Jelenlegi hely

2.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az objektum?
 • Mi az üzenet? Hogyan valósul meg a Java nyelvben?
 • Mi az osztály?
 • Mi az információ-elrejtés?
 • Mit értünk egy osztály publikus interfészén?
 • Mi az Object osztály szerepe?
 • Mitől objektumorientált egy program?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az absztrakció az objektumok közötti hasonlóságok figyelése, összegyűjtése.
 • Az osztályozás a világ objektumainak rendszerezése.
 • Az általánosítás a világ objektumainak leegyszerűsítése.
 • A specializálás egy szűkebb kategória meghatározása az objektumok különbözősége alapján.
 • Az objektumorientált program egymással kommunikáló objektumok összessége, ahol minden objektumnak megvan a jól meghatározott feladatköre.
 • Az objektum példányokat tulajdonságaik és viselkedésük alapján osztályokba soroljuk.
 • Csak akkor küldhető üzenet egy objektumnak, ha a küldő és a fogadó objektum kapcsolatban állnak egymással.
 • Ha két objektum állapota megegyezik, akkor a két objektum azonos.
 • Az osztály meghatározza objektumainak viselkedését.
 • Ha két objektum ugyanahhoz az osztályhoz tartozik, és ugyanaz az állapota, akkor ugyanarra az üzenetre ugyanúgy reagál.

Gyakorló feladat

Modellezze egy nyelviskola tanfolyam-szervezési feladatkörét!

 • Kik vesznek részt a folyamatban?
 • Hogyan osztályozhatjuk őket?
 • Milyen öröklési kapcsolatok vannak az osztályok között?
 • Milyen műveleteket képesek végezni az objektumok?

Modellezze egy cég (pl. egy 5-10 fős Kft.) tevékenységét!

 • A munka során mik (és kik) tekinthetők objektumnak?
 • Milyen jellemzőkkel és viselkedési lehetőségekkel (itt speciálisabban munkaképességekkel) rendelkeznek?
 • Van-e osztályozási lehetőség az objektumok között?