Minden Java alkalmazásnak tartalmaznia kell main metódust a következő deklarációval:

public static void main(String[] args)

A main metódus deklarációja három módosítót tartalmaz:

  • public: jelzi, hogy a metódust más osztálybeli objektumokból is meg lehet hívni
  • static: jelzi, hogy a main osztálymetódus
  • void: jelzi, hogy a metódusnak nincs visszatérési értéke

Hogyan hívódik meg a main metódus?

A Java nyelvben a main metódus hasonló a C nyelv main függvényéhez. Amikor a Java értelmező végrehajt egy alkalmazást, először meghívja az osztály main metódusát. Az alkalmazásunk további metódusait (közvetlenül vagy közvetve) a main fogja meghívni. Ha main nélkül próbálunk egy alkalmazást futtatni, az értelmező megtagadja a végrehajtást, és hibaüzenetet kapunk.

Megjegyzés: A main függvényre csak hagyományos alkalmazások esetén van szükség. Beágyazott Java program (applet, midlet, servlet) esetén a program az őt tartalmazó futtatókörnyezet (böngésző, szervlet konténer) speciális közreműködésével fog futni.

A main metódus paramétere

A main metódusnak egy paramétere van, amely sztringek tömbje. Ez a tömb a parancssori paramétereket tartalmazza. A példaprogramunkban nem foglalkoztunk az esetleges parancssori paraméterekkel.

Megjegyzés: A C nyelvtől eltérően az args tömb nem tartalmazza a program nevét. Ez ugyanis az önelemzés (reflection) módszerével könnyen megállapítható. Másrészt a Java nyelvben a tömb objektum, tudja a méretét, így nincs szükség további paraméterre.