Jelenlegi hely

11.2. Tagváltozók deklarálása

A Bicycle a következő kód szerint definiálja tagváltozóit:

    private int cadence;
    private int gear;
    private int speed;

Ez a kód deklarálja a tagváltozókat, de más változókat, mint például a lokális változókat nem. A tagváltozók deklarációja az osztálytörzsben, bármilyen konstruktoron és eljáráson kívül történik meg. Az itt deklarált tagváltozók int típusúak. Természetesen a deklarációk komplexebbek is lehetnek.

A private kulcsszó mint privát tagokat vezeti be a tagokat. Ez azt jelenti, hogy csak a Bicycle osztály tagjai férhetnek hozzájuk.

Nem csak típust, nevet és hozzáférési szintet lehet meghatározni, hanem más attribútumokat is, ideértve azt, hogy a változó-e, vagy konstans. A következő lista tartalmazza az összes lehetséges tagváltozó deklarációs elemet.

hozzáférési szint (opcionális) A következő négy hozzáférési szint szerint vezérelhető, hogy más osztályok hogyan férhessenek hozzá a tagváltozókhoz: public, protected, csomag szintű, vagy private.

  • static (opcionális) Osztályváltozót, és nem példányváltozót deklarál.
  • final (opcionális) a változó értéke végleges, meg nem változtatható (konstans) Fordítási idejű hibát okoz, ha a program megpróbál megváltoztatni egy final változót. Szokás szerint a konstans értékek nevei nagybetűvel íródnak. A következő változó deklaráció a PI változót határozza meg, melynek értéke π (.3.141592653589793), és nem lehet megváltoztatni: final double PI = 3.141592653589793;
  • transient (opcionális) a változót átmenetiként azonosítja
  • volatile (opcionális) Megakadályozza, hogy a fordító végrehajtson bizonyos optimalizálásokat a tagon.
  • típusnév: A változó típusa és neve. Mint más változóknak, a tagváltozóknak is szükséges, hogy típusa legyen. Használhatók egyszerű típusnevek, mint például az int, float vagy boolean. Továbbá használhatók referencia típusok, mint például a tömb, objektum vagy interfész nevek. Egy tagváltozó neve lehet minden megengedett azonosító, mely szokás szerint kisbetűvel kezdődik. Két vagy több tagváltozónak nem lehet megegyező neve egy osztályon belül