Jelenlegi hely

4. Operátorok

Az operátorok egy, kettő vagy három operanduson hajtanak végre egy műveletet. Az egyoperandusú operátorokat unáris operátoroknak hívjuk. Például a ++ operátor az operandusát 1-el növeli. A kétoperandusú operátorokat bináris operátoroknak hívjuk. Például az = operátor a jobb oldali operandus értékét a baloldali operandusba másolja. Végül a háromoperandusú operátor három operandust vár. Javában egy háromoperandusú operátor van, a ? : feltételes operátor.

Az unáris operátorok lehetővé teszik a prefix és postfix jelölés is:

operator op             //prefix
op operator             //postfix

Az összes bináris operátor infix jelölést alkalmaz, vagyis az operátor az operandusok között szerepel:

op1 operator op2        //infix

A háromoperandusú operátor szintén infix jelölést tesz lehetővé. Az operátor mindkét komponense az operandusok között szerepel:

op1 ? op2 : op3         //infix

A művelet végrehajtása után a kifejezés értéke rendelkezésre áll. Az érték függ az operátortól és az operandusok típusától is. Aritmetikai operátorok esetén a típus alá van rendelve az operandusoknak: ha két int értéket adunk össze, az érték is int lesz.

Megjegyzendő, hogy a Javában a kifejezések kiértékelési sorrendje rögzített, vagyis egy művelet operandusai mindig balról jobbra értékelődnek ki (ha egyáltalán kiértékelődnek, lásd rövidzár kiértékelés), még a művelet elvégzése előtt.