Jelenlegi hely

3.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az összefüggés a változó neve és értéke között?
 • Mit jelent, hogy egy változót deklarálni kell?
 • Hol kell lennie egy változó deklarációjának?
 • Hogyan kell leírni egy egész típusú változó deklarációját?
 • Mi a legnagyobb és legkisebb érték, amit egy egész típusú változóban tárolhatunk?
 • Mi a különbség a Java értékadó utasítása és a matematikai egyenlőség között?
 • Mi a lebegőpontos típus?

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

public class Test {
    public static void main (String args []) {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println("The age is " + age);
    }
}
 • Lefordul, majd lefut kimenet nélkül
 • Kiírja a The age is 1 szöveget
 • Lefordul, majd elindul, és futási hibával leáll
 • Nem fordul le

Melyik a helyes forma, ha egy a betűt tartalmazó karakterliterált szeretnénk létrehozni?

 • ’a’
 • ”a”
 • new Character(a)
 • \000a

Milyen értékeket vehet fel egy byte típusú változó?

 • 0 – 65 535
 • (–128) – 127
 • (–32 768) – 32 767
 • (–256) – 255

Melyik nem fordul le?

 • int i = 32;
 • float f = 45.0;
 • double d = 45.0;

Melyik sor fordul le hiba és figyelmeztetés nélkül?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • float f=1.3;
 • char c="a";
 • byte b=257;
 • boolean b=null;
 • int i=10;

Melyik korrekt változónév?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • 2variable
 • variable2
 • _whatavariable
 • _3_
 • #myvar

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

public class Question01 {
    public static void main(String[] args){
        int y=0;
        int x=z=1;                        // A
        System.out.println(y+","+x+","+z);    // B
    }
}
 • Kiírja: 0, 1, 1
 • Kiírja: 0, 0, 1
 • Fordítási hiba az A jelű sorban
 • Fordítási hiba a B jelű sorban
 • Fordítási hiba mindkét (A és B) sorban