Jelenlegi hely

12.4. Az Object osztály metódusai

Az Object osztály minden osztály közös őse, az osztályhierarchia tetején áll. Minden osztály közvetlen vagy közvetett módon utódja az Object osztálynak, így minden osztály rendelkezik az Object osztály metódusaival. Ez az osztály definiálja azt az alapvető működést, mely minden objektumnál rendelkezésre áll.
Az Object osztály által nyújtott legfontosabb metódusok a következők:

  • clone
  • equals és hashCode
  • finalize
  • toString
  • getClass

Ezeket sorra tárgyaljuk a következőkben.