Jelenlegi hely

11.10. Ellenőrző kérdések

 • Mi az információelrejtés előnye, és hogyan valósul meg Javában?
 • Mi az üzenet? Hogyan valósul meg Javában?
 • Mi az osztály? Hogyan hozzuk létre Javában?
 • Mi az objektum? Hogyan hozunk létre Javában?
 • Mi a metódus aláírása (szignatúrája)?
 • Mi a void típus?
 • Mik játszódnak le egy metódus híváskor?
 • Hogyan adja vissza a metódus a visszatérési értékét?
 • Mi történik a metódus által deklarált változókkal?
 • Mi az objektum, mi az osztály és mi a kapcsolatuk?
 • Mi a különbség a példányváltozó és az osztályváltozó között?
 • Mi az objektumreferencia?
 • Mit jelent a null?
 • Hogyan hívhatjuk meg egy objektum metódusait az objektumreferencián keresztül?
 • Mi a konstruktor?
 • Hogyan hívjuk meg a konstruktort?
 • Mi az alapértelmezett konstruktor?
 • Mikor generál alapértelmezett konstruktort a fordító maga?
 • Hogyan hivatkozhatunk egy objektum példányváltozóira az objektumreferencián keresztül?
 • Mit jelent az, hogy a Jáva rendszerben egy szemétgyűjtő működik? Mik ennek a következményei?
 • Mi a statikus változó?
 • Elérhető-e a statikus változó nem statikus metódusból?
 • Milyen referenciával lehet elérni a statikus változót?
 • Mi a statikus metódus?
 • Elérhet-e példányváltozót statikus metódus?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az objektumot létrehozásakor inicializálni kell.
 • Az objektum kezdeti állapotát a konstruktor állítja be.
 • Az osztálymetódus elvileg elérheti a példányváltozót.
 • A példánymetódus elvileg elérheti az osztályváltozót.
 • A this a megszólított objektum referenciája.
 • A konstruktor visszatérési értéke boolean.
 • A konstruktor neveként ajánlatos az osztály nevét adni, de ez nem kötelező.
 • Egy statikus metódus meghívhatja ugyanazon osztály egy nem statikus metódusát a this kulcsszó segítségével.
 • Az osztály konstruktorából meghívható az osztály egy másik, túlterhelt konstruktora, annak nevére való hivatkozással.
 • Egy osztálynak minden esetben van paraméter nélküli konstruktora.
 • Ha az osztálynak nincs explicit konstruktora, akkor a rendszer megad egy alapértelmezés szerinti, paraméter nélkülit.
 • A konstruktor lehet final.
 • A konstruktor blokkja lehet üres.
 • Az osztályinicializáló blokk beállítja az objektum kezdeti értékeit.
 • Az inicializálók közül először futnak le az osztályinicializálók, és csak azután kerülnek végrehajtásra a példányinicializálók.
 • Egy objektum létrehozható saját osztályából de csak osztálymetódusból.

A következő osztály esetén melyik a helyes konstruktor definíció?

public class Test {
    ....
}
 • public void Test() {…}
 • public Test() {…}
 • public static Test() {…}
 • public static void Test() {…}

A következő metódus esetén milyen típusú kifejezést írjunk a return után?

 • public void add(int a) {...}
 • void
 • int
 • semmit