Jelenlegi hely

3.5. Végleges változók

Változót lehet véglegesen is deklarálni. A végleges változó értékét nem lehet megváltoztatni az inicializálás után. Más nyelvekben ezt konstans változóknak is hívják.

A végleges változók deklarációjánál a final kulcsszót kell használni:

final int aFinalVar = 0;

A végleges lokális változót nem kötelező a deklarációnál inicializálni, de addig nem használhatjuk a változót, amíg nem történik meg az inicializálás:

final int blankFinal;
. . . // nem használható
blankFinal = 0;