Jelenlegi hely

3. Változók

A BasicsDemo program összeadja 1-től 10-ig az egész számokat, majd kiírja az eredményt.

public class BasicsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = 0;
        for (int current = 1; current <= 10; current++) {
            sum += current;
        }
        System.out.println("Sum = " + sum);
    }
}

A program a következőt írja ki:

Sum = 55

Ez a kis program használja az alapvető nyelvi elemeket: változókat, operátorokat és vezérlési szerkezeteket.

Az objektum az állapotát változókban tárolja.

A változó olyan adatelem, amely azonosítóval van ellátva.

Egy változó nevét és típusát egyértelműen meg kell adni a programunkban, ha használni akarjuk azt. A változó neve csak érvényes azonosító lehet: tetszőleges hosszúságú Unicode karakterekből álló sorozat, de az első helyen csak betű szerepelhet. A változó típusa meghatározza, hogy milyen értékeket vehet fel a változó, és milyen műveleteket hajthatunk végre rajta. A változó nevét és típusát a változódeklarációban adjuk meg, ami általában ehhez hasonló:

type name;

A változó rendelkezik hatókörrel (érvényességi tartománnyal) is. A hatáskört a változódeklaráció helye egyértelműen meghatározza.

Az alábbi példa különböző változók deklarációját mutatja:

public class MaxVariablesDemo {
    public static void main(String args[]) {
        byte largestByte = Byte.MAX_VALUE;
        short largestShort = Short.MAX_VALUE;
        int largestInteger = Integer.MAX_VALUE;
        long largestLong = Long.MAX_VALUE;
        float largestFloat = Float.MAX_VALUE;
        double largestDouble = Double.MAX_VALUE;
        char aChar = 'S';
        boolean aBoolean = true;
        System.out.println("The largest byte value is " + largestByte);
        System.out.println("The largest short value is " + largestShort);
        System.out.println("The largest integer value is " + largestInteger);
        System.out.println("The largest long value is " + largestLong);
        System.out.println("The largest float value is " + largestFloat);
        System.out.println("The largest double value is " + largestDouble);
        if (Character.isUpperCase(aChar)) {
            System.out.println("The character " + aChar + " is upper case.");
        } else {
            System.out.println("The character " + aChar + " is lower case.");
        }
        System.out.println("The value of aBoolean is " + aBoolean);
    }
}

A program kimenete:

The largest byte value is 127
The largest short value is 32767
The largest integer value is 2147483647
The largest long value is 9223372036854775807
The largest float value is 3.40282e+38
The largest double value is 1.79769e+308
The character S is upper case.
The value of aBoolean is true