A következő kód mutatja az osztálydefiníciós blokkot.

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Az osztály (class) alapvető építőeleme az objektumorientált nyelveknek. Az osztály az adatok és viselkedések összességéből álló példányok sablonját adja meg. Amikor az osztályból példányt hozunk létre, akkor tulajdonképpen egy olyan objektum jön létre, amelyik úgy épül fel, és úgy viselkedik, mint az osztály egyéb példányai.

Az adatok az objektumpéldányok változóiként írhatók le, a viselkedések pedig a metódusokkal.

A valós életből egy hagyományos példa a téglalap osztály. Az osztály tartalmaz változókat a pozíció, valamint a szélesség és magasság leírására, és tartalmaz metódust a terület kiszámítására.

A Java nyelvben a legegyszerűbb osztálydefiníció a következő:

class name {
}

A class kulcsszóval és az osztály nevével kezdődik az osztálydefiníció, majd kapcsos-zárójelek között változók és metódusok következnek. A korábbi példa alkalmazásunkban nincs változó, és csak egyetlen metódus van main néven.