Jelenlegi hely

1.5. Ellenőrző kérdések

 • Mi a különbség a gépi kód és a Java bájtkód között?
 • Mi a Java platform két fő összetevője?
 • Mi a Java VM?
 • Mi a legfontosabb feltétele annak, hogy egy adott gépen lehessen Java programot futtatni?
 • Mi a Java API?
 • Milyen parancs indítja el a Java fordítóprogramot?
 • Milyen parancs indítja el a Java VM-t?
 • Mi az a Java nyelvi szerkezet, amivel a konzolra lehet írni?
 • Mire szolgálnak a megjegyzések a programban?
 • Mi a különbség a /* …*/, /** …*/ és a //… megjegyzés-szintaktika között?
 • Melyik metódus fog először elindulni egy Java program esetén? Írjon egy egyszerű példát az alkalmazására!

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • A natív kód az ember számára könnyen értelmezhető programkód.
 • A Java fordító gépfüggetlen közbenső kódot, bájtkódot generál.
 • Az interpreter a tárgykódot visszaalakítja forráskóddá.
 • A forráskód egy szöveg, melyet a fordítóprogram értelmez, illetve fordít le.
 • A forráskód a számítógép által értelmezhető, közvetlenül futtatható kód.

Mit tartalmaz a main függvény paraméterének 0. eleme?

 • A program nevét
 • A paraméterek számát
 • Az első paramétert