9.2. Szövegből számmá konvertálás

Néha szükség van arra, hogy a Stringként rendelkezésre álló adatot számként kell értelmeznünk, például a felhasználó által bevitt adatot esetén.

A numerikus csomagoló osztályok mindegyike biztosítja a valueOf metódust, amely String-et konvertál adott objektummá.

A következő ValueOfDemo példaprogram kap két String-et parancssorból, konvertálja azokat szám objektummá, majd elvégez két aritmetikai műveletet az értékekkel.

public class ValueOfDemo {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 2) {
            float a = Float.valueOf(args[0]).floatValue();
            float b = Float.valueOf(args[1]).floatValue();
            System.out.println("a + b = " + (a + b) );
            System.out.println("a - b = " + (a - b) );
            System.out.println("a * b = " + (a * b) );
            System.out.println("a / b = " + (a / b) );
            System.out.println("a % b = " + (a % b) );
        } else {
            System.out.println("This program requires" +
                "two command-line arguments.");
        }
    }
}

A következőkben a program kimenetét láthatjuk, amely a 4.5 és a 87.2-t használta parancssori paraméternek:

a + b = 91.7
a - b = -82.7
a * b = 392.4
a / b = 0.0516055
a % b = 4.5