operátort sztringek összefűzésére.

public class ArithmeticDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 37;
        int j = 42;
        double x = 27.475;
        double y = 7.22;
        System.out.println("Variable values...");
        System.out.println("    i = " + i);
        System.out.println("    j = " + j);
        System.out.println("    x = " + x);
        System.out.println("    y = " + y);
        System.out.println("Adding...");
        System.out.println("    i + j = " + (i + j));
        System.out.println("    x + y = " + (x + y));
        System.out.println("Subtracting...");
        System.out.println("    i - j = " + (i - j));
        System.out.println("    x - y = " + (x – y));
        System.out.println("Multiplying...");
        System.out.println("    i * j = " + (i * j));
        System.out.println("    x * y = " + (x * y));
        System.out.println("Dividing...");
        System.out.println("    i / j = " + (i / j));
        System.out.println("    x / y = " + (x / y));
        System.out.println("Computing the remainder...");
        System.out.println("    i % j = " + (i % j));
        System.out.println("    x % y = " + (x % y));
        System.out.println("Mixing types...");
        System.out.println("    j + y = " + (j + y));
        System.out.println("    i * x = " + (i * x));
    }
}

A program kimenete:

Variable values...
    i = 37
    j = 42
    x = 27.475
    y = 7.22
Adding...
    i + j = 79
    x + y = 34.695
Subtracting...
    i - j = -5
    x - y = 20.255
Multiplying...
    i * j = 1554
    x * y = 198.37
Dividing...
    i / j = 0
    x / y = 3.8054
Computing the remainder...
    i % j = 37
    x % y = 5.815
Mixing types...
    j + y = 49.22
    i * x = 1016.58