Java programozás

Jogi nyilatkozat és bevezetés

Jogi nyilatkozat

A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, továbbadhatja, amennyiben feltünteti a szerző nevét és a mű címét, de kereskedelmi célra nem használhatja fel.

A szerző a lehetőségei szerinti legnagyobb gondossággal járt el a könyv írása közben. De ettől még számítani kell szerkesztői pontatlanságra, sőt nem zárható ki a tárgyi tévedés sem. Mindezzel együtt e könyv alkalmas az alapismeretek megszerzésére.

A kiadvány létrejöttét a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara támogatta.

Bevezetés

Ezzel a jegyzettel arra vállalkozok, hogy a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán tanuló műszaki informatikus hallgatók „kezébe” olyan írásos anyagot adjak, amely az előadások és gyakorlatok mellett további segítséget ad a Java nyelv alapjainak és alapvetőbb osztályainak alapos megismerésére.

A jegyzet használatához nem nélkülözhetetlen, de erősen javasolt az előadások látogatása és a gyakorlatokon való aktív részvétel. A jegyzet alapvetően a tanórák menetéhez kapcsolódó lineáris feldolgozásra készült, de a fejezetek egy része nem épít a közvetlen megelőző fejezetekre.

Az egyes fejezetek tananyagának elsajátításához az elméleti rész átolvasása után az ellenőrző kérdések alapos átgondolását, valamint a gyakorló feladatok megoldását javaslom. Enélkül a tantárgy teljesítése a hallgatók többsége számára nem lesz eredményes.

A jegyzet feltételezi a C++ programozási nyelv minimum közép szintű ismeretét. Az anyag elsajátítása ennek hiányában sem lehetetlen, de több időt kell ráfordítani.

A jegyzet alapos áttanulmányozása és a Java programozás komolyabb gyakorlása után akár a Sun Java programozói minősítésének megszerzésére is lehet készülni.

Köszönet

A jegyzet elkészítéséhez elsősorban a Sun Microsystems Java Tutorial-ját használtam. További információkért a http://java.sun.com oldalt, valamint az ELTE nehezen elérhető, de nagyon népszerű „Java Útikalauz programozóknak” című könyvét ajánlom.

Szeretnék köszönetet mondani a Sun-nak a Java megalkotásáért, a hallgatóknak, akik a jegyzet alapjául szolgáló Java Tutorial nyers fordításának elkészítésében részt vettek

A jegyzetről

Jelen jegyzet elkészülését több, mint tíz év oktatási tapasztalatai, jó néhány jegyzetként közreadott verzió előzte meg. Az előző verzióhoz képest a kisebb javítások és kiegészítések mellett a Java 6-7-8-as verziók néhány fontosabb újdonsága is bekerült.

A PDF formátumú jegyzeteimet eddig több tízezer alkalommal töltötték le, sok weboldalon ajánlják, és több egyetemen (pl. ELTE, BME, Óbudai Egyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Egyetem, pl. Java programozás) is használják kötelező vagy ajánlott irodalomként.

A jegyzet ára

 • 0 Ft a GAMF nappali vagy levelező tanrendű, a jegyzethez tartozó kurzust felvevő hallgatója
 • 0 Ft annak számára, aki nem találja hasznosnak
 • egy köszönő e-mail a nagy.gusztav@gmail.com címre azok számára, aki ugyan hasznosnak tartja, de fizetni nem tud érte
 • 3.000 Ft annak számára, aki hasznosnak találja és tud is érte fizetni

Ez utóbbi esetben a nagy.gusztav@gmail.com címre küldött e-mailben lehet jelezni a fizetési szándékot a számlázási cím megadásával.

Akik inspiráltak abban, hogy ezt az üzleti modellt alkalmazzam:

 • Jézus Krisztus, akitől (közvetve vagy közvetlen) mindent kaptam,
 • A szabad szoftveres közösség

Kecskemét, 2015. február
a szerző

1. Első lépések

Ez a fejezet a Java programozás alapjaihoz mutat utat. Bemutatja, hogyan tudjuk a Javát beszerezni, és hogyan tudjuk elkészíteni, fordítani és futtatni az egyszerű Java programokat. Végül megismerhetjük azt a háttértudást, amely a programok működésének megértéséhez szükséges.

1.1. Az első csésze kávé

A Java programok készítéséhez szükségünk lesz a következőkre:

Java fejlesztőkörnyezet (Java SE Development Kit)

A JDK-t (Java SE Development Kit) a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html címről tölthetjük le, majd értelemszerűen telepítsük is. (Fontos, hogy a JDK-t, és ne a JRE-t töltsük le!) Ha NetBeanst szeretnénk használni, érdemes eleve az integrált verziót (NetBeans with JDK 8) letölteni és telepíteni. (Bár meg kell jegyezni, hogy a tapasztalatok szerint stabilabb megoldás először a JDK-t, majd a NetBeanst telepíteni.)

JDK letöltése JDK és NetBeans letöltése

A telepítés a Windowsban megszokott egyszerűséggel történik, általában elegendő a Next gombra kattintani.

Telepítés

Fogadjuk el a jogi feltételeket:

Jogi feltételek

Telepítsünk a megadott könyvtárba:

Telepítési könyvtár megadása

A NetBeans számára is maradjon az alapértelmezett könyvtár:

NetBeans telepítési könyvtár

A frissítések figyelését hagyjuk bekapcsolv

jdk_netbeans_telep_5.png

Dokumentáció

A Java fejlesztőkörnyezeten kívül érdemes beszerezni (bár a fordításhoz közvetlenül nem szükséges) az API (Application Programming Interface) dokumentációt is (szintén az előző letöltési oldalról indulva). Ez a Java platformon használható több ezer osztály igen részletes dokumentációját tartalmazza. Természetesen online is elérhető a dokumentáció, pl. a http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/ címen.

Szövegszerkesztő, integrált fejlesztőkörnyezet

Bármilyen editor megfelel a jegyzettömbtől (Notepad) az összetett programozói editorokig. De a legkönnyebb talán az Oracle által hivatalosan támogatott Netbeans használata.

Betöltés folyamatban

A program kissé lassan indul. A kezdőképernyő:

Kezdőképernyő

A Jegyzet 25. fejezetében három népszerű editor használatához találnak tippeket. (E fejezet példái a parancssori fordítás-futtatás kissé nehézkes módszerét mutatják be.)

1.1.1 Az első alkalmazás létrehozása

A fejlesztés menetét jól mutatja a következő ábra: a forrásállományból a fordítás hatására előálló bájtkódot (bytecode) különböző (Java Virtuális Gépet, JVM-et tartalmazó) operációs rendszeren tudjuk futtatni.

HelloWorldApp

Az első program (HelloWorldApp) egyszerűen kiírja a képernyőre a Hello World! üzenetet. A következő lépések szükségesek:

Hozzunk létre egy forrásállományt

A forrásállomány egyszerű szöveges állomány a Java nyelv szintaxisa szerint. A Java forrásállomány kiterjesztése .java.

Megjegyzés: Unicode (egész pontosan UTF) kódolású forráskód is használható!
(A Unicode kódolás két bájton tárol egy-egy karaktert, így a legtöbbet használt nyelvek legtöbb betűje és írásjele ábrázolható vele.)

Az első programunk:

public class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Mentsük el a programot HelloWorldApp.java néven.

Megjegyzés: A Java nyelvben és az állománynévben is különbséget kell tenni kis-, és nagybetű között, függetlenül a Windowsban megszokott lazaságtól.

Fordítsuk le a forrásállományt bájtkódra

 • A javac (bin\javac.exe) fordító a szövegből olyan utasításokat állít elő, amelyeket a JVM (Java Virtual Machine, Java virtuális gép) végre tud hajtani. A bájtkódú programállomány kiterjesztése .class.
 • Nyissunk meg egy parancssor ablakot (Start menü / Futtatás / cmd.exe), majd állítsuk be az aktuális könyvtárat a Java bin alkönyvtárára (pl. cd ”C:\Program Files\ jdk1.6.0_01\bin”).
 • Indítsuk el a javac fordítót: javac HelloWorldApp.java. (Bizonyos esetekben szükség lehet a forrásállomány teljes elérési útjának megadására.)

Futtassuk a programot tartalmazó bájtkód állományt

A Java értelmező (bin\java.exe) a számítógépre telepített Java VM számára értelmezi a bájtkódú program utasításait, a VM pedig futtatja azokat.

Gépeljük be (kiterjesztés nélkül):

java HelloWorldApp

Ha mindent jól csináltunk, megjelenik a konzol ablak következő sorában a program üdvözlete.

1.2. Bevezetés a Java technológiába

A Java technológia egyaránt programozási nyelv és platform.

1.2.1. A Java programozási nyelv

A Java egy magas szintű nyelv a következő főbb jellemzőkkel:

 • egyszerű
 • objektumorientált
 • előfordított
 • értelmezett
 • robusztus
 • biztonságos
 • semleges architektúrájú
 • hordozható
 • nagy teljesítményű
 • többszálú
 • dinamikus

Megjegyzés: Valószínűleg a felsorolás egy része most még nem sokat mond. Mire azonban a jegyzet végére érnek, és a Java nyelvű fejlesztésben legalább alap szintű gyakorlatuk lesz, ez a lista sokkal többet fog mondani.

A legtöbb programozási nyelv esetén fordítást vagy értelmezést hajtunk végre, mielőtt a program futna a gépünkön. A Java esetén a kettőnek egy különös keverékét használjuk. Először a forrásprogramot (myProgram.java) a fordító (compiler, bin\javac.exe) egy közbülső nyelvre fordítva Java bájtkódot (myProgram.class) állít elő, és ezt a platform-független kódot értelmezi és futtatja a Java VM (interpreter, bin\java.exe). A fordítás egy alkalommal történik, az értelmezés pedig minden alkalommal, ahányszor a program végrehajtódik. A következő ábra ennek működését illusztrálja.

Compiler és VM

A Java bájtkódot gépi kóddá alakítja a Java VM. Minden Java értelmező, akár a fejlesztőkörnyezet, akár egy böngészőben futó applet, tartalmaz Java VM-et a futtatáshoz.

A Java bájtkód segítségével megoldható az, hogy csak egyszer kell megírni egy Java programot, majd tetszőleges (megfelelő verziójú) Java VM-et tartalmazó gépen futtatni lehet. A Java programunkat bármelyik operációs rendszeren telepített fordítóval le lehet fordítani, mindenütt használható lesz.

Megjegyezés: A fordítást és értelmezést is alkalmazó hibrid megoldás manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Microsoft .Net platformja sok architektúrális elemet vett át a Javától, a web hagyományos értelmező megoldásai ma már sokszor előfordítással is kombinálhatók.

1.2.2 A Java platform

A platform hardver vagy szoftverkörnyezet, ahol a programok futnak. A legtöbb platform a hardvert és az operációs rendszert jelenti. A Java platform annyiban különbözik a legtöbb más platformtól, hogy teljesen szoftverplatform, és más hardver alapú platformokra épül. A Java platform két komponensből áll:

 • Java VM
 • Java API

A Java API igen sok (több ezer) használatra kész szoftverkomponenst tartalmaz: csomagokba szervezett osztályokat és interfészeket.

A következő ábra bemutatja a Java platform működését.

Java platform működése

A natív kód olyan kódot jelent, amelyik a hardveren közvetlenül futtatható. A platformfüggetlen Java kód valamivel lassabb, mint a natív kód. Azonban jó fordítóval, optimalizált értelmezővel, és JIT bájtkód fordítóval a különbség elég kicsi lehet. A mai futtatókörnyezetek már tartalmazzák a JIT (Just in time) fordítót, amivel az első futtatás előtt natív kódra fordul a bájtkód, így a további futások során már közvetlenül a natív kód futtatható.

Megjegyzés: Az előzőek következménye, hogy egy Java alkalmazás első futtatása több ideig tarthat, de a további futtatásoknál ez az időveszteség nem fog jelentkezni.

1.3. Mire jó a Java technológia?

A java korábbi időszakában a legtöbb Java platformra készült program asztali alkalmazás vagy applet volt. Ha a weben szörfözünk, találkozhatunk appletekkel. Az applet olyan program, amely bizonyos megszorításokkal futtatható Javát ismerő böngészőben. Kezdetben ezt látványos grafikai effektusok készítésére használták. Mára ez a felhasználás visszaszorult, és viszonylag ritkán találkozhatunk appletekkel.

Az eredeti célja szerint a Java magas szintű programozási nyelv és erős szoftverplatform kíván lenni. A gazdag osztálykönyvtár segítségével nagyon sokféle programot készíthetünk.

Az asztali alkalmazás olyan program, amely közvetlenül a Java platformon (pl. nem böngészőben) futtatható. Az alkalmazások speciális fajtája szerverként fut, hálózati klienseket kiszolgálva. Például lehet webszerver, proxy-szerver, levelező szerver vagy nyomtató szerver.

Szintén speciális program a szervlet (servlet). Szerver oldalon fut, de nem önállóan, hanem egy szerver-futtatókörnyezet részeként. Pl. egy portált ki lehet szolgálni néhány szervlet együttesével, vagy akár egyetlen szervlettel. Ebben az esetben a szervlet a webszerver részeként fut. A szervletek hasonlóak az appletekhez, mivel futásidejű kiterjesztései a (szerver) alkalmazásoknak.

A mobil telefonon, kézi számítógépen futó alkalmazást midletnek hívjuk.

(Bár nem az Oracle fejleszti, az Android platformra is döntően Java nyelven készítik az alkalmazásokat.)

Hogyan nyújtja az API ezt a sokféle támogatást? Szoftverkomponensek csomagjaiként, amelyek sokféle feladatot ellátnak. A Java platform minden teljes implementációja (például a midlet futtatókörnyezet nem teljes) rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

 • Alap összetevők: objektumok, sztringek, szálak, számok, I/O, adatstruktúrák, dátum és időkezelés, stb.
 • Appletek: a szokásos felhasználások
 • Hálózatok: URL, TCP, UDP, socket-ek, IP címzés
 • Nemzetközi programozás: Segítség az egész világon használható alkalmazások írásához. A programok könnyedén tudnak alkalmazkodni a helyi sajátosságokhoz, és többféle nyelven kommunikálni a felhasználókkal
 • Biztonság: alacsony és magas szintű védelem, beleértve az elektronikus aláírást, titkos-, és nyilvános kulcsú titkosítást, hozzáférés-szabályozást és azonosítást
 • Szoftver komponensek: a JavaBeans használatával könnyen összeilleszthető komponenseket fejleszthetünk
 • Objektum szerializáció: lehetővé teszi a könnyűsúlyú perzisztenciát és az RMI‑t
 • JDBC: relációs adatbázis-kezelők széles köréhez nyújt egységes elérési felületet

A Java platform ezen felül tartalmaz API-t a 2D és 3D grafikához, szerverekhez, telefóniához, beszédfeldolgozáshoz, animációhoz stb.

1.3.1. Applet példa

import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class DrawingLines extends Applet {

   int width, height;

   public void init() {
      width = getSize().width;
      height = getSize().height;
      setBackground( Color.black );
   }

   public void paint( Graphics g ) {
      g.setColor( Color.green );
      for ( int i = 0; i < 10; ++i ) {
         g.drawLine( width, height, i * width / 10, 0 );
      }
   }
}

1.3.2. Midlet példa

/*
* Copyright © 2013 Nokia Corporation. All rights reserved. Nokia and Nokia
* Connecting People are registered trademarks of Nokia Corporation. Oracle and
* Java are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.
* Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade
* names of their respective owners. See LICENSE.TXT for license information.
*/
package com.nokia.example;

import javax.microedition.lcdui.Display;
import javax.microedition.lcdui.Displayable;
import javax.microedition.midlet.MIDlet;

public class HelloWorldMIDlet extends MIDlet {

    public HelloWorldMIDlet() {
    }

    // Sets the MIDlet's current Display to a HelloScreen object.
    public void startApp() {
        Displayable current = Display.getDisplay(this).getCurrent();
        if (current == null) {
            HelloScreen helloScreen = new HelloScreen(this, "Hello, world!");
            Display.getDisplay(this).setCurrent(helloScreen);
        }
    }

    public void pauseApp() {
    }

    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }
}

1.3.3. Servlet példa

package org.ow2.frascati.examples.helloworld.servlet;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.osoa.sca.annotations.Property;

public class HelloWorldHttpServlet
     extends HttpServlet
{
private static final long serialVersionUID = 1L;

/**
* A configurable property 'name'.
*/
@Property(name = "name")
private String name;

/**
* @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
*/
@Override
public final void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException
    {
      response.setContentType("text/html");
      PrintWriter out = response.getWriter();
      String query = request.getQueryString();
      out.println("<html><body>Hello " + (query==null?"World":query) + " I'm " + name + "</body></html>");
      out.close();
    }

}

1.3.4. Activity példa

/*
* Copyright 2013 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
*     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

package com.example.android.basicnetworking;

import android.content.Context;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.util.TypedValue;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

import com.example.android.common.logger.Log;
import com.example.android.common.logger.LogFragment;
import com.example.android.common.logger.LogWrapper;
import com.example.android.common.logger.MessageOnlyLogFilter;

/**
* Sample application demonstrating how to test whether a device is connected,
* and if so, whether the connection happens to be wifi or mobile (it could be
* something else).
*
* This sample uses the logging framework to display log output in the log
* fragment (LogFragment).
*/
public class MainActivity extends FragmentActivity {

    public static final String TAG = "Basic Network Demo";
    // Whether there is a Wi-Fi connection.
    private static boolean wifiConnected = false;
    // Whether there is a mobile connection.
    private static boolean mobileConnected = false;

    // Reference to the fragment showing events, so we can clear it with a button
    // as necessary.
    private LogFragment mLogFragment;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.sample_main);

        // Initialize text fragment that displays intro text.
        SimpleTextFragment introFragment = (SimpleTextFragment)
                    getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.intro_fragment);
        introFragment.setText(R.string.intro_message);
        introFragment.getTextView().setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_DIP, 16.0f);

        // Initialize the logging framework.
        initializeLogging();
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
            // When the user clicks TEST, display the connection status.
            case R.id.test_action:
                checkNetworkConnection();
                return true;
            // Clear the log view fragment.
            case R.id.clear_action:
                mLogFragment.getLogView().setText("");
                return true;
        }
        return false;
    }

    /**
     * Check whether the device is connected, and if so, whether the connection
     * is wifi or mobile (it could be something else).
     */
    private void checkNetworkConnection() {
      ConnectivityManager connMgr =
          (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
      NetworkInfo activeInfo = connMgr.getActiveNetworkInfo();
      if (activeInfo != null && activeInfo.isConnected()) {
          wifiConnected = activeInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI;
          mobileConnected = activeInfo.getType() == ConnectivityManager.TYPE_MOBILE;
          if(wifiConnected) {
              Log.i(TAG, getString(R.string.wifi_connection));
          } else if (mobileConnected){
              Log.i(TAG, getString(R.string.mobile_connection));
          }
      } else {
          Log.i(TAG, getString(R.string.no_wifi_or_mobile));
      }
    }

    /** Create a chain of targets that will receive log data */
    public void initializeLogging() {

        // Using Log, front-end to the logging chain, emulates
        // android.util.log method signatures.

        // Wraps Android's native log framework
        LogWrapper logWrapper = new LogWrapper();
        Log.setLogNode(logWrapper);

        // A filter that strips out everything except the message text.
        MessageOnlyLogFilter msgFilter = new MessageOnlyLogFilter();
        logWrapper.setNext(msgFilter);

        // On screen logging via a fragment with a TextView.
        mLogFragment =
                (LogFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.log_fragment);
        msgFilter.setNext(mLogFragment.getLogView());
    }
}

1.3.5. Swing példa

/*
* Copyright (c) 1995, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
*   - Redistributions of source code must retain the above copyright
*     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
*   - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*     notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*     documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
*   - Neither the name of Oracle or the names of its
*     contributors may be used to endorse or promote products derived
*     from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
* IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
* EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
* PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

/**
* This example, like all Swing examples, exists in a package:
* in this case, the "start" package.
* If you are using an IDE, such as NetBeans, this should work
* seamlessly.  If you are compiling and running the examples
* from the command-line, this may be confusing if you aren't
* used to using named packages.  In most cases,
* the quick and dirty solution is to delete or comment out
* the "package" line from all the source files and the code
* should work as expected.  For an explanation of how to
* use the Swing examples as-is from the command line, see
* http://docs.oracle.com/javase/javatutorials/tutorial/uiswing/start/compi... */
package start;

/*
* HelloWorldSwing.java requires no other files.
*/
import javax.swing.*;       

public class HelloWorldSwing {
    /**
     * Create the GUI and show it.  For thread safety,
     * this method should be invoked from the
     * event-dispatching thread.
     */
    private static void createAndShowGUI() {
        //Create and set up the window.
        JFrame frame = new JFrame("HelloWorldSwing");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        //Add the ubiquitous "Hello World" label.
        JLabel label = new JLabel("Hello World");
        frame.getContentPane().add(label);

        //Display the window.
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] args) {
        //Schedule a job for the event-dispatching thread:
        //creating and showing this application's GUI.
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                createAndShowGUI();
            }
        });
    }
}

1.4. Még egyszer a HelloWorld programról

Ezen az egyszerű példán áttekintjük a nyelv legalapvetőbb szabályait.

1.4.4 Osztályok és objektumok használata

A példaalkalmazásunk egy nagyon egyszerű Java program, ezért nincs szüksége arra, hogy más osztályokat alkalmazzunk, a képernyőre írást kivéve. Összetettebb programok használni fognak más segítő osztályokat.

A HelloWorld alkalmazás egyedül a System osztályt használja. Ez az osztály rendszer-független hozzáférést tesz lehetővé a rendszerfüggő szolgáltatásokhoz.

Példánkban egy osztályváltozó (out) példány metódusát (println) hívjuk meg.

Osztálymetódusok és változók használata

A System.out a System osztály out változójának a teljes neve. (A System osztályból soha nem fog példányosítani az alkalmazásunk, csupán az osztály nevével tudunk hivatkozni a tagjaira. Ez azért van, mert az out osztályváltozó (static), és az osztályhoz van kapcsolva, nem egy példányhoz.

Példánymetódusok és változók használata

Azokat a metódusokat és változókat, amelyek nem az osztályhoz, hanem egy konkrét objektumpéldányhoz vannak kapcsolva, példánymetódusoknak vagy példányváltozóknak nevezzük.

Az out osztályváltozó, a PrintStream osztály egy példányára hivatkozik, és megvalósítja a standard kimenetet. Amikor a System osztály betöltődik, a PrintStream osztály példánya jön létre, és System.out változó néven hivatkozhatunk rá. Most már van egy példányunk, meg tudjuk hívni a példánymetódusát:

System.out.println("Hello World!");

Ahogy látszik, a példánymetódusok és változók használata hasonló az osztálymetódusok és változók működéséhez.

A Java fordító megengedi egy lépésben a többszörös hivatkozást:

System.out.println("Hello World!");

1.4.1 Megjegyzések a Java nyelvben

/*
* A HelloWordApp program kiírja a köszöntő szöveget
*/
public class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
        // Kiírja: "Hello World!"
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

A Java nyelv a megjegyzések három típusát támogatja. Hagyományos (C stílusú) megjegyzés:

/* szöveg */

A fordító a begépelt szöveget figyelmen kívül hagyja a /*-tól a */-ig.

/** dokumentáció */

Ez egy dokumentációs megjegyzés, a fordító figyelmen kívül hagyja, mint az előző típust is, de a javadoc eszköz (bin\javadoc.exe) segítségével automatikusan lehet generálni hypertext (HTML) dokumentációt, ami felhasználja a dokumentációs megjegyzéseket is.

Megjegyzés: a letölthető Java dokumentáció is ez alapján készült.

// szöveg

A fordító figyelmen kívül hagyja a sort a //-től a sor végéig.

1.4.2 Osztálydefiníció

A következő kód mutatja az osztálydefiníciós blokkot.

public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Az osztály (class) alapvető építőeleme az objektumorientált nyelveknek. Az osztály az adatok és viselkedések összességéből álló példányok sablonját adja meg. Amikor az osztályból példányt hozunk létre, akkor tulajdonképpen egy olyan objektum jön létre, amelyik úgy épül fel, és úgy viselkedik, mint az osztály egyéb példányai.

Az adatok az objektumpéldányok változóiként írhatók le, a viselkedések pedig a metódusokkal.

A valós életből egy hagyományos példa a téglalap osztály. Az osztály tartalmaz változókat a pozíció, valamint a szélesség és magasság leírására, és tartalmaz metódust a terület kiszámítására.

A Java nyelvben a legegyszerűbb osztálydefiníció a következő:

class name {
}

A class kulcsszóval és az osztály nevével kezdődik az osztálydefiníció, majd kapcsos-zárójelek között változók és metódusok következnek. A korábbi példa alkalmazásunkban nincs változó, és csak egyetlen metódus van main néven.

1.4.3 A main metódus

Minden Java alkalmazásnak tartalmaznia kell main metódust a következő deklarációval:

public static void main(String[] args)

A main metódus deklarációja három módosítót tartalmaz:

 • public: jelzi, hogy a metódust más osztálybeli objektumokból is meg lehet hívni
 • static: jelzi, hogy a main osztálymetódus
 • void: jelzi, hogy a metódusnak nincs visszatérési értéke

Hogyan hívódik meg a main metódus?

A Java nyelvben a main metódus hasonló a C nyelv main függvényéhez. Amikor a Java értelmező végrehajt egy alkalmazást, először meghívja az osztály main metódusát. Az alkalmazásunk további metódusait (közvetlenül vagy közvetve) a main fogja meghívni. Ha main nélkül próbálunk egy alkalmazást futtatni, az értelmező megtagadja a végrehajtást, és hibaüzenetet kapunk.

Megjegyzés: A main függvényre csak hagyományos alkalmazások esetén van szükség. Beágyazott Java program (applet, midlet, servlet) esetén a program az őt tartalmazó futtatókörnyezet (böngésző, szervlet konténer) speciális közreműködésével fog futni.

A main metódus paramétere

A main metódusnak egy paramétere van, amely sztringek tömbje. Ez a tömb a parancssori paramétereket tartalmazza. A példaprogramunkban nem foglalkoztunk az esetleges parancssori paraméterekkel.

Megjegyzés: A C nyelvtől eltérően az args tömb nem tartalmazza a program nevét. Ez ugyanis az önelemzés (reflection) módszerével könnyen megállapítható. Másrészt a Java nyelvben a tömb objektum, tudja a méretét, így nincs szükség további paraméterre.

1.5. Ellenőrző kérdések

 • Mi a különbség a gépi kód és a Java bájtkód között?
 • Mi a Java platform két fő összetevője?
 • Mi a Java VM?
 • Mi a legfontosabb feltétele annak, hogy egy adott gépen lehessen Java programot futtatni?
 • Mi a Java API?
 • Milyen parancs indítja el a Java fordítóprogramot?
 • Milyen parancs indítja el a Java VM-t?
 • Mi az a Java nyelvi szerkezet, amivel a konzolra lehet írni?
 • Mire szolgálnak a megjegyzések a programban?
 • Mi a különbség a /* …*/, /** …*/ és a //… megjegyzés-szintaktika között?
 • Melyik metódus fog először elindulni egy Java program esetén? Írjon egy egyszerű példát az alkalmazására!

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • A natív kód az ember számára könnyen értelmezhető programkód.
 • A Java fordító gépfüggetlen közbenső kódot, bájtkódot generál.
 • Az interpreter a tárgykódot visszaalakítja forráskóddá.
 • A forráskód egy szöveg, melyet a fordítóprogram értelmez, illetve fordít le.
 • A forráskód a számítógép által értelmezhető, közvetlenül futtatható kód.

Mit tartalmaz a main függvény paraméterének 0. eleme?

 • A program nevét
 • A paraméterek számát
 • Az első paramétert

2. Objektumorientált paradigma

Az objektumorientált programozás alapfogalmaival korábban már bizonyára minden olvasó találkozott. A téma rendkívüli fontossága miatt egy rövid bevezetést is olvashatnak ebben a fejezetben.

A jegyzet példái általában elég egyszerűek, de érdemes minél előbb megismerkedni egy olyan jelölésmóddal, amivel az objektumorientált programunkat előre megtervezhetjük. Leíró eszközként a leginkább elterjedt UML (Unified Modeling Language) jelöléseivel fog találkozni a jegyzetben a tisztelt olvasó.

2.1. Az objektum

Az objektumok az objektumorientált technológia alapjai. Néhány példa a hétköznapi életből: kutya, asztal, tv, bicikli. Ezek a valódi objektumok két jellemzővel rendelkeznek: állapottal és viselkedéssel. Például a kutya állapotát a neve, színe, fajtája, éhessége stb. jellemzi, viselkedése az ugatás, evés, csaholás, farok-csóválás stb. lehet. A bicikli állapotát a sebességfokozat, a pillanatnyi sebesség, viselkedését a gyorsulás, fékezés, sebességváltás adhatja.

UML objektum diagram

A programbeli objektumok modelljei a valódi objektumoknak. Az objektum állapotát egy vagy több változóval, a viselkedését az objektumhoz rendelt metódussal (függvénnyel) írjuk le.

Az objektum változókból és kapcsolódó metódusokból felépített egység.

A valós élet objektumait leírhatjuk program objektumokkal. Ha szükség van arra, hogy valódi kutyákat ábrázoljunk egy animációs programban, akkor használhatunk program objektumokat az elvont fogalmak modellezésére. Például egy hétköznapi eseményt modellezhet egy billentyűleütés vagy egérkattintás.

Egy biciklit modellező objektum változókkal írja le a pillanatnyi állapotot: a sebesség 18 km/h, és a sebességfokozat 5-ös. Ezeket a változókat példányváltozóknak nevezzük, mert ezek egy konkrét bicikli állapotát írják le. Az objektumorientált terminológiában egy önálló objektumot példánynak is nevezünk. A következő ábra bemutat egy biciklit modellező objektumot az UML objektumdiagramja (Object diagram) segítségével.

A bicikli tud fékezni, sebességfokozatot váltani is. Ezeket a metódusokat példánymetódusoknak hívjuk, mivel egy konkrét bicikli (példány) állapotában képesek változást elérni.

Az objektum tulajdonságait szokás a külvilágtól elrejteni, és csak a metódusokon keresztül befolyásolni.

Az objektum változók becsomagolását, védőőrizetbe helyezését egységbezárásnak nevezzük.

Időnként – gyakorlati megfontolásból – egy objektum megmutat néhány változóját és elrejti néhány metódusát. A Java nyelvben az objektum meg tudja határozni, hogy négy hozzáférési szint közül melyiket választja az egyes változók és metódusok számára. A hozzáférési szint határozza meg, hogy más objektumok és osztályok hozzá tudjanak-e férni az egyes változókhoz és objektumokhoz.

Az egységbezárás tiszta alkalmazása esetén két egyszerű, de nagyon hasznos előnye lesz a szoftverfejlesztőnek:

 • Modularitás: Az objektum forráskódja független marad más objektumok forráskódjától. Ezen kívül az objektum könnyen tud illeszkedni a rendszer különböző részeihez.
 • Információ elrejtés: Az objektum a publikus interfészén keresztül nyújt kommunikációs lehetőséget a többi objektum felé. Az objektum gondoskodik a saját adatairól, és csak a metódusain keresztül ad változtatási lehetőséget a külső objektumoknak. A külső objektumoknak igazából nem is kell tudnia arról, hogy az objektum állapota milyen belső változókkal van reprezentálva, csak a kívánt viselkedést kell kérnie a metódusokon keresztül.

2.2. Az üzenet

Amíg csak egy objektumunk van, addig nem sok haszna van a programnak. Általában egy objektum csak egy kis részét jelenti egy nagyobb alkalmazásnak. Ezért kölcsönhatás van az objektumok között. A biciklink egy összetett szerkezet, magában mégis használhatatlan, kapcsolatba kell kerülnie más objektummal, pl. velünk a pedálon keresztül.

UML interakció diagram

A program objektumok hatnak egymásra és kommunikálnak egymással üzeneteken keresztül. Amikor az A objektum meghívja a B objektum egy metódusát, tulajdonképpen egy üzenetet küld neki. Ezt az UML szekvencia diagramja a következő módon ábrázolja (az idő fentről lefelé halad):

Néha a fogadó objektum több információt igényel, hogy pontosan tudja, mi a dolga. Például amikor sebességet váltunk a biciklin, megadjuk a kívánt sebességváltás irányát is. Ezt az információt paraméterként adjuk az üzenethez.

Az üzenet három része összefoglalva:

 • Melyik objektum az üzenet címzettje
 • A végrehajtandó metódus neve
 • Az esetleges paraméterek

Ez a három összetevő elegendő, hogy a meghívott objektum végrehajtsa a kívánt metódust. Az üzenetek két fontos előnnyel járnak:

 • Egy objektum viselkedését meghatározzák a metódusai, üzenetküldéssel megvalósítható az összes lehetséges kapcsolat két objektum között.
 • Nem szükséges, hogy az objektumok ugyanabban a folyamatban, vagy akár ugyanazon gépen legyenek, az üzenetküldés és fogadás ettől függetlenül lehetséges.

Üzenetek a gyakorlatban

Az elméleti objektumorientált szemléletben megkülönböztetünk aszinkron és szinkron üzenetküldéses rendszert. Bár a hétköznapi modellt az aszinkron megközelítés jellemzi, gyakorlati, megvalósíthatósági okokból a programnyelvek többnyire a szinkron üzenetküldéses modellen alapulnak.

2.3. Az osztály

A valódi világban gyakran sok objektummal találkozunk ugyanabból a fajtából. Például a biciklink nagyon sok más biciklire jelentősen hasonlít. Az objektumorientált szóhasználatban azt mondjuk, hogy egy konkrét bicikli a biciklik osztályának egy példánya. A biciklik rendelkeznek állapottal (aktuális sebességfokozat, fordulatszám stb.) és viselkedéssel (sebességváltás, fékezés). Ennek ellenére minden bicikli konkrét állapota független az összes többi bicikli állapotától.

UML osztálydiagram

Osztályozásnak nevezzük azt a folyamatot, amelynek során a hasonló objektumokat közös csoportokba, más néven osztályokba soroljuk.

Amikor a biciklik készülnek, a gyártók nyereséget szeretnének előállítani, ezért a biciklik nagy mennyiségben, közös tervrajz alapján sorozatgyártásban készülnek. Nagyon rossz lenne a hatásfok, ha minden biciklihez egyedi tervrajzot kellene készíteni.

Az objektumorientált programokban is hasonló a helyzet: közös tervezésre ad lehetőséget, hogy sok objektum hasonló jellemzőkkel rendelkezik: téglalapok, alkalmazottak, videofelvételek, stb. A kerékpárgyártókhoz hasonlóan nekünk is előnyös az, ha sok hasonló objektumot közös tervrajz alapján készíthetünk el. Az objektumok tervrajzait hívjuk osztályoknak.

Az osztály bizonyos fajta objektumok közös változóit és metódusait leíró tervrajz.

A bicikli osztály legszükségesebb példányváltozói az aktuális sebesség és a sebességfokozat lehetnek. Az osztály tartalmazza a példánymetódusokat is: a sebességváltást és a fékezést, ahogy a következő UML osztálydiagramon (Class diagram) látszik:

A következő kód az így megtervezett osztály kódját tartalmazza:

class Bicycle {
       int cadence = 0;
       int speed = 0;
       int gear = 1;
       void changeCadence(int newValue) {
            cadence = newValue;
       }
       void changeGear(int newValue) {
            gear = newValue;
       }
       void speedUp(int increment) {
            speed = speed + increment;  
       }
       void applyBrakes(int decrement) {
            speed = speed – decrement;
       }
       void printStates() {
            System.out.println("cadence:"+cadence+" speed:"+speed+" gear:"+gear);
       }
}

Miután létrehoztuk a Bicikli osztályt, az osztály alapján akármennyi bicikli objektumot létre tudunk hozni. Amikor példányosítunk egy osztályból, a futtatórendszer elegendő memóriát foglal az objektum példányváltozóinak. Minden példány kap egy másolatot a definiált változókról:

Nézzük meg egy bicikliket példányosító kódot:

class BicycleDemo {
     public static void main(String[] args) {
          // Create two different Bicycle objects
          Bicycle bike1 = new Bicycle();
          Bicycle bike2 = new Bicycle();
          // Invoke methods on those objects
          bike1.changeCadence(50);
          bike1.speedUp(10);
          bike1.changeGear(2);
          bike1.printStates();
          bike2.changeCadence(50);
          bike2.speedUp(10);
          bike2.changeGear(2);
          bike2.changeCadence(40);
          bike2.speedUp(10);
          bike2.changeGear(3);
          bike2.printStates();
     }
}

A példányváltozók mellett az osztályok definiálhatnak osztályváltozókat is. Az osztályváltozók az összes objektumpéldány számára megosztott információkat tartalmaznak. Például képzeljük el, hogy az összes kerékpár ugyanannyi sebességfokozattal rendelkezik. Ebben az esetben felesleges példányváltozót alkalmazni, minden példány ugyanazt a másolatot tárolná. Ilyenkor osztályváltozóban érdemes az adatot tárolni, amit minden példány el tud érni. Ha egy objektum megváltoztatja az értékét, az összes objektum számára is megváltozik.

Az osztálynak lehet osztálymetódusa is.

Az objektumok használatának előnye a modularitás és az információelrejtés. Az osztályok használatának előnye az újrafelhasználhatóság. A bicikligyárak újra és újra fel tudják használni a gyártás során az egyszer elkészített tervrajzokat. A programozók ugyanazokat az osztályokat, ugyanazokat a kódokat újra és újra felhasználják a példányosítás során.

2.4. Az öröklődés

Az objektumorientált rendszerekben egyes objektumok között további összefüggéseket figyelhetünk meg. Bizonyos feltételeknek megfelelő objektumok egy másik osztályba sorolhatók. Például a hegyi vagy éppen a városi biciklik a biciklik speciális fajtái. Az objektumorientált szóhasználatban ezeket leszármazott osztálynak nevezzük. Hasonlóan, a bicikli osztály ősosztálya (szülő osztálya, bázisosztálya) a városi biciklik osztályának. Ezt az összefüggést mutatja a következő ábra:

Öröklődés

Az objektumorientált tervezés folyamán használt általánosítás és specializálás fogalmak az osztályhierarchia kialakítása során használatosak. Az őstől a gyermek felé speciálisabb osztályokat látunk, visszafele pedig egyre általánosabbakat.

Minden gyermekosztály örökli az ősosztály állapotát és a metódusait, de nincs ezekre korlátozva. A gyermekosztályok hozzáadhatnak változókat és metódusokat ahhoz, amit az ősosztálytól örökölt. A gyermekosztályok felül tudják írni az örökölt metódusokat, vagy speciálisabb megvalósítást tud adni azoknak.

Például a Hegyi bicikli a Bicikli leszármazottja:

class MountainBike extends Bicycle {
     // új adattagok és metódusok helye
}

Az öröklődésnél nem vagyunk behatárolva egy szintre. Az öröklési fa, vagy más néven az osztályhierarchia több szintű öröklést is lehetővé tesz, bár egy átlagos felhasználói program esetén legtöbbször 4-5 szint elegendő.

Az öröklődés a következő előnyökkel jár:

 • A leszármazott osztályok tudják specializálni az ősosztálytól örökölt viselkedést. Az öröklődés segítségével az egyes osztályokat újra fel lehet használni.
 • A programozók meg tudnak valósítani olyan viselkedéseket, amelyek az ősosztályban még nem voltak konkrétan leírva. (Az ilyen osztályokat absztrakt, elvont osztályoknak nevezzük.) Az absztrakt ősosztályok csak részben valósítják meg a szükséges viselkedéseket, és akár más programozók fogják azt a leszármazottakban megvalósítani.

Megjegyzés: Az objektumorientált szemlélet megismerése után sok fejlesztő számára erős a kísértés, hogy olyankor is az öröklődést alkalmazza, amikor inkább más technikákat (pl. kompozíció, aggregáció) érdemes alkalmazni.

Javában az Object osztály az osztályhierarchia legfelső eleme, minden más osztály belőle származik (közvetlenül vagy közvetve). Az Object típusú referencia bármilyen objektumra tud hivatkozni.

Az Object osztálynak olyan megosztott viselkedései (metódusai) vannak, amelyek lehetővé teszik a Java VM-en való futást. Például minden osztály örökli a toString metódust, hogy az objektum sztringként is megmutatható legyen.

2.5. Publikus interfész

Általánosságban egy eszköznek vagy rendszernek szokás az interfészéről beszélni: azt írja le, hogy külső dolgok hogyan tudnak kapcsolódni hozzá. Ilyen értelemben két magyar ember között egy interfész a magyar nyelv.

Egy tetszőleges osztály esetén tehát a publikus interfész alatt az osztály kívülről is látható (publikus) felületét értjük. (Ez többnyire a publikus konstruktorokra és metódusokra korlátozódik.) Az üzenetküldés fogalmára visszautalva az osztály publikus interfésze azt határozza meg, hogy más objektumok milyen üzenetet küldhetnek az objektumnak, illetve milyen módon hozhatnak létre az osztálynak egy példányát.

Java interfész

Érdemes itt megemlíteni, hogy ez az elméleti fogalom nem egyezik meg a Java interfész fogalmával. A Java nyelven belül az interfész egy típus, mint ahogy az osztály is típus. Az osztályhoz hasonlóan az interfész is definiál metódusokat, de attól eltérően soha nem valósít meg metódust. Az interfészt megvalósító osztály fogja annak metódusait megvalósítani.

Az interfészek hasznosak a következő esetekben:

 • Hasonlóságok megfogalmazása anélkül, hogy mesterkélt osztályhierarchiát építenénk fel
 • Olyan metódusok definiálása, amelyeket több osztályban meg kell valósítani
 • Többszörös öröklődés modellezése a más nyelvekből ismert veszélyek nélkül

2.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az objektum?
 • Mi az üzenet? Hogyan valósul meg a Java nyelvben?
 • Mi az osztály?
 • Mi az információ-elrejtés?
 • Mit értünk egy osztály publikus interfészén?
 • Mi az Object osztály szerepe?
 • Mitől objektumorientált egy program?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az absztrakció az objektumok közötti hasonlóságok figyelése, összegyűjtése.
 • Az osztályozás a világ objektumainak rendszerezése.
 • Az általánosítás a világ objektumainak leegyszerűsítése.
 • A specializálás egy szűkebb kategória meghatározása az objektumok különbözősége alapján.
 • Az objektumorientált program egymással kommunikáló objektumok összessége, ahol minden objektumnak megvan a jól meghatározott feladatköre.
 • Az objektum példányokat tulajdonságaik és viselkedésük alapján osztályokba soroljuk.
 • Csak akkor küldhető üzenet egy objektumnak, ha a küldő és a fogadó objektum kapcsolatban állnak egymással.
 • Ha két objektum állapota megegyezik, akkor a két objektum azonos.
 • Az osztály meghatározza objektumainak viselkedését.
 • Ha két objektum ugyanahhoz az osztályhoz tartozik, és ugyanaz az állapota, akkor ugyanarra az üzenetre ugyanúgy reagál.

Gyakorló feladat

Modellezze egy nyelviskola tanfolyam-szervezési feladatkörét!

 • Kik vesznek részt a folyamatban?
 • Hogyan osztályozhatjuk őket?
 • Milyen öröklési kapcsolatok vannak az osztályok között?
 • Milyen műveleteket képesek végezni az objektumok?

Modellezze egy cég (pl. egy 5-10 fős Kft.) tevékenységét!

 • A munka során mik (és kik) tekinthetők objektumnak?
 • Milyen jellemzőkkel és viselkedési lehetőségekkel (itt speciálisabban munkaképességekkel) rendelkeznek?
 • Van-e osztályozási lehetőség az objektumok között?

3. Változók

A BasicsDemo program összeadja 1-től 10-ig az egész számokat, majd kiírja az eredményt.

public class BasicsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = 0;
        for (int current = 1; current <= 10; current++) {
            sum += current;
        }
        System.out.println("Sum = " + sum);
    }
}

A program a következőt írja ki:

Sum = 55

Ez a kis program használja az alapvető nyelvi elemeket: változókat, operátorokat és vezérlési szerkezeteket.

Az objektum az állapotát változókban tárolja.

A változó olyan adatelem, amely azonosítóval van ellátva.

Egy változó nevét és típusát egyértelműen meg kell adni a programunkban, ha használni akarjuk azt. A változó neve csak érvényes azonosító lehet: tetszőleges hosszúságú Unicode karakterekből álló sorozat, de az első helyen csak betű szerepelhet. A változó típusa meghatározza, hogy milyen értékeket vehet fel a változó, és milyen műveleteket hajthatunk végre rajta. A változó nevét és típusát a változódeklarációban adjuk meg, ami általában ehhez hasonló:

type name;

A változó rendelkezik hatókörrel (érvényességi tartománnyal) is. A hatáskört a változódeklaráció helye egyértelműen meghatározza.

Az alábbi példa különböző változók deklarációját mutatja:

public class MaxVariablesDemo {
    public static void main(String args[]) {
        byte largestByte = Byte.MAX_VALUE;
        short largestShort = Short.MAX_VALUE;
        int largestInteger = Integer.MAX_VALUE;
        long largestLong = Long.MAX_VALUE;
        float largestFloat = Float.MAX_VALUE;
        double largestDouble = Double.MAX_VALUE;
        char aChar = 'S';
        boolean aBoolean = true;
        System.out.println("The largest byte value is " + largestByte);
        System.out.println("The largest short value is " + largestShort);
        System.out.println("The largest integer value is " + largestInteger);
        System.out.println("The largest long value is " + largestLong);
        System.out.println("The largest float value is " + largestFloat);
        System.out.println("The largest double value is " + largestDouble);
        if (Character.isUpperCase(aChar)) {
            System.out.println("The character " + aChar + " is upper case.");
        } else {
            System.out.println("The character " + aChar + " is lower case.");
        }
        System.out.println("The value of aBoolean is " + aBoolean);
    }
}

A program kimenete:

The largest byte value is 127
The largest short value is 32767
The largest integer value is 2147483647
The largest long value is 9223372036854775807
The largest float value is 3.40282e+38
The largest double value is 1.79769e+308
The character S is upper case.
The value of aBoolean is true

3.1. Adattípusok

Minden változó rendelkezik adattípussal. A változó adattípusa határozza meg, hogy milyen értékeket vehet fel a változó, és milyen műveletek végezhetők vele. A MaxVariablesDemo példaprogramban az

int largestInteger;

deklarál egy largestInteger nevű változót int adattípussal. Az int típus csak egész számot tud tárolni.

A Java nyelvben az adattípusoknak két csoportja van: primitív és referencia típusok. A primitív adattípusok egy egyszerű értéket képesek tárolni: számot, karaktert vagy logikai értéket. A változó neve közvetlenül egy értéket jelent.

A következő táblázatok az összes primitív típust tartalmazzák. A példaprogramunk minden típusból deklarál egyet.

Egészek

Típus Leírás Méret/formátum
byte bájt méretű egész 8-bit kettes komplemens
short rövid egész 16-bit kettes komplemens
int egész 32-bit kettes komplemens
long hosszú egész 64-bit kettes komplemens

Valós számok

Típus Leírás Méret/formátum
float gyszeres pontosságú lebegőpontos 32-bit IEEE 754
double dupla pontosságú lebegőpontos 64-bit IEEE 754

Egyéb típusok

Típus Leírás Méret/formátum
char karakter 16-bit Unicode karakter
boolean logikai érték true vagy false

Lehetőségünk van egyből kezdőértéket is adni a változónknak:

int anInt = 4;

A tömbök, az osztályok és az interfészek referencia-típusúak. A referencia-változó más nyelvek mutató vagy memóriacím fogalmára hasonlít. Az objektum neve (objectName) nem egy közvetlen értéket, hanem csak egy referenciát jelent.

Referencia működése

Az értéket közvetetten, a referencián keresztül érhetjük el.

3.2. Változó nevek

A program változónevekkel azonosítja a változóértékeket.

A Java nyelvben a következők érvényesek a nevekre:

 • Valódi azonosító legyen, tetszőlegesen hosszú Unicode karaktersorozat, de az első karakter csak betű lehet.
 • Nem lehet foglalt szó, logikai literál (true vagy false) vagy null.
 • Egyedinek kell lenni az érvényességi tartományban, viszont más tartománybeli változóval megegyezhet.

Konvenció (tehát nem kötelező, de szokás), hogy a változóneveket kisbetűvel kezdjük, az osztályneveket pedig naggyal. Ha a név több szóból áll össze, a közbülső szavak kezdőbetűit mindig naggyal írjuk. A többszavas nevek ragasztására más nyelvekben használt _ karakter Javában nem használatos.

3.3. Érvényességi tartomány

A változó érvényességi tartománya a programnak az a területe, ahol a változó használható egyszerű névként. Ezen kívül meghatározza, hogy a rendszer mikor foglal le és szabadít fel memóriát a változók számára.

A változódeklaráció helye határozza meg az érvényességi tartományt. A következő ábrán látható négy kategóriát különböztetünk meg:

Érvényességi tartomány

A tagváltozó (member variable) az osztály vagy objektum része. Az osztályon belül, de a metódusokon kívül lehet deklarálni. A tagváltozó az osztály egészében látható.

A lokális változók (local variable) egy kódblokkon belül vannak. A láthatóságuk a deklaráció helyétől az őket közvetlenül körülvevő blokk végéig tart.

A metódusok formális paraméterei (method parameters) az egész metóduson belül láthatók.

A kivételkezelő paraméterek (exception handler parameters) hasonlók a formális paraméterekhez.

Figyeljük meg a következő példát:

if (...) {
    int i = 17;
    ...
}
System.out.println("The value of i = " + i);    //error

Az utolsó sor kívül van az i lokális változó érvényességi körén, ezért a fordítás hibával leáll.

3.4. Változók inicializálása

A lokális és tagváltozókat lehet inicializálni (kezdőértékkel ellátni) a deklarációnál. A változó adattípusa meghatározza a lehetséges kezdőérték típusát is.

byte largestByte = Byte.MAX_VALUE;
short largestShort = Short.MAX_VALUE;
int largestInteger = Integer.MAX_VALUE;
long largestLong = Long.MAX_VALUE;

float largestFloat = Float.MAX_VALUE;
double largestDouble = Double.MAX_VALUE;

char aChar = 'S';
boolean aBoolean = true;

A Java fordító nem engedi meg, hogy inicializálatlan lokális változót használjunk, vagyis az első használat előtt mindenképpen inicializálni kell azt. Tagváltozók esetén a 0 érték alapértelmezett, tehát az inicializálás elmaradása esetén az érték (típustól függő) 0 vagy null lesz. Ennek ellenére jó szokás tagváltozók 0 kezdőértékét is explicit megadni.

A metódusok és konstruktorok formális paramétereinek, valamint a kivételkezelő paramétereknek nem lehet kezdőértéket adni, az értékét a híváskor kapják meg.

Megjegyzés: A C++ nyelvvel szemben tehát a paraméterek esetén nem adható meg konstans kezdőérték. A következő kód csak C++-ban működik, Javában nem:

void move(int x = 1, int y = 1) {...}

Változók inicializálásához a legcélszerűbb ugyanolyan típusú literált megadni, mint a változó. Itt is igaz az az alapelv, hogy az adatvesztéssel járó implicit konverzió nem megengedett, tehát a következő kód hibás:

int i = 3.2;

Megjegyzés: Az előző példában szereplő 3.2 literál double típusú, tehát pl. float változó esetén sem lenne helyes az inicializálás. 3.2f lenne az alkalmas float literált.

3.5. Végleges változók

Változót lehet véglegesen is deklarálni. A végleges változó értékét nem lehet megváltoztatni az inicializálás után. Más nyelvekben ezt konstans változóknak is hívják.

A végleges változók deklarációjánál a final kulcsszót kell használni:

final int aFinalVar = 0;

A végleges lokális változót nem kötelező a deklarációnál inicializálni, de addig nem használhatjuk a változót, amíg nem történik meg az inicializálás:

final int blankFinal;
. . . // nem használható
blankFinal = 0;

3.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az összefüggés a változó neve és értéke között?
 • Mit jelent, hogy egy változót deklarálni kell?
 • Hol kell lennie egy változó deklarációjának?
 • Hogyan kell leírni egy egész típusú változó deklarációját?
 • Mi a legnagyobb és legkisebb érték, amit egy egész típusú változóban tárolhatunk?
 • Mi a különbség a Java értékadó utasítása és a matematikai egyenlőség között?
 • Mi a lebegőpontos típus?

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

public class Test {
    public static void main (String args []) {
        int age;
        age = age + 1;
        System.out.println("The age is " + age);
    }
}
 • Lefordul, majd lefut kimenet nélkül
 • Kiírja a The age is 1 szöveget
 • Lefordul, majd elindul, és futási hibával leáll
 • Nem fordul le

Melyik a helyes forma, ha egy a betűt tartalmazó karakterliterált szeretnénk létrehozni?

 • ’a’
 • ”a”
 • new Character(a)
 • \000a

Milyen értékeket vehet fel egy byte típusú változó?

 • 0 – 65 535
 • (–128) – 127
 • (–32 768) – 32 767
 • (–256) – 255

Melyik nem fordul le?

 • int i = 32;
 • float f = 45.0;
 • double d = 45.0;

Melyik sor fordul le hiba és figyelmeztetés nélkül?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • float f=1.3;
 • char c="a";
 • byte b=257;
 • boolean b=null;
 • int i=10;

Melyik korrekt változónév?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • 2variable
 • variable2
 • _whatavariable
 • _3_
 • #myvar

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

public class Question01 {
    public static void main(String[] args){
        int y=0;
        int x=z=1;                        // A
        System.out.println(y+","+x+","+z);    // B
    }
}
 • Kiírja: 0, 1, 1
 • Kiírja: 0, 0, 1
 • Fordítási hiba az A jelű sorban
 • Fordítási hiba a B jelű sorban
 • Fordítási hiba mindkét (A és B) sorban

4. Operátorok

Az operátorok egy, kettő vagy három operanduson hajtanak végre egy műveletet. Az egyoperandusú operátorokat unáris operátoroknak hívjuk. Például a ++ operátor az operandusát 1-el növeli. A kétoperandusú operátorokat bináris operátoroknak hívjuk. Például az = operátor a jobb oldali operandus értékét a baloldali operandusba másolja. Végül a háromoperandusú operátor három operandust vár. Javában egy háromoperandusú operátor van, a ? : feltételes operátor.

Az unáris operátorok lehetővé teszik a prefix és postfix jelölés is:

operator op             //prefix
op operator             //postfix

Az összes bináris operátor infix jelölést alkalmaz, vagyis az operátor az operandusok között szerepel:

op1 operator op2        //infix

A háromoperandusú operátor szintén infix jelölést tesz lehetővé. Az operátor mindkét komponense az operandusok között szerepel:

op1 ? op2 : op3         //infix

A művelet végrehajtása után a kifejezés értéke rendelkezésre áll. Az érték függ az operátortól és az operandusok típusától is. Aritmetikai operátorok esetén a típus alá van rendelve az operandusoknak: ha két int értéket adunk össze, az érték is int lesz.

Megjegyzendő, hogy a Javában a kifejezések kiértékelési sorrendje rögzített, vagyis egy művelet operandusai mindig balról jobbra értékelődnek ki (ha egyáltalán kiértékelődnek, lásd rövidzár kiértékelés), még a művelet elvégzése előtt.

4.1. Aritmetikai operátorok

A Java programozási nyelvben sokféle aritmetikai operátor áll rendelkezésre lebegőpontos és egész számokhoz. Ezek az operátorok a + (összeadás), - (kivonás), * (szorzás), / (osztás) és % (maradékképzés). A következő lista összefoglalja a Java nyelv kétoperandusú aritmetikai operátorait.

 • op1 + op2 op1 és op2 összeadása, valamint sztring összefűzés
 • op1 - op2 op2 és op1 különbsége
 • op1 * op2 op1 és op2 szorzata
 • op1 / op2 op1 és op2 (egész) hányadosa
 • op1 % op2 op1 és op2 egész osztás maradéka

Az ArithmeticDemo példaprogram definiál két egész és két dupla-pontosságú lebegőpontos számot, és öt aritmetikai operátort mutat be. Ezen kívül használja a + operátort sztringek összefűzésére.

public class ArithmeticDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 37;
        int j = 42;
        double x = 27.475;
        double y = 7.22;
        System.out.println("Variable values...");
        System.out.println("    i = " + i);
        System.out.println("    j = " + j);
        System.out.println("    x = " + x);
        System.out.println("    y = " + y);
        System.out.println("Adding...");
        System.out.println("    i + j = " + (i + j));
        System.out.println("    x + y = " + (x + y));
        System.out.println("Subtracting...");
        System.out.println("    i - j = " + (i - j));
        System.out.println("    x - y = " + (x – y));
        System.out.println("Multiplying...");
        System.out.println("    i * j = " + (i * j));
        System.out.println("    x * y = " + (x * y));
        System.out.println("Dividing...");
        System.out.println("    i / j = " + (i / j));
        System.out.println("    x / y = " + (x / y));
        System.out.println("Computing the remainder...");
        System.out.println("    i % j = " + (i % j));
        System.out.println("    x % y = " + (x % y));
        System.out.println("Mixing types...");
        System.out.println("    j + y = " + (j + y));
        System.out.println("    i * x = " + (i * x));
    }
}

A program kimenete:

Variable values...
    i = 37
    j = 42
    x = 27.475
    y = 7.22
Adding...
    i + j = 79
    x + y = 34.695
Subtracting...
    i - j = -5
    x - y = 20.255
Multiplying...
    i * j = 1554
    x * y = 198.37
Dividing...
    i / j = 0
    x / y = 3.8054
Computing the remainder...
    i % j = 37
    x % y = 5.815
Mixing types...
    j + y = 49.22
    i * x = 1016.58

4.1.1 Implicit konverzió

Amikor egy aritmetikai operátor egyik operandusa egész, a másik pedig lebegőpontos, akkor az eredmény is lebegőpontos lesz. Az egész érték implicit módon lebegőpontos számmá konvertálódik, mielőtt a művelet végrehajtódna. A következő lista összefoglalja az aritmetikai operátorok értékét az adattípusok függvényében. A szükséges konverziók még a művelet végrehajtása előtt végre fognak hajtódni.

 • long az egyik operandus sem lebegőpontos, és legalább az egyik long
 • int az egyik operandus sem lebegőpontos, és nem long
 • double legalább az egyik operandus double
 • float legalább az egyik operandus float, és a másik nem double

A + és - operátorok unáris (egyoperandusú) operátorokként is használhatók:

 • +op int értékké konvertálja a byte, short és char értéket
 • -op aritmetikai negálás

A ++ operátor növeli az operandus értékét, a -- pedig csökkenti eggyel. Mindkettőt írhatjuk az operandus elé (prefix) és után (postfix) is. A prefix forma esetén először történik az érték növelése vagy csökkentése, majd a kifejezés értéke is a megváltozott érték lesz. A postfix használat esetén fordítva történik a végrehajtás: először értékelődik ki az operandus, majd utána hajtódik végre a ++ vagy -- művelet.

A következő SortDemo program mindkét operátort használja:

public class SortDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };
        for (int i = arrayOfInts.length; --i >= 0; ) {
            for (int j = 0; j < i; j++) {
                if (arrayOfInts[j] > arrayOfInts[j+1]) {
                    int temp = arrayOfInts[j];
                    arrayOfInts[j] = arrayOfInts[j+1];
                    arrayOfInts[j+1] = temp;
                 }
             }
         }
         for (int i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {
             System.out.print(arrayOfInts[i] + " ");
         }
         System.out.println();
    }
}

A program a rendezett számsorozatot fogja megjeleníteni.

4.2. Relációs operátorok

A relációs operátorok összehasonlítanak két értéket, és meghatározzák a köztük lévő kapcsolatot. Például a != true-t ad, ha a két operandus nem egyenlő. A következő táblázatban összegyűjtöttük a relációs operátorokat:

 • op1 > op2 true-t ad vissza, ha op1 nagyobb, mint op2
 • op1 >= op2 true-t ad vissza, ha op1 nagyobb vagy egyenlő, mint op2
 • op1 < op2 true-t ad vissza, ha op1 kisebb, mint op2
 • op1 <= op2 true-t ad vissza, ha op1 kisebb vagy egyenlő, mint op2
 • op1 == op2 true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyenlők
 • op1 != op2 true-t ad vissza, ha op1 és op2 nem egyenlők

A következő példában (RelationalDemo) definiálunk három int típusú számot, és relációs operátorok használatával összehasonlítjuk őket. Az összehasonlító műveleteket félkövér betűtípussal emeltük ki:

public class RelationalDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int i = 37;
        int j = 42;
        int k = 42;
        System.out.println("Variable values...");
        System.out.println("    i = " + i);
        System.out.println("    j = " + j);
        System.out.println("    k = " + k);
        System.out.println("Greater than...");
        System.out.println("    i > j = " + (i > j));//false
        System.out.println("    j > i = " + (j > i));//true
        System.out.println("    k > j = " + (k > j));//false;
        System.out.println("Greater than or equal to...");
        System.out.println("    i >= j = " + (i >= j));//false
        System.out.println("    j >= i = " + (j >= i));//true
        System.out.println("    k >= j = " + (k >= j));//true
        System.out.println("Less than...");
        System.out.println("    i < j = " + (i < j));//true
        System.out.println("    j < i = " + (j < i));//false
        System.out.println("    k < j = " + (k < j));//false
        System.out.println("Less than or equal to...");
        System.out.println("    i <= j = " + (i <= j));//true
        System.out.println("    j <= i = " + (j <= i));//false
        System.out.println("    k <= j = " + (k <= j));//true
        System.out.println("Equal to...");
        System.out.println("    i == j = " + (i == j));//false
        System.out.println("    k == j = " + (k == j));//true
        System.out.println("Not equal to...");
        System.out.println("    i != j = " + (i != j));//true
        System.out.println("    k != j = " + (k != j));//false
    }
}

A fenti program kimenete:

Variable values...
    i = 37
    j = 42
    k = 42
Greater than...
    i > j = false
    j > i = true
    k > j = false
Greater than or equal to...
    i >= j = false
    j >= i = true
    k >= j = true
Less than...
    i < j = true
    j < i = false
    k < j = false
Less than or equal to...
    i <= j = true
    j <= i = false
    k <= j = true
Equal to...
    i == j = false
    k == j = true
Not equal to...
    i != j = true
    k != j = false

4.3. Logikai operátorok

A relációs operátorokat gyakran használják logikai operátorokkal együtt, így összetettebb logikai kifejezéseket hozhatunk létre. A Java programozási nyelv hatféle logikai operátort – öt bináris és egy unáris – támogat, ahogy azt a következő táblázat mutatja:

 • op1 && op2 Logikai és: true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyaránt true; op2 feltételes kiértékelésű
 • op1 || op2 Logikai vagy: true-t ad vissza, ha op1 vagy op2 true; op2 feltételes kiértékelésű
 • !op Logikai nem: true-t ad vissza, ha op false, és fordítva
 • op1 & op2 Bitenkénti és: true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyaránt boolean és true; op1 és op2 mindig kiértékelődik; ha mindkét operandus szám, akkor bitenkénti és művelet
 • op1 | op2 Bitenkénti vagy: true-t ad vissza, ha op1 és op2 egyaránt boolean vagy op1 vagy op2 true; op1 és op2 mindig kiértékelődik; ha mindkét operandus szám, akkor bitenkénti vagy művelet
 • op1 ^ op2 Bitenkénti kizáró vagy: true-t ad vissza, ha op1 és op2 különböző — vagy egyik, vagy másik, de nem egyszerre mindkét operandus true

A következő példa az && operátort használja a két rész-kifejezés logikai értékének összekapcsolására:

0 <= index && index < NUM_ENTRIES

4.3.1 Rövidzár kiértékelés

Bizonyos esetekben a logikai operátor második operandusa nem értékelődik ki. Például a következő esetben:

(numChars < LIMIT) && (...)

Az && operátor csak akkor ad vissza true-t, ha mindkét operandus true. Tehát, ha numChars nagyobb vagy egyenlő, mint LIMIT, akkor && bal oldala false, és a kifejezés visszaadott eredménye a jobb oldali operandus kiértékelése nélkül születik meg. Ilyen esetekben a fordító nem értékeli ki a jobb oldali operandust. Ilyenkor a jobb oldali kifejezés miatt közvetett mellékhatások léphetnek fel, például ha adatfolyamból olvasunk, értékeket aktualizálunk, vagy számításokat végzünk a jobb oldali operandusban. Ehhez hasonlóan, ha a || operátor bal oldali operandusa igaz, felesleges a jobboldalt kiértékelni, nem is fog megtörténni.

Ha mindkét operandus logikai, az & operátor hasonlóan viselkedik, mint az &&. Azonban & mindig kiértékelődik és true-t ad vissza, ha mindkét operandusa true. Ha az operandusok boolean-típusúak, | azonos műveletet végez, mint ||.

A fenti működés miatt nem érdemes olyan kódot készíteni, amelyik a jobboldali operandusának kiértékelése során a kiértékelésen túl mást is tesz. Például veszélyes, nehezen áttekinthető lesz a következő feltételes kifejezés:

if (a < b && b++ < f(c) ) {...}

Ha a bal oldali operandus (a<b) hamis, akkor sem a ++ operátor, sem az f függvényhívás nem fog végrehajtódni.

4.4. Bitléptető és bitenkénti logikai operátorok

A léptető operátorok bit műveleteket végeznek, a kifejezés első operandusának bitjeit jobbra, vagy balra léptetik. A következő táblázat a Java nyelvben használt léptető operátorokat mutatja be:

 • op1 << op2 op1 bitjeit op2 értékével balra lépteti; jobbról nullákkal tölti fel
 • op1 >> op2 op1 bitjeit op2 értékével jobbra lépteti; balról a legnagyobb helyértékű bitet tölt fel
 • op1 >>> op2 op1 bitjeit op2 értékével jobbra lépteti; balról nullákkal tölt fel.

Mindegyik operátor az első operandus bitjeit lépteti az operátor által megadott irányba a második operandus értékével. Például a következő kifejezésben a 13-as egész szám bitjeit léptetjük 1-el jobbra:

13 >> 1;

A 13-as szám kettes számrendszerbeli értéke: 1101. A léptetés eredménye: 1101 egy pozícióval jobbra - 110, (decimálisan 6). A bal oldali biteket 0-val töltöttük fel.

A következő táblázatban a Java programozási nyelvben használatos bitenkénti logikai operátorokat és funkciójukat láthatjuk:

 • op1 & op2 Bitenkénti és, ha mindkét operandus szám; feltételes és ha mindkét operandus logikai
 • op1 | op2 Bitenkénti vagy, ha mindkét operandus szám; feltételes vagy, ha mindkét operandus logikai
 • op1 ^ op2 Bitenkénti kizáró vagy (xor)
 • ~op2 Bitenkénti negáció

És

Ha az operandus szám, az & operátor bitenkénti és műveletet hajt végre páronként (helyérték szerint) az operandus bitjein. Az és művelet akkor ad vissza 1-et, ha a kifejezés mindkét bitje 1.

Ha az és műveletet két decimális számon hajtjuk végre, például a 12-n és 13-n (12&13) akkor az adott számok kettes számrendszerbeli alakján bitenként kell végrehajtanunk az és műveletet. Az eredmény így 12 lesz decimálisan.

Ha mindkét operandus 1, az és művelet eredményként is 1-et ad. Ellenkező esetben 0-t.

Vagy

Ha mindkét operandus szám, akkor a | operátor a vagy műveletet hajtja végre. A vagy művelet 1-et ad eredményül, ha két bit közül bármelyik értéke 1.

Kizáró vagy

Ha mindkét operandus szám, akkor a ^ operátor a kizáró vagy (xor) műveletet hajtja végre. Kizáró vagy esetén a kifejezés eredménye akkor egy, ha a két operandus bit különböző, ellenkező esetben az eredmény 0.

Negáció

Végül a negációs operátor (~) az operandus bitjeit egyenként az ellenkezőjére fordítja: ha az operandus bitje 1, akkor az eredmény 0, ha az operandus bitje 0, akkor az eredmény 1. Például: ~1011 (11) = 0100 (4).

4.4.1 Bitmanipulációk a gyakorlatban

Egyebek között a bitenkénti műveletekkel hasznosan kezelhetők a logikai bitek is. Tegyük fel például, hogy az adott programban vannak logikai bitek, melyek a különböző összetevők állapotát határozzák meg a programban. Ez célravezetőbb, mint különböző boolean változók definiálása. Bitmanipuláció segítségével beállíthatók, és változtathatók az adott bitek értékei.

Először definiáljunk konstansokat, melyek a program különböző bitjeit határozzák majd meg. Ezek a konstansok a kettes számrendszer különböző helyi értékei, így biztosíthatjuk, hogy később nem lesznek összekeverhetők. Később ezek a konstansok a bit változók értékeit segítik majd kinyerni. A következő példában a biteket 0 értékűnek inicializáljuk, ami azt jelenti, hogy minden érték hamis.

static final int VISIBLE = 1;
static final int DRAGGABLE = 2;
static final int SELECTABLE = 4;
static final int EDITABLE = 8;

int flags = 0;

A VISIBLE szimbolikus konstans jelzi, ha valami láthatóvá válik a programban. Ezt a bitet állítja egyesre a következő sor:

flags = flags | VISIBLE;

A láthatóságot a következő képen tesztelhetjük:

if ((flags & VISIBLE) == VISIBLE) {
    ...
}

Itt látható a teljes program (BitwiseDemo), mely magában foglalja a fenti kódot:

public class BitwiseDemo {
    static final int VISIBLE = 1;
    static final int DRAGGABLE = 2;
    static final int SELECTABLE = 4;
    static final int EDITABLE = 8;
    public static void main(String[] args) {
        int flags = 0;
        flags = flags | VISIBLE;
        flags = flags | DRAGGABLE;
        if ((flags & VISIBLE) == VISIBLE) {
            if ((flags & DRAGGABLE) == DRAGGABLE) {
                 System.out.println("Flags are Visible " + "and Draggable.");
            }
        }
        flags = flags | EDITABLE;
        if ((flags & EDITABLE) == EDITABLE) {
           System.out.println("Flags are now also Editable.");
        }
    }
}

A fenti program kimenete:

Flags are Visible and Draggable.
Flags are now also Editable.

4.5. Értékadó operátorok

Az alap értékadó (=) operátort használhatjuk arra, hogy egy értéket hozzárendeljünk egy változóhoz. A MaxVariablesDemo program az =-t használja, hogy inicializálja a változóit:

byte largestByte = Byte.MAX_VALUE;
short largestShort = Short.MAX_VALUE;
int largestInteger = Integer.MAX_VALUE;
long largestLong = Long.MAX_VALUE;
float largestFloat = Float.MAX_VALUE;
double largestDouble = Double.MAX_VALUE;
char aChar = 'S';
boolean aBoolean = true;

A Java programozási nyelv azt is megengedi a rövidített értékadó operátorok segítségével, hogy aritmetikai, értéknövelési, valamint bitenkénti műveletvégzést összekössük az értékadással.

Például, ha egy változó értékét akarjuk növelni, akkor:

i=i+2;

Ezt le lehet rövidíteni a += rövidített operátor segítségével:

i += 2;

A fenti két értékadás megegyezik.

A használható operátorok:

 • -=
 • *=
 • /=
 • %=
 • &=
 • |=
 • ^=
 • <<=
 • >>=
 • >>>=

4.6. Egyéb operátorok

A Java nyelv támogatja még a következő táblázatban foglalt operátorokat.

 • ?: Feltételes operátor
 • [] Tömbök deklarálására, létrehozására és elemeinek hozzáférésére használt operátor.
 • . Minősített hivatkozás
 • ( params ) Vesszővel elválasztott paramétereket foglalja keretbe.
 • ( type ) Átkonvertálja az értéket egy meghatározott típussá.
 • new Új objektum létrehozása.
 • instanceof Megállapítja, hogy az első operandus típusa-e a második operandus.

4.7. Ellenőrző kérdések

 • Mit jelent a logikai kifejezés?
 • Hogyan kell logikai típusú változókat deklarálni?
 • Mire használható a != operátor?
 • Mire használható a || operátor?
 • Az és és vagy operátorok jobb oldali operandusa mikor kerül kiértékelésre?
 • Mi a különbség a >> és >>> operátorok között?

Mit ír ki a következő kódrészlet?

System.out.println(4/3);

 • 6
 • 0
 • 1
 • 7

5. Kifejezések, utasítások, blokkok

A változók és az operátorok, amelyekkel az előző fejezetben ismerkedhettünk meg, a programok alapvető építőkövei. Változók, literálok és operátorok kombinációiból hozzuk létre a kifejezéseket vagy kódszegmenseket, amelyek számításokat végeznek, és értékeket adnak vissza. Néhány kifejezés utasításokba szervezhető. Ezek komplett futtatási egységek. Ezeket az utasításokat kapcsos zárójelek közé csoportosítva { és } kapjuk meg az utasításblokkokat.

5.1. Kifejezések

A kifejezések hajtják végre a program feladatát. A kifejezéseket többek között változók kiszámítására, értékük beállítására és a program futásának ellenőrzésére használjuk. A kifejezéseknek kétféle feladata van: végrehajtani a számításokat, amelyeket a kifejezés alkotóelemi határoznak meg, és visszaadni a számítás végeredményét.

A kifejezés változók, operátorok és metódushívások olyan sorozata (a nyelv szintaxisát figyelembe véve) amely egy értéket ad vissza.

Ahogy az előzőekben már említettük, az operátorok egy értéket adnak vissza, így az operátor használatával egy kifejezést kapunk. A MaxVariablesDemo program részlete néhányat bemutat a program kifejezései közül:

...
char aChar = 'S';
boolean aBoolean = true;

System.out.println("The largest byte value is " + largestByte);
...

if (Character.isUpperCase(aChar)) {
    ...
}

A kifejezések kiértékelése során végrehajtásra kerülnek műveletek, és a kifejezés visszaad egy értéket, mint az a következő táblázatban is látható:

Kifejezés

Művelet

Visszaadott
érték

aChar = 'S'

Az 'S' karaktert adja értékül az aChar karakter típusú változónak

aChar értéke az értékadás után ('S')

"The largest byte
value is " + largestByte

Összefűzi a sztringet és a largestByte értékét sztringgé konvertálva

Az eredmény az összefűzött sztring

Character.isUpperCase(aChar)

isUpperCase metódus hívása

A metódus visszatérési értéke: true

A kifejezés által visszaadott érték adattípusa függ a kifejezésben használt alkotóelemektől. Az aChar = 'S' kifejezés egy karaktert ad vissza, mert az értékadó operátor ugyanolyan típusú értékkel tér vissza, mint amilyenek az operandusai, és az aChar valamint az 'S' karakter típusúak. A többi kifejezésnél már láthattuk, hogy egy kifejezés egy boolean értékkel, egy sztringgel és egyéb értékekkel is visszatérhet.

A Java nyelv lehetőséget biztosít összetett kifejezések és utasítások létrehozására kisebb kifejezésekből, amíg a kifejezés egyik részében használt adattípusok megegyeznek a többi rész adattípusaival. Itt láthatunk egy példát összetett kifejezésre:

x * y * z

Ebben a különleges példában a sorrend, amely szerint a kifejezés kiértékelődik, nem fontos, mivel a szorzás eredménye nem függ a tagok sorrendjétől, a végeredmény mindig ugyanaz, nem számít, milyen sorrendben végezzük el a szorzásokat. Azonban ez nem minden kifejezésre igaz. Például a következő kifejezés különböző eredményt ad attól függően, hogy az összeadás vagy az osztást megvalósító operátor hajtódik-e végre elsőként:

x + y / 100

Zárójelezéssel meghatározhatjuk, hogy egy kifejezés hogyan értékelődjön ki. Például így tehetjük egyértelművé a végrehajtást az előző példa esetében:

(x + y)/ 100

Ha határozattan nem jelezzük a sorrendet, amely szerint akarjuk, hogy az összetett kifejezés kiértékelődjön, akkor a sorrendet az operátorok precedenciája fogja meghatározni. A magasabb precedenciával rendelkező operátorok hajtódnak végre elsőként. Például az osztás operátor magasabb precedenciájú, mint az összeadás. Így a következő két kifejezés megegyezik egymással:

x + y / 100
x + (y / 100)

Ha összetett kifejezést írunk, akkor kifejezetten figyelnünk kell a zárójelezésre és arra, hogy mely operátoroknak kell kiértékelődniük elsőként. Ennek a gyakorlása segíthet a forráskód jobb olvashatóságának és karbantarthatóságának elérésében.

A következő táblázat a Java platformban használt operátorok precedencia-szintjeit mutatja be. Az operátorok a táblázatban precedencia-szint szerint vannak rendezve: legfelül a legnagyobb precedenciával rendelkező található. A magasabb precedenciával rendelkező operátorok előbb hajtódnak végre, mint az alacsonyabbal rendelkezők. Az azonos szinten elhelyezkedő operátorok azonos precedenciával rendelkeznek. Ha azonos precedenciájú operátorok szerepelnek egy kifejezésben, akkor szabályozni kell, hogy melyik értékelődjön ki elsőként. Minden bináris operátor, kivéve az értékadó operátorokat balról jobbra hajtódnak végre. Az értékadó operátorok jobbról balra hajtódnak végre.

Operátor precedencia szintek

postfix

expr++ expr--

unáris

++expr --expr +expr -expr ~ !

multiplikatív

* / %

additív

+ -

léptetés

<< >> >>>

relációs

< > <= >= instanceof

egyenlőség

== !=

bitenkénti és

&

bitenkénti kizáró vagy

^

bitenkénti vagy

|

logikai és

&&

logikai vagy

||

feltételes

? :

értékadás

= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>=

5.2. Utasítások

Az utasítások nagyjából a beszélt nyelv mondatainak felelnek meg. Az utasítás egy konkrét futási egységet hoz létre. A következő kifejezéstípusok szervezhetők utasításokba, amelyek pontosvesszővel (;) végződnek:

 • értékadó kifejezések
 • ++ és -- használata
 • metódushívások
 • objektumot létrehozó kifejezések

Az utasításoknak ezt a fajtáját kifejezés utasításoknak nevezzük. Itt láthatunk pár példát a kifejezés-utasításokra:

aValue = 8933.234;                      //értékadó utasítás
aValue++;                               //növelés      
System.out.println(aValue);             //metódus hívás    
Integer integerObject = new Integer(4); //objektum létrehozás

A kifejezés-utasításokon kívül még kétféle típust kell megemlítenünk. A deklarációs utasítás létrehoz egy változót. Sok példát láthattunk már deklarációs utasításokra.

double aValue = 8933.234;             //deklarációs utasítás

A végrehajtás-vezérlő utasítás szabályozza, hogy az utasítások milyen sorrendben hajtódnak végre. A for ciklus és az if utasítás jó példák a végrehajtás-vezérlő szerkezetre.

5.3. Blokkok

A blokk nulla vagy több utasítás kapcsos zárójelek között, amely használható bárhol, ahol az önálló utasítások megengedettek. A következő részlet két blokkot mutat be a MaxVariablesDemo programból, mindegyik tartalmaz egy önálló utasítást:

if (Character.isUpperCase(aChar)) {
    System.out.println("The character " + aChar + " is upper case.");
} else {
    System.out.println("The character " + aChar + " is lower case.");
}

5.4. Összefoglalás

Egy kifejezés változók, operátorok és metódushívások sorozata (a nyelv szintaxisát figyelembe véve), amely egy értéket ad vissza. Írhatunk összetett kifejezéseket is egyszerűbbekből összeállítva mindaddig, amíg a magában foglalt, az operátorokhoz szükséges adattípusok megfelelőek. Ha összetett kifejezést írunk, akkor kifejezetten figyelnünk kell a zárójelezésre és arra, hogy mely operátoroknak kell kiértékelődniük elsőként.

Ha nem használjuk a zárójelezést, akkor a Java platform az operátorok precedenciája szerint értékeli ki az összetett kifejezést. A korábbi táblázat mutatja be a Java platformban megtalálható operátorok precedenciáját.

Az utasítás egy konkrét utasítási egységet valósít meg, amelyet pontosvessző zár le (;). Az utasításoknak három fajtája van: kifejezés utasítások, deklarációs utasítások, végrehajtás-vezérlő utasítások.

Nulla vagy több utasításból a kapcsos zárójelek segítségével blokkokat alakíthatunk ki: { és }. Habár nem szükséges, ajánlott az alkalmazása akkor is, ha a blokk csak egy utasítást tartalmaz.

5.5. Ellenőrző kérdések

 • Mit jelent a programblokk?
 • Hogyan kell egy programblokkot leírni Jávában?
 • Mondjon példát kifejezés-utasításra!
 • Kell e pontosvesszőt (;) írni egy kifejezés végére?
 • Azonos precedenciájú operátorok esetén mikor fog jobbról balra haladni a kiértékelés?

A következő sorok közül melyik fog hiba nélkül lefordulni?

 • float f=1.3;
 • char c="a";
 • byte b=257;
 • boolean b=null;
 • int i=10;

6. Vezérlési szerkezetek

A vezérlési szerkezetek segítségével az egyes utasítások végrehajtási sorrendjét határozhatjuk meg.

6.1. A while és a do-while ciklusok

Elől tesztelő ciklus

A while ciklus utasításblokk végrehajtására használható, amíg a feltétel igaz. A while ciklus szintaxisa:

while (feltétel) {
    utasítások
}

A while ciklus először kiértékeli a feltételt, amely művelet egy boolean értéket ad vissza. Ha a kifejezés értéke igaz, a while ciklus végrehajtja while blokkjában szereplő utasításokat. A while ciklus addig értékeli ki a kifejezést és hajtja végre az utasításblokkot, amíg a kifejezés hamis értékű nem lesz.

A következő WhileDemo nevű példaprogram a while ciklust használja fel, amely megvizsgálja a sztring karaktereit, hozzáfűzi a sztring minden karakterét a sztring puffer végéhez, amíg ’g’ betűvel nem találkozik.

public class WhileDemo {
    public static void main(String[] args) {

        String copyFromMe = "Copy this string until you " +
                            "encounter the letter 'g'.";
        StringBuffer copyToMe = new StringBuffer();

        int i = 0;
        char c = copyFromMe.charAt(i);

        while (c != 'g') {
            copyToMe.append(c);
            c = copyFromMe.charAt(++i);
        }
        System.out.println(copyToMe);
    }
}

Az érték, amelyet az utolsó sor ír ki:

Copy this strin

Hátul tesztelő ciklus

A Java nyelv egy a while ciklushoz hasonló utasítást is biztosít — a do-while ciklust. A do-while szintaxisa:

do {
    utasítás(ok)
} while (feltétel);

Ahelyett, hogy a feltételt a ciklus végrehajtása előtt értékelné ki, a do-while ezt a ciklusmag lefutása után teszi meg. Így a do-while magjában szereplő utasítások minimum egyszer végrehajtódnak.

Itt látható az előző program do-while ciklussal megvalósítva, ami a DoWhileDemo nevet kapta:

public class DoWhileDemo {
    public static void main(String[] args) {

        String copyFromMe = "Copy this string until you " +
                            "encounter the letter 'g'.";
        StringBuffer copyToMe = new StringBuffer();

        int i = 0;
        char c = copyFromMe.charAt(i);

        do {
            copyToMe.append(c);
            c = copyFromMe.charAt(++i);
        } while (c != 'g');
        System.out.println(scopyToMe);
    }
}

Az érték, amelyet az utolsó sorban kiír:

Copy this strin

6.2. A for ciklus

A for utasítás jó módszer egy értéktartomány bejárására. A for utasításnak van egy hagyományos formája, és a Java 5.0-tól kezdődően egy továbbfejlesztett formája is, amit tömbökön és gyűjteményeken való egyszerű bejárásnál használhatunk. A for utasítás általános formája a következőképpen néz ki:

for (inicializálás; feltétel; növekmény) {
    utastás(ok)
}

Az inicializálás egy olyan kifejezés, amely kezdőértéket ad a ciklusnak – ez egyszer, a ciklus elején fut le. A feltétel kifejezés azt határozza meg, hogy meddig kell a ciklust ismételni. Amikor a kifejezés hamisként értékelődik ki, a ciklus nem folytatódik. Végezetül a növekmény egy olyan kifejezés, amely minden ismétlődés után végrehajtódik a ciklusban. Mindezen összetevők opcionálisak. Tulajdonképpen ahhoz, hogy egy végtelen ciklust írjunk, elhagyjuk mindhárom kifejezést:

for ( ; ; ) {
    ...
}

A for ciklusokat gyakran arra használjuk, hogy egy tömb elemein vagy egy karakterláncon végezzünk iterációt. Az alábbi példa, ForDemo, egy for utasítást használ arra, hogy végighaladjon egy tömb elemein és kiírja őket.

public class ForDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };

        for (int i = 0; i < arrayOfInts.length; i++) {
            System.out.print(arrayOfInts[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}

A program futási eredménye:

32 87 3 589 12 1076 2000 8 622 127

Megjegyezzük, hogy egy lokális változó is deklarálható a for ciklus inicializáló kifejezésében. Ennek a változónak az érvényessége a deklarációjától a for utasítás által vezérelt blokk végéig terjed, tehát mind a lezáró és a növekmény kifejezéseiben is használhatók. Ha a for ciklust vezérlő változóra nincs szükség a cikluson kívül, a legjobb, ha a változót az értékadó kifejezésben deklaráljuk. Az i, j és k neveket gyakran a for ciklusok vezérlésére használjuk, ezeknek a for ciklus értékadó kifejezésén belül való deklarálása leszűkíti élettartamukat, és csökkenti a hibalehetőségeket.

Gyűjteményeken és tömbökön való bejárás a kibővített for ciklussal

Az 5.0-ban egy újfajta for utasítást hoztak létre kifejezetten gyűjteményekhez és tömbökhöz. Az utasítás általános alakja:

for (elemtípus elem : tároló) {
    utasítás(ok)
}

Itt egy kis kódrészlet, ami ugyanazt a feladatot végzi, mint az előző kódrészlet.

public class ForEachDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };
        for (int element : arrayOfInts) {
            System.out.print(element + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}

A kibővített for utasítás igazán akkor előnyös, amikor gyűjteményekre alkalmazzuk (osztályok, amik a Collection interfészt implementálják). Itt látható egy régi típusú for utasítás, ami iterátor segítségével egy gyűjteményen halad végig:

void cancelAll(Collection<TimerTask> c) {
    for (Iterator<TimerTask> i = c.iterator(); i.hasNext(); )
        i.next().cancel();
}

Most nem kell aggódnunk a különös <TimerTask> kódrészlet miatt. Később fogunk magyarázatot adni a részletekre. A lényeg az, hogy elkerülhetjük ezt a kibővített for ciklus használatával:

void cancelAll(Collection<TimerTask> c) {
    for (TimerTask t : c)
        t.cancel();
}

Amikor iterációkat ágyazunk egybe, a kibővített for utasítás még jobb, mivel fölösleges kódrészeket kerülhetünk el. Például:

for (Suit suit : suits) {
    for (Rank rank : ranks)
        sortedDeck.add(new Card(suit, rank));
}

A kibővített for utasítás sajnos nem működik mindenhol. Hogyha pl. tömbindexekhez akarunk hozzáférni, a kibővített for nem fog működni. Amikor csak lehet, a továbbfejlesztett for-t használjuk, több programhibát is kiküszöbölhetünk, és a forráskódunk rendezettebb lesz.

6.3. Az if-else szerkezet

Az if utasítás lehetővé teszi a programunk számára, hogy valamilyen kritérium szerint kiválasztva futtasson más utasításokat. Például tegyük fel azt, hogy a programunk hibakereső (debugging) információkat ír ki egy DEBUG nevű, boolean típusú változó értéke alapján. Ha a DEBUG igaz, a program kiírja az információt, az x változó értékét. Különben a program futása normálisan folytatódik. Egy ilyen feladatot implementáló programrész a következőképpen nézhet ki:

if (DEBUG) {
    System.out.println("DEBUG: x = " + x);
}

Ez az if utasítás legegyszerűbb formája. Az if által vezérelt blokk végrehajtódik, ha a feltétel igaz. Általában az if egyszerű alakja így néz ki:

if (feltétel) {
    kifejezések
}

Mi van akkor, ha az utasítások más változatát akarjuk futtatni, ha a feltétel kifejezés hamis? Erre az else utasítást használhatjuk. Vegyünk egy másik példát. Tegyük fel azt, hogy a programunknak különböző műveleteket kell végrehajtania attól függően, hogy a felhasználó az OK gombot vagy más gombot nyom meg a figyelmeztető ablakban. A programunk képes lehet erre, ha egy if utasítást egy else utasítással együtt használunk.

if (response == OK) {
    //code to perform OK action
} else {
    //code to perform Cancel action
}

Az else blokk akkor kerül végrehajtásra, ha az if feltétele hamis. Az else utasítás egy másik formája az else if egy másik feltételen alapulva futtat egy utasítást. Egy if utasításnak lehet akárhány else if ága, de else csak egy. Az alábbi IfElseDemo program egy teszt pontszámot alapul véve egy osztályzatot határoz meg: 5-ös 90%-ért vagy afölött, 4-es 80%-ért vagy afölött és így tovább:

public class IfElseDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int testscore = 76;
        int grade;
        if (testscore >= 90) {
            grade = 5;
        } else if (testscore >= 80) {
            grade = 4;
        } else if (testscore >= 70) {
            grade = 3;
        } else if (testscore >= 60) {
            grade = 2;
        } else {
            grade = 1;
        }
        System.out.println("Grade = " + grade);
    }
}

Ennek a programnak a kimenete:

Grade = 3

Megfigyelhetjük, hogy a testscore értéke több kifejezés feltételének is eleget tehet az alábbi if utasítások közül: 76 >= 70 és 76 >= 60. Azonban, ahogy a végrehajtó rendszer feldolgoz egy olyan összetett if utasítást, mint ez, amint egy feltétel kielégül, lefutnak a megfelelő utasítások (grade = 3), és a vezérlés kikerül az if utasításból anélkül, hogy a további feltételeket kiértékelné.

A Java programozási nyelv támogat egy háromoperandusú operátort, ami egyszerű esetekben az if utasítás helyett alkalmazható. Az operátor általános alakja:

logikai kifejezés ? kifejezés-ha-igaz : utasítás-ha-hamis

Idézzük fel ezt az utasítást a MaxVariablesDemo programból:

if (Character.isUpperCase(aChar)) {
    System.out.println("The character " + aChar
                       + " is upper case.");
} else {
    System.out.println("The character " + aChar
                       + " is lower case.");
}

Itt látható, hogyan használhatjuk ezt az operátort:

System.out.println("The character " + aChar + " is " +
    (Character.isUpperCase(aChar) ? "upper" : "lower")
     + "case.");

A ?: operátor kiértékelésének eredménye az upper karaktersorozat lesz, ha az isUpperCase metódus igaz értéket ad vissza, egyébként pedig a lower karaktersorozat. Az eredmény össze lesz fűzve a megjeleníteni kívánt üzenet más részeivel. Ha megszokjuk ezt a szerkezetet, bizonyos esetekben könnyebben olvashatóbbá és tömörebbé teheti a kódunkat.

Megjegyzés: Érdemes megfigyelni, hogy miért is lehetett itt az if-else szerkezetet kiváltani a háromoperandusú operátorral: az if és else ágon is ugyanazt akartuk tenni egy bizonyos kifejezéssel: ki akartuk írni. Ha ez a közös felhasználás nem áll fenn, akkor maradnunk kell az if-else utasításnál.

Megjegyzés: Általában nem feltétlenül szükséges, mégis sok alkalommal zárójelezzük az egyes operandusokat, és időmként az egész operátor-kifejezést is. (Az előző példa az egész kifejezést zárójeleni.)

6.4. A switch-case szerkezet

Akkor használhatjuk a switch utasítást, ha egy egész szám értéke alapján akarunk végrehajtani utasításokat. A következő SwitchDemo példaprogram egy month nevű egész típusú változót deklarál, melynek értéke vélhetőleg a hónapot reprezentálja egy dátumban. A program a switch utasítás használatával a hónap nevét jeleníti meg a month értéke alapján.

public class SwitchDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 8;
        switch (month) {
            case 1:  System.out.println("January"); break;
            case 2:  System.out.println("February"); break;
            case 3:  System.out.println("March"); break;
            case 4:  System.out.println("April"); break;
            case 5:  System.out.println("May"); break;
            case 6:  System.out.println("June"); break;
            case 7:  System.out.println("July"); break;
            case 8:  System.out.println("August"); break;
            case 9:  System.out.println("September"); break;
            case 10: System.out.println("October"); break;
            case 11: System.out.println("November"); break;
            case 12: System.out.println("December"); break;
            default: System.out.println("Not a month!");
                    break;
        }
    }
}

A switch utasítás kiértékeli kifejezést, ez esetben a month értékét, és lefuttatja a megfelelő case utasítást. Ezáltal a program futási eredménye az August lesz. Természetesen ezt az if utasítás felhasználásával is megoldhatjuk:

int month = 8;
if (month == 1) {
    System.out.println("January");
} else if (month == 2) {
    System.out.println("February");
}
...

Annak eldöntése, hogy az if vagy a switch utasítást használjuk, programozói stílus kérdése. Megbízhatósági és más tényezők figyelembevételével eldönthetjük, melyiket használjuk. Míg egy if utasítást használhatunk arra, hogy egy értékkészlet vagy egy feltétel alapján hozzunk döntéseket, addig a switch utasítás egy egész szám értéke alapján hoz döntést. Másrészt minden case értéknek egyedinek kell lennie, és a vizsgált értékek csak konstansok lehetnek.

Egy másik érdekesség a switch utasításban a minden case utáni break utasítás. Minden egyes break utasítás megszakítja az épp bezáródó switch utasítást, és a vezérlés szála a switch blokk utáni első utasításhoz kerül. A break utasítások szükségesek, mivel nélkülük a case utasítások értelmüket vesztenék. Vagyis egy explicit break nélkül a vezérlés folytatólagosan a rákövetkező case utasításra kerül (átcsorog). Az alábbi SwitchDemo2 példa azt illusztrálja, hogyan lehet hasznos, ha a case utasítások egymás után lefutnak.

public class SwitchDemo2 {
    public static void main(String[] args) {
        int month = 2;
        int year = 2000;
        int numDays = 0;
        switch (month) {
            case 1:
            case 3:
            case 5:
            case 7:
            case 8:
            case 10:
            case 12:
                numDays = 31;
                break;
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11:
                numDays = 30;
                break;
            case 2:
                if ( ((year % 4 == 0) && !(year % 100 == 0))
                     || (year % 400 == 0) )
                    numDays = 29;
                else
                    numDays = 28;
                break;
            default:
                numDays = 0;
                   break;
        }
        System.out.println("Number of Days = " + numDays);
    }
}

A program kimenete:

Number of Days = 29

Technikailag az utolsó break nem szükséges, mivel a vezérlés amúgy is befejeződne, kilépve a switch utasításból. Azonban javasolt ekkor is a break használata, mivel így a kód könnyebben módosítható és kevésbé hajlamos a hibára. Később még látni fogjuk a ciklusok megszakítására használt break-et.
Végül a switch utasításban használhatjuk a default utasítást, hogy mindazokat az értékeket is kezelhessük, amelyek nem voltak egy case utasításban sem kezelve.

Megjegyzés: A default utasításnak nem kell feltétlenül az utolsónak lenni, bár így a leglogikusabb és így is szokás általában elhelyezni. Ugyanígy a case ágak sorrendjének is csak akkor lehet jelentősége, ha van olyan ág, amelyiket nem zártunk le breakkel.

6.4.1 A switch utasítás és a felsorolt típus

A felsorolt adattípus az 5.0-ban bevezetett újdonság, amiről később olvashat majd. Ez a rész csak azt mutatja be, hogyan használhatjuk őket egy switch utasításban. Szerencsére ez pont olyan, mint a switch használata az egész típusú változók esetén.

Az alábbi SwitchEnumDemo kódja majdnem megegyezik azzal a kóddal, amit korábban a SwitchDemo2-ben láttunk. Ez az egész típusokat felsorolt típusokkal helyettesíti, de egyébként a switch utasítás ugyanaz.

public class SwitchEnumDemo {
    public enum Month { JANUARY, FEBRUARY, MARCH, APRIL,
                        MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER,
                        OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER }
    public static void main(String[] args) {
        Month month = Month.FEBRUARY;
        int year = 2000;
        int numDays = 0;
        switch (month) {
            case JANUARY:
            case MARCH:
            case MAY:
            case JULY:
            case AUGUST:
            case OCTOBER:
            case DECEMBER:
                numDays = 31;
                break;
            case APRIL:
            case JUNE:
            case SEPTEMBER:
            case NOVEMBER:
                numDays = 30;
                break;
            case FEBRUARY:
                if ( ((year % 4 == 0) && !(year % 100 == 0))
                     || (year % 400 == 0) )
                    numDays = 29;
                else
                    numDays = 28;
                break;
            default:
                numDays=0;
                break;
        }
        System.out.println("Number of Days = " + numDays);
    }
}

Ez a példa csak egy kis részét mutatta be annak, amire a Java nyelvi felsorolások képesek. A továbbiakat később olvashatja el.

6.5. Vezérlésátadó utasítások

Kivételkezelő utasítások

A Java programozási nyelv egy kivételkezelésnek nevezett szolgáltatást nyújt, hogy segítse a programoknak a hibák felderítését és kezelését. Amikor egy hiba történik, a program „dob egy kivételt”. Ez azt jelenti, hogy a program normális végrehajtása megszakad, és megkísérel találni egy kivételkezelőt, vagyis egy olyan kódblokkot, ami a különféle típusú hibákat le tudja kezelni. A kivételkezelő blokk megkísérelheti a hiba kijavítását, vagy ha úgy tűnik, hogy a hiba visszaállíthatatlan, akkor szabályosan kilép a programból.

Alapvetően három utasítás játszik szerepet a kivételkezelésekben:

 • a try utasítás tartalmaz egy utasítás blokkot, amiben a kivétel dobása elképzelhető
 • a catch utasítás tartalmaz egy olyan utasításblokkot, ami le tudja kezelni az azonos típusú kivételeket. Az utasítások akkor hajtódnak végre, ha kivételtípus típusú kivétel váltódik ki a try blokkban
 • a finally egy olyan utasítás blokkot tartalmaz, ami végrehajtódik akkor is, ha a try blokkban hiba történt, és akkor is, ha hiba nélkül futott le a kód.

Az utasítások általános alakja:

try {
    utasítás(ok)
} catch (kivételtípus kivételobjektum) {
    utasítás(ok)
} finally {
    utasítás(ok)
}

A kivételkezelés módszerének részletes ismertetésére később kerül sor.

Feltétel nélküli vezérlésátadás

A Java programnyelv háromféle feltétel nélküli vezérlésátadást támogat:

 • a break utasítást
 • a continue utasítást
 • a return (visszatérés) utasítást

A break és a continue utasításokat használhatjuk címkével vagy anélkül. A címke egy azonosító, ami az utasítás előtt helyezkedik el. A címkét egy kettőspont (:) követi. A következő programrészletben láthatunk egy példát a címke alkalmazására:

statementName: someJavaStatement;

A break utasítás

A break utasításnak két alakja van: címke nélküli és címkés. A címke nélküli break utasítást korábban a switch-nél már használtuk. Ahol a címke nélküli break utasítással fejeztük be a sort, ott befejezi a switch utasítást, és átadja a vezérlést a switch után következő utasításnak. A címke nélküli break utasítás használható még a for, while vagy do-while ciklusokból való kilépésre is. A BreakDemo példaprogram tartalmaz egy for ciklust, ami egy bizonyos értéket keres egy tömbön belül:

public class BreakDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };
        int searchfor = 12;
        int i = 0;
        boolean foundIt = false;
        for ( ; i < arrayOfInts.length; i++) {
            if (arrayOfInts[i] == searchfor) {
                foundIt = true;
                break;
            }
        }
        if (foundIt) {
            System.out.println("Found " + searchfor + " at index " + i + '.');
        } else {
            System.out.println(searchfor + "not in the array");
        }
    }
}

A break utasítás befejezi a for ciklust, ha megvan az érték. A vezérlés átadódik a for lezárása után lévő utasításnak, ami a print utasítást tartalmazó if a program végén.

A program kimenete:

Found 12 at index 4.

Megjegyzés: A for ciklusból break-kel való kilépést sokszor használjuk egy adott érték keresése érdekében. Érdemes megfigyelni, hogy ekkor a ciklus után meg kell állapítani (if utasítás), hogy miért is fejeződött be a ciklus: a találat miatt, vagy mert a végére értünk.

A break utasítás címke nélküli alakját használhatjuk a legbelső switch, for, while vagy do-while befejezésére. A címkézett alak befejez egy olyan külső utasítást, ami a break címkéje által van azonosítva. Másként fogalmazva: egyszerre több utasításból is képes kiugrani. A következő (BreakWithLabelDemo) program hasonló az előzőhöz, de itt kétdimenziós tömbben keressük az értéket. Kettő egymásba ágyazott for ciklus vizsgálja át a tömböt. Amikor az érték megvan, egy címkézett break befejezi a search-ként címkézett utasítást, ami a külső for ciklus:

public class BreakWithLabelDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] arrayOfInts = { { 32, 87, 3, 589 },
                                { 12, 1076, 2000, 8 },
                                { 622, 127, 77, 955 }
                              };
        int searchfor = 12;
        int i = 0;
        int j = 0;
        boolean foundIt = false;
    search:
        for ( ; i < arrayOfInts.length; i++) {
            for (j = 0; j < arrayOfInts[i].length; j++) {
                if (arrayOfInts[i][j] == searchfor) {
                    foundIt = true;
                    break search;
                }
            }
        }
        if (foundIt) {
            System.out.println("Found " + searchfor + " at " + i + ", " + j + '.');
        } else {
            System.out.println(searchfor + "not in the array.");
        }
    }
}

A program kimenete:

Found 12 at 1, 0.

Ez a szintaxis egy kicsit zavaró lehet. A break utasítás befejezi a címkézett utasítást, és nem a címkének adja át a vezérlést. A vezérlés annak az utasításnak adódik át, ami közvetlen a (befejezett) címkézett utasítás után van.

A continue utasítás

A continue utasítás arra használható, hogy átugorjuk a ciklusmag hátralevő részét egy for, while vagy do-while ciklusnak. A címke nélküli alakja átugrik a legbelső ciklusmag végére és kiértékeli a logikai kifejezés értékét, ami a ciklust vezérli. A következő ContinueDemo program végigfut egy StringBuffer-en, megvizsgálva az összes betűt. Ha a vizsgált karakter nem ’p’, a continue utasítás átugorja a ciklus hátralevő részét és vizsgálja a következő karaktert. Ha ez egy ’p’, a program megnöveli a számláló értékét és átalakítja a ’p’-t nagybetűssé.

public class ContinueDemo {
    public static void main(String[] args) {
        StringBuffer searchMe = new StringBuffer(
            "peter piper picked a peck of pickled peppers");
        int max = searchMe.length();
        int numPs = 0;
        for (int i = 0; i < max; i++) {
            //interested only in p's
            if (searchMe.charAt(i) != 'p')
                continue;
            //process p's
            numPs++;
            searchMe.setCharAt(i, 'P');
        }
        System.out.println("Found " + numPs + " p's in the string.");
        System.out.println(searchMe);
    }
}

Ennek a programnak a kimenete:

Found 9 p's in the string.
Peter PiPer Picked a Peck of Pickled PePPers

A continue utasítás címkés alakja átugorja a címkézett ciklus ciklusmagjának hátralevő részét. A következő ContinueWithLabelDemo példaprogram egymásba ágyazott ciklusokat használ egy szövegrész keresésére egy másik szövegben. Két egymásba ágyazott ciklus szükséges: egy, hogy ismételje a szövegrészt, és egy, hogy addig ismételje, amíg át nem vizsgálta a szöveget. Ez a program a continue címkézett alakját használja, hogy átugorjon egy ismétlést a külső ciklusban:

public class ContinueWithLabelDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String searchMe = "Look for a substring in me";
        String substring = "sub";
        boolean foundIt = false;
        int max = searchMe.length() - substring.length();
    test:
        for (int i = 0; i <= max; i++) {
            int n = substring.length();
            int j = i;
            int k = 0;
            while (n-- != 0) {
                if (searchMe.charAt(j++)
                        != substring.charAt(k++)) {
                    continue test;
                }
            }
            foundIt = true;
                    break test;
        }
        System.out.println(foundIt ? "Found it" : "Didn't find it");
    }
}

Ennek a programnak a kimenete:

Found it

Megjegyezés: Ahogy a korábbi példából is láthatjuk, a címke nélküli continue mindig kiváltható a ciklus átszervezésével, ilyen esetben ritkán is alkalmazzuk.

A return (visszatérés) utasítás

Ez az utasítás az utolsó a feltétlen vezérlésátadó utasítások közül. A return-t az aktuális metódusból vagy konstruktorból való kilépésre használjuk. A vezérlés visszaadódik annak az utasításnak, ami az eredeti hívást követi. A return utasításnak két formája van: ami visszaad értéket, és ami nem. Hogy visszatérjen egy érték, egyszerűen tegyük az értéket (vagy egy kifejezést, ami kiszámítja azt) a return kulcsszó után:

return ++count;

A visszaadott érték adattípusa meg kell, hogy egyezzen a függvényben deklarált visszatérési érték típusával. Ha a függvényt void-nak deklaráltuk, használjuk a return azon alakját, ami nem ad vissza értéket:

return;

6.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi az if utasítás?
 • Mit jelent, ha az if utasításnak else ága van?
 • Mi a while utasítás?
 • Mi a ciklusmag?
 • Mit jelent, hogy a while elöltesztelő ciklus?
 • Hogyan lehet hátultesztelő while ciklust írni?
 • Mi a for ciklus?
 • Elől-, vagy hátultesztelő a for ciklus?
 • Mit jelent az egymásba ágyazott ciklus?
 • Mit nevezünk címkének, hogyan címkézhetünk utasításokat?
 • Ismertesse a többszörös elágazás készítésére alkalmas utasítást!
 • Ismertesse a break utasítás használatát!
 • Mire használhatjuk a continue utasítást?

Lefordul-e hiba nélkül a következő kódrészlet? Ha nem, indokolja!

int i=0;
if(i) {
    System.out.println("Hello");
}

Lefordul-e hiba nélkül a következő kódrészlet? Ha nem, indokolja!

boolean b=true;
boolean b2=true;
if(b==b2) {
    System.out.println("So true");
}

Lefordul-e hiba nélkül a következő kódrészlet? Ha nem, indokolja!

int i=1;
int j=2;
if(i==1 || j==2)
    System.out.println("OK");

<44>Lefordul-e hiba nélkül a következő kódrészlet? Ha nem, indokolja!

int i=1;
int j=2;
if(i==1 &| j==2)
    System.out.println("OK");

7. Objektumok használata

Egy tipikus Java program sok objektumot hoz létre, amik üzenetek küldésével hatnak egymásra. Ezeken keresztül tud egy program különböző feladatokat végrehajtani. Amikor egy objektum befejezi a működését, az erőforrásai felszabadulnak, hogy más objektumok használhassák azokat.

A következő CreateObjectDemo program három objektumot hoz létre: egy Point és két Rectangle objektumot:

public class CreateObjectDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Point originOne = new Point(23, 94);
        Rectangle rectOne =
            new Rectangle(originOne, 100, 200);
        Rectangle rectTwo = new Rectangle(50, 100);
        System.out.println("Width of rectOne: " +
            rectOne.width);
        System.out.println("Height of rectOne: " +
            rectOne.height);
        System.out.println("Area of rectOne: "
            + rectOne.area());
        rectTwo.origin = originOne;
        System.out.println("X Position of rectTwo: "
            + rectTwo.origin.x);
        System.out.println("Y Position of rectTwo: "
        + rectTwo.origin.y);
        rectTwo.move(40, 72);
        System.out.println("X Position of rectTwo: "
            + rectTwo.origin.x);
        System.out.println("Y Position of rectTwo: "
            + rectTwo.origin.y);
    }
}

Ez a program létrehoz, megváltoztat és információt ír ki különböző objektumokról. Kimenete:

Width of rectOne: 100
Height of rectOne: 200
Area of rectOne: 20000
X Position of rectTwo: 23
Y Position of rectTwo: 94
X Position of rectTwo: 40
Y Position of rectTwo: 72

7.1. Objektumok létrehozása

Az objektum alapját egy osztály szolgáltatja, osztályból hozunk létre (példányosítunk) objektumot. A következő sorok objektumokat hoznak létre, és változókhoz rendelik őket:

Point originOne = new Point(23, 94);
Rectangle rectOne = new Rectangle(originOne, 100, 200);
Rectangle rectTwo = new Rectangle(50, 100);

Az első sor egy Point osztályból, a második és harmadik a Rectangle osztályból hoz létre objektumot.

Minden sor a következőket tartalmazza:

 • Deklaráció: Az = előtti részek a deklarációk, amik a változókhoz rendelik hozzá az objektum típusokat.
 • Példányosítás: A new szó egy Java operátor, ami létrehoz egy objektumot.
 • Inicializáció: A new operátort egy konsturktorhívás követi. Pl. a Point (23,94) meghívja a Point egyetlen konstruktorát. A konstruktor inicializálja az új objektumot.

7.1.1. Változó deklarálása objektum hivatkozásként

Egy változót a következőképpen deklarálunk:

type name;

Ez közli a fordítóval, hogy a name tagot használjuk egy adatra hivatkozáshoz, aminek a típusa type. A Java nyelv a változó típusokat két fő kategóriára osztja: egyszerű típusok és hivatkozás (referencia) típusok.

Az egyszerű típusok (byte, short, int, long, char, float, double, boolean) mindig egyszerű értékeket tartalmaznak az adott típusból.

A hivatkozás típusok azonban némileg összetettebbek. A következő módok bármelyike szerint deklarálhatók:

A deklarált típus megegyezik az objektum osztályával:

MyClass myObject = new MyClass();

A deklarált típus egy szülő osztálya az objektum osztályának:

MyParent myObject = new MyClass();

A deklarált típus egy interfész, amit az objektum osztálya implementál:

MyInterface myObject = new MyClass();

Így is deklarálható egy változó:

MyClass myObject;

Ha ezt használjuk, a myObject értéke automatikusan null lesz, amíg egy objektum ténylegesen létre nem lesz hozva és hozzárendelve. A változó deklaráció önmagában nem hoz létre objektumot. Ehhez a new operátort kell használni.

Amíg egy változó nem tartalmaz hivatkozást objektumra, null hivatkozást tartalmaz. Ha az originOne változót ilyen módon deklaráljuk, akkor a következőképen illusztrálható (változó neve a hivatkozással, ami nem mutat sehova):

originOne

7.1.2. Objektum példányosítása

A new operátor egy példányt hoz létre egy osztályból, és memóriaterületet foglal az új objektumnak.

A new operátor után szükség van egy osztályra, ami egyben egy konstruktor hívást is előír. A konstruktor neve adja meg, hogy melyik osztályból kell példányt létrehozni. A konstruktor inicializálja az új objektumot.

A new operátor egy hivatkozást ad vissza a létrehozott objektumra. Gyakran ezt a hivatkozást hozzárendeljük egy változóhoz. Ha a hivatkozás nincs hozzárendelve változóhoz, az objektumot nem lehet majd elérni, miután a new operátort tartalmazó utasítás végrehajtódott. Az ilyen objektumot névtelen objektumnak is szoktuk nevezni.

Megjegyzés: A névtelen objektumok nem olyan ritkák, mint ahogy azt gondolhatnánk. Pl. egy tömbbe vagy tárolóba helyezett objektum is névtelen, hiszen nincs saját, névvel ellátott hivatkozása.

7.1.3. Objektum inicializálása

A Point osztály kódja:

public class Point {
    public int x = 0;
    public int y = 0;
    public Point(int x, int y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }
}

Ez az osztály egy konstruktort tartalmaz. A konstruktornak ugyanaz a neve, mint az osztálynak, és nincs visszatérési értéke. A Point osztály konstruktora két egész típusú paramétert kap: (int x, int y). A következő utasítás a 23 és 94 értékeket adja át paraméterként:

Point originOne = new Point(23, 94);

Ennek a hatását mutatja a következő ábra:

originOne objektum

A Rectangle osztály négy konstruktort tartalmaz:

public class Rectangle {
    public int width = 0;
    public int height = 0;
    public Point origin;
    public Rectangle() {
        origin = new Point(0, 0);
    }
    public Rectangle(Point p) {
        origin = p;
    }
    public Rectangle(int w, int h) {
        this(new Point(0, 0), w, h);
    }
    public Rectangle(Point p, int w, int h) {
        origin = p;
        width = w;
        height = h;
    }
    public void move(int x, int y) {
        origin.x = x;
        origin.y = y;
    }
    public int area() {
        return width * height;
    }
}

Akármelyik konstruktorral kezdeti értéket adhatunk a téglalapnak, különböző szempontok szerint: a koordinátái (origin); szélessége és magassága; mind a három; vagy egyik sem.

Ha egy osztálynak több konstruktora van, mindnek ugyanaz a neve, de különböző számú vagy különböző típusú paraméterekkel rendelkezik. A Java platform a konstruktort a paraméterek száma és típusa alapján különbözteti meg. A következő kódnál a Rectangle osztálynak azt a konstruktorát kell meghívnia, ami paraméterként egy Point objektumot és két egészet vár:

Rectangle rectOne = new Rectangle(originOne, 100, 200);

Ez a hívás inicializálja a téglalap origin változóját az originOne-nal (originOne értékét veszi fel az origin változó), ami egy Point objektumra hivatkozik, a width értéke 100-zal lesz egyenlő, a height értékét 200-zal. Most már két hivatkozás van ugyanarra a Point objektumra; egy objektumra több hivatkozás is lehet:

rectangle objektum

A következő sor két egész típusú paraméterrel rendelkező konstruktort hívja meg, amik a width és height értékei. Ha megnézzük a konstruktor kódját, látjuk, hogy létrehoz egy új Point objektumot, aminek az x és y értéke is nulla lesz:

Rectangle rectTwo = new Rectangle(50, 100);

Ez a konstruktor nem vár paramétereket, paraméter nélküli konstruktor:

Rectangle rect = new Rectangle();

Ha egy osztály nem deklarál egy konstruktort se, akkor a Java platform automatikusan szolgáltat egy paraméter nélküli (alapértelmezett, default) konstruktort, ami „nem csinál semmit”. Így minden osztálynak van legalább egy konstruktora.

7.2. Hivatkozás egy objektum tagjaira

Ha létrehozunk egy objektumot, valószínűleg használni is akarjuk valamire. Ennek két módja lehet:

 • módosítani vagy megnézni a tagváltozóit
 • meghívni a metódusait

Általános formája:

objectReference.variableName

Amikor egy változó az érvényességi körén belül van – itt az osztályon belül –, használható az egyszerű hivatkozás is.

A hivatkozás első része egy objektum referencia kell, hogy legyen. Lehet használni egy objektum nevét, vagy egy kifejezést, ami egy objektum-hivatkozással tér vissza. A new operátor egy hivatkozással tér vissza, ezzel hozzáférhetünk egy új objektum változóihoz:

int height = new Rectangle().height;

Miután ez végrehajtódik, többé nem lehet hivatkozni a létrejött Rectangle objektumra, mert nem tároltuk el a hivatkozást egy változóban.

A tagváltozók hozzáférhetősége

Konvenció szerint egy objektum tagváltozóit más objektum vagy osztály közvetlenül nem módosíthatja, mert lehet, hogy értelmetlen érték kerülne bele.

Ehelyett, hogy a változtatást megengedje, egy osztály biztosíthat metódusokat, amiken keresztül más objektumok megnézhetik, illetve módosíthatják a változóit. Ezek a metódusok biztosítják, hogy megfelelő konzisztens érték kerüljön a változóba. (Például a Cat osztályban a macska súlya ne legyen negatív.) A másik előnyük, hogy az osztály megváltoztathatja a változó nevét és típusát anélkül, hogy hatással lenne a klienseire.

Azonban néha szükség lehet arra, hogy közvetlen hozzáférést biztosítsunk a változókhoz. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a public szót írjuk eléjük, a private-tel pedig tilthatjuk a külső hozzáférést.

7.3. Metódushívás

Itt is használható ugyanaz a forma, mint a változóknál. A metódus neve utáni zárójelekben adhatók meg a paraméterek. Ha nincsenek, üres zárójelet kell írnunk.

objectReference.methodName(argumentList);
objectReference.methodName();

Az objektum referencia itt is lehet változó vagy kifejezés:

new Rectangle(100, 50).area();

A kifejezés egy hivatkozást ad vissza a Rectangle objektumra. A pont után írva a metódus nevét, az végrehajtódik az új Rectangle objektumon.

Néhány eljárásnak van visszatérési értéke, ezért ezek kifejezésekben is használhatóak. A visszaadott értéket változóhoz rendelhetjük:

int areaOfRectangle = new Rectangle(100, 50).area();

Metódusok hozzáférhetősége

Ugyanúgy működik, mint a változókhoz való hozzáférés. A metódusokhoz való hozzáférést is a public kulcsszóval engedélyezhetjük más objektumoknak, a private-tel pedig tilthatjuk.

7.4. Nem használt objektumok eltávolítása

A Java platform lehetővé teszi annyi objektum létrehozását, amennyit csak akarunk (korlát csak az, hogy mennyit tud kezelni a rendszerünk), és nem kell aggódnunk a megszüntetésük miatt. A futtatókörnyezet törli az objektumokat, ha többet már nem használjuk. Ez a szemétgyűjtés.

Egy objektum akkor törölhető, ha már nincs rá több hivatkozás. Meg lehet szüntetni egy objektumot úgy is, hogy a hivatkozását null értékre állítjuk. Egy objektumra több hivatkozás is lehet, ezeket mind meg kell szüntetni, hogy az objektum a szemétgyűjtőbe kerülhessen.

A szemétgyűjtő

A szemétgyűjtő periódikusan felszabadítja a már nem használt objektumok által foglalt memóriát. Automatikusan végzi a dolgát, bár néha szükség lehet rá, hogy közvetlen meghívjuk. Ezt a System osztály gc metódusával tehetjük meg. Olyankor lehet rá szükség, ha egy kódrész sok szemetet hoz létre, vagy egy következő kódrésznek sok memóriára van szüksége. Általában elegendő hagyni, hogy magától fusson le.

Megjegyzés: Egyes fejlesztők a Java egyik gyenge pontjának tartják a memóriakezelését. Aki úgy gondolja, hogy tud jobb megoldást az Oracle programozói által létrehozottnál, akár a sajátját is használhatja.

7.5. Takarítás

Mielőtt egy objektum a szemétgyűjtőbe kerülne, a gyűjtő lehetőséget ad az objektumnak, hogy kitakarítson maga után úgy, hogy meghívja az objektum finalize metódusát.

A finalize metódus az Object osztály tagja, ami minden osztály szülőosztálya, a hierarchia tetején áll. Egy osztály felülírhatja a finalize metódust, ha szükséges, de ekkor a metódus legvégén meg kell hívnia a super.finalize() függvényt.

7.6. Ellenőrző kérdések

 • Mikor lehet egy objektumot paraméter nélkül létrehozni? Mikor nem?
 • Hogy lehet egy objektum adattagjainak kezdőértékét beállítani? Mi történik, ha ezt nem tesszük meg?
 • Mi történik azokkal az objektumokkal, amelyekre már nem hivatkozik a futó program?
 • Mikor fut le a szemétgyűjtő algoritmus? Hogyan működik?
 • Hogy néz ki Javában a destruktor?

Mi a hiba a következő programban?

public class SomethingIsWrong {
    public static void main(String[] args) {
        Rectangle myRect;
        myRect.width = 40;
        myRect.height = 50;
        System.out.println("myRect's area is " +
                           myRect.area());
    }
}

A következő kód létrehoz egy Point és egy Rectangle objektumot.

Hány referencia hivatkozik az objektumokra a következő kódrészlet lefutása után? Ha lefut a szemétgyűjtés, melyik objektum fog megszűnni?

...
Point point = new Point(2,4);
Rectangle rectangle = new Rectangle(point, 20, 20);
point = null;

8. Karakterek és sztringek

8.1. A Character osztály

Egy Character típusú objektum egyetlen karakter értéket tartalmaz. A Character objektumot az egyszerű char változó helyett használjuk, amikor objektum szükséges, például: amikor átadunk egy karakter értéket egy metódusnak, ami megváltoztatja az értéket, vagy amikor egy karakter értéket helyezünk el egy adattárolóban, mint például egy ArrayList-ben, ami objektumokat tud csak tárolni, primitív értékeket nem.

Megjegyzés: a burkoló (csomagoló) osztályokról a következő fejezetben lesz szó.

A következő példaprogram (CharacterDemo) létrehoz néhány Character objektumot, és megjelenít róluk néhány információt. A Character osztályhoz tartozó kód az alábbiakban látható:

public class CharacterDemo {
    public static void main(String args[]) {
        Character a = new Character('a');
        Character a2 = new Character('a');
        Character b = new Character('b');

        int difference = a.compareTo(b);

        if (difference == 0) {
            System.out.println("a is equal to b.");
        } else if (difference < 0) {
            System.out.println("a is less than b.");
        } else if (difference > 0) {
            System.out.println("a is greater than b.");
        }
        System.out.println("a is "
            + ((a.equals(a2)) ? "equal" : "not equal")
            + " to a2.");
        System.out.println("The character " + a.toString()
            + " is " + (Character.isUpperCase(a.charValue()) ?
                 "upper" : "lower")
            + "case.");
    }
}

A program kimenete a következő lesz:

a is less than b.
a is equal to a2.
The character a is lowercase.

A fenti példában a Character.isUpperCase(a.charValue()) függvény adja az a nevű Character objektum kódját. Ez azért van, mert az isUppercase metódus char típusú paramétert vár. Ha a JDK 5.0-t vagy újabb fejlesztőkörnyezetet használunk, akkor ennek a metódusnak megadhatjuk a Character típusú objektumot is:

Character.isUpperCase(a)

A CharacterDemo program a Character osztály alábbi konstruktorait, illetve metódusait hívja meg:

 • Character(char): A Character osztály egyetlen konstruktora, amely létrehoz egy Character objektumot, melynek értékét a paraméterben adjuk meg, létrehozás után a Character objektum értéke nem változhat.
 • compareTo(Character): Összehasonlít két Character objektumban tárolt értéket, azt az objektumot, ami meghívta (a példában a), és azt, ami a paraméterben van (b). Visszaad egy egész számot, ami jelzi, hogy az objektum értéke kisebb, egyenlő, vagy nagyobb, mint a paraméterben megadott érték.
 • equals(Object): 2 Character objektumot hasonlít össze. True értékkel tér vissza, ha a két érték egyenlő.
 • toString(): Stringgé konvertálja az objektumot, a sztring 1 karakter hosszú lesz, és a Character objektum értékét tartalmazza.
 • charValue(): Megadja az objektum értékét egyszerű char értékként.
 • isUpperCase(char): Meghatározza, hogy az egyszerű char érték nagybetű-e.

A Character osztály néhány további fontosabb tagfüggvénye :

 • boolean isUpperCase(char)
 • boolean isLowerCase(char)
 • char toUpperCase(char)
 • char toLowerCase(char)
 • boolean isLetter(char)
 • boolean isDigit(char)
 • boolean isLetterOrDigit(char)
 • boolean isWhitespace(char)
 • boolean isSpaceChar(char)
 • boolean isJavaIdentifierStart(char)
 • boolean isJavaIdentifierPart(char)

8.2. String, StringBuffer és StringBuilder osztály

A Java platform a kezdetektől fogva biztosított két osztályt, melyekkel tárolhatunk, illetve manipulálhatunk sztringeket, ezek a String és a StringBuffer. A String osztályban olyan sztringeket tárolunk, melyek értéke nem fog változni. A StringBuffer osztályt akkor használjuk, ha a szövegen szeretnénk változtatni, ezt elsősorban dinamikus karakterlánc készítésekor (pl. fájlból olvasás) használjuk. A StringBuffer-ek használata biztonságos több szálas környezetben. A StringBuilder osztályt a JDK 5.0-tól vezették be, ami gyorsabb, mint a StringBuffer, de csak egy szálon használható biztonságosan.

A következő irányelvek alapján döntsünk, hogy melyik osztályt használjuk:

 • Ha a szöveg nem fog változni, használjuk a String-et.
 • Ha a szöveg változni fog, és csak egy szálon keresztül fogjuk elérni, használjuk a StringBuilder-t.
 • Ha a szöveg változni fog és több szálon keresztül fogjuk elérni StringBuffer-t használjuk.

A következő példaprogram neve StringsDemo, amely megfordítja egy sztring karaktereit. A program használja a String és StringBuilder osztályokat is. Ha a JDK 5.0-ás változatánál régebbit használ, a StringBuilder előfordulásait le kell cserélni StringBuffer-re, és a program működni fog.

public class StringsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String palindrome = "Dot saw I was Tod";
        int len = palindrome.length();
        StringBuilder dest = new StringBuilder(len);
        for (int i = (len - 1); i >= 0; i--) {
            dest.append(palindrome.charAt(i));
        }
        System.out.println(dest.toString());
    }
}

A program kimenete a következő lesz:

doT saw I was toD

Megjegyzés: Érdemes még a példán megfigyelni, hogy a StringBuilder (és StringBuffer) osztály példányosításakor az előre látható méretet meg lehet adni. Ez gyorsabb futást eredményez.

8.2.1. Sztring objektumok létrehozása

A sztringet gyakran egy sztring konstansból, egy karaktersorozatból készítjük. A StringsDemo program is ezt a módszert használja, hogy létrehozzon egy sztringet, amire a palindrome változóval hivatkozik:

String palindrome = "Dot saw I was Tod";

String-eket úgy is előállíthatunk, min bármilyen más Java objektumot: a new kulcsszó és a konstruktor segítségével. A String osztály több konstruktort szolgáltat, amelyekkel beállíthatjuk a String kezdőértékét, különböző forrásokat használva, mint például karakter tömböt, byte tömböt, StringBuffert, vagy StringBuildert.

A következő lista a String osztály konstruktorait tartalmazza:

String() Üres String-et hoz létre.
String(byte[]) String(byte[], int, int) String(byte[], int, int, String) String(byte[], String) Bájttömb tartalma alapján jön létre. Lehetőség van egy egész kezdőindex és hossz megadására részintervallum figyelembevételéhez, illetve meg lehet adni karakterkódolást is.
String(char[]) String(char[], int, int) Karaktertömb egésze vagy csak egy része alapján jön létre.
String(String) Másik String másolatát hozza létre.
String(StringBuffer) StringBuffer tartalma alapján jön létre.
String(StringBuilder) StringBuilder tartalma alapján jön létre.

Egy példa arra, amikor karaktertömbből készítünk sztringet:

char[] helloArray = { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o' };
String helloString = new String(helloArray);
System.out.println(helloString);

A kódrészlet utolsó sora ezt írja ki:

hello

Ha StringBuffer-t, vagy StringBuilder-t hozunk létre, mindig használnunk kell a new operátort. Mivel a két osztálynak azonosak a konstruktorai, a következő lista csak a StringBuffer osztály konstruktorait tartalmazza:

 • StringBuffer()
 • StringBuffer(CharSequence)
 • StringBuffer(int)
 • StringBuffer(String)

A StringsDemo programban egy dest nevű StringBuildert hozunk létre, azt a konstruktort használva, amely a puffer kapacitását állítja be:

String palindrome = "Dot saw I was Tod";
int len = palindrome.length();
StringBuilder dest = new StringBuilder(len);

A kód létrehoz egy StringBuildert, melynek kezdeti kapacitása megegyezik a palindrome nevű String hosszával. Ez csak a memóriafoglalást biztosítja a dest számára, mert ennek mérete pontosan elegendő lesz a bemásolandó karakterek számára. A StringBuffer vagy StringBuilder kapacitásának inicializálásával egy elfogadható méretre minimalizálhatjuk a memóriafoglalások számát, amivel sokkal hatékonyabbá tehetjük programunkat, mert a memóriafoglalás elég költséges művelet.

Megjegyzés: Ha egy StringBuilder vagy StringBuffer objektum méret növelése során a szabad kapacitása elfogy, akkor egy új, kétszer akkora memóriaterület kerül lefoglalásra, ahová a régi tartalom átmásolásra kerül. Ebből is látszik, hogy ha tudjuk, érdemes pontosan (vagy legalább becsülten) megadni a szükséges kapacitást.

8.2.2. A Stringek hossza

Azon metódusokat, amelyeket arra használunk, hogy információt szerezzünk egy objektumról, olvasó (vagy hozzáférő) metódusoknak nevezzük. Egy ilyen String-eknél, StringBuffer-eknék és StringBuilder-eknél használható metódus a length, amely visszaadja az objektumban tárolt karakterek számát. Miután az alábbi két sor végrehajtódik, a len változó értéke 17 lesz:

String palindrome = "Dot saw I was Tod";
int len = palindrome.length();

A length mellett StringBuffer és StringBuilder osztályok esetén használhatjuk még a capacity metódust is, amely a lefoglalt terület méretét adja vissza, és nem a használt területet. Például a dest nevű StringBuilder kapacitása a StringDemo programban nem változik, míg a hossza minden karakter beolvasása után nő egyel. A következő ábra mutatja a dest kapacitását és hosszát, miután kilenc karakter hozzá lett fűzve.

StringBuilder kapacitás

A StringBuffer vagy StringBuilder hossza a benne tárolt karakterek száma, míg kapacitása az előre lefoglalt karakterhelyek száma. A String osztály esetén a capacity metódus nem használható, mert a String tartalma nem változhat meg.

8.2.3. Stringek karaktereinek olvasása

A megfelelő indexű karaktert megkapjuk a String-en, StringBuffer-en vagy a StringBuilder-en belül, ha meghívjuk a charAt függvényt. Az első karakter indexe 0, az utolsó karakteré pedig a length()-1.

Például az alábbi forráskódban a 9. indexű karaktert kapjuk meg a String-ben:

String anotherPalindrome = "Niagara. O roar again!";
char aChar = anotherPalindrome.charAt(9);

Az indexelés 0-val kezdődik, tehát a 9-es indexű karakter az ’0’, mint ahogy a következő ábra is mutatja:

charAt

Használjuk a charAt függvényt, hogy megkapjuk a megfelelő indexű karaktert.

Az ábra is mutatja, hogy hogyan lehet kiszámítani egy String-ben az utolsó karakter indexét. Ki kell vonni a length() függvény visszatérési értékéből 1-et.

Ha több, mint egy karaktert szeretnénk megkapni a String-ből, StringBuffer-ből vagy StringBuilder-ből, akkor a substring függvényt kell használni. A substring-nek két fajtája van, amit az alábbi táblázat is mutat:

 • String substring(int)
 • String substring(int, int)

Visszatérési érték egy új String, ami az eredeti sztring részének másolata. Az első paraméter az első karakter indexe (ahonnan kérjük a karaktereket), a második int paraméter pedig az utolsó karakter indexe (ameddig kérjük)-1. A substring hosszát megkapjuk, ha a második paraméter értékből kivonjuk az első paraméter értékét. Ha nem adjuk meg a második paramétert, akkor az eredeti String végéig történik a másolás.

Az alábbi forráskód a Niagara tükörmondatból ad vissza egy részletet, ami a 11. indextől a 15. indexig tart, ez pedig a „roar” kifejezés:

String anotherPalindrome = "Niagara. O roar again!";
String roar = anotherPalindrome.substring(11, 15);

substring

8.2.4. Karakter vagy String keresése Stringben

A String osztály két függvényt nyújt, amelyek pozícióval térnek vissza: indexOf és a lastIndexOf. A következő lista e két függvény alakjait mutatja be:

int indexOf(int), int lastIndexOf(int) Visszaadja az első (utolsó) előforduló karakter indexét.
int indexOf(int, int), int lastIndexOf(int, int) Visszaadja az első (utolsó) előfordulókarakter indexét, az indextől előre (visszafele) keresve.
int indexOf(String), int lastIndexOf(String) Visszaadja az első (utolsó) előforduló String indexét.
int indexOf(String, int), int lastIndexOf(String, int) Visszaadja a String első (utolsó) előfordulásának indexét, a megadott indextől előre (visszafele) keresve.

A StringBuffer és a StringBuilder osztályok nem támogatják az indexOf és a lastIndexOf függvényeket. Ha használni szeretnénk ezeket a metódusokat, először String-gé kell konvertálnunk az objektumot a toString függvény segítségével.

Megjegyzés: A metódusok az alábbi Filename osztályban nem minden hibát kezelnek, és feltételezik, hogy az paraméter tartalmazza a teljes könyvtár útvonalat, és a fájlnevet kiterjesztéssel.

public class Filename {
    private String fullPath;
    private char pathSeparator, extensionSeparator;
    public Filename(String str, char sep, char ext) {
        fullPath = str;
        pathSeparator = sep;
        extensionSeparator = ext;
    }
    public String extension() {
        int dot = fullPath.lastIndexOf(extensionSeparator);
        return fullPath.substring(dot + 1);
    }
    public String filename() {
        int dot = fullPath.lastIndexOf(extensionSeparator);
        int sep = fullPath.lastIndexOf(pathSeparator);
        return fullPath.substring(sep + 1, dot);
    }
    public String path() {
        int sep = fullPath.lastIndexOf(pathSeparator);
        return fullPath.substring(0, sep);
    }
}

A következő program létrehoz egy Filename objektumot, és meghívja a metódusait:

public class FilenameDemo {
    public static void main(String[] args) {
        final String FPATH = "/home/mem/index.html";
        Filename myHomePage = new Filename(FPATH,
                                           '/', '.');
        System.out.println("Extension = " +
             myHomePage.extension());
        System.out.println("Filename = " +
             myHomePage.filename());
        System.out.println("Path = " +
             myHomePage.path());
    }
}

A program kimenete:

Extension = html
Filename = index
Path = /home/mem

Ahogy a fenti példa is mutatja, az extension metódus a lastIndexOf függvényt használja, hogy megtalálja az utolsó pontot a fájlnévben. Ha a fájlnévben nincs pont, a lastIndexOf visszatérési értéke -1, és a substring metódus StringIndexOutOfBoundsException kivételt dob.

Ha a pont karakter (.) az utolsó karakter a String-ben, akkor ez egyenlő a String hosszával, ami egyel nagyobb, mint a legnagyobb index a String-ben (mivel az indexelés 0-val kezdődik).

8.2.5. Sztringek és rész-sztringek összehasonlítása

A String osztálynak van néhány függvénye a sztringek és a rész-sztringek összehasonlítására. Az alábbi lista ezeket a függvényeket mutatja be:

boolean endsWith(String), boolean startsWith(String), boolean startsWith(String, int) Visszatérési értéke igaz, ha a String a paraméterben megadott szóval kezdődik, vagy végződik. Az int paraméterben az eltolási értéket adhatjuk meg, hogy az eredeti String-ben hanyadik indextől kezdődjön a keresés.

int compareTo(String), int compareTo(Object), int compareToIgnoreCase(String) Két String-et hasonlít össze ABC szerint, és egy egész számmal tér vissza, jelezve, hogy ez a String nagyobb (eredmény>0), egyenlő (eredmény=0), illetve kisebb (eredmény<0), mint a paraméter. A compareToIgnoreCase nem tesz különbséget a kis-és nagybetűk között.

boolean equals(Object), boolean equalsIgnoreCase(String) Visszatérési értéke igaz, ha a String ugyanazt a karaktersorozatot tartalmazza, mint a paramétere. Az equalsIgnoreCase függvény nem tesz különbséget kis- és nagybetűk között; így ’a’ és ’A’ egyenlő.

8.2.6. Sztringek módosítása

A String osztály sokféle metódust tartalmaz a String-ek módosításához. Természetesen a String objektumokat nem tudja módosítani, ezek a metódusok egy másik String-et hoznak létre, ez tartalmazza a változtatásokat. Ezt követhetjük az alábbi listában.

 • String concat(String) A String végéhez láncolja a String paramétert. Ha az paraméter hossza 0, akkor az eredeti String objektumot adja vissza.
 • String replace(char, char) Felcseréli az összes első paraméterként megadott karaktert a második paraméterben megadottra. Ha nincs szükség cserére, akkor az eredeti String objektumot adja vissza.
 • String trim() Eltávolítja az elválasztó karaktereket a String elejéről és a végéről.
 • String toLowerCase() String toUpperCase() Konvertálja a String-et kis, vagy nagybetűsre. Ha nincs szükség konverzióra, az eredeti String-et adja vissza.

Íme egy rövid program (BostonAccentDemo), ami a replace metódussal egy String-et fordít Bostoni dialektusra:

public class BostonAccentDemo {
    private static void bostonAccent(String sentence) {
        char r = 'r';
        char h = 'h';
        String translatedSentence = sentence.replace(r, h);
        System.out.println(translatedSentence);
    }
    public static void main(String[] args) {
        String translateThis =
            "Park the car in Harvard yard.";
        bostonAccent(translateThis);
    }
}

A replace metódus kicseréli az összes r-t h-ra a mondatokban.

A program kimenete:

Pahk the cah in Hahvahd yahd.

8.2.7. A StringBuffer-ek módosítása

A StringBuffer-ek tartalma módosítható. A következő lista összefoglalja a StringBuffer-ek módosításához használható metódusokat. Azonos metódusokat tartalmaz a StringBuilder osztály is, de StringBuilder-eket is ad vissza, ezért ezeket külön nem soroljuk fel.

 • StringBuffer append(boolean)
 • StringBuffer append(char)
 • StringBuffer append(char[])
 • StringBuffer append(char[], int, int)
 • StringBuffer append(double)
 • StringBuffer append(float)
 • StringBuffer append(int)
 • StringBuffer append(long)
 • StringBuffer append(Object)
 • StringBuffer append(String)

Hozzáfűzi a megadott paramétert a StringBuffer-hez. Az adat String-gé konvertálódik, mielőtt a hozzáfűzés megtörténne.

 • StringBuffer delete(int, int)
 • StringBuffer deleteCharAt(int)

Törli a megadott karaktereket a StringBuffer-ből.

 • StringBuffer insert(int, boolean)
 • StringBuffer insert(int, char)
 • StringBuffer insert(int, char[])
 • StringBuffer insert(int, char[], int, int)
 • StringBuffer insert(int, double)
 • StringBuffer insert(int, float)
 • StringBuffer insert(int, int)
 • StringBuffer insert(int, long)
 • StringBuffer insert(int, Object)
 • StringBuffer insert(int, String)

A StringBuffer-hez ad egy új paramétert. Az első egész típusú paraméter jelzi az adat indexét, ahova a beillesztés történik. Az adat String-gé konvertálódik, mielőtt a beillesztés megtörténik.

 • StringBuffer replace(int, int, String)
 • void setCharAt(int, char)

Kicseréli a megadott karaktereket a StringBuffer-ben.

 • StringBuffer reverse()

Felcseréli a karakterek sorrendjét a StringBuffer-ben.

Az append metódusra már láttunk példát a StringsDemo programban, a fejezet elején. Az alábbi InsertDemo program bemutatja az insert metódus használatát. Beilleszt egy String-et a StringBuffer-be:

public class InsertDemo {
    public static void main(String[] args) {
        StringBuffer palindrome = new StringBuffer(
            "A man, a plan, a canal; Panama.");
        palindrome.insert(15, "a cat, ");
    System.out.println(palindrome);
    }
}

A program kimenete:

A man, a plan, a cat, a canal; Panama.

Az általunk megadott index utáni helyre kerül beillesztésre az adat. A StringBuffer elejére való beillesztéshez a 0 indexet kell használni. A végéhez való beillesztés esetén az index értéke megegyezik a StringBuffer jelenlegi hosszával, vagy használjuk a hozzáfűzést (append) is.

Ha a művelet miatt túlságosan megnő a StringBuffer mérete, akkor az több memóriát fog lefoglalni. Mivel a memória lefoglalás költséges, ezért lehetőleg úgy kell elkészíteni a kódot, hogy megfelelően be legyen állítva a StringBuffer mérete.

8.2.8. A String-ek és a fordító

A fordító felhasználja a String és a StringBuffer osztályokat a háttérben, hogy a String-literálokat és különböző összefűzéseket kezelje. A String-et idézőjelek között adhatjuk meg:

"Hello World!"

String-literálokat bárhol használhatunk String példányként. Példaként, a System.out.println paraméterének String-literált adunk meg:

System.out.println("Might I add that you look lovely today.");

Használhatunk String metódust közvetlenül a String-literálból hívva:

int len = "Goodbye Cruel World".length();

Használhatjuk a String-literált String inicializálásra:

String s = "Hola Mundo";

A következő példa egyenértékű az előzővel, de nem olyan hatékony. Két azonos String-et készít, használata kerülendő:

String s = new String("Hola Mundo"); //ne használjuk

Használható a + operátor a String-ek összefűzésére:

String cat = "cat";
System.out.println("con" + cat + "enation");

Az előző példa alapján a fordító a StringBuffer-eket használja az összefűzés végrehajtására:

String cat = "cat";
System.out.println(new StringBuffer().append("con").
append(cat).append("enation").toString());

Használható a + operátor az összefűzésre:

System.out.println("You're number " + 1);

A fordító konvertálja a nem String értéket (a példában int 1-et) String objektummá, mielőtt az összefűzést elvégzi.

8.3. Sztringek darabolása

A java.util.StringTokenizer osztály hasznos lehet, ha egy String-et adott elválasztó karakter(ek) mentén szét kell bontani. A következő egyszerű példa bemutatja a használat módját:

StringTokenizer st = new StringTokenizer("this is a test");
while (st.hasMoreTokens()) {
    System.out.println(st.nextToken());
}

A kód a következő eredményt írja ki:

this
is
a
test

A StringTokenizer objektum nyilván tartja, hogy a feldolgozás a String melyik pontján jár. A konstruktornak megadhatunk a szövegen kívül egy elválasztó-karaktereket tartalmazó String-et is, ekkor az alapértelmezett "\t\n\r\f" elválasztók helyett ezt fogja az objektum figyelembe venni.

8.4. Ellenőrző kérdések

 • Mi a karakter?
 • Hányféle jelet képes tárolni a Java char típusa?
 • Hogy hívják a Java által támogatott karaktertípust?
 • Mi a karaktersorozat (sztring?)
 • Mit jelent, hogy a String nem megváltoztatható?
 • Hogyan lehet egy String-nek kezdőértéket adni?
 • Mire való a String indexOf metódusa?
 • Mire való String substring metódusa?
 • Mi a különbség a StringBuilder, a StringBuffer és a String között?

Melyik kifejezés értéke lesz logikailag igaz?

 • "john" == "john"
 • "john".equals("john")
 • "john" = "john"
 • "john".equals(new Button("john"))

Melyik fordul le?

 • "john" + " was " + " here"
 • "john" + 3
 • 3 + 5
 • 5 + 5.5

Mit ír ki a következő kódrészlet?

String s = new String("Bicycle");
int iBegin=1;
char iEnd=3;
System.out.println(s.substring(iBegin, iEnd));
 • Bic
 • ic
 • icy
 • fordítási hiba miatt nem indul el

Ha a ”Java” tartalmú s String-ben keressük a ’v’ betű pozícióját (a 2-t), akkor melyik metódushívással kapjuk ezt meg?

 • mid(2,s);
 • s.charAt(2);
 • s.indexOf('v');
 • indexOf(s,'v');

A következő deklarációk esetén melyik művelet érvényes?

String s1 = new String("Hello")
String s2 = new String("there");
String s3 = new String();
 • s3=s1 + s2;
 • s3=s1 - s2;
 • s3=s1 & s2;
 • s3=s1 && s2

9. Számok

A következő ábra bemutatja a Java platformon rendelkezésre álló szám osztályok hierarchiáját.

Number osztályok

Ezen kívül a platform tartalmazza a Boolean, Void és Character osztályokat, amelyek a szám osztályokkal együtt csomagoló (vagy burkoló) osztályoknak hívunk.
Talán meglepő, hogy miért nélkülözhetetlenek a csomagoló osztályok, de ezt majd látni fogjuk a későbbiekben.

9.1. A csomagoló osztályok néhány használata

 • Tudunk használni olyan tároló objektumokat, amelyekbe különböző típusú számok helyezhetők bele. Pl. az ArrayList osztály Object-eket tud tárolni, így akár az Object különböző leszármazott objektumait (vagyis csomagoló objektumokat) el tudunk helyezni benne.
 • Az előző ponthoz hasonlóan akár más típusú objektumokkal is tudunk együtt tárolni számokat.
 • Az osztályok definiálnak hasznos változókat, mint például MIN_VALUE vagy MAX_VALUE, ezek biztosítják az általános információt az adattípusról. Az osztályok definiálnak hasznos metódusokat, amelyek értéket konvertálnak más típussá, például String-gé, vagy egy másik szám típussá.

Továbbá a BigInteger és BigDecimal kiterjeszti a hagyományos adattípusokat, és tetszőleges pontosság alkalmazását engedi meg. A többi osztály a java.lang csomag része, a BigDecimal és a BigInteger a java.math csomagban található.

Következzen egy példa (NumberDemo), amely létrehoz két Float és egy Double objektumot, és utána használja a compareTo és az equalTo metódusokat összehasonlításra.

public class NumberDemo {
    public static void main(String args[]) {
        Float floatOne = new Float(14.78f - 13.78f);
        Float floatTwo = Float.valueOf("1.0");
        Double doubleOne = new Double(1.0);
        int difference = floatOne.compareTo(floatTwo);
        if (difference == 0) {
            System.out.println("floatOne is equal to floatTwo.");
        } else if (difference < 0) {
             System.out.println("floatOne is less than floatTwo.");
        } else if (difference > 0) {
             System.out.println("floatOne is greater than floatTwo.");
        }
        System.out.println("floatOne is " + ((floatOne.equals(doubleOne)) ? "equal" : "not equal") + " to doubleOne.");
    }
}

Ennek a programnak a kimenete kicsit meglepő lehet:

floatOne is equal to floatTwo.
floatOne is not equal to doubleOne.

A következő táblázat bemutatja azon példánymetódusokat, melyeket a Number osztály összes leszármazott osztálya tartalmaz, beleszámítva az összehasonlító és egyenlőség-vizsgáló metódusokat, melyek az előző példában szerepeltek.

 • byte byteValue() short shortValue() int intValue() long longValue() float floatValue() double doubleValue() Konvertálja a szám objektum értékét egy egyszerű adattípussá (short, long, float, doube)
 • int compareTo(Integer) int compareTo(Object) Összehasonlítja a szám objektumot a paraméterrel. A metódus nullánál kisebb, nulla, vagy nullánál nagyobb értékkel tér vissza attól függően, hogy az objektum értéke kisebb, egyenlő vagy nagyobb a hasonlított objektummal.
 • boolean equals(Object) Meghatározza, hogy a szám objektum egyenlő-e a paraméterrel.

Különböző típusú szám objektumok – a matematikai értéküktől függetlenül – sosem egyenlőek.

A szám csomagoló osztályok több hasznos publikus és statikus konstanst tartalmaznak. Ezekre úgy tudunk hivatkozni kifejezésekben, hogy az osztály nevét és a konstanst egy ponttal választjuk el, pl. Integer.MIN_VALUE.

A következő táblázat felsorol több hasznos konstanst a Float és Double osztályokból

 • Float.NaN Double.NaN Nem szám. Ez az alapértelmezett érték, ha egy kifejezés értéke matematikailag nem értelmezhető.
 • Float.NEGATIVE_INFINITY Double.NEGATIVE_INFINITY Negatív végtelen érték
 • Float.POSITIVE_INFINITY Double.POSITIVE_INFINITY Pozitív végtelen érték

9.2. Szövegből számmá konvertálás

Néha szükség van arra, hogy a Stringként rendelkezésre álló adatot számként kell értelmeznünk, például a felhasználó által bevitt adatot esetén.

A numerikus csomagoló osztályok mindegyike biztosítja a valueOf metódust, amely String-et konvertál adott objektummá.

A következő ValueOfDemo példaprogram kap két String-et parancssorból, konvertálja azokat szám objektummá, majd elvégez két aritmetikai műveletet az értékekkel.

public class ValueOfDemo {
    public static void main(String[] args) {
        if (args.length == 2) {
            float a = Float.valueOf(args[0]).floatValue();
            float b = Float.valueOf(args[1]).floatValue();
            System.out.println("a + b = " + (a + b) );
            System.out.println("a - b = " + (a - b) );
            System.out.println("a * b = " + (a * b) );
            System.out.println("a / b = " + (a / b) );
            System.out.println("a % b = " + (a % b) );
        } else {
            System.out.println("This program requires" +
                "two command-line arguments.");
        }
    }
}

A következőkben a program kimenetét láthatjuk, amely a 4.5 és a 87.2-t használta parancssori paraméternek:

a + b = 91.7
a - b = -82.7
a * b = 392.4
a / b = 0.0516055
a % b = 4.5

9.3. Számból szöveggé konvertálás

Néha szükség van a számból szövegbe konvertálásra, mert szükség van a String formátumban lévő értékkel való műveletekre.

Az összes osztály örökli a toString metódust az Object osztálytól. A csomagoló osztályok felülírják ezt a metódust, hogy biztosítsák az ésszerű konverziót.

A következő ToStringDemo program használja a toString metódust, és számot konvertál szöveggé. Utána a program néhány String metódust mutat be, amivel megszámolja a szám tizedes pont előtti és utáni szemjegyeinek számát.

public class ToStringDemo {
    public static void main(String[] args) {
        double d = 858.48;
        String s = Double.toString(d);
        int dot = s.indexOf('.');
        System.out.println(s.substring(0, dot).length() + " digits before decimal point.");
        System.out.println(s.substring(dot+1).length() + " digits after decimal point.");
    }
}

A program kimenete:

3 digits before decimal point.
2 digits after decimal point.

9.4. Számok formázott konvertálása

A szám csomagoló osztályok ugyan rendelkeznek a toString metódussal, de az így létrejövő szöveges forma nem minden esetben megfelelő. Például pénzösszegek valós számként való tárolásánál általában elegendő a két tizedes jegy használata. Formázott konverzióhoz használható a NumberFormat és leszármazottja, a DecimalFormat osztályok a java.text csomagból.

A következő kódrészlet Double objektumot formáz. A getNumberInstance metódus egy NumberFormat objektumot ad vissza. Ennek format metódusa egy Double értéket vár, és formázott String-et állít elő:

Double amount = new Double(345987.246);
NumberFormat numberFormatter;
String amountOut;
numberFormatter = NumberFormat.getNumberInstance();
amountOut = numberFormatter.format(amount);
System.out.println(amountOut);

A kód utolsó sora a következőt írja ki:

345,987.246

Megjegyzés: Az eredmény függ a helyi beállításoktól.

Pénznem formátum

Gazdasági alkalmazás esetén pénzösszegek kezelésére is szükség van. Ennek alkalmazását mutatja a következő kódrészlet:

Double currency = new Double(9876543.21);
NumberFormat currencyFormatter;
String currencyOut;
currencyFormatter = NumberFormat.getCurrencyInstance();
currencyOut = currencyFormatter.format(currency);
System.out.println(currencyOut);

Az utolsó sor kiírja hogy:

876,543.21

A százalék formátum

Százalék formában való kiíráshoz szintén a helyi beállításokat figyelembe vevő objektumot kapunk a getPercentInstance metódus segítségével:

Double percent = new Double(0.75);
NumberFormat percentFormatter;
String percentOut;
percentFormatter = NumberFormat.getPercentInstance();
percentOut = percentFormatter.format(percent);
System.out.println(percentOut);

A printf metódus lehetőségei

A JDK 5.0 tette lehetővé a java.io.PrintStream printf metódusának alkalmazását, amely a kimenet formázását nagyban leegyszerűsítette. A metódus deklarációja:

public PrintStream printf(String format, Object... args)

Az első paraméter azt határozza meg, hogy a további paraméterek milyen formátumban kerüljenek kiírásra. A sokféle lehetőség szerencsére alaposan dokumentálva van az API specifikációban.

Nézzük a következő példát:

Calendar c =...;
String s =
    String.format("Duke's Birthday: %1$tm %1$te,%1$tY",c);

A formátum meghatározás egyszerű. Három van belőlük: %1$tm, %1$te, és %1$tY, amelyek mindegyike elfogadja a c nevű Calendar objektumot. A formátum meghatározás a következőket jelenti:

 • % jelzi a formátum meghatározás kezdetét
 • 1$ az első további paraméter jelzése
 • tm jelenti a hónapot
 • te jelenti a hónap napját
 • tY jelenti az évet

Sablon készítése

A DecimalFormat osztályban meghatározhatjuk egy String minta segítségével a speciális kiírási formátumot. A minta fogja meghatározni, hogy hogyan nézzen ki a megformázott szám. A következő példa készít egy formázót, ami átadja a String mintát a DecimalFormat konstruktorának. A format metódus átvesz egy Double értéket, és formázott String-gel tér vissza.

DecimalFormat myFormatter = new DecimalFormat(pattern);
String output = myFormatter.format(value);
System.out.println(value + " " + pattern + " " + output);

A fenti kódsorok kimenete a lenti táblázatban látható.

value értéke pattern értéke eredmény magyarázat
123456.789 ###,###.### 123,456.789 A kettős kereszt (#) utal a számjegyre, a vessző a csoportosítás helyét jelzi, és a pont jelzi a tizedespont helyét.
123456.789 ###.## 123456.79 A value-nak három számjegye van a tizedes pont után, de a pattern-nek csak kettő. A format metódus ezt úgy oldja meg, hogy felkerekíti a számot.
123.78 000000.000 000123.780 A pattern itt a kettős kereszt (#) helyett kezdő és soron következő nullákat definiál.
12345.67 $###,###.### $12,345.67 Az első karakter a pattern-ben a dollár jel ($). Ez annyit jelent, hogy rögtön a balról első számjegy elé kerül.
12345.67 \u00A5###,###.### ¥12,345.67 A pattern beilleszti a Japán pénzt, a yen-t (¥) az Unicode értékével : 00A5.

A formázott szimbólumok módosítása

Erre a feladatra a DecimalFormatSymbols osztályt lehet használni. Ezzel az osztállyal meg tudjuk változtatni a format metódus által már formázott szimbólumokat. Ezek a szimbólumok többek között magukba foglalják a tizedesvesszőt, az ezres csoportosítást, a mínuszjelet, és a százalék jelet.

A következő példa demonstrálja a DecimalFormatSymbols osztályt alkalmazva egy szokatlan számalakra. A szokatlan formátum eredménye a következő metódusok hívása: setDecimalSeparator, setGroupingSeparator, setGroupingSize.

DecimalFormatSymbols unusualSymbols = new DecimalFormatSymbols(currentLocale);
unusualSymbols.setDecimalSeparator('|');
unusualSymbols.setGroupingSeparator('^');
String strange = "#,##0.###";
DecimalFormat weirdFormatter = new DecimalFormat(strange, unusualSymbols);
weirdFormatter.setGroupingSize(4);
String bizarre = weirdFormatter.format(12345.678);
System.out.println(bizarre);

Futtatás során, a példa furcsa alakban jeleníti meg a számot:

1^2345|678

9.5. Aritmetika

A Java programozási nyelv támogatja az alapvető aritmetikai számításokat az aritmetikai operátorokkal együtt: +, -, *, /, és %. A java.lang csomagban a Java platform biztosítja a Math osztályt. Ez olyan metódusokat és változókat biztosít, amik segítségével már magasabb rendű matematikai számítások is elvégezhetők, mit például egy szög szinuszának kiszámítása, vagy egy szám bizonyos hatványra emelése.

A Math osztály metódusai osztálymetódusok, tehát közvetlenül az osztály nevével kell őket meghívni, például így:

Math.round(34.87);

A Math osztály metódusai közül elsőként különböző alapvető matematikai függvényeket nézzük meg, mint például egy szám abszolút értékének kiszámítása vagy egy szám kerekítése valamelyik irányban. A következő lista ezeket a metódusokat tartalmazza:

 • double abs(double) float abs(float) int abs(int) long abs(long) A paraméterként kapott paraméter abszolút értékével tér vissza.
 • double ceil(double) A legkisebb double értékkel tér vissza, ami nagyobb vagy egyenlő a paraméterrel, és egyenlő egy egész számmal. (felfelé kerekít)
 • double floor(double) A legnagyobb double értékkel tér vissza, ami kisebb vagy egyenlő a paraméterrel, és azonos egy egész számmal. (lefelé kerekít)
 • double rint(double) A paraméterhez legközelebb álló double értékkel tér vissza, és azonos egy egész számmal. (a legközelebbi egészhez kerekít)
 • long round(double) int round(float) A legközelebbi long vagy int értéket adja vissza, ahogy azt a metódus visszatérési értéke jelzi.

A következő BasicMathDemo program néhány alkalmazási módot illusztrál a fentiekre:

public class BasicMathDemo {
    public static void main(String[] args) {
        double aNumber = -191.635;
        System.out.println("The absolute value of " + aNumber + " is " + Math.abs(aNumber));
        System.out.println("The ceiling of " + aNumber +" is "+ Math.ceil(aNumber));
        System.out.println("The floor of " + aNumber + " is " + Math.floor(aNumber));
        System.out.println("The rint of " + aNumber + " is " + Math.rint(aNumber));
    }
}

A program kimenetei:

The absolute value of -191.635 is 191.635
The ceiling of -191.635 is -191
The floor of -191.635 is -192
The rint of -191.635 is -192

További két alapvető metódus található a Math osztályban. Ezek a min és a max. Az alábbi táblázat mutatja be a min és max metódusok különböző formáit, amik két számot hasonlítanak össze, és a megfelelő típusú értékkel térnek vissza.

 • double min(double, double) float min(float, float) int min(int, int) long min(long, long) A két paraméterből a kisebbel térnek vissza.
 • double max(double, double) float max(float, float) int max(int, int) long max(long, long) A két paraméterből a nagyobbal térnek vissza.

A MinDemo program mutatja be a min alkalmazását két érték közül a kisebb kiszámítására:

public class MinDemo {
    public static void main(String[] args) {
        double enrollmentPrice = 45.875;
        double closingPrice = 54.375;
        System.out.println("A vételár: $" + Math.min(enrollmentPrice, closingPrice));
    }
}

A program valóban az alacsonyabb árat adta vissza:

A vételár: $45.875

A Math osztály következő metódusai a hatványozással kapcsolatosak. Ezen kívül megkaphatjuk az e értékét a Math.E használatával.

 • double exp(double) A szám exponenciális értékével tér vissza.
 • double log(double) A szám természetes alapú logaritmusával tér vissza.
 • double pow(double, double) Az első paramétert a második paraméternek megfelelő hatványra emeli.
 • double sqrt(double) A paraméter négyzetgyökével tér vissza.

A következő ExponentialDemo program kiírja az e értékét, majd meghívja egyenként a fenti táblázatban látható metódusokat egy számra:

public class ExponentialDemo {
    public static void main(String[] args) {
        double x = 11.635;
        double y = 2.76;
        System.out.println("Az e értéke: " + Math.E);
        System.out.println("exp(" + x + ") is " + Math.exp(x));
        System.out.println("log(" + x + ") is " + Math.log(x));
        System.out.println("pow(" + x + ", " + y + ") is " + Math.pow(x, y));
        System.out.println("sqrt(" + x + ") is " + Math.sqrt(x));
    }
}

Az ExponentialDemo kimenete:

Az e értéke: 2.71828
exp(11.635) is 112984
log(11.635) is 2.45402
pow(11.635, 2.76) is 874.008
sqrt(11.635) is 3.41101

A Math osztály egy sor trigonometrikus függvényt is kínál, ezek a következő táblázatban vannak összefoglalva. A metóduson áthaladó szögek radiánban értendők. Radiánból fokká, és onnan visszakonvertálásra két függvény áll rendelkezésünkre: toDegrees és toRadians. Előbbi fokká, utóbbi radiánná konvertál. A Math.PI függvény meghívásával a PI értékét kapjuk meg a lehető legpontosabban.

 • double sin(double) Egy double szám szinuszával tér vissza.
 • double cos(double) Egy double szám koszinuszával tér vissza.
 • double tan(double) Egy double szám tangensével tér vissza.
 • double asin(double) Egy double szám arc szinuszával tér vissza.
 • double acos(double) Egy double szám arc koszinuszával tér vissza.
 • double atan(double) Egy double szám arc tangensével tér vissza.
 • double atan2(double) Derékszögű koordinátákat konvertál (b, a) polárissá (r, théta).
 • double toDegrees(double) double toRadians(double) A paramétert radiánná vagy fokká konvertálják, a függvények adják magukat.

A következő TrigonometricDemo program használja a fenti táblázatban bemutatott összes metódust, hogy különböző trigonometrikus értékeket számoljon ki a 45 fokos szögre:

public class TrigonometricDemo {
    public static void main(String[] args) {
        double degrees = 45.0;
        double radians = Math.toRadians(degrees);
        System.out.println("The value of pi is " + Math.PI);
        System.out.println("The sine of " + degrees + " is " + Math.sin(radians));
        System.out.println("The cosine of " + degrees + " is " + Math.cos(radians));
        System.out.println("The tangent of " + degrees + " is " + Math.tan(radians));
    }
}

A program kimenetei:

The value of pi is 3.141592653589793
The sine of 45.0 is 0.8060754911159176
The cosine of 45.0 is -0.5918127259718502
The tangent of 45.0 is -1.3620448762608377

Megjegyezzük, hogy a NaN akkor jelenik meg, amikor az eredmény matematikailag nem definiált. A Double és a Float osztályok is tartalmazzák a NaN konstanst. Összehasonlítva a visszatérési értéket az egyik ilyen konstanssal, a programunk el tudja dönteni, hogy a visszaadott érték érvényes-e. Ilyen módon a programunk elfogadhatóan tud reagálni, ha egy metódus nem definiált értéket kap.
Az utolsó Math metódus, amiről szót ejtünk, a random. A metódus egy kvázi-véletlen 0.0 és 1.0 közé eső számmal tér vissza. Pontosabban leírva:

0.0 ≤ Math.random() < 1.0

Hogy más intervallumban kapjunk meg számokat, műveleteket hajthatunk végre a függvény által visszaadott értéken. Például, ha egy egész számot szeretnénk kapni 1 és 10 között, akkor a következőt kell begépelnünk:

int number = (int)(Math.random() * 10 + 1);

Megszorozva ezt az értéket 10-el a lehetséges értékek intervalluma megváltozik:

0.0 ≤ szám < 10.0.

1-et hozzáadva az intervallum ismét megváltozik:

1.0 ≤ szám < 11.0.

Végül, az érték egésszé konvertálásával egy konkrét számot (int) kapunk 1 és 10 között.

A Math.random használata tökéletes, ha egy egyszerű számot kell generálni. Ha egy véletlen számsorozatot kell generálni, akkor egy hivatkozást kell létrehozni a java.util.Random–ra, és meghívni ennek az objektumnak a különböző metódusait.

9.6. Ellenőrző kérdések

 • Mi a Number osztály szerepe az osztályhierarchiában?
 • Hogyan tudunk egy begépelt szöveget (String) int értékként megkapni?
 • Hogyan tudunk egy egész számot (int) szöveggé (String) konvertálni?
 • Hogyan tudunk Javában összetett matematikai műveletek (szinusz, exponenciális) végrehajtani?

Mit ír ki a következő kódrészlet?

Integer ten = new Integer(10);
Long nine = new Long (9);
System.out.println(ten + nine);
int i = 1;
System.out.println(i + ten);
 • 19, majd 20
 • 19, majd 11
 • 10, majd 1
 • fordítási hiba miatt nem indul el

10. Tömbök

A tömb egy olyan változó, amely több azonos típusú adatot tartalmaz. A tömb (futásidei) hossza a létrehozásakor kerül megállapításra, és attól kezdve a tömb egy állandó méretű adatszerkezet.

Tömbök

A tömb egy eleme egyike a tömbben található tagoknak, mely a tömbben elfoglalt helye (indexe) alapján érhető el.

Ha különböző típusú adatokat akarunk tárolni egy szerkezeten belül, vagy olyan szerkezetre van szükség, melynek mérete dinamikusan módosítható, akkor használjunk a tömb helyett olyan gyűjtemény implementációkat, mint az ArrayList.

Fontos megjegyezni, hogy a tömbök objektumok, eltérően a C nyelvtől. Ez sok mindenben befolyásolja a működését.

10.1. Tömbök létrehozása és használata

Következzen az ArrayDemo nevű program, mely létrehoz egy tömböt, adatokkal tölti fel, majd kiírja tartalmát:

public class ArrayDemo {
    public static void main(String[] args) {
        int[] anArray;
        anArray = new int[10];
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            anArray[i] = i;
            System.out.print(anArray[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}

A program kimenete:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tömbök deklarálása

Ez a sor egy példaprogramból való, és egy tömb típusú változót deklarál:

int[] anArray;

Mint minden másfajta változó deklarálásakor, a tömb deklarálása is két részből áll: a tömb típusa és a tömb neve. A tömb típusa a tömb[] formátumban írható, ahol a típus a tömb által tartalmazott elemek típusa, a [] pedig azt jelzi, hogy tömbről van szó. A tömb minden eleme azonos típusú! A fenti példa int[] tömböt használ, tehát az anArray nevű tömb int típusú egészek tárolására lesz alkalmas. Néhány más típust tárolni képes tömb létrehozása:

float[] anArrayOfFloats;
boolean[] anArrayOfBooleans;
Object[] anArrayOfObjects;
String[] anArrayOfStrings;

Így is írható a deklaráció:

float anArrayOfFloats[];

Ez a forma nem ajánlott, mert a zárójelek jelzik, hogy tömbről van szó, így azok a típussal tartoznak össze, nem pedig a tömb nevével.

A tömb változók deklarálásával – mint bármely más nem primitív változóéval – sem jön létre tényleges tömb, és nem foglal le helyet a memóriában az elemek számára. A példakódban explicit módon kell létrehozni a tömböt és elnevezni anArray-nek.

Tömbök létrehozása

Tömb létrehozható explicit módon a Java new operátora segítségével. A példaprogram következő részében 10 egész tárolására szolgáló tömbhöz elegendő memóriát foglalunk le, és elnevezzük a már korábban deklarált anArray-nek.

anArray = new int[10];

Általában tömb létrehozásakor használni kell a new operátort, majd a tömb elemeinek típusát és végül a tömb méretét kell megadni szögletes zárójelek között:

new elemtípus[tömbméret];

Ha a new operátort kihagytuk volna a példaprogramból, a fordító leállt volna következő hibaüzenettel:

ArrayDemo.java:4: Variable anArray may not have been initialized.

Tömb kezdőérték beállítása

Használható a tömbök létrehozására és inicializálására a következő rövid formula:

boolean[] answers = {true, false, true, true, false};

Ilyekor a tömb nagyságát a {} közé írt elemek száma határozza meg.

Tömbelemek elérése

Most, hogy már megtörtént a memóriafoglalás a tömb számára, a program értékeket rendel a tömb elemeihez.

for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
    anArray[i] = i;
    System.out.print(anArray[i] + " ");
}

A kód ezen része azt mutatja be, hogy ahhoz, hogy hivatkozni tudjuk a tömb bármely elemére beírás vagy kiolvasás céljából, a tömb nevéhez egy []-et kell írni. A zárójelben (változó vagy egyéb kifejezés segítségével) írt érték az elérni kívánt tömbelem indexét jelöli.

Megjegyzés: A tömb (mivel objektum), tudja, hogy mekkora a mérete, és milyen index használható az indexelés során. Érvénytelen index esetén (a C nyelvvel szemben) a hiba futás közben egyértelműen kiderül: a futtatókörnyezetet egy ArrayIndexOutOfBoundsExeption típusú kivételt dob.

Tömb méretének meghatározása

A tömb méretének meghatározásához használható:

Tömbnév.length;

Figyelem! Azok, akiknek új a Java programnyelv, gyakran üres zárójelet raknak a length után. Ez nem működik, mert a length nem metódus! A length egy csak olvasható adattag, melyet a Java platform nyújt minden tömb számára.

A for ciklus a programunkban bejárja az anArray minden elemét, értéket adva nekik. A ciklus anArray.length–et használ a ciklus végének megállapításához.

10.2. Objektum tömbök

A tömbök tárolhatnak referencia típusú elemeket a primitív típusokhoz hasonlóan. Ezeket a tömböket is nagyrészt ugyanúgy kell létrehozni, mint a primitív típust tárolókat. A következő ArrayOfStringsDemo nevű program három String objektumot tárol, és kiírja őket kisbetűsítve.

public class ArrayOfStringsDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String[] anArray = { "String One",
                             "String Two",
                             "String Three" };
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            System.out.println(anArray[i].toLowerCase());
        }
    }
}

A program kimenete:

string one
string two
string three

A JDK 5.0–ás és későbbi verziói esetén lehetőség van a tömb elemeinek bejárásához egy újabb szintaktika alkalmazására. Ezt – más nyelvekben használt nevük alapján – for-each ciklusnak is szokás hívni. Figyelni kell azonban arra, hogy a ciklust ugyanúgy a for kulcsszó vezeti be, mint a hagyományos for ciklust.

String[] anArray = {"String One","String Two","String Three"};
for (String s : anArray) {
    System.out.println(s.toLowerCase());
}

A következő ArrayOfIntegersDemo nevű program feltölti a tömböt Integer objektumokkal.

public class ArrayOfIntegersDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Integer[] anArray = new Integer[10];
        for (int i = 0; i < anArray.length; i++) {
            anArray[i] = new Integer(i);
            System.out.println(anArray[i]);
        }
    }
}

A program kimenete:

0
1
2
3
4

A következő programrészlet létrehoz egy tömböt, de nem rak bele semmit:

Integer[] anArray = new Integer[5];

Ez egy potenciális hibázási lehetőség, melyet az újdonsült Java programozók gyakran elkövetnek, amikor objektum tömböket használnak. Miután a fenti kódsor végrehajtódik, a tömb létrejött és képes 5 Integer objektum tárolására, bár a tömbnek még nincs eleme. Üres. A programnak explicit módon létre kell hoznia az objektumokat, és belerakni a tömbbe. Ez nyilvánvalónak tűnik, habár sok kezdő azt gondolja, fenti kódrészlet létrehozza az üres tömböt és még 5 üres objektumot is a tömbbe. Ha a tömbelemek létrehozása nélkül próbálunk azokra hivatkozni, akkor a futtatókörnyezetet NullPointerException-t fog dobni.

A probléma előfordulása még veszélyesebb, ha a tömb létrehozása a konstruktorban, vagy más kezdőérték állítással történik, és máshol használjuk a programban.

10.3. Tömbök tömbjei

Tömbök tartalmazhatnak tömböket. A következő példaprogram létrehoz egy tömböt, és kezdeti értékadásnál négy másodlagos tömböt, használ:

public class ArrayOfArraysDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String[][] cartoons =
        {
            { "Flintstones", "Fred", "Wilma", "Pebbles", "Dino" },
            { "Rubbles", "Barney", "Betty", "Bam Bam" },
            { "Jetsons", "George", "Jane", "Elroy", "Judy", "Rosie", "Astro" },
            { "Scooby Doo Gang", "Scooby Doo", "Shaggy", "Velma", "Fred", "Daphne" }
        };
        for (int i = 0; i < cartoons.length; i++) {
            System.out.print(cartoons[i][0] + ": ");
            for (int j = 1; j < cartoons[i].length; j++) {
                System.out.print(cartoons[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

A program kimenetele:

Flintstones: Fred Wilma Pebbles Dino
Rubbles: Barney Betty Bam Bam
Jetsons: George Jane Elroy Judy Rosie Astro
Scooby Doo Gang: Scooby Doo Shaggy Velma Fred Daphne

Vegyük észre, hogy mindegyik másodlagos tömb különböző hosszúságú. A melléktömbök nevei cartoons[0], cartoons[1], és így tovább.

Mint az objektumok tömbjeinél, létre kell hoznunk a másodlagos tömböket a tömbön belül. Ha nem használunk kezdeti paraméterinicializálást, akkor a következőhöz hasonló kódot kell írnunk:

public class ArrayOfArraysDemo2 {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] aMatrix = new int[4][];
        for (int i = 0; i < aMatrix.length; i++) {
            aMatrix[i] = new int[5];
            for (int j = 0; j < aMatrix[i].length; j++) {
                aMatrix[i][j] = i + j;
            }
        }
        for (int i = 0; i < aMatrix.length; i++) {
            for (int j = 0; j < aMatrix[i].length; j++) {
                System.out.print(aMatrix[i][j] + " ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}

A program kimenetele:

0 1 2 3 4
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7

Meg kell adni a tömb hosszúságát, amikor létrehozzuk. Tehát egy tömbnek, ami tartalmaz másodlagos tömböket, meg kell adni a hosszúságát, amikor létrehozzuk, de nem kell megadni a másodlagos tömbök hosszúságát is.

10.4. Tömbök másolása

Használhatjuk a System osztály arraycopy metódust, hogy adatokat másoljunk hatékonyan egyik tömbből a másikba. Az arraycopy metódus öt paramétert vár:

public static void arraycopy(Object source, int srcIndex, Object dest, int destIndex, int length)

A két Object paraméter rámutat a kiinduló és a cél tömbre. A három int paraméter jelzi a kezdő helyet a forrás és a céltömbön belül, és az elemek számát, amennyit másolni akarunk.

A következő kép illusztrálja, hogyan megy végbe a másolás:

Tömb másolása

A következő ArrayCopyDemo program használja az arraycopy metódust, ami az elemeket a copyFrom tömbből a copyTo tömbbe másolja.

public class ArrayCopyDemo {
    public static void main(String[] args) {
        char[] copyFrom = { 'd', 'e', 'c', 'a', 'f', 'f', 'e', 'i', 'n', 'a', 't', 'e', 'd' };
        char[] copyTo = new char[7];
        System.arraycopy(copyFrom, 2, copyTo, 0, 7);
        System.out.println(new String(copyTo));
    }
}

A program kimenetele:

caffein

A következő képen lehet látni az arraycopy metódus működését:

arraycopy

Az eredménytömböt létre kell hozni, mielőtt meghívódik az arraycopy metódus, és elég nagyméretűnek kell lennie, hogy beleférjenek a másolandó tömb elemei.

Tömbkezeléshez további szolgáltatásokat nyújt a java.util.Arrays osztály is.

10.5. Ellenőrző kérdések

 • Mi a tömb?
 • Mi lehet Javában egy tömb elemtípusa?
 • Mit jelent az, hogy Javában a tömböt tömbreferenciával érhetjük el?
 • Mit tárol a tömb length példányváltozója?
 • Mit jelent, hogy egy tömb objektum-referenciákat tárol?
 • Mit jelent a többdimenziós tömb?

Melyik fordul le?

 • String temp [] = new String {"j" "a" "z"};
 • String temp [] = { "j " " b" "c"};
 • String temp = {"a", "b", "c"};
 • String temp [] = {"a", "b", "c"};

Hogyan tudhatjuk meg a myarray tömb méretét?

 • myarray.length();
 • myarray.length;
 • myarray.size
 • myarray.size();

11. Osztályok létrehozása

Ez a fejezet az osztályok fő alkotóelemeit mutatja be.

Az osztály definíciója 2 fő alkotóelemből áll:

az osztály deklarációból,
és az osztály törzsből.

A következő Bicycle osztály példáján bemutatjuk az osztály elemeit.

public class Bicycle {

Az osztály deklaráció az osztály kódjának az első sora. Minimálisan az osztály deklaráció meghatározza az osztály nevét. Az osztálytörzs az osztály deklarációt követi, és kapcsos zárójelek között áll. Az osztály törzs tartalmazza mindazt a kódot, amely hozzájárul az osztályból létrehozott objektumok életciklusához: konstruktorok, új objektumok inicializálására, változó deklarációk, amelyek megadják az osztály és objektumának állapotát, és eljárásokat az osztály és objektumai viselkedésének meghatározására.

    private int cadence;
    private int gear;
    private int speed;

Az osztály három tagváltozót definiál az osztálytörzsön belül. A következő konsrtruktor a tagváltozók kezdőértékeinek beállítására biztosít lehetőséget.

    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear) {
        gear = startGear;
        cadence = startCadence;
        speed = startSpeed;
    }

Végül négy metódus teszi teljessé az osztályt:

    public void setCadence(int newValue) {
        cadence = newValue;
    }
    public void setGear(int newValue) {
        gear = newValue;
    }
    public void applyBrake(int decrement) {
        speed -= decrement;
    }
    public void speedUp(int increment) {
        speed += increment;
    }
}

11.1. Osztályok deklarálása

Több alkalommal láthatta, hogy az osztálydefiníciók a következő formában állnak:

class MyClass {
    // tagváltozók, konstruktor és metódus deklarációk
}

A kód első sorát osztálydeklarációnak nevezzük. A megelőző osztálydeklaráció egy minimális osztálydeklaráció; csak azokat az elemeket tartalmazza, amelyek feltétlenül szükségesek. Néhány aspektusa ennek az osztálynak ugyan nincs specifikálva, alapértelmezettek. A legfontosabb az, hogy a Myclass osztály közvetlen ősosztálya az Object osztály. Több információ is megadható az osztályról, ideértve az ősosztálya nevét, azt, hogy implementál-e interfészt vagy nem, hogy lehetnek-e leszármazott osztályai és így tovább, mindezt az osztálydeklaráción belül.

A következő lista bemutatja az összes lehetséges elemet, mely előfordulhat egy osztálydeklarációban előfordulásuk szükséges sorrendjében.

 • public (opcionális) az osztály nyilvánosan hozzáférhető
 • abstract (opcionális) az osztályt nem lehet példányosítani
 • final (opcionális) az osztály nem lehet őse más osztálynak
 • class NameOfClass az osztály neve
 • extends Super (opcionális) az osztály őse
 • implement Interfaces (opcionális) az osztály által implementált interfészek
 • { osztálytörzs }az osztály működését biztosítja

11.2. Tagváltozók deklarálása

A Bicycle a következő kód szerint definiálja tagváltozóit:

    private int cadence;
    private int gear;
    private int speed;

Ez a kód deklarálja a tagváltozókat, de más változókat, mint például a lokális változókat nem. A tagváltozók deklarációja az osztálytörzsben, bármilyen konstruktoron és eljáráson kívül történik meg. Az itt deklarált tagváltozók int típusúak. Természetesen a deklarációk komplexebbek is lehetnek.

A private kulcsszó mint privát tagokat vezeti be a tagokat. Ez azt jelenti, hogy csak a Bicycle osztály tagjai férhetnek hozzájuk.

Nem csak típust, nevet és hozzáférési szintet lehet meghatározni, hanem más attribútumokat is, ideértve azt, hogy a változó-e, vagy konstans. A következő lista tartalmazza az összes lehetséges tagváltozó deklarációs elemet.

hozzáférési szint (opcionális) A következő négy hozzáférési szint szerint vezérelhető, hogy más osztályok hogyan férhessenek hozzá a tagváltozókhoz: public, protected, csomag szintű, vagy private.

 • static (opcionális) Osztályváltozót, és nem példányváltozót deklarál.
 • final (opcionális) a változó értéke végleges, meg nem változtatható (konstans) Fordítási idejű hibát okoz, ha a program megpróbál megváltoztatni egy final változót. Szokás szerint a konstans értékek nevei nagybetűvel íródnak. A következő változó deklaráció a PI változót határozza meg, melynek értéke π (.3.141592653589793), és nem lehet megváltoztatni: final double PI = 3.141592653589793;
 • transient (opcionális) a változót átmenetiként azonosítja
 • volatile (opcionális) Megakadályozza, hogy a fordító végrehajtson bizonyos optimalizálásokat a tagon.
 • típusnév: A változó típusa és neve. Mint más változóknak, a tagváltozóknak is szükséges, hogy típusa legyen. Használhatók egyszerű típusnevek, mint például az int, float vagy boolean. Továbbá használhatók referencia típusok, mint például a tömb, objektum vagy interfész nevek. Egy tagváltozó neve lehet minden megengedett azonosító, mely szokás szerint kisbetűvel kezdődik. Két vagy több tagváltozónak nem lehet megegyező neve egy osztályon belül

11.3. Metódusok deklarálása

A következő példa a setGear metódus, amely a sebességváltást teszi lehetővé:

    public void setGear(int newValue) {
        gear = newValue;
    }

Mint az osztályt, a metódust is két nagyobb rész határoz meg: a metódus deklarációja és a metódus törzse. A metódus deklaráció meghatározza az összes metódus tulajdonságát úgy, mint az elérési szint, visszatérő típus, név, és paraméterek. A metódus törzs az a rész, ahol minden művelet helyet foglal. Olyan instrukciókat tartalmaz, amelyre a metódus végrehajtásához van szükség.

A metódus deklaráció kötelező elemei: a metódus neve, visszatérő típusa, és egy zárójelpár: (). A következő táblázat megmutat minden lehetséges részt a metódus deklarációjában.

 • hozzáférési szint (opcionális) A metódus hozzáférési szintje
 • static (opcionális) Osztály metódust deklarál
 • abstract (opcionális) Jelzi, hogy a metódusnak nincs törzse
 • final (opcionális) Jelzi, hogy a metódus nem írható felül a leszármazottakban
 • native (opcionális) Jelzi, hogy a metódust más nyelven készült
 • synchronized (opcionális) A metódus kér egy monitort a szinkronizált futáshoz
 • returnType methodName Az metódus visszatérő típusa és neve
 • ( paramList ) A paraméterlista a metódushoz
 • throws exceptions (opcionális) A metódus le nem kezelt kivételei

A metódus neve

A metódus neve szokás szerint kis betűvel kezdődik, hasonlóan a változók neveihez. Általában az osztályon belül egyedi neve van a metódusnak.

Ha a metódus neve, paraméterlistája és visszatérési értéke megegyezik az ősében definiált metódussal, akkor felülírja azt.

Javában az is megengedett, hogy ugyanazzal a névvel, de különböző paraméterlistával hozzunk létre metódusokat.

Nézzük a következő példát:

public class DataArtist {
    ...
    public void draw(String s) {
        ...
    }
    public void draw(int i) {
        ...
    }
    public void draw(float f) {
        ...
    }
}

Azonos paraméterlistával, de különböző típusú visszatérési értékkel nem lehet metódusokat létrehozni.

11.4. Konstruktorok

Minden osztályban van legalább egy konstruktor. A konstruktor inicializálja az új objektumot. A neve ugyanaz kell, hogy legyen, mint az osztályé. Például a Bicycle nevű egyszerű osztálynak a konstruktora is Bicycle:

    public Bicycle(int startCadence, int startSpeed,
                   int startGear) {
        gear = startGear;
        cadence = startCadence;
        speed = startSpeed;
    }

Ebben a példában a konstruktor a paraméter alapján tudja létrehozni a kívánt méretű tömböt.

A konstruktor nem metódus, így nincs visszatérő típusa. A konstruktor a new operátor hatására hívódik meg, majd visszaadja a létrejött objektumot. Egy másik konstruktor csupán a 0 kezdőértékeket állítja be:

    public Bicycle() {
        gear = 0;
        cadence = 0;
        speed = 0;
    }

Mindkét konstruktornak ugyanaz a neve (Bicycle), de a paraméterlistájuk különböző. A metódusokhoz hasonlóan a konstruktorokat is megkülönbözteti a Java platform a paraméterek száma és típusa alapján. Ezért nem írhatunk két ugyanolyan paraméterlistával rendelkező konstruktort. (Különben a fordító nem lenne képes őket megkülönböztetni, így fordítási hibát adna.)

Amikor létrehozunk egy osztályt, meg kell adnunk, hogy az egyes példányok milyen konstruktorokkal legyen létrehozhatók. A korábban bemutatott Rectangle osztály négy konstruktort tartalmaz, és így lehetővé teszi a különböző inicializálási lehetőségek közti választást.

Nem kell konstruktorokat írni az osztályainkhoz, ha úgy is el tudja látni a feladatát. A rendszer automatikusan létrehoz egy paraméter nélküli konstruktort, különben nem tudnánk példányt létrehozni.

A konstruktor deklarációjánál használhatjuk a következő hozzáférési szinteket:

 • private Csak ez az osztály használhatja ezt a konstruktort. Ha minden konstruktorok privát, akkor az osztályban lehet egy publikus osztály metódus, mely létrehoz és inicializál egy példányt.
 • protected Az osztály és leszármazott osztályai, valamint az osztállyal azonos csomagban elhelyezkedő osztályok használhatják ezt a konstruktort.
 • public Minden osztály használhatja ezt a konstruktort.
 • nincs megadva: Csak az osztállyal azonos csomagban elhelyezkedő osztályokból lesz elérhető ez a konstruktor.

11.5. Információátadás metódus vagy konstruktor számára

A metódus vagy konstruktor deklaráció megmutatja a paraméterek számát és típusát. Például a következő metódus kiszámolja a kölcsön havi törlesztő részleteit:

public double computePayment(double loanAmt, double rate,
                             double futureValue,
                             int numPeriods) {
    double I, partial1, denominator, answer;
    I = rate / 100.0;
    partial1 = Math.pow((1 + I), (0.0 - numPeriods));
    denominator = (1 - partial1) / I;
    answer = ((-1 * loanAmt) / denominator)
               - ((futureValue * partial1) / denominator);
    return answer;
}

Ebben a metódusnak négy paramétere van: a kölcsön összege, kamata, végösszege, fizetés gyakorisága. Az első három dupla pontosságú lebegő pontos szám, míg a negyedik egész szám.

Ahogy ennél a metódusnál is látható, a metódus vagy konstruktor paraméterlistája változó deklarációk vesszővel elválasztott listája, ahol minden változó deklaráció típus-név párokkal van megadva. Amint láthatjuk a computePayment metódus törzsében a paraméternevekkel egyszerűen hivatkozunk az értékükre.

Paraméterek típusa

A metódusok vagy konstruktorok paraméterei típussal rendelkeznek. A típus lehet primitív (int, float, stb.), amint láthattuk a computePayment metódusnál, vagy referencia típusú (osztályok, tömbök esetén). A következő metódus egy tömböt lap paraméterként, majd létrehoz egy új Polygon objektumot, és inicializálja a Point objektumok tömbjéből. (Feltételezzük, hogy a Point egy osztály, amelyik x, y koordinátákat tartalmaz.)

public static Polygon polygonFrom (Point[] listOfPoints) {
    ...
}

A Java nyelv nem engedi, hogy metódust egy másik metóduson belül helyezzünk el.

Paraméter nevek

Amikor metódusban vagy konstruktorban paramétert deklarálunk, eldönthetjük, hogy milyen nevet adunk a paraméternek. Ezt a nevet használhatjuk a metódus törzsében a paraméter értékek elérésére.
A paraméter nevének egyedinek kell lennie a hatáskörén belül. Vagyis nem lehet ugyanaz, mint egy másik paraméter, vagy lokális változó vagy bármely paraméter neve egy catch záradékban ugyanazon a metóduson vagy konstruktoron belül. Lehet viszont ugyanaz a név, mint az osztály egy tagváltozója. Ebben az esetben, azt mondjuk, hogy a paraméter elfedi a tagváltozót. Ilyen elfedett tagváltozót is el lehet érni, bár kicsit körülményes. Például nézzük meg a következő Circle osztályt és a setOrigin metódust:

public class Circle {
    private int x, y, radius;
    public void setOrigin(int x, int y) {
        ...
    }
}

A Circle osztálynak három tagváltozója van: x, y és radius. A setOrigin metódus két paramétert vár, mindkettőnek ugyanaz a neve, mint a tagváltozónak. A metódus mindkét paramétere elrejti az azonos nevű tagváltozót. Ha a metódus törzsében használjuk az x vagy y nevet, akkor a paraméterekre és nem a tagváltozókra hivatkozunk. A tagváltozó eléréséhez minősített nevet kell használni, amiről később olvashat.

Paraméter-átadás érték szerint

A paraméter-átadás érték szerint történik. Amikor meghívunk egy metódust vagy egy konstruktort, akkor a metódus megkapja az érték másolatát. Amikor a paraméter referencia típusú, akkor a referencián keresztül ugyanazt az objektumot érhetjük el, mivel csak a referencia értéke másolódott át: meghívhatjuk az objektumok metódusait és módosíthatjuk az objektum publikus változóit.

Nézzük meg a következő getRGBColor metódust, amelyik megkísérli visszaadni a paraméterein keresztül a tagváltozói értékeit:

public class Pen {
    private int redValue, greenValue, blueValue;
    ...
    public void getRGBColor(int red, int green, int blue) {
        red = redValue;
        green = greenValue;
        blue = blueValue;
    }
}

Ez így nem működik. A red, green és blue változó létezik ugyan, de a hatásköre a getRGBColor metóduson belül van. Amikor a metódusból visszatér a program, ezek a változók megszűnnek.

Írjuk újra a getRGBColor metódust, hogy az történjen, amit szerettünk volna. Először is, kell egy új RGBColor típus, hogy megőrizze a red, green és blue színek értékét:

public class RGBColor {
    public int red, green, blue;
}

Most már átírhatjuk a getRGBColor metódust, hogy paraméterként RGBColor objektumot várjon. A getRGBColor metódus visszatér az aktuális toll színével a beállított red, green és blue tagváltozó értékével az RGBColor paraméter segítségével:

public class Pen {
    private int redValue, greenValue, blueValue;
    ...
    public void getRGBColor(RGBColor aColor) {
        aColor.red = redValue;
        aColor.green = greenValue;
        aColor.blue = blueValue;
    }
}

Az így visszaadott RBColor objektum a getRGBColor metóduson kívül is megtartja értékét, mivel az aColor egy objektumra hivatkozik, amely a metódus hatáskörén kívül létezik.

Megjegyzés: Természetesen az is egy – bizonyos értelemben egyszerűbb – megoldás lehetett volna, hogy a három érték lekérdezéséhez három lekérdező metódust készítünk. Így nem lett volna szükség egy új típus bevezetésére. E megoldás a következő pont elolvasása után el is készíthető.

11.6. A metódusok visszatérési értéke

A metódusok visszatérési értékének típusa a metódus deklarációjakor adható meg. A metóduson belül a return utasítással lehet a visszaadott értéket előállítani. A void-ként deklarált metódusok nem adnak vissza értéket, és nem kell, hogy tartalmazzanak return utasítást. Minden olyan metódus, amely nem void-ként lett deklarálva, kötelezően tartalmaz return utasítást. Sőt a fordító azt is kikényszeríti, hogy minden lehetséges végrehajtási ág return utasítással végződjön.

Tekintsük a következő isEmpty metódust a Stack osztályból:

public boolean isEmpty() {
    if (top == 0) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

A visszaadott érték adattípusa meg kell, hogy egyezzen a metódus deklarált visszatérési értékével; ezért nem lehetséges egész számot visszaadni olyan metódusból, aminek logikai a visszatérési értéktípusa. A fenti isEmpty metódus deklarált visszatérési érték típusa logikai (boolean), és a metódus megvalósítása szerint igaz (true), vagy hamis (false) logikai érték kerül visszaadásra a teszt eredményének megfelelően.

Megjegyzés: A fenti kód helyett általában tömörebb írásmódot szokás alkalmazni. Ennek ellenére ebben a jegyzetben a jobb érthetőség kedvéért időnként a hosszabb formát alkalmazzuk. A következő kód az előzővel teljesen ekvivalens:

public boolean isEmpty() {
    return top == 0;
}

Az isEmpty metódus elemi (vagy primitív) típust ad vissza. Egy metódus referencia adattípust is visszaadhat. Például ha a Stack osztály definiálja a pop metódust, amely az Object referencia adattípust adja vissza:

public Object pop() {
    if (top == 0) {
        throw new EmptyStackException();
    }
    Object obj = items[--top];
    items[top] = null;
    return obj;
}

Amikor egy metódus visszatérési típusa egy osztály, (mint ahogy a fenti pop esetén), a visszaadott objektum típusa meg kell, hogy egyezzen a visszatérési típussal, vagy leszármazottja kell, hogy legyen annak. Tegyük fel, hogy van egy olyan osztályhierarchia, amelyben ImaginaryNumber a java.lang.Number leszármazott osztálya, ami viszont az Object leszármazott osztálya. Ezt mutatja az alábbi ábra:

Ezek után tegyük fel, hogy egy metódus úgy kerül deklarálásra, hogy egy Number-t ad vissza:

public Number returnANumber() {
    ...
}

A returnANumber metódus visszaadhat egy ImaginaryNumber típust, de nem adhat vissza Object típust. ImaginaryNumber egy Number, mivel a Number leszármazott osztálya. Ugyanakkor az Object nem feltétlenül Number is egyben, – lehet akár String, vagy akár egész más típusú is.

Interfész neveket is lehet visszatérési típusként használni. Ebben az esetben a visszaadott objektumnak a megadott interfészt (vagy leszármazottját) kell implementálnia.

11.7. A this kulcsszó használata

A példa metóduson, vagy a konstruktoron belül a this az aktuális objektumra való hivatkozást (referenciát) jelenti – azaz arra az objektumra, amelynek a metódusa vagy a konstruktora meghívásra kerül. Az aktuális objektum bármelyik tagja hivatkozható egy példány metódusból, vagy egy konstruktorból a this használatával. A leggyakoribb használat oka az, hogy egy változó tag egy paraméter által kerül elfedésre a metódus vagy a konstruktor számára.

Például a következő konstruktor a HSBColor osztály számára inicializálja az objektum tagváltozóit a konstruktornak átadott paramétereknek megfelelően. A konstruktor mindegyik paramétere elfed egy-egy objektum tagváltozót, ezért az objektum tagváltozóira a konstruktorban a this megadással kell hivatkozzon:

public class HSBColor {
    private int hue, saturation, brightness;
    public HSBColor (int hue, int saturation, int brightness){
        this.hue = hue;
        this.saturation = saturation;
        this.brightness = brightness;
    }
}

A konstruktoron belül a this kulcsszó használható arra is, hogy egy ugyanabba az osztályba tartozó másik konstruktort meghívjunk. Ezt a metódust explicit konstruktor hívásnak nevezzük. Az alábbi Rectangle osztály másként kerül implementálásra, mint korábbi megoldás.

public class Rectangle {
    private int x, y;
    private int width, height;
    public Rectangle() {
        this(0, 0, 0, 0);
    }
    public Rectangle(int width, int height) {
        this(0, 0, width, height);
    }
    public Rectangle(int x, int y, int width, int height) {
        this.x = x;
        this.y = y;
        this.width = width;
        this.height = height;
    }
    ...
}

Ez az osztály konstruktorok halmazát tartalmazza. Mindegyik konstruktor inicializálja a négyszög (Rectangle) tagváltozóinak egy részét, vagy az összeset. A konstruktorok konstans kezdőértéket adnak minden olyan tagváltozónak, amelynek nem ad értéket valamelyik paraméter. Például a paraméter nélküli konstruktor a négy paraméteres konstruktort hívja, és nullákat ad kezdőértékeknek.

Ahogy az eddigiekben is, a fordítóprogram a paraméterek száma és típusa alapján határozza meg, hogy melyik konstruktort kell meghívni.

Amennyiben használjuk, úgy az explicit konstruktorhívás a konstruktor első utasítása kell, hogy legyen.

11.8. Osztálytagok elérhetőségének felügyelete

Egy elérési szint meghatározza, hogy lehetséges-e más osztályok számára használni egy adott tagváltozót, illetve meghívni egy adott metódust. A Java programozási nyelv négy elérési szintet biztosít a tagváltozók és a metódusok számára. Ezek a private, protected, public, és amennyiben nincsen jelezve, a csomag szintű elérhetőség. Az alábbi tábla az egyes szintek láthatóságát mutatja:

osztály csomag leszármazott összes
private I N N N
nincs I I N N
protected I I I N
public I I I I

Az első oszlop azt mutatja, hogy maga az osztály elérheti-e az adott jelzővel megjelölt tagokat. Ahogy az látható, az osztály mindig elérheti saját tagjait. A második oszlop azt mutatja, hogy az eredeti osztállyal azonos csomagban lévő más osztályok – függetlenül a szülői kapcsolatoktól – elérhetik-e a tagokat. Egy csomagban lévő csoportok osztályokkal és interfészekkel állnak kapcsolatban, továbbá elérési védelmet és tárterület felügyeletet biztosítanak. (A csomagokról egy későbbi fejezetben lesz szó.) A harmadik oszlop azt jelzi, hogy az osztály leszármazottai elérhetik-e a tagokat – függetlenül attól, hogy melyik csomagban vannak. A negyedik oszlop pedig azt jelzi, hogy az összes osztály elérheti-e a tagokat.

Az elérési szintek két módon hatnak. Az első mód az, amikor külső forrásból származó osztályokat (például a Java platform osztályait) használjuk, ekkor az elérési szintek meghatározzák, hogy ezen osztályok melyik tagjait tudjuk elérni. A másik mód az, hogy amennyiben saját osztályokat írunk, meghatározhatjuk az elérési szintet minden tagváltozóhoz, metódushoz, illetve konstruktorhoz, amelyek az osztályban szerepelnek.

Tekintsük az osztályok egy halmazát, és nézzük, hogyan működnek az elérési szintek. A következő ábra az alábbi példában szereplő négy osztályt és a közöttük fennálló kapcsolatokat mutatja:

Package

11.8.1. Osztály elérési szint

Nézzük az Alpha osztály listáját. Ennek tagjait más osztályok is el akarják érni. Az Alpha elérési szintenként egy tagváltozót és egy metódust tartalmaz. Az Alpha egy One nevű csomagban van:

package One;
public class Alpha {
    private   int iamprivate = 1;
              int iampackage = 2;  //csomag elérés
    protected int iamprotected = 3;
    public    int iampublic = 4;
    private void privateMethod() {
        System.out.println("iamprivate Method");
    }
    void packageMethod() { // csomag elérés
        System.out.println("iampackage Method");
    }
    protected void protectedMethod() {
        System.out.println("iamprotected Method");
    }
    public void publicMethod() {
        System.out.println("iampublic Method");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Alpha a = new Alpha();
        a.privateMethod();   // megengedett
        a.packageMethod();   // megengedett
        a.protectedMethod(); // megengedett
        a.publicMethod();    // megengedett
        System.out.println("iamprivate: "
            + a.iamprivate);    // megengedett
        System.out.println("iampackage: "
            + a.iampackage);    // megengedett
        System.out.println("iamprotected: "
            + a.iamprotected"); // megengedett
        System.out.println("iampublic: "
            + a.iampublic);     // megengedett
    }
}

Ahogy az látható, az Alpha úgy hivatkozik valamennyi tagváltozójára és valamennyi metódusára, ahogy az az előző táblázat osztály oszlopában szerepelt. A program kimenete a következő lesz:

iamprivate Method
iampackage Method
iamprotected Method
iampublic Method
iamprivate: 1
iampackage: 2
iamprotected: 3
iampublic: 4

Egy tag elérési szintje azt határozza meg, hogy melyik osztályok érhetik el az illető tagot, és nem azt, hogy melyik példányok érhetik el. Például egy osztály valamennyi példánya elérheti egy másik publikus tagjait.

Az Alpha osztályhoz hozzávehetünk egy példány metódust, ami összehasonlítja az aktuális Alpha objektumot (this) egy másik objektummal az iamprivate változói alapján:

package One;
public class Alpha {
    ...
    public boolean isEqualTo(Alpha anotherAlpha) {
        if (this.iamprivate == anotherAlpha.iamprivate) {
        //megengedett
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
}

11.8.2. Csomag elérési szint

Tekintsük a következő DeltaOne osztályt, amely az Alpha-val azonos csomagba tartozik. Az előző táblázat csomag oszlopa meghatározza azokat a változókat és metódusokat, amelyeket ez az osztály használhat.

package One;
public class DeltaOne {
    public static void main(String[] args) }
        Alpha a = new Alpha();
        //a.privateMethod();  // nem megengedett
        a.packageMethod();    // megengedett
        a.protectedMethod();  // megengedett
        a.publicMethod();     // megengedett
        //System.out.println("iamprivate: "
        //  + a.iamprivate);   // nem megengedett
        System.out.println("iampackage: " + a.iampackage);   // megengedett
        System.out.println("iamprotected: " + a.iamprotected); // megengedett
        System.out.println("iampublic: " + a.iampublic);    // megengedett
    }
}

A DeltaOne nem hivatkozhat az iamprivate változóra, és nem hívhatja meg a privateMethod metódust, ugyanakkor elérheti az Alpha többi tagját. Amennyiben a kommentezett sorok elől eltávolítjuk a // jelölést, és így próbáljuk meg lefordítani az osztályt, úgy a fordítóprogram hibát fog jelezni. A megjegyzésekkel futtatva a következő eredményt kapjuk:

iampackage Method
iamprotected Method
iampublic Method
iampackage: 2
iamprotected: 3
iampublic: 4

11.8.3. Leszármazott osztály elérési szint

A következő, AlphaTwo nevű osztály az Alpha leszármazott osztálya, de egy másik csomagban található. Az előző táblázat leszármazott oszlopa jelzi, hogy melyik tagváltozókat és metódusokat lehet használni:

package two;
import one.*;
public class AlphaTwo extends Alpha {
    public static void main(String[] args) {
        Alpha a = new Alpha();
        //a.privateMethod();   // nem megengedett
        //a.packageMethod();   // nem megengedett
        //a.protectedMethod(); // nem megengedett
        a.publicMethod()       // megengedett
        //System.out.println("iamprivate: " + a.iamprivate);    // nem megengedett
        //System.out.println("iampackage: " + a.iampackage);    // nem megengedett
        //System.out.println("iamprotected: " + a.iamprotected);  // nem megengedett
        System.out.println("iampublic " + a.iampublic);      // megengedett
        AlphaTwo a2 = new AlphaTwo();
        a2.protectedMethod();   // megengedett
        System.out.println("iamprotected: " + a2.iamprotected); // megengedett
    }
}

Vegyük észre, hogy AlphaTwo nem hívhatja a protectedMethod metódust, és nem érheti el az iamprotected tagot az Alpha példányban (ez az ősosztály), de hívhatja a protectedMethod metódust és elérheti az iamprotected-et az AlphaTwo példányában (vagy AlphaTwo leszármazott osztály példányában). Más szóval a protected elérési szint csak azt teszi lehetővé egy leszármazott osztály számára, hogy egy védett (protected) tagot csak akkor tudjon elérni, ha az illető tag hivatkozása ugyanolyan típusú osztályban, vagy leszármazott osztályban van. Az AlphaTwo futásának eredménye a következő lesz:

iampublic Method
iampublic: 4
iamprotected Method
iamprotected: 3

11.8.4. Nyilvános elérési szint

Végül a következő DeltaTwo nem kapcsolódik az osztály hierarchiában Alpha-hoz, és más csomagban is van, mint Alpha. Az előző táblázat utolsó oszlopa szerint DeltaTwo csak az Alpha nyilvános (public) tagjait érheti el.

package two;
import one.*;
public class DeltaTwo {
    public static void main(String[] args) {
        Alpha alpha = new Alpha();
        //alpha.privateMethod();   // nem megengedett
        //alpha.packageMethod();   // nem megengedett
        //alpha.protectedMethod(); // nem megengedett
        alpha.publicMethod();      // megengedett
        //System.out.println("iamprivate: " + a.iamprivate);      // nem megengedett
        //System.out.println("iampackage: " + a.iampackage);      // nem megengedett
        //System.out.println("iamprotected: " + a.iamprotected);    // nem megengedett
        System.out.println("iampublic: " + a.iampublic);        // megengedett
    }
}

A DeltaTwo outputja a következő lesz:

iampublic Method
iampublic: 4

Ha más programozók is használnak egy kész osztályt, szükséges lehet annak biztosítása, hogy a téves használat ne vezessen hibákhoz. Az elérési szintek segíthetnek ebben. A következő javaslatok segítenek annak meghatározásában, hogy egy adott taghoz melyik elérési szint a legmegfelelőbb.
Használjuk a leginkább korlátozó, még észszerű elérési szintet az egyes tagokra. Hacsak valami különösen nem mond ellene, használjuk a private szintet.
Kerüljük a publikus tagváltozókat, kivéve a konstansok estében. A publikus tagváltozók használata oda vezethet, hogy valamelyik speciális implementációhoz fog kapcsolódni a program, és ez hibákat, tévedéseket fog eredményezni. Továbbá, ha egy tagváltozót csak a hívó metódus tud megváltoztatni, akkor ezt a változást jelezni lehet a többi osztály vagy objektum felé. Ugyanakkor a változás jelzése lehetetlen, ha egy tagváltozó publikus elérésű. A publikus elérés biztosítása ugyanakkor teljesítmény nyereséget eredményezhet.

Megjegyzés: Ebben az oktatási anyagban sok példa használ publikus tagváltozókat. A példák és elvi kódrészletek nem szükségszerűen felelnek meg azoknak a szigorú tervezési szabályoknak, amik egy API számára előírások.

 • Korlátozzuk a védett (protected) és a csomag (package) elérésű tagváltozók számát.
 • Ha egy tagváltozó JavaBeans tulajdonság, akkor az kötelezően private elérésű.

11.9. A példányok és az osztály tagok

Az osztályokról és az osztály tagokról már volt szó a nyelvi alapismeretek részben. Ez a rész bemutatja, hogy hogyan deklarálhatunk osztályt és osztálypéldányt. A következő osztály (AClass) deklarál egy példányváltozót, egy példánymetódust, egy osztályváltozót, egy osztály metódust, és végül a main metódust, ami szintén osztály metódus.

public class AClass {
    public int instanceInteger = 0;
    public int instanceMethod() {
        return instanceInteger;
    }
    public static int classInteger = 0;
    public static int classMethod() {
        return classInteger;
    }
    public static void main(String[] args) {
        AClass anInstance = new AClass();
        AClass anotherInstance = new Aclass();
        anInstance.instanceInteger = 1;
        anotherInstance.instanceInteger = 2;
        System.out.println(anInstance.instanceMethod());
        System.out.println(anotherInstance.instanceMethod());
        //System.out.println(instanceMethod());    //illegal
        //System.out.println(instanceInteger);     //illegal
        AClass.classInteger = 7;
        System.out.println(classMethod());
        System.out.println(anInstance.classMethod());
        anInstance.classInteger = 9;
        System.out.println(anInstance.classMethod());
        System.out.println(anotherInstance.classMethod());
    }
}

Itt látható a program kimenete:

1
2
7
7
9
9

Ha nincs egyéb meghatározás, akkor egy osztályon belül deklarált tag példány tag lesz. Így az instanceInteger és az instanceMethod mindketten példány tagok. A futtató rendszer a program összes példányváltozójából objektumonként készít egy példányt. Így az anInstance és az anotherInstance objektumok tartalmaznak egy-egy instanceInteger tagváltozót.

Hozzá tudunk férni a példányokhoz és meghívhatunk egy példánymetódust egy hivatkozáson keresztül. Ha az illegal felirattal megjelölt sorok elejéről kitöröljük a //-t, és megpróbáljuk lefordítani a programot, akkor egy hibaüzenetet kapunk.

Egy osztálytag a static módosítóval kerül deklarálásra. A main metóduson kívül az AClass deklarál egy osztályváltozót és egy osztálymetódust, melyeket classInteger-nek és classMethod-nak hívnak. A futtató rendszer osztályonként lefoglal egy osztályváltozót, függetlenül az osztály által lefoglalt példányok számától. A rendszer lefoglalja a memóriát az osztályváltozónak, legkésőbb akkor, amikor az először felhasználásra kerül.
Az osztály minden példányában elérhetőek az osztály osztályváltozói. Hozzáférhetünk az osztályváltozóhoz a példányokon keresztül, valamint az osztályon keresztül is. Hasonlóképpen egy osztály metódus is elérhető az osztályban vagy egy példányon keresztül. Megjegyezzük, hogyha a program megváltoztatja a classVariable értékét, akkor az megváltozik az összes osztálypéldányban is.

11.9.1 A példányok és az osztály tagok inicializálása

Osztály vagy példányváltozónak a deklarációnál adhatunk legegyszerűbben kezdőértéket:

public class BedAndBreakfast {
    public static final int MAX_CAPACITY = 10;
    private boolean full = false;
}

Ez jól működik egyszerű adattípusok esetében. Akkor is működik, ha tömböket vagy osztályokat készítünk. De vannak korlátai is:
Az inicializálás csak kifejezést tartalmazhat, nem lehet pl. egy if-else utasítás.

Az inicializáló kifejezés nem hívhat olyan függvényt, amely futásidejű kivételt dobhat. Ha olyan függvényt hív, amely futásidejű kivételt dob, mint pl. a NullPointerException, nem tudjuk a kivételt elkapni.

Ha ezek a korlátok gátolnak abban, hogy tagváltozót inicializáljunk a deklarációban, az inicializáló kód máshová is elhelyezhető. Egy osztályváltozó inicializálásához tegyük a kódot a statikus inicializáló blokkba, ahogy a következő példa mutatja. Egy példány inicializálásához tegyük a kódot a konstruktorba.

Statikus inicializáló blokk használata

Itt egy példa a statikus inicializáló blokkra:

import java.util.ResourceBundle;
class Errors {
    static ResourceBundle errorStrings;
    static {
        try {
            errorStrings =
               ResourceBundle.getBundle("ErrorStrings");
        } catch (java.util.MissingResourceException e) {
            //error recovery code here
        }
    }
}

A statikus inicializáló blokk a static kulcsszóval kezdődik, és mint általában, itt is kapcsos zárójelek közé tesszük a kódot. Az errorStrings a statikus inicializáló blokkban kerül inicializálásra, mert a getBundle metódus dobhat kivételt.

Egy osztály tartalmazhat bármennyi statikus inicializáló blokkot, amelyek bárhol lehetnek az osztály törzsében. A futtatórendszer garantálja, hogy a forráskódban elfoglalt helyük sorrendjében kerülnek meghívásra az inicializáló blokkok, még mielőtt a legelső alkalommal használná az így inicializált osztályváltozókat a program.

Példányváltozók inicializálása

Példányváltozók inicializálása az osztály konstruktorában is történhet. Ha az előző példában szereplő errorStrings példányváltozó lenne, akkor az inicializáló kódot az osztály konstruktorába tehetjük, az alábbi példa szerint:

import java.util.ResourceBundle;
class Errors {
    ResourceBundle errorStrings;
    Errors() {
        try {
            errorStrings =
              ResourceBundle.getBundle("ErrorStrings");
        } catch (java.util.MissingResourceException e) {
            //error recovery code here
        }
    }
}

11.10. Ellenőrző kérdések

 • Mi az információelrejtés előnye, és hogyan valósul meg Javában?
 • Mi az üzenet? Hogyan valósul meg Javában?
 • Mi az osztály? Hogyan hozzuk létre Javában?
 • Mi az objektum? Hogyan hozunk létre Javában?
 • Mi a metódus aláírása (szignatúrája)?
 • Mi a void típus?
 • Mik játszódnak le egy metódus híváskor?
 • Hogyan adja vissza a metódus a visszatérési értékét?
 • Mi történik a metódus által deklarált változókkal?
 • Mi az objektum, mi az osztály és mi a kapcsolatuk?
 • Mi a különbség a példányváltozó és az osztályváltozó között?
 • Mi az objektumreferencia?
 • Mit jelent a null?
 • Hogyan hívhatjuk meg egy objektum metódusait az objektumreferencián keresztül?
 • Mi a konstruktor?
 • Hogyan hívjuk meg a konstruktort?
 • Mi az alapértelmezett konstruktor?
 • Mikor generál alapértelmezett konstruktort a fordító maga?
 • Hogyan hivatkozhatunk egy objektum példányváltozóira az objektumreferencián keresztül?
 • Mit jelent az, hogy a Jáva rendszerben egy szemétgyűjtő működik? Mik ennek a következményei?
 • Mi a statikus változó?
 • Elérhető-e a statikus változó nem statikus metódusból?
 • Milyen referenciával lehet elérni a statikus változót?
 • Mi a statikus metódus?
 • Elérhet-e példányváltozót statikus metódus?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az objektumot létrehozásakor inicializálni kell.
 • Az objektum kezdeti állapotát a konstruktor állítja be.
 • Az osztálymetódus elvileg elérheti a példányváltozót.
 • A példánymetódus elvileg elérheti az osztályváltozót.
 • A this a megszólított objektum referenciája.
 • A konstruktor visszatérési értéke boolean.
 • A konstruktor neveként ajánlatos az osztály nevét adni, de ez nem kötelező.
 • Egy statikus metódus meghívhatja ugyanazon osztály egy nem statikus metódusát a this kulcsszó segítségével.
 • Az osztály konstruktorából meghívható az osztály egy másik, túlterhelt konstruktora, annak nevére való hivatkozással.
 • Egy osztálynak minden esetben van paraméter nélküli konstruktora.
 • Ha az osztálynak nincs explicit konstruktora, akkor a rendszer megad egy alapértelmezés szerinti, paraméter nélkülit.
 • A konstruktor lehet final.
 • A konstruktor blokkja lehet üres.
 • Az osztályinicializáló blokk beállítja az objektum kezdeti értékeit.
 • Az inicializálók közül először futnak le az osztályinicializálók, és csak azután kerülnek végrehajtásra a példányinicializálók.
 • Egy objektum létrehozható saját osztályából de csak osztálymetódusból.

A következő osztály esetén melyik a helyes konstruktor definíció?

public class Test {
    ....
}
 • public void Test() {…}
 • public Test() {…}
 • public static Test() {…}
 • public static void Test() {…}

A következő metódus esetén milyen típusú kifejezést írjunk a return után?

 • public void add(int a) {...}
 • void
 • int
 • semmit

12. Öröklődés

A java.lang csomagban definiált Object osztály meghatározza és megvalósítja azokat a metódusokat, amelyek minden osztály számára szükségesek. A következő ábrán látható, hogy sok osztály ered az Object-ből, majd sok további osztály származik az előbbi osztályokból, és így tovább, létrehozva ezzel az osztályok hierarchiáját.

Object leszármazottak

A hierarchia csúcsán álló Object az osztályok legáltalánosabbja. A hierarchia alján található osztályok sokkal specializáltabb viselkedést eredményeznek. Egy leszármazott osztály valamely osztályból származik. A superclass kifejezés (továbbiakban szülőosztály vagy ősosztály) egy osztály közvetlen ősére/elődjére, vagy annak bármely felmenő osztályára utal. Minden osztálynak csak és kizárólag egyetlen közvetlen szülőosztálya van.

Egy leszármazott osztály a változóit és metódusait a szülőosztályától örökli. A leszármazott osztály számára azonban lehet, hogy nem elérhető egy öröklött változó vagy függvény. Például, egy leszármazott osztály számára nem érhető el egy private tag, ami a felsőbb osztálytól öröklődött. Mondhatnánk persze, hogy akkor az a tag egyáltalán nem is öröklődött. De igenis öröklődött. Akkor válik ez fontossá, amikor egy olyan belső osztályt használunk, aminek van hozzáférése a mellékelt osztályok private tagjaihoz. Ne feledjük, hogy a konstruktorok nem metódusok, tehát az leszármazott osztályok nem örökölhetik azokat.

12.1. Metódusok felülírása és elrejtése

Ha egy leszármazott osztálybeli metódus, melynek ugyanaz a szignatúrája és visszatérési értéke, mint a szülőosztály metódusának, akkor a leszármazott osztály felülírja a szülőosztály metódusát. (Megjegyzendő, hogy egy metódus szignatúrája a nevéből, valamint paramétereinek számából és típusából áll.)

Egy leszármazott osztály felülíró képessége lehetővé teszi, hogy egy osztály örököljön egy olyan szülőosztálytól, melynek viselkedése elég közeli, majd szükség szerint változtasson a viselkedésen. Például az Object osztály tartalmaz egy toString nevű metódust, amelynek a visszaadja az objektumpéldány szöveges reprezentációját. Minden osztály megörökli ezt a metódust. Az Object metódusának végrehajtása általában nem túl hasznos a leszármazott osztályok számára, ezért a metódus felülírása célszerű, hogy jobb információt nyújthasson az objektum saját magáról. Ez különösen hasznos például nyomkövetés esetén. A következő kód egy példa a toString felülírására:

public class MyClass {
    private int anInt = 4;
    public String toString() {
        return "Instance of MyClass. anInt = " + anInt;
    }
}

A felülíró metódusának neve, valamint paramétereinek száma és típusa, valamint visszatérési értéke megegyezik azzal a metódussal, amelyet felülír. (Valójában a leszármazott osztálybeli metódus visszatérési típusa lehet a szülőosztály visszatérő típusának leszármazottja is a Java 5 óta.)

A felülíró metódusnak lehet az őstől eltérő throws záradéka, ha nem ad meg olyan típusokat, melyek nincsenek a felülírt metódus záradékában előírva. Másrészt, a felülíró metódus láthatósága lehet bővebb, mint a felülírt metódusé, de szűkebb nem. Például a szülő osztály protected metódusa a leszármazott osztályban publikussá (public) tehető, de priváttá (private) nem.

Megjegyzés: Érdemes átgondolni e szabályok hátterét. Egy leszármazott osztály objektuma bárhol használható, ahol egy ősosztálybeli objektum is. Éppen ezért a leszármazott semelyik tagjának láthatósága nem szűkülhet, hiszen akkor az ilyen használat lehetetlen lenne. Ugyanígy egy felülírt metódus által dobott újfajta kivétel kezelése nem lenne biztosított.

Egy leszármazott osztály nem tudja felülírni az olyan metódusokat, melyek az ősosztályban végleges (final) minősítésű (a definíció szerint a végleges metódusok nem felülírhatók). Ha mégis megpróbálunk felülírni egy végleges metódust, a fordító hibaüzenetet küld.

Egy leszármazott osztálynak felül kell írnia azon metódusokat, melyek a felsőbb osztályban absztraktnak (abstract) nyilvánítottak, vagy maga a leszármazott osztály is absztrakt kell, hogy legyen. Emlékezzünk vissza, hogy a Java programnyelv megengedi a metódusok túlterhelését, ha a metódus paramétereinek a számát vagy típusát megváltoztatjuk. Egy ősosztályban is megengedhető a metódusok túlterhelése. Alábbiakban nézzünk egy példát a toString metódus túlterhelésére:

public class MyClass {
    private int anInt = 4;
    public String toString() {
        return "Instance of MyClass. anInt = " + anInt;
    }
    public String toString(String prefix) {
        return prefix + ": " + toString();
    }
}

Amint azt a példa illusztrálja, túlterhelhetünk egy ősosztálybeli metódust, hogy további funkciókkal is szolgálhasson. Amikor egy olyan metódus írunk, mely azonos nevű a felsőbb osztálybeli metódussal, le kell ellenőrizni a paramétereket és a kivétellistát (throws záradék), hogy biztosak lehessünk afelől, hogy a felülírás olyan lett, amilyennek akartuk.

Ha egy leszármazott osztály egy osztálymetódust ugyanazzal az aláírással definiál, mint a felsőbb osztálybeli metódus, akkor a leszármazott osztály metódusa elrejti (másként fogalmazva elfedi) a szülőosztálybelit. Nagy jelentősége van az elrejtés és a felülírás megkülönböztetésének. Nézzük meg egy példán keresztül, hogy miért! E példa két osztályt tartalmaz. Az első az Animal, melyben van egy példánymetódus és egy osztálymetódus:

public class Animal {
    public static void hide() {
        System.out.println("The hide method in Animal.");
    }
    public void override() {
        System.out.println("The override method in Animal.");
    }
}

A második osztály neve Cat, ez az Animal-nak egy leszármazott osztálya:

public class Cat extends Animal {
    public static void hide() {
        System.out.println("The hide method in Cat.");
    }
    public void override() {
        System.out.println("The override method in Cat.");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Cat myCat = new Cat();
        Animal myAnimal = (Animal)myCat;
        myAnimal.hide();
        myAnimal.override();
    }
}

A Cat osztály felülírja az override metódust az Animal-ban, és elrejti a hide osztálymetódust az Animal-ban. Ebben az osztályban a main metódus létrehoz egy Cat példányt, beteszi az Animal típusú hivatkozás alá is, majd előhívja mind az elrejtett, mind a felülírt metódust. A program eredménye a következő:

The hide method in Animal.
The override method in Cat.

A szülőosztályból hívjuk meg a rejtett metódust, a leszármazott osztályból pedig a felülírtat. Osztálymetódushoz a futtatórendszer azt a metódust hívja meg, mely a hivatkozás szerkesztési idejű típusában van definiálva, amellyel a metódust elnevezték. A példánkban az myAnimal szerkesztési idejű típusa az Animal. Ekképpen a futtatórendszer az Animal-ban definiált rejtett metódust hívja meg. A példánymetódusnál a futtatórendszer a hivatkozás futásidejű típusában meghatározott metódust hívja meg. A példában az myAnimal futásidejű típusa a Cat. Ekképpen a futtatórendszer a Cat-ban definiált felülíró metódust hívja meg.

Egy példánymetódus nem tud felülírni egy osztálymetódust, és egy osztálymetódus nem tud elrejteni egy példánymetódust. Mindkét esetben fordítási hibát kapunk.

12.2. Tagváltozók elrejtése

Egy osztály változója, ha ugyanazt a nevet viseli, mint a felsőbb osztály egy változója, akkor elrejti a felsőbb osztály változóját, még akkor is, ha különböző a típusuk. Az leszármazott osztályokon belül a felsőbb osztálybeli változóra nem utalhatunk egyszerűen a nevével. Ehelyett a tagváltozót el tudjuk érni az ősosztályon keresztül, amiről majd a következő fejezet fog szólni. Általánosságban véve nem célszerű a tagváltozók elrejtése.

12.3. A super használata

Ha egy metódus felülírja az ősosztálya metódusainak egyikét, akkor a super használatával segítségül hívható a felülírt metódus. A super arra is használható, hogy egy rejtett tag variánsra utaljunk. Ez a szülőosztály:

public class Superclass {
    public boolean aVariable;
    public void aMethod() {
        aVariable = true;
    }
}

Most következzen a Subclass nevű leszármazott osztály, mely felülírja aMethod-ot és aVariable-t:

public class Subclass extends Superclass {
    public boolean aVariable; //hides aVariable in Superclass
    public void aMethod() { //overrides aMethod in Superclass
        aVariable = false;
        super.aMethod();
        System.out.println(aVariable);
        System.out.println(super.aVariable);
    }
}

A leszármazott osztályon belül az aVariable név a SubClass-ban deklaráltra utalt, amely a szülőosztályban deklaráltat elrejti. Hasonlóképpen, az aMethod név a SubClass-ban deklaráltra utalt, amely felsőbb osztályban deklaráltat felülírja. Tehát ha egy a szülőosztályból örökölt aVariable-ra és aMethod-ra szeretnénk utalni, a leszármazott osztálynak egy minősített nevet kell használnia, használva a super-t, mint azt láttuk. A Subclass aMethod metódusa a következőket írja ki:

false
true

Használhatjuk a super-t a konstruktoron belül is az ősosztály konstruktora meghívására. A következő kódpélda bemutatja a Thread osztály egy részét – az osztály lényegében többszálú programfutást tesz lehetővé –, amely végrehajt egy animációt. Az AnimationThread osztály konstruktora beállít néhány kezdeti értékeket, ilyenek például a keretsebesség és a képek száma, majd a végén letölti a képeket:

class AnimationThread extends Thread {
    int framesPerSecond;
    int numImages;
    Image[] images;
    AnimationThread(int fps, int num) {
        super("AnimationThread");
        this.framesPerSecond = fps;
        this.numImages = num;
        this.images = new Image[numImages];
        for (int i = 0; i <= numImages; i++) {
            ...
            // Load all the images.
            ...
        }
    }
    ...
}

A félkövérrel szedett sor a közvetlen szülőosztály konstruktorának explicit meghívása, melyet a Thread nyújt. Ez a Thread konstruktor átvesz egy String-et, és így nevezi a Thread-et. Ha a leszármazott osztály konstruktorában van explicit super konstruktorhívás, akkor annak az elsőnek kell lennie. Ha egy konstruktor nem hív meg explicit módon egy szülőosztálybeli konstruktort, akkor a Java futtatórendszer automatikusan (implicit) a szülőosztály paraméter nélküli konstruktorát hívja meg, még mielőtt a konstruktoron belül bármi utasítást végrehajtana.

Megjegyzés: ha a szülő osztályban nem áll rendelkezésre paraméter nélküli konstruktor, akkor fordítási hibát kapunk. Ilyen esetben kötelesek vagyunk explicit paraméteres konstruktorhívást alkalmazni.

12.4. Az Object osztály metódusai

Az Object osztály minden osztály közös őse, az osztályhierarchia tetején áll. Minden osztály közvetlen vagy közvetett módon utódja az Object osztálynak, így minden osztály rendelkezik az Object osztály metódusaival. Ez az osztály definiálja azt az alapvető működést, mely minden objektumnál rendelkezésre áll.
Az Object osztály által nyújtott legfontosabb metódusok a következők:

 • clone
 • equals és hashCode
 • finalize
 • toString
 • getClass

Ezeket sorra tárgyaljuk a következőkben.

12.4.1. A clone metódus

A clone metódust akkor használjuk, ha létre szeretnénk hozni egy objektumot, egy már meglévő objektumból (másolatot készíteni róla). Az adott osztállyal megegyező típusú új példányt hoz létre:

aCloneableObject.clone();

A metódus a CloneNotSupportedException kivételt dobja, ha a klónozás nem támogatott az osztály számára. A klónozás akkor támogatott, ha az osztály implementálja a Cloneable interfészt. Habár az Object tartalmazza a Clone metódust, nincsen megvalósítva az interfész. Ha az objektum, ahol a clone-ra hivatkoztunk, nem implementálja a cloneable interfészt, egy eredetivel azonos típusú és értékű objektum jön létre. Legegyszerűbb azonban, ha az osztály deklarációban létrehozunk egy implements Cloneable sort.

Bizonyos osztályoknál a helyes működés feltétele a clone felüldefiniálása. Tekintsünk egy Stack osztályt, mely tartalmaz egy tagváltozót, mely az Object-ek tömbjére hivatkozik. Ha a Stack az Object osztály clone metódusára épül, akkor az eredeti és a másolt Stack ugyanazokat az elemeket fogja tartalmazni, mivel az adattag tömb, és másoláskor csak referencia másolás fog történni.

A Stack osztálynak olyan clone implementációra van szüksége, amely lemásolja a Stack objektum adattagjait, ezzel biztosítva a megfelelő tartalom szétválasztást:

public class Stack implements Cloneable {
    private Object[] items;
    private int top;
    ...
    protected Stack clone() {
        try {
            Stack s = (Stack)super.clone(); //clone the stack
            s.items = (Object)items.clone(); //clone the array
            return s; // return the clone
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
           //This shouldn't happen because Stack is Cloneable.
            throw new InternalError();
        }
    }
}

Az implementáció viszonylag egyszerű. Először a clone metódus Object implementációja hívódik meg a super.clone segítségével, mely létrehoz és inicializál egy Stack objektumot. Ilyenkor mindkét objektum ugyanazokat az objektumokat tartalmazza. Ezután a metódus lemásolja az objektumokat, és a metódus Stack-el tér vissza.

Megjegyzés: A clone metódus nem a new-t használja a másolat létrehozásánál és nem hív konstruktorokat, helyette a super.clone-t használja, mely létrehozza az objektumot a megfelelő típussal, és engedélyezi a másolást, minek eredményeképpen a kívánt másolatot kapjuk.

Érdemes még azt is megfigyelni, hogy az adattag másolását sem „kézzel” végezte a metódus, hanem a tömb objektum clone metódusával. Ez a metódus egy másik azonos méretű tömböt hoz létre, aminek elemeiről is másolat készül. (A tömbben tárolt tagokról már nem fog másolat készülni, de ez nem is célja egy verem másolásnak.)

12.4.2. Az equals és hashCode metódusok

Az equals metódus két objektumot hasonlít össze és dönti el, hogy egyenlők-e vagy sem (ha egyenlők, true-val tér vissza). Ha önmagával hasonlítunk egy objektumot, true-t ad vissza.

A következő programrészlet összehasonlít két Integer-t:

Integer one = new Integer(1);
Integer anotherOne = new Integer(1);
if (one.equals(anotherOne)) {
    System.out.println("objects are equal");
}

A program kimenete:

objects are equal

Egyenlők, mivel az értékük megegyezik. Ha két objektum egyenlő az equals metódus szerint, akkor a hashCode metódus által szolgáltatott értékeknek is meg kell egyezniük. (Figyelem, fordítva ez nem feltétlenül igaz!)

Ha az equals működése nem megfelelő az osztályunk számára, akkor felül kell írnunk az osztályunkban.

A hashCode metódus állítja elő az objektumok hash kódját, ami például akkor lehet szükséges, ha az objektumot hashtáblában tároljuk. Hash kódként (a metódus visszatérési értékeként) mindig egy int típusú számot kapunk.

Helyes hash függvény írása egyszerű, azonban hatékony függvény írása nehéz lehet, komolyabb munkát igényel. Ez a téma azonban már nem fér bele a jegyzetünkbe.

12.4.3. A finalize metódus

Az Object osztály ugyancsak tartalmazza a finalize metódust. A szemétgyűjtő meghívja, ha már nincs egyetlen hivatkozás sem az objektumra. A finalize metódus automatikusan meghívódik, melyet a legtöbb osztály használ, ezért nem is kell külön meghívni.

A finalize metódussal legtöbbször nem kell törődnünk, az őstől örökölt metódus többnyire megfelelően működik.

12.4.4. A toString metódus

Az objektumot String-ként ábrázolja. Hasznos minden új osztály definíciója során felülírni, hogy a megfelelő értékeket reprezentálhassa. Használhatjuk a toString-et a System.out.println-nel együtt az objektumok szöveges megjelenítésére, pl.:

System.out.println(new Double(Math.PI).toString());

A futás eredménye:

3,14159

Nagyon hasznos ez a metódus akkor, ha a program tesztelési fázisában bizonyos objektumok tartalmát ellenőrizni szeretnénk. Ilyenkor csak ki kell írni a kérdéses objektumot, például a konzolra:

System.out.println(anObject);

12.4.5. A getClass metódus

Visszaadja a futásidejű osztályát az objektumnak. Az Object osztály nem engedi meg a getClass metódus felüldefiniálását (final).

A következő metódus az objektum osztálynevét jeleníti meg:

void PrintClassName(Object obj) {
    System.out.println("The Object's class is "
                       + obj.getClass().getName());
}

A következő példa létrehoz az obj típusával megegyező másik objektum példányt:

Object createNewInstanceOf(Object obj) {
    return obj.getClass().newInstance();
}

Ha tudjuk az osztály nevét, kaphatunk egy Class objektumot az osztálynévből. A következő két sor egyaránt ugyanazon végeredményt produkálja (a második változat hatékonyabb):

String.class
Class.forName("String")

12.5. Végleges osztályok és metódusok

Végleges osztályok

A final kulcsszó segítségével deklarált változók értékét az inicializálás után nem lehet megváltoztatni, a leszármazott osztály nem módosíthatja, befolyásolhatja az eredeti működését. Fontos szempont a rendszer biztonságának növelése és az objektum orientált tervezés szempontjából.

Biztonság: Az egyik módszer, amit a hackerek használnak rendszerek feltörésénél, egy származtatott osztály létrehozása egy osztályból, majd helyettesítése az eredetivel. A származtatott osztály a metódushívás szempontjából úgy néz ki, mint az eredeti, de a viselkedése teljesen más is lehet, ami hibás működést eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében deklarálhatjuk osztályunkat véglegessé, mely megakadályozza a származtatott osztályok létrehozását. A String osztály is végleges. Ez az osztály nélkülözhetetlen a Java Platform működéséhez. Ez biztosítja, hogy minden String a megfelelő módon működjön.

Ha megpróbáljuk lefordíttatni egy final osztály leszármazott osztályát, hibaüzenetet fogunk kapni.

Tervezés: Az objektumorientált tervezésnél érdemes megállapítani, hogy mely osztályokat szeretnénk véglegessé tenni, és tegyük is az adott osztályokat véglegessé a final módosító segítségével:

final class ChessAlgorithm {
    ...
}

Minden leszármaztatási próbálkozás hibás lesz.

Végleges metódusok

A final kulcsszót használjuk a deklarációban, ha azt akarjuk elérni, hogy ne lehessen a metódust származtatott osztályban felüldefiniálni. Az Object metódusai közül van, amelyik final típusú, és van, amelyik nem.

A következő példában a ChessAlgorithm osztályban a nextMove metódus tesszük véglegessé:

class ChessAlgorithm {
    ...
    final void nextMove(ChessPiece pieceMoved,
                        BoardLocation newLocation) {
        ...
    }
    ...
}

12.6. Ellenőrző kérdések

 • Mit jelent az, hogy egyik osztály leszármazottja a másiknak?
 • Lehet-e egy osztályreferenciát a szülőosztály felé konvertálni?
 • Lehet-e egy osztályreferenciát a leszármazott osztály felé konvertálni?
 • Lehet-e Javában különböző típusú értékek között értékadás? Ha igen, mikor?
 • Ha létrehozunk egy példányt, és egy szülőosztály típusa szerinti referenciával hivatkozunk rá, a szülőosztály vagy a leszármazott osztály szerinti metódus hívódik-e meg?
 • Mit jelent az osztályok újrafelhasználhatósága? Hogyan valósul meg Javában?
 • Az osztály mely tagjait örökli a leszármazott osztály?
 • Mikor lehet egy metódust a leszármazottban elfedni (elrejteni)?
 • Hogyan lehet hivatkozni a leszármazott osztályban az ős elrejtett adattagjára?
 • Mire használható a super kulcsszó?
 • Milyen esetben szükséges az ősosztály konstruktorát explicit meghívni?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Egy Java fordítási egységben pontosan egy osztály szerepel.
 • Bármely .class kiterjesztésű állományt lehet közvetlenül futtatni.
 • Lehet-e eltérés az ősben definiált metódus és a leszármazottban felülírt változat láthatóságában?
 • Lehet olyan metódus, amelyet egy leszármazottban nem lehet felülírni?
 • Végleges osztálynak kell-e végleges metódust tartalmazni?
 • A végleges metódust tartalmazó osztály maga is végleges?

Melyik egy publikus, absztrakt metódus helyes deklarációja?

 • public abstract void add();
 • public abstract void add() {}
 • public virtual add();

A leszármazott osztály konstruktorában hova kell írni a szülőosztály konstruktorának hívását?

 • akárhova
 • a konstruktor első sorába
 • a konstruktor utolsó sorába
 • nem kell meghívni

13. Beágyazott osztályok

Megadhatunk egy osztályt egy másik osztály tagjaként. Egy ilyen osztályt beágyazott osztálynak hívunk, és a következőképpen néz ki:

class EnclosingClass {
    ...
    class ANestedClass {
        ...
    }
}

A beágyazott osztályokat arra használjuk, hogy kifejezzük és érvényesítsük két osztály között a kapcsolatot. Megadhatunk egy osztályt egy másik osztályon belül, hogyha a beágyazott osztálynak a magába foglaló osztályon belüli környezetben van értelme. Pl. a szövegkurzornak csak a szövegkomponensen belüli környezetben van értelme.

A beágyazó osztály tagjaként a beágyazott osztály kiváltságos helyzetben van. Korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a beágyazó osztályok tagjaihoz még akkor is, hogy ha azok privátként vannak deklarálva. Azonban ez a speciális kiváltság nem mindig speciális. A hozzáférést biztosító tagok korlátozzák a hozzáféréseket az olyan osztálytagokhoz, amelyek a beágyazó osztályon kívül esnek. A beágyazott osztály a beágyazó osztályon belül található, ebből kifolyólag hozzáférhet a beágyazó osztály tagjaihoz.

Mint ahogyan más tagokat is, a beágyazott osztályokat is statikusként, avagy nem statikusként lehet deklarálni, ezért ezeket pontosan így is hívják: statikus beágyazott osztály. A nem statikus beágyazott osztályokat belső osztályoknak hívjuk.

class EnclosingClass {
    ...
    static class StaticNestedClass {
        ...
    }
    class InnerClass {
        ...
    }
}

Ahogy a statikus metódusok és változók esetén, amelyeket mi osztálymetódusoknak és változóknak hívunk, a statikus beágyazott osztályt a beágyazó osztályával kapcsoljuk össze. Ahogy az osztálymetódusok, a statikus beágyazott osztályok sem hivatkozhatnak közvetlenül olyan példányváltozókra vagy metódusokra, amely az ő beágyazó osztályában van megadva. A példánymetódusok és változók esetén egy belső osztály az ő beágyazó osztályának a példányával kapcsolódik össze, és közvetlen hozzáférése van annak az objektumnak a példányváltozóihoz és metódusaihoz. Mivel egy belső osztályt egy példánnyal társítanak, ezért önmaga nem definiálhat akármilyen statikus tagot.

Hogy a továbbiakban könnyebb legyen megkülönböztetni a beágyazott osztály és a belső osztály fogalmát, érdemes ezekre a következőféleképpen tekinteni: a beágyazott osztály két osztály közötti szintaktikus kapcsolatot fejez ki, azaz szintaktikailag az egyik osztályban levő kód megtalálható a másikon belül. Ezzel ellentétben a belső osztály olyan objektumok közötti kapcsolatot fejez ki, amelyek két osztálynak a példányai. Tekintsük a következő osztályokat:

class EnclosingClass {
    ...
    class InnerClass {
        ...
    }
}

Az e két osztály közötti kapcsolatnál nem az az érdekes, hogy az InnerClass szintaktikusan definiálva van az EnclosingClass-on belül, hanem az, hogy az InnerClass-nak a példánya csak az EnclosingClass-nak a példáján belül létezhet, és közvetlen hozzáférése van a példányváltozók és a beágyazó osztály példánymetódusaihoz.

A beágyazott osztályok mindkét fajtájával találkozhatunk a Java API-n belül, és kell is használni őket. Azonban a legtöbb beágyazott osztály, amelyeket használunk, valószínűleg belső osztály lesz.

13.1. Belső osztályok

Ahhoz, hogy megértsük, mi a belső osztály és mire jó, tekintsük át újra a Stack osztályt. Tegyük fel, hogy ehhez az osztályhoz hozzá szeretnénk adni egy olyan tulajdonságot, amely lehetővé teszi egy másik osztály számára, hogy kilistázza a veremben lévő elemeket vagy tagokat java.util.Iterator interfész használatával. Ez az interfész három metódus deklarációt tartalmaz:

public boolean hasNext();
public Object next();
public void remove();

Az Iterator definiálja azt az interfészt, ami végigmegy egyszer az elemeken egy megadott sorrend szerint, amelyet a következőképpen adunk meg:

while (hasNext()) {
    next();
}

A Stack osztály önmaga nem tudja végrehajtani az Iterator interfészt, mert az Iterator interfész API-ja bizonyos korlátokat szab: két különböző objektum nem listázhatja kis egyszerre a veremben lévő elemeket. Ugyanis nincs lehetőség arra, hogy megtudjuk, ki hívja meg a következő metódust, és a listázást nem lehet újraindítani, mert az Iterator interfésznek nincsen olyan metódusa, amely támogatná ezt. Így a kilistázást csak egyszer lehet végrehajtani, mert az Iterator interfésznek nincs arra metódusa, hogy az elejéhez visszamenjen a bejárás. Ehelyett egy belső osztály van, amely elvégzi a verem számára ezt a munkát. A belső osztály hozzáférhet a verem elemeihez, és már csak azért is hozzá kell, hogy tudjon férni, mert a veremnek a publikus interfésze csak LIFO hozzáférést támogat. Itt lép be a képbe a belső osztály. Itt látható egy verem implementáció, ami definiál egy belső osztályt, amelyet StackIterator-nak hívunk, és kilistázza a verem elemeit.

public class Stack {
    private Object[] items;
    public Iterator iterator() {
        return new StackIterator();
    }
    class StackIterator implements Iterator {
        int currentItem = items.size() - 1;
        public boolean hasNext() {
            ...
        }
        public Object next() {
            ...
        }
        public void remove() {
            ...
        }
    }
}

Figyeljük meg, hogy a StackIterator osztály közvetlenül hivatkozik a veremben levő elemek példányainak változóira. A belső osztályokat elsősorban arra használjuk, hogy implementáljuk a segítő osztályokat, úgy, mint itt, ebben a példában is láthatjuk. Ha GUI eseményeket akarunk használni, akkor ismernünk kell a belső osztályok használatának a szabályait, mert az eseménykezelés mechanizmusa elég erőteljesen használja ezeket.

Deklarálhatunk egy belső osztályt anélkül, hogy nevet adnánk neki. Az ilyen osztályokat névtelen osztályoknak hívjuk. Itt látható még egy változata a Stack osztálynak, ebben az esetben névtelen osztályt használunk az Iterator számára.

public class Stack {
    private Object[] items;
    public Iterator iterator() {
        return new Iterator() {
            int currentItem = items.size() - 1;
            public boolean hasNext() {
                ...
            }
            public Object next() {
                ...
            }
            public void remove() {
                ...
            }
        }
    }
}

A névtelen osztályok nehézkessé tehetik a kód olvasását, ezért csak olyan osztályokhoz érdemes használnunk, amelyek nagyon kicsik (nem több mint egy-két metódus), és amelyek használata eléggé egyértelmű, mint például az eseménykezelő osztály.

13.2. Néhány további érdekesség

ás osztályokhoz hasonlóan a beágyazott osztályokat is lehet absztraktnak vagy véglegesnek deklarálni. Ennek a két módosítónak a jelentése a beágyazott osztály esetén is ugyanaz, mint más osztályoknál.

Ugyanígy használhatjuk a hozzáférés módosítókat – mint például a private, public és protected –, hogy korlátozzuk a beágyazott osztályokhoz való hozzáférést, mint ahogy minden más osztálytag esetén tehetjük azt. Nem csak a névtelen, hanem bármilyen beágyazott osztály deklarálható bármilyen kódblokkon belül. A beágyazott osztály, amely egy metóduson vagy egy másik kódblokkon belül van deklarálva, hozzáférhet bármilyen hatókörön belüli végleges lokális változóhoz.

13.3. Ellenőrző kérdések

A következő kódban melyik nem kerülhet az XX helyére?

public class MyClass1 {
    public static void main(String argv[]){ }
    XX class MyInner {}
}
 • public
 • private
 • static
 • friend

14. Felsorolás típus

A felsorolás típus egy olyan típus, melynek megengedett értékei fix konstansokból állnak. Javában a felsorolás típust enum szóval definiáljuk. Pl. a hét napjait így definiálhatjuk:

enum Days {
  VASARNAP, HETFO, KEDD, SZERDA, CSUTORTOK, PENTEK, SZOMBAT};
}

Vegyük észre, hogy konvencionálisan a nevek a felsorolás típusnál nagy betűkkel írandók, így a kód olvasásánál könnyen felismerhetők a konstansok.
Bármikor használhatunk felsorolás típust, ha szükségünk van kötött konstans értékekre. Ez magában foglalja a természetes felsorolás típusokat, mint a Naprendszer bolygói, a hét napjai, kártyapakli lapjainak neve/értéke és minden olyan esetet, ahol az összes lehetséges értéket tudjuk a fordításkor.

A Java programozási nyelv felsorolás típusa sokkal hatékonyabb, mint más nyelvekben szereplő megfelelői, melyek csak nevesített egész számok. Az enum deklaráció egy osztályt definiál, úgynevezett enum típust, melynek legfontosabb jellemzői a következők:

 • Beszédesebbek az egyszerű literáloknál
 • Típusbiztosak
 • Saját névterük van
 • Érdemes switch-case szerkezetben felsorolási típus alapján szervezni
 • Van egy statikus values metódusuk, mely egy tömböt ad vissza, melyben a típus értékei szerepelnek deklarálási sorrendben. Ez a módszer pl. for-each ciklussal nagyon hasznos.
 • Tartalmazhat metódusokat, adattagokat, implementálhat interfészeket stb.
 • Minden Object metódust implementálnak. Összehasonlíthatók és szerializálhatók.

A következő példában a Planet egy felsorolás típus, mely a Naprendszer bolygóit jeleníti meg. A bolygónak van egy konstans tömeg és sugár paramétere. Minden konstanst tömeggel és sugárral deklarálnak, melyet átadnak a konstruktornak a létrehozáskor. Vegyük észre, hogy a felsorolás típus konstruktora értelemszerűen privát. Ha megpróbálunk egy publikus konstruktort létrehozni a felsorolás típusnak, akkor a fordító hibaüzenetet fog visszaadni.

public enum Planet {
    MERCURY (3.303e+23, 2.4397e6),
    VENUS   (4.869e+24, 6.0518e6),
    EARTH   (5.976e+24, 6.37814e6),
    MARS    (6.421e+23, 3.3972e6),
    JUPITER (1.9e+27,   7.1492e7),
    SATURN  (5.688e+26, 6.0268e7),
    URANUS  (8.686e+25, 2.5559e7),
    NEPTUNE (1.024e+26, 2.4746e7),
    PLUTO   (1.27e+22,  1.137e6);

    private final double mass;   //in kilograms
    private final double radius; //in meters
    Planet(double mass, double radius) {
        this.mass = mass;
        this.radius = radius;
    }

    public double mass()   { return mass; }
    public double radius() { return radius; }
    public static final double G = 6.67300E-11;
    public double surfaceGravity() {
        return G * mass / (radius * radius);
    }
    public double surfaceWeight(double otherMass) {
        return otherMass * surfaceGravity();
    }
}

A bolygónak az értékei mellett metódusai is vannak, melyeken keresztül kinyerhető a felszíni gravitáció és egy tárgy súlya minden bolygón. A következő példaprogram egy ember Földön mért súlya alapján kiszámolja, majd kiírja ugyanennek az embernek a súlyát minden bolygón.

public static void main(String[] args) {
    double earthWeight = Double.parseDouble(args[0]);
    double mass = earthWeight/EARTH.surfaceGravity();
    for (Planet p : Planet.values()) {
        System.out.printf("Your weight on %s is %f%n",
                          p, p.surfaceWeight(mass));
    }
}

A kimenet:

$ java Planet 175
Your weight on MERCURY is 66.107583
Your weight on VENUS is 158.374842
Your weight on EARTH is 175.000000
Your weight on MARS is 66.279007
Your weight on JUPITER is 442.847567
Your weight on SATURN is 186.552719
Your weight on URANUS is 158.397260
Your weight on NEPTUNE is 199.207413
Your weight on PLUTO is 11.703031

Csak egyetlen megkötése van a felsorolás típusnak: habár a felsorolás típusok osztályok, nem definiálható hierarchia számukra. Más szavakkal: nem lehet leszármazottja a felsorolási típusnak.

Végezetül a java.util csomag tartalmaz két speciális Set és Map implementációt, mely támogatja a felsorolás típusokat, az EnumSet-et és az EnumMap-et.

Ellenőrző kérdések

 • Mikor érdemes felsorolás típust alkalmazni?
 • Milyen korlátozások vannak a felsorolás típusra más osztályokhoz képest?

15. Általános programozás

Az általános (generikus) programozás típusparaméterek segítségével teszi lehetővé, hogy osztályokat, interfészeket hozhassunk létre úgy, hogy bizonyos paraméterek típusait a példányosításkor dönthessük el.

Általános típus definiálása és használata

Ahhoz, hogy általános típust definiáljunk, a típusdefiníciónak tartalmaznia kell egy vagy több típus paramétert a típus neve után. A típus paraméterek vesszővel elválasztott listái ’<’ és ’>’ között szerepelnek. Konvencionálisan a típus paraméterek nagybetűsek. A típus paraméterek aztán megjelennek a típus metódusaiban, vagy a metódus paraméterlistájában, vagy visszatérési érték típusként. A gyakorlatban a legtöbb fejlesztőnek nincs szüksége új általános típusok definiálására, de szükséges megjegyezni a szintaxisát és a használatát az általános típusnak.

Nézzük újra át a Stack osztályt, melyet az osztályok létrehozásánál mutattunk be. A generikus verzió (Stack2<T>), egy gyűjteményt használ (ArrayList<T>), hogy a veremben tárolja az érékeket.

public class Stack2<T> {
    private ArrayList<T> items;
    ...
    public void push(T item) {...}
    public T pop() {...}
    public boolean isEmpty() {...}
}

Vegyük észre, hogy a T típus paraméter bevezetésre került az osztálynév után, és ezek után feltűnik, mint a push metódus paraméter típusa, és a pop metódus viszszatérési típusa.

A gyűjtemények gyakran használatosak arra, hogy bemutassuk az általános típus használatát, mivel nagyon jellemzőek az interfészekben és osztályokban. A valóságban a gyűjtemények voltak a fő motivációs erő az általános típusok bevezetésénél a Java nyelvben, mivel elérhetővé teszik a fordítás idejű ellenőrzését a gyűjteményeken végzett műveletek típusbiztonságának. Amikor specifikáljuk egy gyűjteményben tárolt objektum típusát:

 • a fordító tud ellenőrizni bármilyen műveletet, ami egy objektumot ad a gyűjteményhez
 • ismert az objektum típusa, mely a gyűjteményből lett kinyerve, ezért nincs szükség arra, hogy cast-oljuk (átalakítsuk) típussá. Ugyanakkor nincs lehetőség arra sem, hogy átalakítsunk egy rossz típussá, és ekkor megtapasztaljunk egy futás idejű ClassCastException kivételt.

Ahogy az előbbiekben írtuk, ha egy általános típust használunk, helyettesítjük a paraméter egy aktuális típus paraméterét, nagyjából ugyanezen módszerrel helyettesítünk egy metódushoz a paramétereihez tartozó aktuális értékeket. Egy aktuális típus paraméternek referencia típusnak kell lenni, nem lehet primitív. Például, itt látható az, hogy hogyan lehet létrehozni Stack2-t String típus paraméterrel; és ezek után push-olni és pop-olni a „hi” String-et.

Stack2<String> s = new Stack2<String>();
s.push("hi");
String greeting = s.pop(); //no cast required here

Egy nem generikus verem kód így nézne ki:

Stack s = new Stack();
s.push("hi");
String greeting = (String)s.pop(); //cast required here

Vegyük észre, hogy amikor az általános típust használjuk, akkor a fordító egy olyan technikával fordítja le az általános típust, amit típus törlésnek hívnak.

Gyakorlatilag a fordító törli az összes olyan információt, mely a típus paraméterrel, vagy a típus paraméterekkel kapcsolatos. Például a Stack2<string> típust lefordítja Stack2-re, melyet nyers típusnak neveznek. Abból következtethetünk a típus törlésre, hogy a típus paraméter nem érhető el futásidőben ahhoz, hogy használjuk típuskényszerítésben, vagy mint az instanceof eljárás paramétere.

15.1. Kapcsolatok az általános típusok között

Valószínűleg azt várjuk, hogy a Stack2<Object> a szülő típusa a Stack2<String>-nek, mert az Object szülője a String-nek. A valóságban nem létezik ilyen kapcsolat az általános típusok példányai között. A szülő-gyermek kapcsolat hiánya az általános típus példányai között nehézkessé teheti a többalakú (polimorf) eljárások megírását.

Tegyük fel, hogy szeretnénk megírni egy eljárást, ami kiírja egy gyűjteményben tárolt objektumokat az objektumok típusától függetlenül a konzolra.

public void printAll(Collection<Object> c) {
    for (Object o : c) {
        System.out.println(o);
    }
}

Választhatnánk, hogy létrehozunk egy String listát és ezt a metódust használjuk az összes String kiíratására:

List<String> list = new ArrayList<String>();
...
printall(list);   //error

Ha ezt használjuk, akkor észre fogjuk venni, hogy az utolsó sor fordítási hibát ad. Mivel az ArrayList<String> nem leszármazott típusa a Collection<Object>-nek, ezért nem adható át, mint paraméter a kiíratási eljárásnak annak ellenére, hogy a két típus ugyanannak az általános típusnak a leszármazottai, rokon öröklött típus paraméterekkel. Más részről az öröklés miatt kapcsolatban álló általános típusok ugyanazzal a típus paraméterrel kompatibilisek:

public void printAll(Collection<Object> c) {
    for (Object o : c) {
        System.out.println(o);
    }
}
List<Object> list = new ArrayList<Object>();
...
printall(list);   //this works

A List<Object> kompatibilis a Collection<Object>-el, mert a két típus példánya egy általános szülőtípusnak és annak leszármazott típusának, és a példányok ugyanahhoz a típus paraméterhez tartoznak, konkrétan az Object-hez.

15.2. Helyettesítő típus

Ahogy körbejárjuk a printAll metódus első változata által felvetett kérdést, leszögezhetjük, hogy a printAll paramétere egy gyűjtemény, melynek elemi típusa lehet bármi, amit Collection<?> formában leírhatunk:

public void printAll(Collection<?> c) {
    for (Object o : c) {
        System.out.println(o);
    }
}

A ?-es típus határozatlan típusként ismert. A gyűjteményből bármikor kiolvasható az objektum, mert a visszatérési érték mindig garantáltan Object. Azonban nem adható objektum a gyűjteményhez, mert a ? ismeretlen típust jelöl, és nem lehet egyértelműen tudni, hogy a hozzá adni kívánt objektum leszármazott típusa-e az ismeretlen típusnak. Az egyetlen kivétel a null, amely eleme minden típusnak.

Korlátozhatjuk (vagy kényszeríthetjük) is a helyettesítő típust valamely típus segítségével. A korlátozott helyettesítő típus akkor hasznos, mikor csak részben ismerjük a paramétereket. Például tegyük fel, hogy van egy osztály hierarchiánk geometriai alakzatokból (Shape), és ennek leszármazott típusaiból (Circle, Rectangle, és így tovább). A rajzoló program, ami ezekre az objektumokra hivatkozik, meghív egy drawAll nevű metódust, hogy egy gyűjteményt rajzoljon ezekből az alakzatokból:

public void drawAll(Collection<Shapes> shapes) {
    for (Shape s: shapes) {
        s.draw();
    }
}

Mivel láthattuk, hogy nem megengedett a Shape típus valamely leszármazott típusának (például a Circle) alkalmazása, ezért ez a metódus csak korlátozottan használható: például nem hívható meg a Collection<Circle> esetén. Hogy lehetővé tegyük a Shape típus valamely leszármazott típusának típus paraméterként való alkalmazását, kiterjeszthetjük az alakzatok gyűjtemény típus paraméterét helyettesítő típusként. De mivel tudjuk, hogy a típus paraméter valamilyen alakzat lesz, a helyettesítést korlátozhatjuk a Shape típusra a következőképpen:

void drawAll(Collection<? extends Shapes> shapes) { ... }

Ez lehetővé teszi a drawAll számára, hogy elfogadjon bármilyen, a Shape típus leszármazott típusából álló gyűjteményt.

Összefoglalva, a helyettesítő típus felső korlátozással specializálható a <? extends Type> módon, ezáltal megfelelővé téve az adott Type minden leszármazott típusához. A helyettesítő típust alulról is korlátozhatjuk. Egy alulról korlátozott helyettesítő a <? super Type> módon írható le, és a Type minden ősosztályára használható. Megfigyelhetjük, hogy továbbra sem lehetséges ismeretlen típusú gyűjteményhez objektumot hozzáadni, és ez nem lehetséges korlátozott, ismeretlen típusú gyűjtemény esetén sem.

15.3. Általános metódusok definiálása és használata

Nem csak a típusokat, a metódusokat is paraméterezhetjük. A statikus és nem statikus metódusoknak épp úgy, ahogy a konstruktoroknak, lehet típus paraméterük.

A metódusok típus paraméter deklarálásának szintaxisa megegyezik az osztályoknál használt szintaxissal. A típusparaméter listát a kerek zárójelek közé kell helyezni, még a metódus visszatérési értékének típusa elé. Például a következő gyűjtemény osztály metódus feltölt egy <? super T> típusú listát T típusú objektumokkal:

static <T> void fill(List<? super T> list, T obj)

Az általános metódusok lehetővé teszik a típus paraméterek használatát, hogy egyértelművé tehesse a típusok kapcsolatát egy vagy több paraméter esetén, egy metódus, vagy annak visszatérési értéke számára (vagy mindkettőnek). Az általános metódusok típus paraméterei általában osztálytól függetlenek vagy interfész-szintű típus paraméterek. A Collections osztály algoritmusainak definíciója sok lehetőséget kínál az általános metódusok használatára.

Az egyetlen különbség az általános típusok és általános metódusok között az, hogy az általános metódusokat hagyományos metódusként hívjuk meg. A típus paramétereket a hívás függvényében állapítjuk meg, ahogy a fill metódus alábbi hívásánál is:

public static void main(String[] args) {
    List<String> list = new ArrayList<String>(10);
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        list.add("");
    }
    String filler = args[0];
    Collections.fill(list, filler);
    ...
}

15.4. Általános típusok használata az öröklésben

A fejezetben már korábban tárgyalt Cat osztálynak tekintsük a getLitter nevű metódusát, melynek visszatérési értéke egy Cat objektumokból álló gyűjtemény:

public Collection getLitter(int size) {
    ArrayList litter = new ArrayList(size);
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        litter.add(i, new Cat());
        return litter;
    }
}

Megfigyelhető, hogy a Collection objektum határozatlan típusú: a gyűjteményben lévő objektumok típusa nem meghatározott. Azonos helyzet állt fenn minden további metódusnál is, melyek objektumot adnak vissza, még mielőtt az általános típusok elérhetővé váltak volna a Java 5.0-ás verzióban.

Tegyük fel, hogy írunk egy programot Cats néven, mely ezt a visszatérési értéket adja át egy gyűjteménynek, melynek típusa kifejezetten Cat kell, hogy legyen:

public static void main(String[] args) {
Collection<Cat> litter = myCat.getLitter(3);
for (Cat c : litter) {
    System.out.println(c.getColor());
}

Mikor lefordítja a Cats.java állományt, a következő figyelmeztetést kapja:

A Cats.java ellenőrizetlen vagy nem biztonságos műveleteket használ. Fordítsa le újra a -Xlint:unchecked
kapcsolóval a részletek megtekintéséhez.

Az Xlint:checked kapcsoló használata információgyűjtéshez:

% javac -Xlint:unchecked Cats.java
Cats.java:5: warning: [unchecked] unchecked conversion
found : java.util.Collection
required: java.util.Collection
Collection litter = myCat.getLitter(3);
^
Összegezve, ha a Cat-et olyan fordítóval fordítjuk újra, mely támogatja a típus paramétereket, a következő figyelmeztetést kapjuk:

% javac -Xlint:unchecked Cat.java
Cat.java:19: warning: [unchecked] unchecked call to
add(int,E) as a member of the raw type java.util.ArrayList
                                 litter.add(i, new Cat());
                                           ^

Habár a kód hibátlan, ez a figyelmeztetés mutatja, hogy a fordító nem tudja biztosítani a művelet pontosságát, mikor speciális típusú gyűjteményeket használunk. Amikor „ellenőrizetlen” figyelmeztetést kap, ellenőriznie kell, hogy a művelet, mely a figyelmeztetést generálta, valóban megfelelő-e.

Végül tekintsünk át egy listát a teljes Stack2 osztályról:

public class Stack2<T> implements Cloneable {
    private ArrayList<T> items;
    private int top=0;
    public Stack2() {
        items = new ArrayList<T>();
    }
    public void push(T item) {
        items.add(item);
        top++;
    }
    public T pop() {
        if (items.size() == 0)
        throw new EmptyStackException();
        T obj = items.get(--top);
        return obj;
    }
    public boolean isEmpty() {
        if (items.size() == 0)
            return true;
        else
            return false;
    }
    protected Stack2<T> clone() {
        try {
            Stack2<T> s = (Stack2<T>)super.clone();
            s.items =  (ArrayList<T>)items.clone();
            return s; // Return the clone
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            throw new InternalError();
        }
    }
}

Megfigyelhetjük, hogy a clone metódus a clone metódusokat az ősosztályából és a tartalmazott listájából hívja meg. A clone metódusok öröklődő metódusok, mert még az általános típusok elérhetősége előtt definiálva lettek.

Mikor lefordítja a Stack2.java állományt, a következő figyelmeztetést kapja:

% javac -Xlint:unchecked Stack2.java
Stack2.java:32: warning: [unchecked] unchecked cast
found   : java.lang.Object
required: Stack2<T>
         Stack2<T> s = (Stack2<T>)super.clone();
                                             ^
Stack2.java:33: warning: [unchecked] unchecked cast
found   : java.lang.Object
required: java.util.ArrayList<T>
         s.items =  (ArrayList<T>)items.clone();
                                             ^
2 warnings

Ez a figyelmeztetés mutatja, hogy a fordító nem képes biztosítani az eljárás kifogástalan működését. Más szóval, mivel a clone metódust úgy definiálták, hogy egy Object osztálybeli objektumot adjon visszatérési értéknek, ezért a fordító nem tudja biztosítani, hogy a gyűjtemény visszatérési értéke Stack2<T> legyen. Azonban a clone metódus feletti megállapodás szerint a művelet engedélyezett, habár „ellenőrizetlen” figyelmeztetést okoz.

Rengeteg apró dologra kell figyelni az általános típusok használatánál az öröklésben.

Ellenőrző kérdések

 • Mikor érdemes típus paramétert alkalmazni?
 • Mi az előnye a típus paraméter alkalmazásának?

16. Interfészek

Az interfész olyan viselkedéseket definiál, amelyet az osztályhierarchia tetszőleges osztályával megvalósíthatunk. Egy interfész metódusok halmazát definiálja, de nem valósítja meg azokat. Egy konkrét osztály megvalósítja az interfészt, ha az összes metódusát megvalósítja.

Definíció: Az interfész implementáció nélküli metódusok névvel ellátott halmaza.
Mivel az interfész a megvalósítás nélküli, vagyis absztrakt metódusok listája, alig különbözik az absztrakt osztálytól. A különbségek:

 • Az interfész egyetlen metódust sem implementálhat, az absztrakt osztály igen.
 • Az osztály megvalósíthat több interfészt, de csak egy ősosztálya lehet.
 • Az interfész nem része az osztályhierarchiának. Egymástól "független" osztályok is megvalósíthatják ugyanazt az interfészt.

Ebben a fejezetben egy olyan példaprogramot fogjuk használni, ami a Tervezési minták (Design Patterns) között szokás emlegetni megfigyelő (Observer) néven. Ez az osztály megengedi más osztályoknak, hogy regisztrálják magukat bizonyos adatai változásának figyelésére. A StockApplet osztály fog megvalósítani egy olyan metódust, amivel regisztrálni tud a változás figyeléséhez:

public class StockMonitor {
     public void watchStock(StockWatcher watcher,
                            TickerSymbol tickerSymbol,
                            BigDecimal delta) {
     ...
     }
}

Az első paraméter egy StockWatcher objektum. A StockWatcher annak az interfésznek a neve, amelyet hamarosan látni fogunk. Az interfész egyetlen valueChanged nevű metódust definiál. Egy objektum akkor tudja magát megfigyelőként regisztrálni, ha az osztálya megvalósítja ezt az interfészt. Amikor a StockMonitor osztály érzékeli a változást, meghívja a figyelő valueChanged metódusát.

16.1 Interfész definiálása

A következő ábra bemutatja az interfész definíció két összetevőjét: az interfész deklarációt és a törzset.

Interfész definiálása

A StockWatcher interfész deklarálja, de nem implementálja a valueChanged metódust. Az interfészt megvalósító osztályok fogják a metódust implementálni.

Interfész deklaráció

A következő ábra az interfész deklaráció minden részét bemutatja:

Interfész deklaráció

Az interfész deklarációban két elem kötelező: az interface kulcsszó és az interfész neve. Ez után szerepelhetnek a szülőinterfészek.

Az interfész törzs

Az interfész törzs metódus deklarációkat tartalmaz ';'-el lezárva. Minden deklarált metódus értelemszerűen publikus és absztrakt (bár maguk a kulcsszavak nem írhatók ki).
Az interfész tartalmazhat konstans deklarációt is. Minden konstans értelemszerűen publikus, statikus és végleges. (A kulcsszavak itt sem írhatók ki.) Nem használhatók a transient, volatile, synchronized, private és protected módosítók sem.

16.2 Interfészek implementálása

Egy interfész viselkedési formákat definiál. Az interfészt megvalósító osztály deklarációjában szerepel az implements záradék. Az osztály akár egy vagy több interfészt is megvalósíthat. (Az interfészek között megengedett a többszörös öröklődés.)

Konvenció: az implements záradék az extends záradékot követi, ha mindkettő van.
A következő példa applet implementálja a StockWatcher interfészt.

public class StockApplet extends Applet
                         implements StockWatcher {

    public void valueChanged(TickerSymbol tickerSymbol,
                             BigDecimal newValue) {
        switch (tickerSymbol) {
            case SUNW:
                ...
                break;
            case ORCL:
                ...
                break;
            case CSCO:
                ...
                break;
            default:
                // handle unknown stocks
                ...
                break;
        }
    }
}

Amikor egy osztály megvalósít egy interfészt, akkor alapvetően aláír egy szerződést. Az osztálynak implementálni kell az interfészben és szülőinterfészeiben deklarált összes metódust, vagy az osztályt absztraktként kell deklarálni. (Az ilyen absztrakt osztályoknak csak akkor lehet nem absztrakt egy leszármazottja, ha az ezen az öröklési szinten meg nem valósított metódusokat már maradéktalanul megvalósítja.)

A StockApplet megvalósítja a StockWatcher interfészt, azaz szolgáltatásként nyújtja a valueChanged metódust.

Az interface használata típusként

Amikor új interfészt definiálunk, referenciát definiálunk egy új adattípushoz. Az interfész nevét akárhol lehet használni, ahol egyéb adattípus is előfordulhat.

public class StockMonitor {
    public void watchStock(StockWatcher watcher,
                           TickerSymbol tickerSymbol,
                           BigDecimal delta) {
    ...
    }
}

16.3 Ellenőrző kérdések

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az interfész csak metódust tartalmazhat, változót nem.
 • Minden osztály legfeljebb egy interfészt implementálhat.
 • Az interfész összes változója implicit static.
 • Az interfésznek nincs konstruktora.
 • Az interfész összes metódusa implicit public.
 • Ha egy osztály megvalósít egy interfészt, azt a uses kulcsszóval kell jelezni.
 • Az interfész összes metódusa implicit abstract.
 • Az interfész összes változója implicit public.
 • Az interfészt megvalósító osztálynak minden, az interfészben deklarált metódust implementálni kell.
 • Létre lehet hozni interfész-referenciát.
 • Minden interfésznek van őse.
 • Az interfész összes változója implicit final.
 • Minden interfészt legalább egy osztályban meg kell valósítani.
 • Az interfész metódusainak nincs törzse.
 • Az interfész és az absztrakt osztály között nincs lényeges különbség.

17. Csomagok

A típusok könnyebb megtalálásához és használatához, névütközések elkerüléséhez és az elérés szabályozásához a programozók egybe csomagolhatják az összetartozó típusaikat csomagokká.

Definíció: A csomag összetartozó típusok gyűjteménye.

A Java platform típusai funkciók szerint különböző csomagokba vannak szervezve: az alapvető osztályok a java.lang csomagban, az I/O osztályok a java.io-ban, és így tovább. Ezen kívül a saját típusainkat is tehetjük csomagokba.

A következő osztályokat megvizsgálva látszik, hogy közös csomagba érdemes őket sorolni, mivel grafikus objektumok csoportjába tartoznak a körök, téglalapok, vonalak és pontok. Ha írunk egy Draggable interfészt, az azt megvalósító osztályok lehetővé teszik a vonszolást is.

//in the Graphic.java file
public abstract class Graphic {
    . . .
}
//in the Circle.java file
public class Circle extends Graphic implements Draggable {
    . . .
}
//in the Rectangle.java file
public class Rectangle extends Graphic implements Draggable {
    . . .
}
//in the Draggable.java file
public interface Draggable {
    . . .
}

A következő okok miatt érdemes az osztályokat és interfészeket közös csomagba helyezni:

 • Más programozók számára is látszik, hogy kapcsolódó típusokról van szó.
 • Más programozók is láthatják, hol kell keresni a grafikához kapcsolódó osztályokat.
 • A típusaink nevei nem kerülnek összeütközésbe más csomagok neveivel, mert a csomagok önálló névtereket hoznak létre.
 • A típusaink korlátlanul láthatják egymást, de egyéb típusok csak korlátozottan férhetnek a
  típusokhoz.

17.1. Csomag létrehozása

A csomag létrehozásához mindössze bele kell tenni egy típust (osztály, interfész). A csomag megnevezést a forrásállomány elején, a típusdefiníciók előtt kell megtenni.

package graphics;

public class Circle extends Graphic implements Draggable {
    . . .
}

Ez után a graphics csomag összes forráskódja elején ugyanezt a csomagmegjelölést kell alkalmaznunk, hogy közös csomagba kerüljenek:

package graphics;

public class Rectangle extends Graphic implements Draggable {
    . . .
}

Ha nem alkalmazunk csomagmegjelölést, akkor az osztály(ok) egy úgynevezett alapértelmezett név nélküli csomagba kerülnek.

17.2. Egy csomag elnevezése

Az egész világon írnak a programozók a Java programnyelvhez osztályokat, interfészeket, kulcsszavakat és megjegyzéseket, és valószínűleg két programozó ugyanazt a nevet két különböző feladatú osztálynál fogja használni. Valójában, az előző példa esetén, amikor definiálunk egy Rectangle osztályt, akkor a Rectangle osztály már benne van a java.awt csomagban. A fordító mégis engedélyezi két osztálynak ugyanazt a nevet. Miért? Mert azok különböző csomagokban vannak, és mindegyik osztálynak a teljes neve magába foglalja a csomag nevét. Tehát a graphics csomagban levő Rectangle osztály teljes neve graphics.Rectangle, és a java.awt csomagban levő Rectangle osztály teljes neve java.awt.Rectangle. Ez rendszerint csak akkor működik jól, hogyha két egymástól független programozó nem ugyanazt a nevet adja a csomagoknak. Mivel hárítható el ez a probléma? Megállapodással.

Megállapodás: Fordított domain (tartomány) nevet használnak a csomagok nevének, ilyen módon: com.company.package. Névütközés előfordulhat egyetlen cégen belül is, amit a cégnek le kell kezelni egy belső megállapodással. Lehet, hogy emiatt tartalmazni fog tartomány vagy projekt neveket a társaság neve után, mint például com.company.region.package.

17.3. Csomag tagok használata

Csak a publikus csomag tagok érhetőek el a csomagon kívül. Ahhoz hogy használjunk egy publikus csomag tagot a csomagján kívülről, a következők valamelyikét kell tennünk (vagy akár többet):

 • A teljes (vagy más néven minősített) nevén keresztül kell hivatkoznunk rá
 • Importáljuk a csomag tagot
 • Importáljuk a tag teljes csomagját

Mindegyiket különböző szituációkban alkalmazhatjuk, amelyeket a következő részekben tisztázunk.

Név szerinti hivatkozás egy csomag tagra

Eddig a példákban a típusokra az egyszerű nevükön keresztül hivatkoztunk, mint például Rectangle. Akkor használhatjuk egy csomag tagjának az egyszerű nevét, ha az osztály ugyanabban a csomagban van, mint a tag, vagy ha a tag importálva van.

Ha megpróbálunk használni egy tagot egy másik csomagból, és a csomagot nem importáltuk, akkor a tag teljes nevét használnunk kell. A Rectangle osztály teljes neve:
graphics.Rectangle

A következőképpen használhatjuk a minősített nevet, hogy létrehozzuk a graphics.Rectangle osztály egy példányát:
graphics.Rectangle myRect = new graphics.Rectangle();

Ha minősített neveket használunk, valószínűleg bosszantó lesz, hogy újra és újra be kell gépelni a graphics.Rectangle-t. Ezen kívül rendezetlen és nehezen olvasható programot kapunk. Ilyen esetekben inkább importáljuk a tagot.

Egy csomag tag importálása

Ahhoz hogy importálhassuk a megadott tagot az aktuális fájlban, a fájl elején ki kell adni az import utasítást az osztály vagy interfész definiálása előtt, de a package utasítás után, ha van olyan. Úgy tudjuk importálni a Circle osztályt a graphics csomagból, hogy:
import graphics.Circle;

Most már tudunk hivatkozni a Circle osztályra az egyszerű nevével:
Circle myCircle = new Circle();

Ez a szemlélet akkor működik jól, ha csak néhány tagot használunk a graphics csomagból. De ha sok típusát használjuk egy csomagnak, akkor inkább importáljuk az egész csomagot.

Egy teljes csomag importálása

Ahhoz hogy egy csomagnak az összes típusát importáljuk, az import utasítást a csillag (*) helyettesítő karakterrel kell használnunk:
import graphics.*;

Most már hivatkozhatunk bármelyik osztályra vagy interfészre a graphics csomagból az egyszerű rövid nevével:

Circle myCircle = new Circle();
Rectangle myRectangle = new Rectangle();

Az import utasításban a csillag karakterrel az összes osztályát megadjuk a csomagnak. Nem használhatunk olyan megfeleltetést, amely egy csomagban egy osztály részhalmazára utal. Például helytelen megfeleltetés az, hogy a graphics csomagból az ’A’ betűvel kezdődő összes osztály importáljuk:
import graphics.A*;

Ez az utasítás fordítási hibát generál. Az import utasítással, egy csomagnak egyetlen tagját vagy egész csomagot importálhatunk.

Ugyanígy nem megengedett, hogy egyszerre több csomagot importáljunk, pl.:
import graphics.*.*;

Megjegyzés: Ha kevesebb tagot akarunk importálni, akkor megengedett, hogy csak egy osztályt, és annak a belső osztályait importáljuk. Például, ha a graphics.Rectangle osztálynak a belső osztályait akarjuk használni, mint Rectangle.DoubleWide és Rectangle.Square, a következőképpen importálhatjuk:
import graphics.Rectangle.*;

Könnyítésül a Java fordító automatikusan importál három teljes csomagot:

 • A névtelen csomagot (ha nem hozunk létre csomagot, vagyis nem használjuk a package utasítást)
 • Az alapértelmezés szerinti aktuális csomagot (ha létrehozunk csomagot)
 • A java.lang csomagot

Megjegyzés: A csomagok nem hierarchikusak. Ha például importáljuk a java.util.*-ot, nem hivatkozhatunk a Pattern osztályra. Minden esetben úgy kell hivatkoznunk, hogy java.util.regex.Pattern, vagy ha importáljuk a java.util.regex.*-ot, akkor csak egyszerűen Pattern.

Névütközés megszüntetése

Ha egy tag ugyanazon a néven megtalálható egy másik csomagban, és mindkét csomag importálva van, akkor a tagra teljes nevével kell hivatkoznunk. Például a Rectangle osztály definiálva van a graphics csomagban, és a java.awt csomagban is. Ha a graphics és java.awt is importálva van, akkor a következő nem egyértelmű:
Rectangle rect;

Az ilyen esetekben a minősített nevet kell használnunk, hogy pontosan meg tudjuk adni, melyik Rectangle osztályt akarjuk használni:
graphics.Rectangle rect;

17.4. Forrás és osztály fájlok menedzselése

A Java környezet sok megvalósításánál számít a hierarchikus fájlrendszer a forrás és osztály állományok menedzseléséhez, bár maga a Java nem igényli ezt. A stratégia a következő.

A forráskód egy osztályt, interfészt vagy felsorolt típust tartalmaz, amelynek neve a típus egyszerű neve és a kiterjesztése: .java. A forrásfájlt egy könyvtárba tesszük, amelynek a neve kifejezi a csomag nevét, amelyikhez a típus tartozik. Például, a forráskódban lévő Rectangle osztály adja a fájl nevét, Rectangle.java, és a fájl egy graphics nevű könyvtárban lesz. A graphics könyvtár bárhol lehet a fájl rendszeren. A lenti ábra mutatja, hogyan működik.

Könyvtárstruktúra 1. példa

A csomag tag teljes neve és a fájl elérési útja hasonló:

Osztály név graphics.Rectangle
Fájl elérési út graphics\Rectangle.java


Emlékezzünk vissza, hogy a megállapodás értelmében a cégek fordított internet domén nevet használnak a csomagok elnevezésére. A példában a cég domén neve hobnob.com, ezért mindegyik csomagnak a nevét com.hobnob fogja megelőzni. A csomag névnek mindegyik összetevője megegyezik egy-egy alkönyvtárral. Így ha Hobnob-nak van egy graphics csomagja, amely tartalmazza a Rectangle.java forrásfájlt, akkor ezek alkönyvtárak sorozatában tárolódnak:

Könyvtárstruktúra 2. példa

Mikor lefordítjuk a forrásállományt, a fordító létrehoz különböző kimeneti állományt minden egyes definiált osztálynak és interfésznek. A kimeneti állománynak az alap neve az osztály vagy interfész neve és a kiterjesztése: .class, ahogyan a következő ábra is mutatja:

Kimeneti állományok

A .class fájlnak ugyanúgy, mint egy .java fájlnak is kell a csomagokat kifejező könyvtárszerkezet. Azonban nem lehet ugyanabban a könyvtárban, mint a forrás. Külön-külön könyvtárba kell rendezni a forrást és az osztályt:

Könyvtárszerkezet

Ha ez alapján csináljuk, oda tudjuk adni az osztály könyvtárakat más programozóknak anélkül, hogy megmutatnánk a forrásunkat. Ekkor használhatjuk a Java fordítónak a –d opcióját az osztály fájlok megadásához, ehhez hasonlóan:
javac –d classes sources\com\hobnob\graphics\Rectangle.java

A forrás és osztály állományok kezeléséhez erre a módszerre van szükségünk, így a fordító és a Java virtuális gép (JVM) megtalálja az összes típust, amit a programunk használ. Mikor a fordító összeakad egy új osztállyal a program fordításkor, meg fogja találni az osztályt, úgy hogy feloldja a neveket, típusvizsgálatot hajt végre és így tovább. Hasonlóan, amikor a JVM összeakad egy új osztállyal program futáskor, meg fogja találni az osztályhoz tartozó metódusokat. A fordító és a JVM az osztályokat a class path–ban listázott könyvtárakban és JAR fájlokban keresi.

Definíció: A class path, könyvtárak vagy JAR fájlok egy rendezett listája, amelyben class fájlokat kereshetünk. Fizikailag ez egy CLASSPATH nevű környezeti változót jelent.

Mindegyik könyvtár listázva van a class path-ban egy legfelső szinten lévő könyvtárban, amelyben csomag könyvtárak láthatók. A legfelső szintű könyvtártól a fordító és a JVM összeállítja az elérési útnak a maradékát, az alaphoz a csomagot és az osztály névnél az osztályt. A fordító és a JVM is összeállítja az elérési út nevet a .class fájlhoz a csomag teljes nevével.

Alapértelmezésként a fordító és a JVM az aktuális könyvtárban és a JAR fájlban keres, amely magába foglalja a Java környezeti class fájlokat. Más szóval, az aktuális könyvtár és a Java környezeti class fájlok automatikusan benne vannak a class path-ban. Legtöbbször az osztályokat megtalálják ezen a két helyen. Így nem kell aggódnunk az osztályaink elérési útja miatt. Néhány esetben azonban lehet, hogy meg kell adni osztályaink elérési útját.

17.5. Ellenőrző kérdések

 • Mi a hasonlóság az alkönyvtárak és a csomagok között?
 • Hogyan kell egy Java osztályt egy adott csomagba tenni?
 • Mit jelent a package direktíva és mi a paramétere?
 • Hogyan lehet egy csomagban levő osztályt elérni?
 • Mit egyszerűsít az import direktíva?
 • Hogyan leli fel a virtuális gép a class fájlokat?
 • Mi a CLASSPATH környezeti változó?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Különböző csomagokban lehetnek azonos nevű típusok.
 • Csomagot létrehozni a create package utasítással lehet.
 • Egy csomag típusait a uses kulcsszó segítségével lehet elérhetővé tenni.
 • Ha egy forrásállományban nem nevezünk meg tartalmazó csomagot, akkor a forrásállományban szereplő osztályok semelyik csomagnak nem lesznek részei.
 • Ha két csomagban van azonos nevű típus, akkor nem importálhatjuk egyszerre mindkettőt.
 • A package utasítás csak a forrásállomány legelső utasítása lehet.
 • A csomag kizárólag logikai szintű csoportosítás.
 • Egy csomag csak publikus osztályokat tartalmazhat.
 • Egy fordítási egységben csak egy osztályt lehet deklarálni.
 • Elnevezési konvenció szerint a csomag neve nagybetűvel kezdődik, a többi kicsi.
 • Egy fordítási egység kötelezően tartalmaz package deklarációt.
 • Egy fordítási egység kötelezően tartalmaz import deklarációt.
 • Ha az osztály deklarációjánál nem adunk meg láthatóságot, akkor arra a csomag más osztályaiból lehet hivatkozni.

Melyik a helyes sorrend egy forrásállomány esetén?

 • package, import, class
 • class, import, package
 • import, package, class
 • package, class, import

18. Kivételkezelés

A kivétel a „kivételes esemény” kifejezés rövidítése.

Definíció: A kivétel egy olyan esemény, amely a program végrehajtásakor keletkezik, megszakítva az utasítások végrehajtásának normális folyamatát.

Ha egy metódusban hiba keletkezik, a metódus egy objektumot hoz létre, melyet átad a futtatási környezetnek. Az objektum – melyet kivétel objektumnak neveznek – tartalmazza az információt a hibáról, annak típusáról és a program állapotáról, amikor a hiba létrejött. Kivétel objektum létrehozását és futtatási rendszer által történő kezelését kivételdobásnak hívják.

Miután egy metódus eldob egy kivételt, a futtató környezet megpróbál a kezelésére találni valamit. A lehetséges dolgok, melyek a kivételt kezelik a meghívott metódusok rendezett listája abban a metódusban, ahol a hiba keletkezett. A metódusok listáját hívási veremnek nevezzük.

Kivételkezelés

A futtató rendszer átkutatja a hívási vermet olyan metódus után, mely tartalmaz kivétel kezelésére alkalmas kódblokkot. Ezt a blokkot kivételkezelőnek nevezzük. A keresés abban a metódusban kezdődik, ahol a hiba generálódott, majd a hívási verem metódusainak fordított sorrendjében folytatódik. Mikor egy megfelelő kezelőt talál, a futtató rendszer, átadja a kivételt a kezelőnek. Egy kivételkezelő megfelelő, ha az eldobott kivétel objektum típusa megegyezik azzal a típussal, melyet a kezelő kezelni tud. A kivételkezelő kiválasztását úgy is nevezik, hogy elkapni a kivételt. Ha a futtatókörnyezet a metódusok átkutatása után sem talál megfelelő kivételkezelőt, mint ahogy a következő ábra mutatja, a futtató rendszer (és ez által a program) leáll.

Hibák kezelése

Hibák kezelésére használt kivételeknek van néhány előnye a hagyományos hibakezelési technikákkal szemben. (Később visszatérünk a témára.)

18.1. Kivételek elkapása vagy továbbengedése

A Java futtató rendszer megköveteli, hogy a metódus elkapja, vagy felsorolja az összes ellenőrzött kivételt, melyet a metódus eldobhat (másként fogalmazva a kivételt továbbengedi). Először is tekintsünk át néhány kifejezést.

Elkapás (catch)

A metódus elkaphat egy kivételt, ha rendelkezik ilyen típusú kivételek kezelőjével.

Továbbengedés (throws záradék)

A metódus a deklarációja throws záradékában írja le, hogy milyen kivételeket dobhat.

Ellenőrzött kivételek

Kétfajta kivétel létezik: futási időben keletkezett kivétel és nem futási időben keletkezett kivétel. Futási idejű kivétel a Java futtatórendszerében keletkezik: aritmetikus kivételek (például nullával való osztás), referenciával kapcsolatos kivételek (mint például egy objektum tagjaihoz való hozzáférés null hivatkozással) és indexeléssel kapcsolatos kivételek (mint például egy tömb elemeihez való hozzáférés olyan indexszel, mely túl nagy vagy túl kicsi). Egy metódusnak nem kötelező előírnia futási idejű kivételeket, de ajánlott.

Nem futási időben keletkezett kivételek olyan kivételek, melyek a Java futási rendszeren kívül keletkeznek. Például: kivételek, melyek I/O során keletkeznek. A fordító biztosítja, hogy a nem futási időben keletkezett kivételeket elkapják, vagy továbbengedjék; ezért ezeket ellenőrzött kivételeknek is nevezzük.

Sok programozó inkább futási időben keletkezett kivételeket használ az ellenőrzött kivételekkel szemben, hogy ne keljen elkapniuk vagy továbbengedniük őket. Ez általában nem ajánlott.

Kivételek, melyeket a metódus eldobhat

 • Minden a metódus által közvetlenül eldobott kivétel
 • Minden közvetetten eldobott kivétel másik metódus hívásával, mely kivételt dob.

Kivételek elkapása és kezelése

Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell használni a kivételkezelő három komponensét – a try, catch, és finally blokkokat – egy kivételkezelő megírásához. A fejezet utolsó része végigmegy egy példán, bemutatva, mi történik különböző esetekben.

A következő példa a ListOfNumbers osztályt definiálja és implementálja. A ListOfNumbers konstruktor egy Vector objektumot hoz létre, mely tíz Integer elemet tartalmaz a nullától kilencig terjedő index értékekhez. A ListOfNumbers osztály egy writeList metódust is definiál, mely a számok listáját kiírja egy szövegfájlba, melynek neve OutFile.txt. A példa program a java.io csomagban definiált kimeneti osztályokat használja, melyekről részletesebben később lesz szó.

import java.io.*;
import java.util.Vector;
public class ListOfNumbers {
    private Vector vector;
    private static final int SIZE = 10;
    public ListOfNumbers () {
        vector = new Vector(SIZE);
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
            vector.addElement(new Integer(i));
        }
    }
    public void writeList() {
        PrintWriter out = new PrintWriter(
            new FileWriter("OutFile.txt"));
        for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
            out.println("Value at: " + i + " = " +
                vector.elementAt(i));
        }
        out.close();
    }
}

Az első vastag betűs sor egy konstruktor hívása. A konstruktor egy kimeneti folyamot inicializál. Ha a fájlt nem lehet megnyitni, a konstruktor IOException-t dob. A második vastag betűs sor a Vector osztály elementAt metódusát hívja meg, mely egy ArrayIndexOutOfBoundsException-t dob, ha az paramétereinek értéke túl kicsi (kisebb, mint nulla), vagy túl nagy (nagyobb, mint a változók száma, melyeket a Vector tartalmaz). Ha megpróbáljuk lefordítani a ListOfNumbers osztályt, a fordító egy hibaüzenetet ír ki a FileWriter konstruktor által dobott kivételről, de nem fog hibaüzenetet megjeleníteni az elementAt által dobott hibáról. Ennek oka, hogy a konstruktor által dobott kivétel, IOException, ellenőrzött kivétel, míg a másik, ArrayIndexOutOfBundsException, egy futási időben keletkezett kivétel. A Java programozási nyelv csak az ellenőrzött kivételek kezelését követeli meg, tehát a felhasználó csak egy hibaüzenetet fog kapni.

Most, hogy megismerkedünk a ListOfNumbers osztállyal és az abban eldobott kivételekkel, készen állunk egy kivételkezelő megírására, mely ezeket a hibákat elkapja, és kezelni tudja.

A try blokk

Egy kivételkezelő elkészítésének első lépése, hogy elhatároljuk a kódot, ami hibát dobhat a try blokkban. A try blokk általában így néz ki:

try {
    code
}
catch and finally blocks ...

A példakódban található szegmens tartalmaz egy vagy több olyan sort, amely kivételt dobhat. (A catch és a finally blokkokról részletes magyarázatot a következő részben találhatunk.)

Ahhoz, hogy egy kivételkezelőt készítsünk a ListOfNumbers osztály writeList metódusához, a writeList metódus kivétel-dobó részeit el kell határolnunk a try blokkal. Ezt többféleképpen tehetjük meg. A programkód azon sorait, melyekről feltételezzük, hogy kivételt dobhatnak, try blokkba tesszük, és mindegyiknél gondoskodunk a kivételek kezelésről. Vagy pedig betehetjük az összes writeList kódot egy egyszerű try blokkba, és ehhez hozzákapcsolhatunk többféle kivételkezelőt. A következőkben láthatjuk, hogy az egész metódusra használjuk a try blokkot, mivel a szóban forgó kód nagyon rövid:

...
private Vector vector;
private static final int SIZE = 10;
...
PrintWriter out = null;
try {
    System.out.println("Entered try statement");
    out = new PrintWriter(new FileWriter("OutFile.txt"));
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        out.println("Value at: " + i + " = " +
            vector.elementAt(i));
    }
} /// catch and finally statements ...

Amennyiben a kivétel bekövetkezik a try blokkon belül, a kivétel lekezelésre kerül a kivételkezelő által. Ahhoz, hogy a kivételkezelést hozzá tudjuk kapcsolni a try blokkhoz, utólag használnunk kell catch blokkot is. A következő rész megmutatja, hogyan is kell ezt használnunk.

Megjegyzés: A kivételkezeléssel ismerkedők esetén gyakori hiba, hogy csak a kivételt eldobó függvényhívást teszik a try blokkba. Érdemes ezen a példán átgondolni, hogy ha nem sikerülne az állomány megnyitása, akkor semmi értelme nem lenne a for ciklus lefutásának. A fenti megoldásnál ez nem is fog bekövetkezni, hiszen a kivétel létrejöttekor a vezérlés a teljes try blokkból kilép.

A catch blokk

A try blokkhoz hozzáilleszthetjük a kivételkezelést, amennyiben egy vagy több catch blokkot használunk közvetlenül a try blokk után. Semmilyen programkód nem lehet a try blokk vége és az első catch blokk között!

try {
    ...
} catch (ExceptionType name) {
    ...
} catch (ExceptionType name) {
    ...
} ...

Minden catch blokk egy kivételkezelő, és azt a típusú kivételt kezeli, amilyet a paraméter tartalmaz. A paraméter típusa (ExceptionType) deklarálja a kivétel típusát, amit a kezelő lekezel.

A catch blokk tartalmazza azt a programkódot, amely végrehajtásra kerül, amikor a kivételkezelőt meghívjuk. A futtatórendszer meghívja azt a kivételkezelőt, amelyik esetén az ExceptionType megfelel a dobott kivétel típusának.

Itt látható két kivételkezelő a writeList metódushoz – az ellenőrzött kivételek két típusához, melyeket a try blokk dobhat:

try {
    ...
} catch (FileNotFoundException e) {
  System.err.println("FileNotFoundException: "+e.getMessage());
  throw new SampleException(e);
} catch (IOException e) {
  System.err.println("Caught IOException: "+e.getMessage());
}

Mindkét kezelő egy hibaüzenetet ír ki. A második kezelő semmi mást nem hajt végre. Bármilyen IOException (I/O kivétel) elkapása esetén (amit az első kezelő nem kapott el), megengedi a programnak, hogy folytassa a futtatást.

Az első kezelő a kiírandó szövegek összeillesztése során egy saját definiált kivételt dob. Ebben a példában a FileNotFoundException kivétel létrejöttekor egy saját definiált kivételt hoz létre, aminek SampleException a neve, és ezt dobja a program.

A kivételkezelők többet is tudnak, mint hogy hibaüzeneteket írnak ki, vagy pedig megállítják a program futását. Hibajavításra is képesek, amint a felhasználó hoz egy rossz döntést, vagy pedig a hibák túlnőnek a legmagasabb szintű kezelőn láncolt kivételeket használva.

A finally blokk

A kivételkezelő beállításának utolsó lépése, hogy rendet tegyünk magunk után, mielőtt átadjuk az irányítást a program különböző részeinek. Ezt a takarító programkódot a finally blokkba kell beírnunk. A finally blokk tetszőlegesen használható. Olyan mechanizmust nyújt, ami kiküszöböli azokat a figyelmetlenségeket, amik a try blokkban történtek. A finally blokkot például arra használhatjuk, hogy bezárjuk a fájlokat, amelyekre se a hiba nélküli futás, se a hiba dobása esetén nem szükségesek már.

A writeList metódus try blokkja (amivel eddig dolgoztunk) megnyitja a PrintWriter-t. A writeList metódusból való kilépés előtt programnak be kellene zárnia ezt a folyamatot. Ez felvet egy némiképp komplikált problémát, mivel writeList metódus try blokkja a következő három lehetőség közül csak egyféleképpen tud kilépni:

 • A new FileWriter hibát jelez és IOException-t dob.
 • A vector.elementAt(i) hibát jelez és ArrayIndexOutOfBoundsException-t dob.
 • Minden sikerül és a try blokk zökkenőmentesen kilép.

A futtatórendszer mindig végrehajtja azokat az utasításokat, amelyek a finally blokkban vannak, függetlenül attól, hogy történt-e kivétel dobása, vagy nem. Így ez a legmegfelelőbb hely, hogy kitakarítsunk magunk után.

A következő finally blokk a writeList metódust takarítja ki, és bezárja a PrintWriter-t.

finally {
    if (out != null) {
        System.out.println("Closing PrintWriter");
        out.close();
    } else {
        System.out.println("PrintWriter not open");
    }
}

A writeList példában, a finally blokkba való beavatkozás nélkül tudunk gondoskodni a kitakarításról. Például, a PrintWriter bezárását végző programkódot a try blokk végéhez tudjuk illeszteni, továbbá az ArrayIndexOutOfBoundsException kivétel-kezelőhöz:

try {
    ...
    out.close();
} catch (FileNotFoundException e) {
    out.close();
    System.err.println(
            "Caught: FileNotFoundException: "+e.getMessage());
    throw new RuntimeException(e);
} catch (IOException e) {
    System.err.println("Caught IOException: " +
                        e.getMessage());
}

Azonban ez mégis lemásolja a kódot, így amennyiben később módosítjuk a programkódot, nehéz lesz olvasni benne, és a hibák kiterjedhetnek. Például, ha a try blokkhoz egy olyan programkóddal bővítjük, ami egy új típusú kivételt dobhat, emlékeznünk kell arra, hogy bezárjuk a PrintWriter-t az új kivétel-kezelőben.

Az összeillesztés

Az előző részekben volt arról szó, hogyan építsünk fel a ListOfNumbers osztályban try, catch és finally blokkokat a writeList metódus számára. A következőkben a forráskódot nézzük meg, vizsgálva a végeredményt.

Mindent egybevéve, a writeList metódus a következőképp néz ki:

public void writeList() {
    PrintWriter out = null;
    try {
        System.out.println("Entering try statement");
        out =
            new PrintWriter(new FileWriter("OutFile.txt"));
        for (int i = 0; i < SIZE; i++)
            out.println("Value at: " + i + " = "
              + vector.elementAt(i));
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
        System.err.println("Caught " +
                    "ArrayIndexOutOfBoundsException: " +
                      e.getMessage());
    } catch (IOException e) {
        System.err.println("Caught IOException: " +
                         e.getMessage());
    } finally {
        if (out != null) {
            System.out.println("Closing PrintWriter");
            out.close();
        } else {
            System.out.println("PrintWriter not open");
        }
    }
}

Ahogy azt előzőekben említettük, a metódusban a try szerkezetnek három lehetséges kimenete lehet:

 • A kódunk hibás és kivételt dob. Ez lehet egy IOException kivétel, amit a FileWriter okoz vagy egy ArrayIndexOutOfBoundsException kivétel egy rosszul megadott érték esetén a for ciklusban, esetleg egy RuntimeException kivétel bármilyen futási hiba esetén.
 • Minden rendben, a várt kimenetet kapjuk.

Nézzük meg, mi történik a writeList metódusban ezen esetekben:

Kivétel történik

Számos oka lehet annak, hogy a FileWriter hibás működést fog eredményezni.

Okozhatja a konstruktor (ha nem tudjuk létrehozni a fájlt, vagy nem tudunk beleírni).

Amikor a FileWriter az IOException kivételt dobja, a program azonnal leállítja a try blokk végrehajtását. Ezek után a rendszer a metódus elejétől indul, és meghívja a megfelelő kivételkezelőt. Habár a FileWriter konstruktornak nincs megfelelő kivételkezelője, a rendszer megnézi a writeList metódust.

A writeList metódusnak két kivételkezelője van: egyik az IOException, másik, pedig az ArrayIndexOutOfBoundsException.

A rendszer megnézi a writeList kivételkezelőit, de csak a try blokk után. Az első kivételkezelő nem foglalkozik a konkrét kivétel típussal, ezért a rendszer automatikusan a második kivételkezelőt használja (IOException). Ez be tudja azonosítani a típusát, ennek köszönhetően a rendszer már megtalálja a megfelelő kivételkezelőt, így a catch blokk végrehajtódik.

Miután a kivételkezelő lefutott, a rendszer a finally blokkra ugrik, melynek futása elindul a kivételeket figyelmen kívül hagyva. Miután a finally blokk lefutott a rendszer normális ütemben fut tovább.

Az IOException által dobott kimenet:

Entering try statement
Caught IOException: OutFile.txt
PrintWriter not open

A try blokk normális működése

Minden, ami a try blokkon belül van, sikeresen lefut és megfelelő kimenetet ad eredményként. Nem kapunk kivételt és a rendszer továbblép a finally blokkra. A sikeresség eredményeképpen a PrintWriter megnyílik, majd amikor a rendszer eléri a finally blokkot, bezárja. Miután a finally blokk lefutott, a rendszer normális ütemben fut tovább.

A kivételek nélküli kimenet:

Entering try statement
Closing PrintWriter

Metódusok által dobott kivételek

Az előzőekben láthattuk, hogyan írhatunk kivételkezelőt a ListOfNumbers osztályban a writeList metódusnak. Olykor ez megfelelő a működést illetően, de vannak esetek, amikor jobb a veremkezelőt használni. Például, ha a ListOfNumbers osztályt egy másik osztály csomagjaként hozunk létre, ebben az esetben jobban tesszük, ha más módon kezeljük a kivételt.

Bizonyos esetekben szükség lehet az eredeti writeList metódus módosítására, melynek hatására már a kívánt működést kaphatjuk. Az eredeti writeList metódus, ami nem fordul le:

public void writeList() {
    PrintWriter out =
               new PrintWriter(new FileWriter("OutFile.txt"));
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        out.println("Value at: " + i + " = " +
                   victor.elementAt(i));
    }
    out.close();
}

A writerList metódus deklarációjában a throws kulcsszó hozzáadásával két kivételt adunk meg. A throws kulcsszót egy vesszővel elválasztott lista követ a kivételosztályokkal.

A throws a metódus neve és a paraméter lista után áll, utána következik a kapcsos zárójelben a definíció:

public void writeList() throws IOException,
                               ArrayIndexOutOfBoundsException {

Az ArrayIndexOutOfBoundsException futásidejű kivétel, nem kötelező lekezelni, így elegendő az alábbi forma használata:

public void writeList() throws IOException {

18.2. Kivételek dobása

Bármelyik forráskód tud kivételt dobni, legyen az saját kódunk, egy csomagból származó, más által írt kód, bármi is annak a kimenete, a throws minden esetben jelen van. A Java platform számos osztályt nyújt a kivételek kezelésére, melyek egytől egyig leszármazottjai a Throwable osztálynak. Ezek az osztályok lehetővé teszik a programok számára, hogy megkülönböztessék az eltérő típusú kivételeket, melyek a program futása közben keletkeznek.

Saját magunk is létrehozhatunk speciális osztályokat a leendő problémák reprezentációjával. Fejlesztőként saját magunknak kell létrehoznunk az osztályt és elvégezni a szükséges beállításokat.

A throw használata

A kivétel dobásánál minden metódus a throw kulcsszót használja, melynek a következő formai követelménynek kell, hogy megfeleljen:

throw someThrowableObject;

Az alábbi pop metódus egy osztály által létrehozott közös veremobjektumból jön létre. A metódus eltávolítja a verem felső rekeszét és az objektummal tér vissza:

public Object pop() throws EmptyStackException {
    Object obj;
    if (size == 0) {
        throw new EmptyStackException();
    }
    obj = objectAt(SIZE - 1);
    setObjectAt(SIZE - 1, null);
    size--;
    return obj;
}

A pop metódus megnézi, van-e valami a veremben. Ha a verem üres (mérete 0), akkor a pop által létrejön egy új EmptyStackException objektumot (a java.util tagja) és eldobja azt. Ezek az objektumok a java.lang.Throwable osztály leszármazottjai kell, hogy legyenek, a fejezet későbbi része a kivétel osztályok létrehozásával foglalkozik.

A pop metódus deklarációja magában foglalja a throws kulcsszót. Az EmptyStackException kivételt a pop metódus nem kapja el, így a metódusnak a throws kulcsszót kell, hogy használja a deklarációhoz.

18.3. Eldobható osztályok és leszármazottai

Az ábra a Throwable osztály és annak legjelentősebb származtatott osztályait (osztályhierarchiáját) reprezentálja. Amint láthatjuk, a Throwable osztálynak kettő direkt módon származtatott utódja van: Error és Exception.

Throwable Class

Error osztály

Ha a művelet valamilyen okból kifolyólag nem hajtható végre, sikertelen a végrehajtás, a Java virtuális gép Error-t fog dobni. Egyszerű programok nem kapnak el, illetve nem dobnak Error-t.

Exception osztály

A legtöbb program elkap és dob objektumokat, melyek az Exception osztályból származnak. A legtöbb általunk megírt program elkap és dob kivételeket (jelzi a hibát).

Az Exception osztálynak számos leszármazottja definiált a Java Platformban, ezek a leszármazottak jelzik a különböző típusú kivételeket. Például IllegalAccessException jelzi, ha egy különös metódus nem található, a NegativeArraySizeException pedig, ha egy tömb méretét helytelenül adtunk meg (negatív szám).

A RuntimeException kivételek futás közben generálódnak a Java Virtuális gép által. Ennek egyik példája a NullPointerException, mely akkor jön létre, ha egy metódus megpróbál hozzáférni null hivatkozással valamely objektumhoz.

18.4 Láncolt kivételek

A kivételeknek sok esetben egy másik kivétel az oka. Ilyen esetben célszerű az eredeti (okozó) kivételt és az új kivételt együtt kezelni. Erre a problémára jelent megoldást a Java 1.4 verzió óta rendelkezésre álló kivételláncolás. Ennek lényege, hogy egy kivétel létrehozásakor becsomagoljuk az okozó kivételt az új kivétel objektumba.

Ennek érdekében két új metódus és két új konstruktor lett hozzáadva a Throwable típushoz.

A következő új metódusok és konstruktorok támogatják a láncolt kivételeket a Throwable osztályban:

Throwable getCause()
Throwable initCause(Throwable)
Throwable(String, Throwable)
Throwable(Throwable)

Az initCause és a Throwable konstruktorok Throwable paramétere egy kivétel, amik okozták az aktuális kivételt. A getCause visszaad egy kivételt, ami okozta az aktuális kivételt, az initCause pedig visszaadja az aktuális kivételt.

A következő példa megmutatja, hogyan használjuk a láncolt kivételeket:

try {
    ...
} catch (IOException e) {
    throw new SampleException("Other IOException", e);
}

Ebben a példában, amikor az IOException-t kap el a program, akkor egy új SampleException kivétel jön létre az eredeti okkal egybekötve, és a kivételek lánca feldobódik egy következő, magasabb szintű kivételkezelőhöz.

Hívási verem információk kinyerése

Most feltételezzünk, hogy egy magasabb szintű kivételkezelő akarja a kimenetre írni a hívási verem tartalmát egyedi formátumban.

Definíció: a hívási verem információt szolgáltat az aktuális szál futási történetéről, az osztályok és a metódusok neveiről, amik akkor hívódnak meg, amikor a kivétel bekövetkezett. A hívási verem egy nagyon hasznos hibakereső eszköz.

A következő kód megmutatja, hogyan kell a getStackTrace metódust használni a kivétel objektumon:

catch (Exception cause) {
    StackTraceElement elements[] = cause.getStackTrace();
    for (int i = 0, n = elements.length; i < n; i++) {      
        System.err.println(elements[i].getFileName() + ":"
               + elements[i].getLineNumber() + ">> "
               + elements[i].getMethodName() + "()");
    }
}

API naplózás

A következő kódrészlet catch blokkjában naplózásra látunk példát. Bármennyire célszerűnek tűnik is az előző példa megközelítése, érdemes inkább a naplózás mechanizmusát alkalmazni a java.util.logging segítségével:

try {
    Handler handler = new FileHandler("OutFile.log");
    Logger.getLogger("").addHandler(handler);
} catch (IOException e) {
    Logger logger = Logger.getLogger("package.name");
    StackTraceElement elements[] = e.getStackTrace();
    for (int i = 0; n = elements.length; i < n; i++) {
        logger.log(Level.WARNING, elements[i].getMethodName());
    }
}

18.5 Saját kivétel osztályok létrehozása

Amikor szükségessé válik egy kivétel dobása, az egyik lehetőség egy valaki által már megírtat használni – a Java Platform rengeteg kivétel osztállyal van ellátva – vagy magunk is tudunk írni a céljainknak megfelelőt.

Saját kivétel osztályt kell írnunk, ha a következő kérdések bármelyikére igennel válaszolhatunk. Különben valószínűleg egy valaki más által megírtat kell használnunk.

 • Olyan típusú kivétel osztályra van-e szükség, ami nem áll rendelkezésre a Java Platformban?
 • Fog segíteni a felhasználóknak, ha képesek lesznek megkülönböztetni a mi kivételeinket a mások által megírt kivételosztályoktól?
 • A kódunk több helyen fog-e kivételt dobni?
 • Ha valaki más kivételeit használjuk, a felhasználó hozzá fognak-e tudni férni azokhoz a kivételekhez?
 • Egy hasonló kérdés: a csomagunknak függetlennek és önállónak kell-e lennie?

Tegyük fel, hogy írtunk egy láncolt lista osztályt, amit szeretnénk megosztani nyílt forrású programként. A láncolt lista osztályunk többek között a következő metódusokat támogatja:

objectAt(int n)

Visszaadja a lista n-dik pozíciójában levő objektumot. Kivételt dob, ha a paraméter kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint az aktuális objektumok száma a listában.

firstObject()

Visszaadja az első objektumot a listában. Kivételt dob, ha a lista nem tartalmaz objektumot.

indexOf(Object o)

Átnézi a listát egy speciális objektumért és visszaadja a pozícióját a listában. Kivételt dob, ha az objektum nincs a listában.

A láncolt lista osztály képes különböző kivételeket dobni, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a felhasználó program el tudja kapni a láncolt lista által dobott összes kivételt egy kivételkezelővel. Ha a láncolt listánkat egy csomagban tervezzük megosztani, minden kapcsolódó kódnak egy közös csomagban kell lennie.

A következő ábra illusztrál egy lehetséges osztályhierarchiát a láncolt listák által dobható kivételekről:

Linked List Exception

Szülőosztály választása

Az Exception valamennyi leszármazott osztályát lehet a LinkedListException szülőosztályának választani. Azonban könnyen látható, hogy ezek a leszármazott osztályok nem odaillők, mert vagy túl specializáltak, vagy nem függnek össze a LinkedListException-al. Ezért a LinkedListException szülő osztályának az Exception-nek kell lennie.

A legtöbb applet és alkalmazás, amit írunk, Exception objektumokat dob.

Figyelem: az olvasható kód érdekében egy jó gyakorlat, hogy hozzáfűzzük az Exception szót minden osztály nevéhez, amelyik közvetlenül vagy közvetve öröklődik az Exception osztályból.

18.6 Ellenőrző kérdések

 • Mi a kivétel?
 • Hogyan lehet kivételeket létrehozni?
 • Kell-e deklarálni a metódusban létrehozott kivételeket, és ha igen, hogyan?
 • Mire szolgál a try-catch?
 • Hány catch ága lehet egy try-catch szerkezetnek?
 • Hány finally ága lehet egy try-catch-finally szerkezetnek?
 • Mi a teendő, ha metódusunk olyan másik metódust hív meg, ami kivételt generálhat?
 • Mik a nem ellenőrzött kivételek, és hogyan lehet elkapni őket?

Korrekt a következő kód?

try {
   
} finally {
   
}

Milyen típusú kivételeket fog elkapni a következő kezelő?

catch (Exception e) {
    ...
}

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • A metódusban létrejövő kivételt kötelesek vagyunk a metódusban elkapni.
 • kivételt dobni a throws utasítással lehet.

19. Programszálak kezelése

A programok jelentős része soros végrehajtású. Van kezdetük, egy végrehajtandó rész és egy befejezés. A program csak bizonyos időszakaszokban fut, hiszen a processzor már programokat is futtat.

A szál (thread) hasonló a soros programhoz. A szálnak is van kezdete, egy végrehajtandó része és egy befejezése. A szál is csak bizonyos időszakaszokban fut. De a szál maga nem egy program, a szálat nem lehet önállóan futtatni. Inkább úgy tekinthetjük, hogy a program részeként fut. A következő ábra megmutatja a kapcsolatot.

Thread - Egy szál

Definíció: A szál egy egyedülálló irányító folyamat a programon belül.

Persze nem arra használjuk a szálakat, hogy csak egyet alkalmazunk, inkább több szálat futtatva egy időben különböző feladatokat elvégezve egyetlen programban. A következő kép ezt illusztrálja.

Two thread - két szál

A böngésző programunk is egy példa a többszálú alkalmazásra. Egy általános böngészőben egy oldalon belül egyszerre történik egy kép, applet letöltése, mozgó animáció vagy hang lejátszása, az oldal nyomtatása a háttérben, miközben egy új oldalt tölt be vagy éppen három rendező algoritmus versenyét tekintheti meg.

Néha a szálat könnyűsúlyú processznek nevezik, mert egy teljes programon belül fut, annak lefoglalt erőforrásait és a futtató környezetét használja.

Mint irányító folyamat, a szálnak is kell saját erőforrásokkal rendelkeznie. Rendelkezni kell egy végrehajtó veremmel és a programszámlálóval. Ebben a környezetbe fut a szál kódja. Néhol ezt a környezetet a szál fogalom szinonimájának nevezik.

A szál programozás nem egyszerű. Ha mégis szálakat kell használni, akkor érdemes a magas-szintű szál API-kat használni. Példaképpen, ha a programban egy feladatot többször kell elvégezni, érdemes a java.util.Timer osztályt alkalmazni. A Timer osztály időzítéses feladatoknál is hasznos lehet. Erre hamarosan látunk példát.

19.1. A Timer és a TimerTask osztály

Ebben a részben az időzítők használatát tárgyaljuk. A Timer osztály a java.util csomag része, a TimerTask osztály példányai ütemezését végzi. Reminder.java egy példa arra, hogy használjuk az időzítőket a késleltetett futtatáshoz:

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
public class Reminder {
    Timer timer;
    public Reminder(int seconds) {
        timer = new Timer();
        timer.schedule(new RemindTask(), seconds*1000);
    }
    class RemindTask extends TimerTask {
        public void run() {
            System.out.println("Lejárt az idő!");
            timer.cancel(); //A timer szál megszüntetése
        }
    }
    public static void main(String args[]) {
        new Reminder(5);
        System.out.println("Munka ütemezve.");
    }
}

Indulás után ezt látjuk:
Munka ütemezve.
Öt másodper múlva ezt látjuk:
Lejárt az idő!

A program egy példa arra, hogyan kell példányosítani és ütemezni a szálakat:

 • TimerTask leszármazott osztály példányosítása. A run metódus tartalmazza a futtatás során végrehajtandó kódot. A példába ezt az leszármazott osztály RemindTask-ként neveztük el.
 • Létrehozzuk a Timer osztály egy példányát.
 • Létrehozunk egy időzítő objektumot (new RemindTask()).
 • Beütemezzük az időzítőt. Ez a példa a schedule metódust használja, amelynek paraméterei az időzítő és késleltetés ezredmásodpercben (5000).

Egy másik lehetőség az ütemezésre, hogy az indítási időpontot adjuk meg. Példaképpen a következő kód 23:01-re ütemezi a végrehajtást:

Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 23);
calendar.set(Calendar.MINUTE, 1);
calendar.set(Calendar.SECOND, 0);
Date time = calendar.getTime();
timer = new Timer();
timer.schedule(new RemindTask(), time);

Időzített szálak leállítása

Alapesetben a program addig fut, amíg az időzítő szál is fut. Négy leállítási módszer közül választhatunk:

 • A cancel metódust hívjuk meg. Ezt a program bármelyik pontján megtehetjük, mint a példa run metódusában.
 • Az időzítő szálát démon szállá kell tenni a következőképpen: new Timer(true). Ha a programban csak démon szálak maradnak, akkor a program kilép.
 • Ha befejeződtek az ütemezések, el kell távolítani a Timer objektumhoz tartozó mutatókat. Ezzel a szál is megszűnik.
 • A System.exit metódust hívjuk meg, amely leállítja a programot (benne a szálakat is).

A Reminder példa az első módszert használja, a cancel metódust hívja meg a run metódusból. A démon szálként való létrehozás a példánkban nem működne, mert a programnak futni kell a szál lefutása után is.

19.1.1 Ismételt futtatás

Ebben a példába másodpercenként ismétli a kód futását:

public class AnnoyingBeep {
    Toolkit toolkit;
    Timer timer;
    public AnnoyingBeep() {
        toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
        timer = new Timer();
        timer.schedule(new RemindTask(),
                       0,        //kezdeti késleltetés
                       1*1000);  //ismétlési ráta
    }
    class RemindTask extends TimerTask {
        int numWarningBeeps = 3;
        public void run() {
            if (numWarningBeeps > 0) {
                toolkit.beep();
                System.out.println("Síp!");
                numWarningBeeps--;
            } else {
                toolkit.beep();
                System.out.println("Idő lejárt!");
            //timer.cancel(); // Nem szükséges
                              // mert van System.exit is.
                System.exit(0);   // Leállítja AWT szálat
                              // (és minden mást)
            }
        }
    }
    ...
}

Futtatás közben ez lesz a kimenet:

Munka ütemezve.
Síp!     
Síp!
Síp!
Idő lejárt!

Az AnnoyingBeep program három paraméteres schedule metódust használ, hogy meghatározza a taszk másodpercenkénti indítását. A Timer metódus változatai:

 • schedule(TimerTask task, long késleltetés, long gyakoriság)
 • schedule(TimerTask task, Date idő, long gyakoriság)
 • scheduleAtFixedRate(TimerTask task, long késleltetés, long gyakoriság)
 • scheduleAtFixedRate(TimerTask task, Date kezdetiIdő, long gyakoriság)

A schedule metódust akkor használjuk, ha a többszörösen futtatott taszk ismétlési ideje számít, a scheduleAtFixedRate metódust, ha az ismétlések időben kötődnek egy pontos időhöz. A példában is a schedule metódust alkalmaztuk, amitől 1 másodperces intervallumokban sípol a gép. Ha valamelyik sípszó késik, akkor a következők is késlekednek. Ha úgy döntünk, hogy a program 3 másodperc múlva kilép az első sípszó után – ami azt is eredményezheti, hogy a két sípszó kisebb időközzel szólal meg, ha késlekedés lép fel – akkor a scheduleAtFixedRate metódust használjuk.

19.2. Szálak példányosítása

Ha a fenti megközelítés nem alkalmas a feladat ellátására, akkor saját szál példányosítása lehet a megoldás. Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet a szál run metódusát egyénivé alakítani.

A run metódusban van, amit a szál ténylegesen csinál, ennek a kódja határozza meg a futást. A szál run metódussal mindent meg lehet tenni, amit a Java programnyelvben le lehet írni. Pl.: prímszámokkal való számolás, rendezés, animáció megjelenítés.

A Thread osztály példányosításával egy új szál jön létre, ami alapból nem csinál semmit, de lehetőség van a leszármazott osztályban tartalommal megtölteni.

19.2.1 Thread leszármazott és a run felülírása

Az első lépés a szálak testreszabásánál, hogy Thread osztály leszármazottját létrehozzuk, és az üres run metódusát felülírjuk, hogy csináljon is valamit. Nézzük meg a SimpleThread osztályt, amely ezt teszi:

public class SimpleThread extends Thread {
    public SimpleThread(String str) {
        super(str);
    }
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println(i + " " + getName());
            try {
                sleep((long)(Math.random() * 1000));
            } catch (InterruptedException e) {}
        }
        System.out.println("KÉSZ! " + getName());
    }
}

A SimpleThread osztály első metódusa egy konstruktor, amely paraméterként egy String-et fogad. A konstruktor meghívja az ősosztály konstruktorát, ami azért érdekes számunkra, mert az beállítja a szál nevét. Ezt a nevet használjuk a későbbi programban a szál felhasználói azonosítására. A nevet később a getName metódussal tudjuk lekérdezni.

A SimpleThread osztály következő metódusa a run. Itt történik a Thread érdemi működése. Ebben az esetben egy tizes for ciklust tartalmaz. Minden ciklusban kiírja az iteráció számát, a Thread nevét, és utána altatásra kerül véletlenszerűen 1 másodperces határon belül. Ha végzett, a KÉSZ! feliratot írja ki a szál nevével együtt. Ennyi a SimpleThread osztály. Használjuk fel ezt a TwoThreadsTest-ben.

A TwoThreadsTest osztály main metódusába két SimpleThread szálat hozunk létre: Jamaica és Fuji. (Ha valaki nem tudná eldönteni hova menjen nyaralni, akkor használja ezt a programot.)

public class TwoThreadsTest {
    public static void main (String[] args) {
        new SimpleThread("Jamaica").start();
        new SimpleThread("Fiji").start();
    }
}

A main metódus azonnal mindkét szálat létrehozza a start metódus meghívásával, amely a run metódust hívja meg. Fordítás és futtatás után kibontakozik az úti cél. A kimenet hasonló kell, hogy legyen:

Two Thread Test

Figyeljük meg, hogy a szálak kimenete mennyire független egymástól. Ennek az az oka, hogy a SimpleThread szálak egyidejűleg futnak. Mindkét run metódus fut, és mindkettőnek van saját kimenete ugyanakkor. Ha a ciklus befejeződik, a szálak leállnak és meghalnak.

19.2.2 Runnable interfész példányosítása

A következő Clock applet a jelenlegi időt mutatja, és azt másodpercenként frissíti. A frissítés állandó, mivel az óra kijelzése egy saját szálon fut.

Az applet más módszert használ, mint a SimpleThread. Itt ugyanis a szülőosztály csak az Applet lehet, de így az egyszeres öröklődés miatt a Thread már nem lehet szülő. Ezért a példa Thread leszármazott létrehozása helyett egy Runnable interfészt implementál, ezért a run metódust ebben definiálja. A Clock létrehoz egy szálat, amelynek a frissítés a célja.

import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.applet.*;
import java.text.*;
public class Clock extends java.applet.Applet implements Runnable {
    private volatile Thread clockThread = null;
    DateFormat formatter;     // Formats the date displayed
    String lastdate;          // String to hold date displayed
    Date currentDate;         // Used to get date to display
    Color numberColor;        // Color of numbers
    Font clockFaceFont;
    Locale locale;
    public void init() {
        setBackground(Color.white);
        numberColor = Color.red;
        locale = Locale.getDefault();
        formatter =
            DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL,
            DateFormat.MEDIUM, locale);
        currentDate = new Date();
        lastdate = formatter.format(currentDate);
        clockFaceFont = new Font("Sans-Serif",
                                 Font.PLAIN, 14);
        resize(275,25);
   }
    public void start() {
        if (clockThread == null) {
            clockThread = new Thread(this, "Clock");
            clockThread.start();
        }
    }
    public void run() {
        Thread myThread = Thread.currentThread();
        while (clockThread == myThread) {
            repaint();
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e){ }
        }
    }
    public void paint(Graphics g) {
        String today;
        currentDate = new Date();
        formatter =
             DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL,
             DateFormat.MEDIUM, locale);
        today = formatter.format(currentDate);
        g.setFont(clockFaceFont);
        // Erase and redraw 
        g.setColor(getBackground());
        g.drawString(lastdate, 0, 12);
        g.setColor(numberColor);
        g.drawString(today, 0, 12);
        lastdate = today;
        currentDate=null;
    }
    public void stop() {
        clockThread = null;
    }
}

A Clock applet run metódusa addig nem lép ki a ciklusból, amíg a böngésző le nem állítja. Minden ciklusban az óra kimenete újrarajzolódik. A paint metódus lekérdezi az időt, formázza és kijelzi azt.

Kell-e a Runnable interfész?

Két módszert ismertettünk a run metódus előállítására.

 • Leszármazott Thread osztály létrehozása és a run metódus felülírása.
 • Egy olyan osztály létrehozása, amelyik megvalósítja a Runnable interfészt és így a run metódust is. Ebben az esetbe a Runnable objektum szolgáltatja a run metódust a szálnak. Ezt feljebb láthatjuk.

Megjegyzés: A Thread is megvalósítja a Runnable interfészt.

Ahhoz, hogy egy böngészőben futhasson a Clock osztálynak az Applet osztály leszármazottjának kell lennie. Továbbá a Clock applet folyamatos kijelzése miatt egy szálra van szüksége, hogy ne a processzt vegye át, amiben fut. (Néhány böngésző figyelhet arra, hogy az appletek saját szálat kapjanak, elkerülendő, hogy a hibás appletek elvegyék a böngésző szálát. De erre nem építhetünk egy applet írásánál. Az általunk írt appletnek tudnia kell a saját szál létrehozását, ha olyan munkát végez.) De mivel a Java nyelv nem engedélyezi a több osztályokon át való öröklődést, a Clock nem lehet egyszerre a Thread és az Applet osztály leszármazottja. Így a Clock osztálynak egy Runnable interfészen keresztül kell a szálak viselkedését felvennie.

19.3. Programszál életciklusa

A következő ábra bemutatja a szál különböző állapotait, amibe élete során tud kerülni, és illusztrálja, hogy melyik metódusok meghívása okozza az átmenetet egy másik fázisba. Az ábra nem egy teljes állapotdiagram, inkább csak egy áttekintés a szál életének fontosabb és egyszerűbb oldalairól. A továbbiakban is a Clock példát használjuk, hogy bemutassuk a szál életciklusát különböző szakaszaiban.

Programszál életciklusa

Programszál létrehozása

Az alkalmazás, melyben egy szál fut, meghívja a szál start metódusát, amikor a felhasználó a programot elindítja. A Clock osztály létrehozza a clockThread szálat a start metódusában, ahogy a lenti programkód bemutatja:

public void start() {
    if (clockThread == null) {
        clockThread = new Thread(this, "Clock");
        clockThread.start();
    }
}

Miután a kiemelt utasítás végrehajtódik, a clockThread az „új szál” (New Thread) állapotban van. Egy szál ebben az állapotában csupán egy üres szál, semmiféle rendszererőforrás nincs hozzárendelve. Ebben az állapotban csak elindítható a szál. A start metóduson kívül bármilyen metódus meghívása értelmetlen, és IllegalThreadStateException kivételt eredményez. (Alapértelmezetten a rendszer mindig ezt a hibaüzenetet dobja, ha egy olyan metódus kerül meghívásra, amelyik a szál pillanatnyi állapotában nem engedélyezett.)

Érdemes megjegyezni, hogy a Clock típusú példány az első paraméter a szál konstruktorban. Ez a paraméter meg kell, hogy valósítsa a Runnable interfészt, csak így lehet a konstruktor paramétere. A Clock szál a run metódust a Runnable interfésztől örökli. A konstruktor második paramétere csupán a szál neve.

19.3.1 Programszál nem futtatható állapotba állítása

Egy szál akkor válik nem futtathatóvá, ha a lenti események közül bármelyik is bekövetkezik:

 • Meghívásra kerül a sleep metódusa.
 • A szál meghívja a wait metódust, hogy az várjon egy bizonyos feltétel teljesülésére.
 • A szál blokkolt egy I/O művelet miatt.

A clockThread a Clock szálon belül akkor kerül nem futtatható állapotba, mikor a futás metódus meghívja a sleep-et a jelenlegi szálban:

public void run() {
    Thread myThread = Thread.currentThread();
    while (clockThread == myThread) {
        repaint();
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
           // A VM nem akarja, hogy tovább aludjunk,
           // szóval irány vissza dolgozni 
        }
    }
}

Az alatt a másodperc alatt, amíg a clockThread alvó állapotban van, a szál nem fut, még akkor sem fog, ha a processzor erőforrásai elérhetővé válnak. Miután letelik az egy másodperc, a szál újra futtathatóvá válik; ha a processzor erőforrásai elérhetővé válnak, a szál újra futni kezd.

Minden egyes nem futtatható állapotba kerüléskor, egy specifikus és megkülönböztethető exit metódus téríti vissza a szálat a futtatható állapotba. Egy exit hívás után csak a megfelelő feltételek teljesülése esetén fog ismét futni. Például: miután egy szál alvó állapotba lett helyezve, a meghatározott ezredmásodpercek lejárta után újból futtatható állapotba kerül. A következő felsorolás leírja a nem futtatható állapot kilépési feltételeit:

 • Ha a szál alvó állapotba lett helyezve, a meghatározott időnek le kell telnie.
 • Ha egy szál egy feltételre vár, akkor egy másik objektumnak kell értesítenie a várakozó szálat a feltétel teljesüléséről a notify vagy notifyAll metódus meghívásával.
 • Ha egy szál blokkolva volt egy I/O művelet miatt, az I/O műveletnek be kell fejeződnie.

19.3.2 Programszál leállítása

Habár a Thread osztályban rendelkezésre áll a stop metódus, ezen metódus alkalmazása nem javallott, mert nem biztonságos, pl. adatvesztés léphet fel. Egy szálnak inkább saját magának kell befejezni a futását úgy, hogy a run metódusa természetesen áll le. Például a while ciklus a run metódusban egy véges ciklus 100-szor fut le, majd kilép:

public void run() {
    int i = 0;
    while (i < 100) {
        i++;
        System.out.println("i = " + i);
    }
}

A szál a run metódusban természetesen „hal meg” mikor a ciklus befejeződik és a run metódus kilép.
Nézzük meg, hogyan hajtja végre a Clock szál a saját halálát. Nézzük meg újra a Clock run metódusát:

public void run() {
    Thread myThread = Thread.currentThread();
    while (clockThread == myThread) {
        repaint();
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            //the VM doesn't want us to sleep anymore,
            //so get back to work
        }
    }
}

A kilépési feltétel ebben a run metódusban ugyanaz a kilépési feltétele, mint a while ciklusnak, mert a ciklus után nincs kód:

while (clockThread == myThread) {

E feltétel jelzi, hogy a ciklus kilép, ha a jelenleg futásban lévő szál nem egyezik a clockThread-el. Mikor lesz ez a helyzet? Akkor, amikor a felhasználó elhagyja az oldalt, az alkalmazás, melyben a szál fut, meghívja a szál stop metódusát. Ez a metódus ezután beállítja a clockThread-et null értékre, így utasítva a fő ciklust, hogy szakítsa meg a futás metódust:

public void stop() {    // applets' stop method
    clockThread = null;
}

19.3.3 Programszál státusz tesztelése

Az 5.0-ás verzióban került bevezetésre a Thread.getState metódus. Mikor ez kerül meghívásra, az alábbi Thread.State értékek valamelyike tér vissza:

 • NEW
 • RUNNABLE
 • BLOCKED
 • WAITING
 • TIMED_WAITING
 • TERMINATED

A Thread osztályhoz tartozó API tartalmazza az isAlive metódust is. Az isAlive metódus igaz visszatérési értéket generál, ha a szálat elindították, de még nem lett leállítva. Ha az isAlive visszatérési értéke hamis, akkor tudhatjuk, hogy a szál vagy új szál (NEW), vagy halott állapotban van (TERMINATED). Ha a visszatérési érték igaz, akkor viszont a szál vagy futtatható (RUNNABLE), vagy nem futtatható állapotban van.

Az 5.0-ás verziót megelőzően nem lehetett különbséget tenni az új szál vagy a halott szálak között. Ugyancsak nem lehetett megkülönböztetni a futtatható, vagy nem futtatható állapotban lévő száltól.

A processzor használatának feladása

Ahogyan el tudjuk képzelni, CPU-igényes kódok negatív hatással vannak más szálakra, amelyek azonos programban futnak. Vagyis próbáljunk jól működő szálakat írni, amelyek bizonyos időközönként önkéntesen felhagynak a processzor használatával, ezzel megadva a lehetőséget minden szálnak a futásra.
Egy szál önkéntesen abbahagyhatja a CPU használatát a yield metódus meghívásával.

19.4. Ellenőrző kérdések

Melyik az az interfész, amelyet megvalósítva több szálú programfutás érhető el?

 • Runnable
 • Run
 • Threadable
 • Thread
 • Executable

Mi annak a metódusnak a neve, amellyel a külön programszál futását kezdeményezni tudjuk?

 • init
 • start
 • run
 • resume
 • sleep

Mi annak a metódusnak a neve, amellyel a programszál futását le tudjuk állítani?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • sleep
 • stop
 • yield
 • wait
 • notify
 • notifyAll
 • synchronized

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

public class Background extends Thread{
    public static void main(String argv[]){
        Background b = new Background();
        b.run();
    }
    public void start(){
        for (int i = 0; i <10; i++){
            System.out.println("Value of i = " + i);
        }
    }
}
 • Fordítási hiba, mert a run metódus nincs definiálva a Background osztályban
 • Futási hiba, mert a run metódus nincs definiálva a Background osztályban
 • A program lefut, és 0-tól 9-ig ír ki számokat
 • A program lefut, de nincs kimenete

20. Fájlkezelés

A legtöbb programnak szüksége van arra, hogy külső forrásból olvasson adatokat, vagy külső célba írja a működése (rész)eredményeit. A forrás és a cél sokféle lehet: konzol, háttértár, másik program, vagy egyéb speciális eszközök. Az adatok is különbözők lehetnek: számok, szövegek, vagy akár tetszőleges objektumok. Ez a fejezet bemutatja, hogy hogyan lehet Java nyelven kezelni az adatállományainkat.

20.1. Adatfolyamok

Információ kinyeréséhez a program megnyit egy adatfolyamot az információforráshoz (fájl, memória, socket), és sorban kiolvassa az információt, amint az ábrán látszik:

Olvasás fájlból

Hasonlóképpen, egy program külső célba is küldheti az információkat adatfolyam megnyitásával, és információkat írhat ki sorban, mint itt:

Fájlba írás

Nem számít, mekkora adat jön be, vagy megy ki, és nem számít a típusa, az algoritmus sorban olvassa és írja, a következőköz hasonlóan:

Olvasás

adatfolyam megnyitása
amíg van újabb információ
    olvasás
adatfolyam bezárása

Írás

adatfolyam megnyitása
amíg van újabb információ
    írás
adatfolyam bezárása

A java.io csomag tartalmazza azon osztályokat, melyek lehetővé teszik az írást és olvasást. Az osztályok használatához importálni kell a java.io csomagot.

Az adatfolyam osztályok két hierarchiára oszthatók az adattípusuk alapján (karakter vagy bájt):

Adattípusok

Karakter folyamok

Reader és Writer a java.io absztrakt ősosztályai. 16 bites karakterekkel való műveleteket teszik lehetővé. A Reader és Writer leszármazott osztályai speciális műveleteket végeznek, és két külön kategóriára oszthatók: az adat olvasás és írás (szürkével jelezve) és feldolgozások végrehajtása (fehérek). Az utóbbiakat szűrő folyamoknak is nevezzük. A Reader és Writer osztályok osztályhierarchiáját mutatja az ábra.

A Reader osztály

A Writer osztály

A legtöbb programnak szüksége van a Reader és Writer osztályokra szöveges információk olvasásához és írásához. Ezek bármilyen karaktert képes lekezelni Unicode karakterként.

Bináris folyamok

A 8-bites bájt írásához és olvasásához a programnak használnia kell a bináris folyamokat, melyek az InputStream és OutputStream leszármazottai. Ezek a folyamok jellemzően bináris adatok olvasására és írására alkalmasak, mint egy kép vagy hang. A bájt folyam két osztálya, ObjectInputStream és ObjectOutputStream használható objektumok soros folyamon keresztüli kezeléshez.

Az InputStream és OutputStream osztályok a Reader és Writer osztályokhoz hasonlóan két kategóriára oszthatók, a következő osztályhierarchia alapján: adatkezelő folyamok (szürke) és feldolgozó vagy más néven szűrő folyamok (fehér).

InputStream osztály

OutputStream osztály

Az I/O szülőosztályok

Reader és InputStream azonos API-kat határoznak meg, de különböző adattípusra. A Reader metódusai karakterek és karaktertömbök olvasására alkalmasak:

int read()
int read(char cbuf[])
int read(char cbuf[], int offset, int length)

Az InputStream hasonló metódusai bináris adatok és tömbök olvasására alkalmasak:
int read()
int read(byte cbuf[])
int read(byte cbuf[], int offset, int length)

A Reader és InputStream is megvalósítja az adatfolyamon belüli állapot jelölését, ugrálást, és az aktuális pozíció visszaállítását.

A Writer és OutputStream hasonló szolgáltatásokkal rendelkeznek. A Writer karakterek, és karaktertömbök írását valósítja meg:

int write(int c)
int write(char cbuf[])
int write(char cbuf[], int offset, int length)

Az OutputStream azonos metódusú de bináris adatra:
int write(int c)
int write(byte cbuf[])
int write(byte cbuf[], int offset, int length)

Mind a négy osztály esetén igaz, hogy automatikusan megnyílik az adatfolyam, ha létre van hozva az objektum. Minden adatfolyam bezárható a close meghívásával. A szemétgyűjtő is bezárja, ha már nincs rá hivatkozás, de célszerű inkább direkt módon meghívni a close metódust.

Megjegyezés: A program „kötelessége”, hogy minden erőforrást csak a ténylegesen szükséges ideig foglaljon le. Éppen ezért az állomány megnyitását olyan későn kell megtenni, amikor csak lehet, és ugyanilyen hamar be is kell zárni.

Az adatfolyam osztályok használata

A táblázat a java.io adatfolyamokat és feladatuk leírását tartalmazza.

I/O típus Osztályok Leírás
Memória CharArrayReader
CharArrayWriter

ByteArrayInputStream
ByteArrayOutputStream

Az adatfolyamok kiolvasásra és a memóriába írására használható. Az adatfolyamok létrehozhatók egy meglévő tömbbel, és az olvasást és írást használva kiolvas és a tömbbe ír.
StringReader
StringWriter

StringBufferInputStream

A StringReader karaktereket olvas a memóriából. A StringWriter egy String-be ír. A StringWriter kiírandó karaktereket gyűjt egy StringBuffer-be, ami String-be konvertál.

StringBufferInputStream hasonló a StringReader-hez, kivéve, hogy egy StringBuffer-ből karaktereket olvas.

Cső PipedReader
PipedWriter

PipedInputStream
PipedOutputStream

A bemenet és kimenet között valósít meg egy összekötő csövet. A csövek a kimenettől a másik bemenetig tartó folyamot valósítanak meg.
Fájl FileReader
FileWriter

FileInputStream
FileOutputStream

Együttesen fájl folyamoknak hívják, melyekkel fájlból olvashatunk, vagy fájlba írhatunk.
Lánc SequenceInputStream Több bemenet adatfolyamainak összefűzése egy bemeneti adatfolyamba
Objektum sorosítása ObjectInputStream
ObjectOutputStream
Objektumok soros szervezésű tárolásához és visszaállításához.
Adat konverzió DataInputStream
DataOutputStream
Primitív adattípusok írása és olvasá-sa gépfüggetlen formátumban
Számláló LineNumberReader
LineNumberInputStream
Nyomon követhető a sorok száma olvasáskor.
Előre olvasás PushbackReader

PushbackInputStream

A bemeneti adatfolyamok egy vissza-tehető pufferbe kerülnek. Az adatok olvasásakor néha hasznos a következő néhány bájt vagy karakter ismerete a következő lépés eldöntéséhez.
Kinyomtatás PrintWriter

PrintStream

Nyomtatási metódusokat tartalmaz. Az adatfolyamok tartalmának kiíratására használható.
Pufferelés BufferedReader
BufferedWriter

BufferedInputStream
BufferedOutputStream

Olvasáskor és íráskor az adatok pufferelődnek, ezáltal csökkentve a forrás adat eléréseinek számát. A pufferelt adatfolyamok hatékonyabbak, mint a nem pufferelt adatfolyamok, és gyakran használhatók más adatfolyamokkal is.
Szűrés FilterReader
FilterWriter

FilterInputStream
FilterOutputStream

Ezek az absztrakt osztályok a szűrő adatfolyamok vázát adják meg, milyen szűrés használható íráskor vagy olvasáskor.
Bájtok és karakterek közti konverzió InputStreamReader

OutputStreamWriter

Az olvasó és író páros hidat képez a bájt és a karakterfolyamok között.

Az InputStreamReader bájtokat olvas egy InputStream-ből és karakterbe konvertálja, az alapértelmezett karakterkódolást vagy egy megnevezett karakterkódolást használva.

Az OutputStreamWriter karaktereket konvertál bájtba, az alapértelmezett karakterkódolást vagy egy meg-nevezett karakterkódolást használva és a bájtokat egy OutputStream-be írja.

20.1.1 Fájl adatfolyamok használata

A fájl adatfolyamok talán a legkönnyebben megérthető adatfolyamok. A fájl adatfolyamok (FileReader, FileWriter, FileInputStream, és FileOutputStream) a natív fájlrendszer fájljait olvassák, vagy írják. Létrehozhatunk fájl adatfolyamot fájlnév String-ből, File objektummal, vagy FileDescriptor objektummal.

A következő Copy program FileReader és FileWriter segítségével az input.txt tartalmát átírja (átmásolja) az ouput.txt fájlba:

import java.io.*;
public class Copy {
    public static void main(String[] args) throws IOException{
        File inputFile = new File("input.txt");
        File outputFile = new File("output.txt");
        FileReader in = new FileReader(inputFile);
        FileWriter out = new FileWriter(outputFile);
        int c;
        while ((c = in.read()) != -1)
           out.write(c);
        in.close();
        out.close();
    }
}

A program nagyon egyszerű. A FileReader megnyitja a farrago.txt fájlt, a FileWriter pedig az outagain.txt fájlt. A program az in objektummal beolvas minden karaktert a bemeneten a bemeneti fájlból, és az out objektummal kiírja a karaktereket. Ha a bemenet elfogyott (-1), a program bezárja az olvasót és az írót is.

Megjegyzés: Érdemes megfigyelni, a read és write metódusok nem char, hanem int típussal dolgoz-nak. Ennek mindössze az az oka, hogy egy speciális, a char megengedett értéktartományán kívüli visszatérési értéket (a -1-et) is kell nyújtani abban az esetben, ha nincs több olvasható karakter, így a char nem lenne alkalmazható.

A Copy program ezt a kódot használja a FileReader létrehozásához:

File inputFile = new File("input.txt");
FileReader in = new FileReader(inputFile);

A kód létrehoz egy File objektumot, ami a fájl logikai leírására szolgál. A File segédosztályt a java.io tartalmazza. A Copy program ezt az objektumot használja a FileReader felépítéséhez. Azonban a program az inputFile-t akkor is használhatja, ha információt szeretnénk szerezni a fájl egészéről (pl. olvasható-e, mekkora a mérete stb).

A program futása után ugyanannak kell szerepelnie az input.txt és az output.txt fájlban is.

Ne feledjük, hogy a FileReader és a FileWriter 16-bites karaktert olvas és ír. Azonban, a legtöbb natív fájlrendszer 8-biten alapszik Az adatfolyamok kódolják a karaktereket, az alapértelmezett karakterkódolási séma alapján. A karakterkódolás megkapható a System.getProperty("file.encoding") használatával. Új alapértelmezett kódolás megadásához létre kell hozni egy OutputStreamWriter vagy egy FileOutputStream objektumot, és megadni a kódolást.

20.1.2 Szűrő adatfolyamok

A java.io csomag tartalmazza az absztrakt osztályok speciális beállításainak lehetőségét, mellyel definiálhatunk, és részlegesen implementálhatunk szűrőket, olvasás, illetve írás céljából. A használatos filter adatfolyamok a FilterInputStream, FilterOutputStream. Egy filter adatfolyam egy másik alapadatfolyamra épül, melybe a write metódus fog adatokat menteni, de csak a szűrés után. Vannak adatfolyamok, melyek speciális feladatokat látnak el, mint például a konvertálás vagy számlálás folyamata.

A legtöbb filter adatfolyamot a java.io csomag által szolgáltatott származtatott osztályok nyújtják, ezek a következők:

 • DataInputStream és DataOutputStream
 • BufferedInputStream és BufferedOutputStream
 • LineNumberInputStream
 • PushbackInputStream
 • PrintStream

A java.io csomag csak egy származtatott osztályát tartalmazza a FilterReader-nek, ez nem más, mint a PushbackReader. A következő fejezet bemutatja egy példán szemléltetve, hogyan használjuk a szűrő adatfolyamokat a DataInputStream és a DataOutStream használatával. Ugyancsak tárgyalja, hogyan hozhatunk létre származtatott osztályokat a FilterInputStream és FilterOutputStream-ből, melyek segítségével saját szűrő adatfolyamunkat valósíthatjuk meg.

Szűrő adatfolyamok használata

A szűrő objektumokat csatolni kell egy másik I/O adatfolyamhoz, példaként csatolhatunk szűrő adatfolyamot a standard input adatfolyamra:

BufferedReader d = new BufferedReader(new
    DataInputStream(System.in));
String input;

while ((input = d.readLine()) != null) {
    ... //do something interesting here
}

Megjegyzés: A readLine metódus nem használható a DataInputStream-ben, ezért hoztuk létre a BufferedReader típusú d szűrő objektumot.

A következőkben egy példán szemléltetjük a DataInputStream és DataOutputStream használatát. Ezek olyan szűrők melyek képesek írni/olvasni elemi adattípusokat.

Előfordul, hogy a feldolgozás független a kezelt adat formátumától, de néha szorosan összefügg az illető adatokkal vagy annak formátumaival, úgymint adatok írása, olvasása sorokból vagy cellákból.

DataInputStream és DataOutputStream használata

Ez a fejezet a DataInutStream és DataOutputStream osztályok használatát mutatja be egy DataIODemo példaprogramon keresztül, mely olvas és ír táblázatba (cellákba) foglalt adatokat. A cellák tartalmazzák az eladási árat, a rendelt áru mennyiségét, és a leírást. Elméletileg az adat a következőképpen néz ki, habár a gép ezt bináris adatként kezeli:

19.99   12      Java T-shirt
9.99    8       Java Mug

DataOutputStream-et, mint ahogyan más kimeneti adatfolyamokat, csatolni kell egy másik OutputStream-hez. Ebben az esetben a FileOutputStream-hez csatoltuk. Példa:
DataOutputStream out = new DataOutputStream(
                        new FileOutputStream("invoice1.txt"));

A DataIODemo a DataOutputStream speciális write metódusait használja írásra, amennyiben az megfelelő típusú.
for (int i = 0; i < prices.length; i ++) {
    out.writeDouble(prices[i]);
    out.writeChar('\t');
    out.writeInt(units[i]);
    out.writeChar('\t');
    out.writeChars(descs[i]);
    out.writeChar('\n');
}
out.close();

A DataIODemo program beolvassa az adatokat a DataInputStream speciális metódusai segítségével:
try {
    while (true) {
        price = in.readDouble();
        in.readChar();       //throws out the tab
        unit = in.readInt();
        in.readChar();       //throws out the tab
        char chr;
        desc = new StringBuffer(20);
        char lineSep =
            System.getProperty("line.separator").charAt(0);
        while ((chr = in.readChar() != lineSep) {
            desc.append(chr);
        }
        System.out.println("You've ordered " + unit
            +  " units of "
                           + desc + " at $" + price);
        total = total + unit * price;
    }   
} catch (EOFException e) { }
System.out.println("For a TOTAL of: $" + total);
in.close();

Mihelyst beolvasta az adatokat, a DataIODemo megjeleníti az összegzést, a rendelt és az összes mennyiséget, majd bezárul.

Megjegyzés: a DataIODemo által használt ciklus a DataInputStream-ből olvassa az adatokat:

while ((input = in.read()) != null) {
    . . .
}

A read metódus null értékkel tér vissza, mely a fájl végét jelenti.

Számos alkalommal azonban ezt nem tehetjük meg, a szabálytalanul megadott értékek esetén hibajelzést kapunk. Tegyük fel, hogy -1 értéket szeretnénk ugyanerre a célra felhasználni. Ezt nem tehetjük meg, ugyanis a -1 nem szabályos érték, kiolvasása a readDoublevagy readInt használatával történik. Tehát DataInputStream-ek esetén nem kapunk EOFException kivételt.

A program futása a következő kimenetet eredményezi:

You've ordered 12 units of Java T-shirt at $19.99
You've ordered 8 units of Java Mug at $9.99
You've ordered 13 units of Duke Juggling Dolls at $15.99
You've ordered 29 units of Java Pin at $3.99
You've ordered 50 units of Java Key Chain at $4.99
For a TOTAL of: $892.8800000000001

20.2. Objektum szerializáció

A java.io két adatfolyama az ObjectInputStream és az ObjectOutputStream abban más az átlagos bájtfolyamoktól, hogy objektumokat tudnak írni és olvasni.

Az objektumok írásának az alap feltétele, hogy egy olyan szerializált formára hozzuk az objektumot, ami elegendő adatot tartalmaz a későbbi visszaalakításhoz. Ezért hívjuk az objektumok írását és olvasását objektum szerializációnak.

Objektumokat a következő két módon lehet szerializálni:

 • Távoli eljáráshívás (Remote Method Invocation, RMI)
  Kliens és szerver közötti objektumátvitel esetén
 • Könnyűsúlyú perzisztencia (Lightweight persistence)
  Egy objektum archiválása későbbi használatra

20.2.1 Objektumok szerializálása

Az ObjectOutputStream írása

A következő kódrészlet megkapja a pontos időt a Date objektum konstruktorának a meghívásával, és aztán szerializálja az objektumot:

FileOutputStream out = new FileOutputStream("theTime");
ObjectOutputStream s = new ObjectOutputStream(out);
s.writeObject("Today");
s.writeObject(new Date());
s.flush();

Az ObjectOutputStream konstruktorát egy másik adatfolyamra kell meghívni. Az előző példában az ObjectOutputStream konstruktora egy FileOutputStream-re hívódik, így egy 'theTime' nevű fájlba szerializálja az objektumot. Ezek után egy String („Today”) és egy Date objektum íródik az adatfolyamra az ObjectOutputStream writeObject nevű metódusával.

A writeObject metódus szerializálja az adott objektumot, rekurzívan átmenti a más objektumokra való hivatkozásait, így megtartja az objektumok közötti kapcsolatot.

Az ObjectOutputStream implementálja a DataOutput interfészt, ami primitív adattípusok írására való metódusokat tartalmaz (writeInt, writeFloat, writeUTF…). Ezeket a metódusokat használjuk primitív adattípusok ObjectOutputStream-re való írásához.

A writeObject metódus NotSerializableException-t dob, ha a megadott objektum nem szerializálható. Egy objektum csak akkor szerializálható, ha implementálja a Serializable interfészt.

Az ObjectInputStream olvasása

A következő példaprogram kiolvassa a theTime fájlba előzőleg kiírt String és Date objektumokat:

FileInputStream in = new FileInputStream("theTime");
ObjectInputStream s = new ObjectInputStream(in);
String today = (String)s.readObject();
Date date = (Date)s.readObject();

Az ObjectOutputStream-hez hasonlóan az ObjectInputStream konstruktorát is egy másik adatfolyamra kell hívni. Mivel egy fájlba írtuk az objektumokat, itt is egy FileInputStream-re kell hívni az ObjectInputStream-et. Az olvasást az ObjectInputStream readObject metódusa végzi. Az objektumokat mindenképpen abban a sorrendben kell kiolvasni, ahogy az adatfolyamra lettek írva.

A readObject metódus deszerializálja a soron következő objektumot. Rekurzívan vizsgálja a hivatkozásokat, hogy az összes hivatkozott objektumot is deszerializálja, így megtartva az objektumok közötti kapcsolatot.

Az ObjectInputStream adatfolyam implementálja a DataInput interfészt, ami primitív adattípusokat olvasó metódusokat tartalmaz. A DataInput metódusai a DataOutput metódusainak olvasó megfelelői (readInt, readFloat, readUTF...).

20.2.2 Objektum szerializáció a gyakorlatban

Egy objektum csak akkor szerializálható, ha az osztálya implementálja a Serializable interfészt. Ezt könnyen megtehetjük:

public class MySerializableClass implements Serializable {
   ...
}

A Serializable egy üres interfész (vagyis nincs egyetlen tagja sem), csak a szerializálható osztályok elkülönítésére való. Az osztály példányainak a szerializálását az ObjectOutputStream osztály defaultWriteObject nevű metódusa végzi. A deszerializáció az ObjectInputStream osztály defaultReadObject metódusával végezhető el. A legtöbb objektumhoz ez a módszer elég is. Néhány esetben viszont lassú lehet, és az osztálynak is szüksége lehet a szerializáció feletti határozottabb vezérlésre.

A szerializáció testreszabása

Az objektum szerializáció testreszabásához két metódus felülírására van szükségünk: a writeObject metódus (írásra) és a readObject (olvasásra vagy adatfrissítésre).

A writeObject deklarálása:

private void writeObject(ObjectOutputStream s) throws IOException {
    s.defaultWriteObject();
    // testreszabott szerializáló kód
}

A readObject metódust deklarálása:

private void readObject(ObjectInputStream s) throws IOException  {
    s.defaultReadObject();
    //  testreszabott deszerializáló kód
    ...
    // objektumokat frissítő kód (ha szükséges)
}

Mindkét metódust pontosan a bemutatott módon kell deklarálni.

A writeObject és a readObject metódusok csak az adott osztály szerializálásáért felelősek, a szülő osztályok esetleges szerializálása automatikus. Ha egy osztálynak a szülőosztályaival teljesen összhangban kell lennie a szerializációhoz, akkor az Externalizable interfészt kell implementálni.

20.2.3 Az Externalizable interfész implementálása

Hogy egy osztály teljes mértékben kontrollálni tudja a szerializációs folyamatot, implementálnia kell az Externalizable interfészt. Externalizable objektumoknál csak az objektum egy 'reprezentációja' kerül az adatfolyamra. Az objektum maga felelős a tartalom írásáért, olvasásáért és a szülőobjektumokkal való együttműködésért.

Az Externalizable interfész definíciója:

package java.io;
public interface Externalizable extends Serializable {
    public void writeExternal(ObjectOutput out)
        throws IOException;
    public void readExternal(ObjectInput in)
        throws IOException, java.lang.ClassNotFoundException;
}

Egy Externalizable osztálynál a következőket kell szem előtt tartani:
 • implementálnia kell a java.io.Externalizable interfészt.
 • implementálnia kell a writeExternal metódust az objektum állapotának az elmentéséhez.
 • implementálnia kell a readExternal metódust a writeExternal által az adatfolyamra írt tartalom visszaállításához.
 • külső adatformátum írásáért és olvasásáért kizárólag a writeExternal és a readExternal metódusok felelősek.

A writeExternal és a readExternal metódusok publikusak, így lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kliens az objektum metódusai nélkül is tudja olvasni/írni az objektum adatait, ezért csak kevésbé biztonságigényes esetekben alkalmazhatóak.

20.2.4 Az érzékeny információ megvédése

Ha egy osztályunk elérést biztosít bizonyos forrásokhoz, gondoskodnunk kell a kényes információk és függvények védelméről. A deszerializáció alatt az objektum private állapota is helyreáll. Például egy fájlleíró eljárás hozzáférést biztosít egy operációs rendszerforráshoz. Ha ez egy adatfolyamon keresztül áll helyre, a sebezhetősége miatt visszaélésekre ad lehetőséget. Ezért a valós időben történő szerializáció esetében nem szabad feltétlenül megbízni az objektum-reprezentációk valódiságában. Két módon oldhatjuk meg a problémát: vagy nem szabad az objektum érzékeny tulajdonságait az adatfolyamról visszaállítani, vagy ellenőrizni kell azokat.

A védelem legegyszerűbb módja az érzékeny adatok private transient-ként való feltüntetése. A transistent és a static adattagok nem kerülnek szerializálásra, így nem is jelennek meg az adatfolyamon. Mivel a private adattagok olvasását és írását nem lehet az osztályon kívülről helyettesíteni, az osztály transient tagjai így biztonságban vannak.

A különösen érzékeny osztályokat egyáltalán nem szabad szerializálni. Ez esetben egyszerűen nem szabad implementálni sem a Serializable, sem az Externalizable interfészt.

Néhány osztálynál különösen előnyös az írás és az olvasás arra való használata, hogy a deszerializálás közben kezelni és ellenőrizni tudjuk az érzékeny adatot. A writeObject és a readObject metódusok itt csak a helyes adatot menthetik, vagy állíthatják helyre. Ha a hozzáférés tiltására van szükség, egy NotSerializableException dobása elég, hogy megtagadjuk a hozzáférést.

20.3. Közvetlen elérésű állományok

Az ki és bemenő adatfolyamok eddig a leckéig soros hozzáférésűek voltak, melyek írása és olvasása az elejétől a végéig sorban történik. Bár az ilyen adatfolyamok hihetetlenül hasznosak, de ezek csak a soros hozzáférésű médiumok (papír és mágnesszalag) következtében jöttek létre. Másrészről a közvetlen hozzáférésű fájlok, nem-soros, hanem véletlenszerű (közvetlen) hozzáférést biztosítanak a fájl tartalmához.

Tehát miért van szükség közvetlen elérésű fájlokra? Gondoljunk csak a tömörített ZIP formátumra. A ZIP állományok fájlokat tartalmaznak, tömörítve a helytakarékosság miatt. A ZIP állományok tartalmaznak egy az állomány végén elhelyezett dir bejegyzést, mely megmutatja, hogy a különböző fájlok hol találhatók a ZIP belsejében.

Fájlszerkezet

Feltéve, hogy egy meghatározott fájlt akarunk kicsomagolni a ZIP-ből, soros hozzáférés esetén a következőket kell tennünk:

 • Megnyitjuk a ZIP fájlt
 • Végigkeressük a ZIP fájlt a keresett állományért
 • Kicsomagoljuk az állományt
 • Bezárjuk a ZIP-et

Ezt az algoritmust használva, átlagban legalább a ZIP állomány felét végig kell olvasni a keresett állományért. Kitömöríthetjük ugyanezt a fájlt a ZIP-ből sokkal hatékonyabban, ha a közvetlen elérésű fájl seek, azaz keresési funkcióját használjuk a következő lépések szerint:

 • Megnyitjuk a ZIP fájlt
 • Megkeressük a dir bejegyzést és azon belül a kitömörítendő fájl helyét
 • Megkeressük (visszafelé) a fájl pozícióját a ZIP-en belül
 • Kicsomagoljuk az állományt
 • Bezárjuk a ZIP-et

Ez a módszer sokkal hatékonyabb, mert csak a dir bejegyzést és kicsomagolandó fájlt kell beolvasni. A java.io csomagban található RandomAccessFile osztály implementálja közvetlen elérésű fájlokat.

20.3.1 A közvetlen elérésű állományok használata

A RandomAccessFile osztály mind írásra, mind olvasásra alkalmas, ellentétben a java.io csomag által tartalmazott ki-, és bemeneti adatfolyamokkal. Egy RandomAccessFile objektumot a szerint hozunk létre különböző paraméterekkel, hogy írni vagy olvasni akarunk vele. A RandomAccessFile nincs kapcsolatban a java.io csomag ki-, és bemeneti adatfolyamaival, és ez az, amiért nem az InputStream és OutputStream leszármazottja. Ennek az a hátránya, hogy a RandomAccessFile-ra nem alkalmazhatók azok a szűrők, amelyek az adatfolyamokra igen. Habár a RandomAccessFile implementálja a DataInput és DataOutput interfészt, tehát ha készítünk egy olyan filtert, mely vagy az DataInput-tal vagy a DataOutput-tal együttműködik, ez működni fog néhány soros elérésű állománnyal valamint az összes közvetlen elérésűvel.

Ha meg akarjuk nyitni olvasásra az input.txt állományt, akkor a következő kóddal tehetjük meg:
new RandomAccessFile("input.txt", "r");

Ha olvasni és írni is akarjuk:

new RandomAccessFile("input.txt", "rw");

Ezek után a read és write metódusok a szokásos módon állnak rendelkezésre.

Fájlmutató

Fontos további szolgáltatás, hogy ezen kívül az aktuális állomány pozíció közvetlenül is manipulálható a következő metódusokkal:

int skipBytes(int) előre mozgatja az aktuális pozíciót
void seek(long) a megadott pozícióra mozgatja az aktuális pozíciót
long getFilePointer() lekérdezi a pillanatnyi pozíciót

20.4. További osztályok és interfészek

Az előzőekben bemutatott osztályokon és interfészeken kívül a java.io csomag többek között a következő osztályokat és interfészeket tartalmazza:

File

Egy fájlt képvisel a natív fájlrendszerben. Létrehozhatunk a File objektumot egy állományhoz a natív fájlrendszerben, és adatokat kérdezhetünk le az állományról. Például a teljes elérési útját.

FileDescriptor

Egy fájlkezelőt valósít meg nyitott állományok és portok esetén. Nem sokszor használt.

StreamTokenizer

Adatfolyam tartalmát tördeli részekre (tokenekre). A tokenek a legkisebb egységek (szavak, szimbólumok), melyeket a szövegfelismerő algoritmusok képesek felismerni. A StreamTokenizer objektumok bármely szöveges fájl elemzésére használhatók. Például használható a forrásállományoktól a változónevek, operátorok, illetve HTML fájlokból HTML tagok kigyűjtésére. (A StringTokenizer-hez hasonló feladatot lát el.)

FilenameFilter

A File osztály list metódusa használja, hogy mely állományok vannak egy listázandó könyvtárban. A FilenameFilter használható az egyszerű kifejezés stílusú állomány kereső minták implementálására, mint például *.doc, vagy akár sokkal bonyolultabb szűrésekre is.

Találhatóak még egyéb input osztályok a java.util.zip csomagban:

CheckedInputStream és CheckedOutputStream

Egy ki- és bementi adatfolyam pár, mely egy ellenőrző összeget számít az adatok írásakor és olvasásakor.

DeflaterOutputStream és InflaterInputStream

Betömöríti és kitömöríti az adatokat íráskor és olvasáskor.

GZIPInputStream és GZIPOutputStream

GZIP formában tömörített adatokat ír és olvas.

ZipInputStream és ZipOutputStream

ZIP formában tömörített adatokat ír és olvas.

20.5. Ellenőrző kérdések

 • Mi az író karaktercsatornák absztrakt őse?
 • Mi az olvasó karaktercsatornák absztrakt őse?
 • Mi az író bájtcsatornák absztrakt őse?
 • Mi az olvasó bájtcsatornák absztrakt őse?
 • Melyik metódus használható az összes olvasó csatorna esetén?
 • Melyik metódus használható az összes író csatorna esetén?
 • Mondjon példát memória-csatornára!
 • Írjon példát a File osztály szolgáltatásaira!
 • Mik a szűrő folyamok?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • A RandomAccessFile egy szűrő folyam.
 • A véletlen elérésű állomány mutatóját lehet állítani.
 • A véletlen elérésű állomány segítségével egy fájlnak bármelyik bájtja módosítható.
 • Az objektumfolyamra írható primitív adat is.
 • Az objektumfolyamra írt objektumnak implementálnia kell a Serializable interfészt.
 • A pufferező folyamhoz mindig csatolni kell egy másik folyamatot.

A következők közül melyik hoz létre InputStreamReader objektumot?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • new InputStreamReader(new FileInputStream("data"));
 • new InputStreamReader(new FileReader("data"));
 • new InputStreamReader(new BufferedReader("data"));
 • new InputStreamReader("data");
 • new InputStreamReader(System.in);

A következők közül melyik korrekt?

 • RandomAccessFile("data", "r");
 • RandomAccessFile("r", "data");
 • RandomAccessFile("data", "read");
 • RandomAccessFile("read", "data");

Melyikre nem képes a File osztály?

 • Aktuális könyvtár beállítása
 • Szülő könyvtár nevének előállítása
 • Állomány törlése
 • Állomány(ok) keresése

21. Gyűjtemények

A gyűjtemények (vagy más néven tárolók, konténerek, kollekciók) olyan típuskonstrukciós eszközök, melynek célja egy vagy több típusba tartozó objektumok memóriában történő összefoglaló jellegű tárolása, manipulálása és lekérdezése.

A gyűjtemény keretrendszer

A gyűjtemény keretrendszer (Java Collections Framework, JCF) egy egységes architektúra, ami a gyűjtemények használatára és manipulálására szolgál. A gyűjtemény keretrendszer tartalmazza:

 • interfészek: absztrakt adattípusok reprezentációja. Az interfészek lehetővé teszik a gyűjtemények szolgáltatásainak (publikus interfészének) megvalósítás-független ábrázolását.
 • implementációk: a gyűjtemény interfészek konkrét implementációi. Főként ezek az újrafelhasználható adatstruktúrák.
 • algoritusok: azok a metódusok, amelyek hasznos műveleteket valósítanak meg, mint például a keresés vagy a rendezés egy objektumon, ami implementálható különböző gyűjtemény interfészeken. Ezeket az algoritmusokat többalakúnak hívjuk: azonos metódus használható különböző implementációk esetén is. Elsősorban az algoritmusok újrafelhasználható funkcionalitása.

A JCF-hez hasonló legismertebb megoldás a C++ nyelvű szabványos minta-könyvtár (Standard Template Library, STL).

A Gyűjtemény keretrendszer használatának előnyei

A Java Gyűjtemény keretrendszer az alábbi előnyökkel rendelkezik:

Csökkenti a fejlesztési időt

Mivel kész adatstruktúrák és algoritmusok állnak rendelkezésünkre, a Gyűjtemény keretrendszer lehetővé teszi, hogy a program fontosabb részével foglalkozzunk, ahelyett, hogy alacsonyszintű programozással kelljen foglalkoznunk.

Növeli a programozás sebességét és minőségét

A JCF gyors és jó minőségű algoritmus-, és adatstruktúra-implementációkkal rendelkezik. A különböző implementációk minden egyes interfésznél felcserélhetők, így a programokat könnyen össze lehet hangolni a gyűjtemény implementációkkal. Több időt tud arra fordítani, hogy növelje a programok minőségét és sebességét, mivel megszabadítja attól a rabszolgamunkától, hogy saját adatstruktúrákat kelljen írnia.

Megengedi az együttműködést a nem kapcsolódó API-k között

Ha két különböző függvénykönyvtár nem illeszthető egymáshoz közvetlenül, akkor lehet akár a keretrendszer a közös nevező az illesztés megteremtése érdekében.

Csökkenti az új API-k használatának és tanulásának nehézségét

Régen minden egyes API-nál egy kis segéd API-t készítettek arra, hogy manipulálja az egyes gyűjteményeket. Kevés összefüggés volt az erre a célra készült gyűjtemények segéd API-jai között, így külön-külön meg kell tanulni azokat, így könnyen hibát ejthetünk ezek használatával. Az általános gyűjtemény interfészek megjelenésétől ez a probléma már a múlté.

Megkönnyíti az új API-k tervezését

A tervezőknek és a kivitelezőknek nem kell újra kidolgozni az API-t, valahányszor készítenek egy gyűjteményekre alapozott API-t, hanem az általános gyűjtemény interfészt használhatják.

Elősegíti a szoftver újrafelhasználhatóságát

Az gyűjtemény interfészekkel összhangba hozott új adatstruktúrák természetesen újra felhasználhatók. Hasonlóan, új algoritmus fejlesztésekor könnyen hozzákapcsolható lesz az összes létező eddigi megvalósításhoz.

21.1. Interfészek

A gyűjtemény interfészek különböző típusú gyűjtemények leírását teszik lehetővé, amint az alábbi ábra mutatja. Ezek az interfészek lehetővé teszik a különböző gyűjtemény-reprezentációk egységes kezelését. A gyűjtemény interfészek a Gyűjtemény keretrendszer alapjainak tekinthetők.

Gyűjtemény interfészek

Ahogy az ábrán látható, a gyűjtemény interfészek hierarchiát alkotnak: a Set egy specializált fajtája a Collection-nek, a SortedSet specializált fajtája a Set-nek, és így tovább. A hierarchia két egymástól független fából áll: a Map nem Collection leszármazott.
Vegyük figyelembe, hogy a gyűjtemény interfészek (általános, generikus) típus paraméterekkel dolgoznak. Például a Collection interfész deklarációja:

public interface Collection<E> ...

Az <E> szintaxis azt jelenti, hogy az interfész általános (generikus) típussal működik. Amikor deklarálunk egy Collection-t, meg tudjuk határozni, hogy milyen típusú objektumot tartalmaz a gyűjtemény. A típus paraméter a fordítóprogram számára lehetővé teszi, hogy csak az adott típusú objektumot engedje belerakni a gyűjteménybe, így csökkenti a futásidejű hibák számát.

Mikor megértjük, hogyan használjuk ezeket az interfészeket, akkor megértettük a Gyűjtemény keretrendszer lényegét. Ez a fejezet be fogja mutatni az általános irányelveket, hogy hogyan lehet hatékonyan használni ezeket az interfészeket. Továbbá irányt ad, hogy mikor melyik interfészt használjuk. Minden egyes interfészhez tanulni fogunk programozási trükköket, hogy segítsen megoldani a legtöbb későbbi problémát.

Hogy megőrizze a gyűjtemény interfészek kezelhetőségét, a Java platform nem különíti el az interfészeket a tartalom módosíthatósága szempontjából. (Bizonyos esetekben a gyűjtemények lehetnek állandók, fix méretűek vagy éppen csak bővíthetők.) A módosítási lehetőségek az egyes interfészekben szabadon választhatók: az adott implementáció választhatja azt is, hogy nem támogatja az összes műveletet. Ha egy nem támogatott művelet kerül meghívásra, az adott gyűjtemény implementáció az UnsupportedOperationException kivételt dobja. A Java platform minden általános célú implementációja támogatja az összes opcionális műveletet is.

A gyűjtemény interfészek

Collection

A gyűjtemény hierarchia gyökere. A Collection objektumok csoportját reprezentálja, amiket elemeknek hívjuk. A gyűjtemény interfész a legkisebb közös nevező a gyűjtemény implementációk között, és akkor érdemes ezt választani, ha a lehető legnagyobb rugalmasságra van szükség. A gyűjtemények néhány típusa engedélyezi az elemek duplikálását, a többi pedig nem. A gyűjtemények néhány típusa rendezett, a többi nem rendezett. A Java platform nem biztosít közvetlen implementációt ehhez az interfészhez, ehelyett a sokkal specifikusabb al-interfészeket implementálja.

Set

Ez a gyűjtemény nem tartalmazhat duplikált elemeket. Ezt az interfészt halmazok tárolására szokták használni, mint például a futó processzek halmaza.

List

A List rendezettséget biztosító gyűjtemény, néha szekvenciának is hívják. A listák tartalmazhatnak duplikált elemeket. A lista felhasználója egész index segítségével hozzá tud férni az elemekhez (hasonlóan a tömbök indexeléséhez), valamint lehetőséget kap a lista egyszerű bejárásához.

Queue

Tipikusan ez a gyűjtemény szokta tárolni a feldolgozásra váró elemeket. A Collection alapműveletein felül lehetőséget ad további beszúrási, kivételi, és megtekintési műveletekre.

Legtöbbször, de nem szükségképpen az elemeket FIFO (first-in-first-out) elv szerint rendezi. A kivételek között van a prioritási sor, amelyik rendezi az elemeket valamilyen szempont alapján. Bármilyen rendezést használunk, a sor elején van az az elem, amit legelőször el szeretnénk távolítani a remove vagy a poll metódus meghívásával. A FIFO sor minden új elemet a sor végére illeszt be. Más fajta sorok használhatnak más elhelyezési szabályokat.

Megjegyzés: A Queue gyűjteményekkel terjedelmi okokból a továbbiakban nem foglalkozunk.

Map

A kulcsokat értékekké képezi le. A leképezések nem tartalmazhatnak duplikált kulcsokat. Minden egyes kulcs legfeljebb egy értéket tud leképezni. Másként fogalmazva a Map kulcs-érték párokat tárol.

Az utolsó két gyűjtemény interfész csupán rendezett verziója a Set-nek és a Map-nek:

SortedSet

Az elemek növekvő sorrendben tárolását teszi lehetővé. Számos kiegészítő művelettel biztosítja, hogy kihasználhassuk a rendezettséget. Ezt az interfészt szokták használni olyan rendezett halmazként, mint például egy szólista vagy tagsági lista.

SortedMap

A leképezések kulcs szerinti növekvő sorrendbe tárolását teszi lehetővé. A rendezett leképezést használjuk a rendezett gyűjtemények kulcs/érték párjainál. Ilyen például a szótár vagy a telefonkönyv.

21.1.1 A Collection interfész

A Collection az objektumok (elemek) csoportját tárolja.

public interface Collection<E> extends Iterable<E> {
    // Basic Operations
    int size();
    boolean isEmpty();
    boolean contains(Object element);
    boolean add(E element);         // Optional
    boolean remove(Object element); // Optional
    Iterator iterator();

    // Bulk Operations
    boolean containsAll(Collection<?> c);
    boolean addAll(Collection<? extends E> c); // Optional
    boolean removeAll(Collection<?> c);        // Optional
    boolean retainAll(Collection<?> c);        // Optional
    void clear(); // Optional

    // Array Operations
    Object[] toArray();
    <T> T[] toArray(T[] a);
}

Az interfésznek van metódusa, ami megmondja hány elem van a gyűjteményben (size, isEmpty), leellenőrzi, hogy az adott objektum benne van-e a gyűjteményben (contains), hogy hozzáadjon elemet gyűjteményhez vagy elvegye belőle (add, remove), bejárót (más néven iterátort) szolgáltat a bejáráshoz (iterator).

Az add metódus boolean visszatérési értéke azt jelzi, hogy történt-e a gyűjteményben változás. Ugyanis olyan implementáció esetén, ahol az elemek többszörös tárolása nem megengedett, nem történik változás, ha az elemet már eleve tartalmazta a gyűjtemény. Hasonlóan, a remove metódus esetén csak akkor változik a gyűjtemény állapota, ha benne volt az adott elem, és így sikeres volt a kivétel.

A gyűjtemények bejárása

Két módja van hogy bejárjuk a gyűjteményeket. Az egyik a for-each ciklussal, a másik az iterátorok használatával.

For-each ciklus

A for-each ciklus megengedi, hogy bejárjuk a gyűjteményt vagy tömböt a for ciklus használatával. A következő kód a for-each ciklust használja, és minden elemet külön sorban jelenít meg:

for (Object o : collection)
    System.out.println(o);

Iterátorok

Az iterátor egy olyan objektum, ami megengedi, hogy bejárjuk a gyűjteményt és eltávolítsuk az elemeket a gyűjteményből, ha akarjuk.

Az Iterator interfész:

public interface Iterator<E> {
    boolean hasNext();
    E next();
    void remove(); // Optional
}

A hasNext metódus visszatérési értéke true, ha az iterációnak van még be nem járt eleme. A remove metódus eltávolítja a gyűjteményből az utolsó elemet, amit a next hívására kaptunk. A remove metódus a visszatérési értékével jelzi, hogy sikeres volt-e az eltávolítás.

Az Iterator.remove az egyetlen biztonságos út, hogy módosítsuk a gyűjteményt az iteráció folyamán. A viselkedés meghatározatlan, ha a gyűjtemény más egyéb úton módosítva lett, amíg az iteráció folyamatban volt.

Iterátor használata célszerű a for-each ciklus helyett a következő esetekben:

 • Törölni szeretnénk a bejárás közben.
 • Ki szeretnénk cserélni az elemeket.
 • Egyszerre többféle bejárásra is szükség van.

A következő metódus mutatja, hogyan használjuk az iterátort szűrőnek egy tetszőleges gyűjteményben (ezzel áttekintjük, hogy a gyűjtemény hogyan távolítja el a specifikus elemeket):

static void filter(Collection c) {
    for (Iterator i = c.iterator(); i.hasNext(); )
        if (!cond(i.next()))
            i.remove();
}

Ez az egyszerű kis kódrészlet sokoldalú, ami azt jelenti, hogy működik bármely gyűjteményben, kivétel nélkül minden implementációban. Ez a példa bemutatja, milyen könnyű sokoldalú algoritmust írni a Gyűjtemény keretrendszer segítségével.

A Collection interfész tömeges metódusai

A tömeges metódusok nem egy elemmel, hanem egész gyűjteménnyel hajtanak végre műveleteket. Implementálni lehet ezeket a metódusokat az alap metódusokat használva, bár a legtöbb esetben az ilyen implementációk kevésbé hatékonyak.

A tömeges metódusok

 • containsAll
  true a visszatérési értéke, ha a cél gyűjtemény tartalmaz minden elemet a meghatározott gyűjteményben (részhalmaz)
 • addAll
  Minden elemet hozzáad a meghatározott gyűjteményhez (unió)
 • removeAll
  Eltávolítja a célgyűjteményből az összes olyan elemet, amit a meghatározott gyűjtemény tartalmazott (különbség)
 • retainAll
  Eltávolítja a célgyűjteményből az összes olyan elemet, amit a meghatározott gyűjtemény nem tartalmazott. Azaz, csak azokat tartja meg a célgyűjteményben, amiket a meghatározott gyűjtemény is tartalmazott. (metszet)
 • clear
  Eltávolítja az összes elemet a gyűjteményből.

Az addAll, removeAll, és a retainAll metódus mindig true-val tér vissza, ha a célgyűjtemény módosítva volt a művelet végrehajtása alatt.

Egy egyszerű példa tömeges metódusok erejéről: a következő kifejezés eltávolítja az e elem minden példányát a c gyűjteményből:

c.removeAll(Collections.singleton(e));

Különösen praktikus, ha le akarjuk törölni az összes null elemet a gyűjteményből:

c.removeAll(Collections.singleton(null));

A kifejezés használja a Collections.singleton metódust, amelyik egy statikus gyártó metódus, ami visszaad egy olyan gyűjteményt, amely csak egy meghatározott elemet tartalmaz.

A Collection interfész tömb metódusai

A toArray metódusok olyanok, mint egy híd a gyűjtemények és a régebbi API-k között, amik tömböket várnak a bementen. A tömb metódusok lehetővé teszik, hogy a gyűjtemény tartalmát tömbként is elérhetővé tegyék. A paraméterek nélküli változat készíti el egy új Object tömböt. A bonyolultabb formája lehetővé teszi, hogy a hívó paraméterként egy tömböt adjon, és az eredmény is ilyen típusú tömb lesz.

Például, feltételezzük, hogy c egy gyűjtemény. Ekkor a következő metódus létrehoz egy tömböt, amelynek métere megegyezik a gyűjtemény méretével, elemei pedig a gyűjtemény elemei:

Object[] a = c.toArray();

Tegyük fel, hogy c ismert és csak sztringet tartalmaz (c típusa Collection<String>). Ekkor használható a következő változat is:

String[] a = c.toArray(new String[0]);

21.1.2 A Set interfész

A Set egy speciális Collection, amely nem tartalmaz duplikált elemeket. A Set nem tartalmaz új metódust a Collection-tól örököltekhez képest. A Set a tartalmazott objektumok equals és a hashcode metódusát használja arra, hogy a többszörös tárolást kiszűrje. Két Set objektum akkor egyenlő, ha ugyanazon elemeket tartalmazzák. A Set interfész:

public interface Set<E> extends Collection<E> {
    // Basic Operations
    int size();
    boolean isEmpty();
    boolean contains(Object element);
    boolean add(E element);         // Optional
    boolean remove(Object element); // Optional
    Iterator iterator();
    // Bulk Operations
    boolean containsAll(Collection<?> c);
    boolean addAll(Collection<? extends E> c); // Optional
    boolean removeAll(Collection<?> c);        // Optional
    boolean retainAll(Collection<?> c);        // Optional
    void clear();                              // Optional
    // Array Operations
    Object[] toArray();
    <T> T[] toArray(T[] a);
}

A Java platform három általános Set implementációt tartalmaz: a HashSet, TreeSet, és LinkedHashSet. HashSet esetén az elemeket egy hash táblában tárolja, ez a legjobb választás, ha az elemek bejárása nem fontos. A TreeSet az elemeket egy piros-fekete fában tárolja, ami az elemek bejárását hatékonyan meg tudja valósítani, de egy elem elérése, beszúrása lassabb, mint a HashSet esetén. A LinkedHashSet ötvözi a láncolt listákat a hash táblával.

Nézzünk egy egyszerű példát. Feltételezzük, hogy van egy c nevű Collection-ünk, és szeretnénk még egy Collection-t létrehozni, amely ugyanazokat az elemeket tartalmazza, de minden elemet csak egyszeresen.

Collection<Type> noDups = new HashSet<Type>(c);

Létrejön egy Set, amely nem tartalmaz duplikált elemeket, de a c összes eleme benne van. Az alapértelmezett konverziós konstruktort használjuk a tényleges létrehozásra.

A Set interfész alapvető műveletei

A size metódus visszatér az elemek számával. Az add metódus a Set-hez adja a megadott elemet, ha nem tudja, akkor false értékkel tér vissza. A remove metódus eltávolítja a megadott elemet a listából, ha ez sikerült, akkor false értékkel tér vissza. Az iterator metódus visszaad egy Iterator objektumot.

A következő példa a parancssori paraméterként kapott szavakat eltárolja az s objektumban, kiírja a duplikált szavakat, végül az eltérő szavak számát, és a szavakat:

import java.util.*;
public class FindDups {
    public static void main(String args[]) {
        Set<String> s = new HashSet<String>();
        for (String a : args)
            if (!s.add(a))
                System.out.println("Duplicate: " + a);
        System.out.println(s.size()+" distinct words: "+s);
    }
}

Futtassuk a programot:

java FindDups i came i saw i left

A kimenet a következő lesz:

Duplicate: i
Duplicate: i
4 distinct words: [i, left, saw, came]

Megjegyezzük, hogy a referencia típusát szokás interfész típussal (Set) leírni, míg az objektum típusa egy implementációs osztály lesz (HashSet). Ez egy nagyon ajánlott programozási gyakorlat, amivel könnyebb rugalmas kódot készíteni. Ha később esetleg abc sorrendben akarjuk a szavakat kiírni, csupán le kell cserélni HashSet-et TreeSet-re. Ez az egyszerű, egysoros változtatás ilyen eredményt produkál:

Duplicate word: i
Duplicate word: i
4 distinct words: [came, i, left, saw]

A Set interfész tömeges metódusai

A tömeges metódusok különösen jó szolgálatot tesznek a Set esetén, hiszen így egyszerűen megvalósíthatók az algebrából ismert halmazműveletek:

 • s1.containsAll(s2):
  Igaz logikai értékkel tér vissza, ha s2 részhalmaza s1-nek (s2 részhalmaza s1-nek, ha s1 tartalmazza az s2 összes elemét).
 • s1.addAll(s2):
  Az s1-be s1 és s2 uniója kerül.
 • s1.retainAll(s2):
  Az s1-be s1 és s2 metszete kerül.
 • s1.removeAll(s2):
  Az s1-be s1 és s2 különbsége (s1\s2) kerül.

Ha azt szeretnénk, hogy az unió, metszet vagy különbség képzés során egyik halmaz se módosuljon (ahogy az matematikailag is várható), akkor a következő módon kell alkalmazni a metódusokat:

Set<Type> union = new HashSet<Type>(s1);
union.addAll(s2);
Set<Type> intersection = new HashSet<Type>(s1);
intersection.retainAll(s2);
Set<Type> difference = new HashSet<Type>(s1);
difference.removeAll(s2);

Nézzük meg újra a FindDups programot. Azt akarjuk tudni, hogy melyik szavak fordulnak elő egyszer a vitatott listában, és mely szavak fordulnak elő többször, de nem akarunk duplán kiírt szavakat látni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy két halmazt hozunk létre: az egyik minden elemet tartalmaz, a másik csak a duplikáltakat. Nézzük a programot:

import java.util.*;
public class FindDups2 {
    public static void main(String args[]) {
        Set<String> uniques = new HashSet<String>();
        Set<String> dups = new HashSet<String>();
        for (String a : args)
            if (!uniques.add(a))
                dups.add(a);
        // Destructive set-difference
        uniques.removeAll(dups);
        System.out.println("Unique words:    " + uniques);
        System.out.println("Duplicate words: " + dups);
    }
}

Ha lefuttatjuk az előző parancssori paraméterlistával (i came i saw i left), akkor a következő eredményt kapjuk:

Unique words:    [left, saw, came]
Duplicate words: [i]
A halmazelméleti szimmetrikus differencia a következőképpen állítható elő:
Set<Type> symmetricDiff = new HashSet<Type>(s1);
symmetricDiff.addAll(s2);
Set<Type> tmp = new HashSet<Type>(s1);
tmp.retainAll(s2));
symmetricDiff.removeAll(tmp);

A symmetricDiff-ben először a két halmaz unióját állítjuk elő az addAll metódussal, majd a temp-ben előállított metszetet kivonjuk belőle a removeAll metódussal.

A Set interfész tömb metódusai

Ezek a metódusok semmiben nem térnek el a Collection-nál leírtaktól.

21.1.3 A List interfész

A List egy rendezett Collection. A List duplikáltan is tartalmazhat elemeket. A Collection-ból örökölt metódusokon kívül a List interfész a következő lehetőségeket tartalmazza:

 • Pozíció szerinti elérés: Az elemek a listában betöltött helyük alapján is elérhetők.
 • Keresés: A megadott elemet kikeresi a listából, és visszaadja a pozícióját.
 • Bejárás: Az Iterator alapú szolgáltatások bővültek.
 • Részlista: Lehetővé tesz részlista műveleteket.

A List interfész:

public interface List<E> extends Collection<E> {
    // Positional Access
    E get(int index);
    E set(int index, E element);    // Optional
    boolean add(E element);         // Optional
    void add(int index, E element); // Optional
    E remove(int index);            // Optional
    abstract boolean addAll(int index,
        Collection<? extends E> c);  //Optional
    int indexOf(Object o);
    int lastIndexOf(Object o);
    ListIterator<E> listIterator();
    ListIterator<E> listIterator(int index);
    List<E> subList(int from, int to);
}

A Java platform két alapvető List megvalósítást tartalmaz: Arraylist és LinkedList.

Collection metódusok

A metódusok öröklődnek a Collection-ból, és mindent az elvárásainknak megfelelően használhatunk.

A remove metódus mindig az első előforduló elemet törli a listából. Az add és addAll metódusnál az elem a lista végére kerül. Például a list1 végére másolja a list2 elemeit.

list1.addAll(list2);

A következő kód elkészíti a list3 nevű listát, amelynek eredménye ugyanaz, mint az előzőnek, de nem rontja el list1-et:

List<Type> list3 = new ArrayList<Type>(list1);
list3.addAll(list2);

Két List objektum akkor egyenlő, ha ugyanazok az elemek ugyanolyan sorrendben fordulnak elő benne.

A pozíció szerinti elérés és keresés metódusai

A set és remove metódusok egy adott elemhez pozícionálnak és felülírják, vagy eltávolítják azt. A keresési metódusok (indexOf és lastIndexOf) viselkedése tökéletesen megegyezik String osztálynál megismertekkel.

Az addAll metódus az adott Collection elemeit elhelyezi az adott pozíciótól kezdődően. Az elemeket sorrendben helyezi el egy Iterator segítségével.

A következő metódus megcseréli a két értéket a listában:

static <E> void swap(List<E> a, int i, int j) {
    E tmp = a.get(i);
    a.set(i, a.get(j));
    a.set(j, tmp);
}

A következő metódus arra használja a swap-et, hogy véletlenszerűen keverje az elemeket:

static void shuffle(List<?> list, Random rnd) {
    for (int i = list.size(); i > 1; i--)
        swap(list, i - 1, rnd.nextInt(i));
}

Az algoritmus találomra felcseréli az adott list elemeit Ez egy egyszerű módszer a keverésre. Másrészt az összes keverés valószínűsége megegyezik, feltéve, hogy a forrás is véletlenszerű, valamint gyors (csak list.size()-1 csere történt). A következő program bemutat egy példa felhasználást:

import java.util.*;
public class Shuffle {
    public static void main(String args[]) {
        List<String> list = new ArrayList<String>();
        for (String a : args)
            list.add(a);
        Collections.shuffle(list, new Random());
        System.out.println(list);
    }
}

A programot még rövidebbé és gyorsabbá tudjuk tenni. Az Array osztálynak van egy asList nevű statikus metódusa, ami egy tömb elemeit List-ként is elérhetővé teszi. Ez a metódus nem másolja át a tömb elemeit, csupán referenciákkal dolgozik, és ugyanazok az elemek a listából és a tömbből is elérhetők.

A visszaadott List objektum nem tartalmazza az opcionális add és remove metódusokat, hiszen a tömb mérete nem változhat. Nézzük meg a következő kódot:

import java.util.*;
public class Shuffle {
    public static void main(String args[]) {
        List<String> list = Arrays.asList(args);
        Collections.shuffle(list);
        System.out.println(list);
    }
}

Iterátorok

A List interfész esetén természetesen használható az őstől örökölt módszer a bejárásra, de van egy ennél több lehetőséget nyújtó megoldás is: a ListIerator. Ez az interfész megengedi a lista kétirányú bejárását és az ehhez kapcsolódó további műveleteket. A ListIterator interfész:

public interface ListIterator<E> extends Iterator<E> {
    boolean hasNext();
    E next();
    boolean hasPrevious();
    E previous ();
    int nextIndex();
    int previousIndex();
    void remove(); // Optional
    void set(E o); // Optional
    void add(E o); // Optional
}

Három metódusát (hasNext, next és remove) az Iterator-tól örökölte, a hasPrevious és previous a visszafelé történő bejárást támogatja.

A következő példa visszafelé járja be a listát:

for (ListIterator<Type> i = list.listIterator(list.size());
     i.hasPrevious(); ) {
    Type t = i.previous();
    ...
}

A List interfész kétféle paraméterezéssel tud ListIterator-t gyártani. Paraméter nélkül a lista elejére pozícionál, míg az int paramétert váró verzió esetén a paraméter alapján pozícionál ListIterator tér vissza a listIterator metódus.

Az index vagy kurzor pozíció a következő alapján értendő: n hosszúságú lista esetén n+1 érvényes értéke van az indexnek, 0-tól n-ig minden egész. Az index mindig két elem között van a következő ábra szerint:

Index helyzete

Nézzük meg az indexOf működését:

public int indexOf(E o) {
    for (ListIterator<E> i = listIterator(); i.hasNext(); )
        if (o==null ? i.next()==null : o.equals(i.next()))
            return i.previousIndex();
    return -1; // Object not found
}

Ha az indexOf metódus visszatérési értéke i.previosIndex(), akkor megtalálta a keresett objektumot.

Az Iterator interfész szolgáltatása a remove metódus, mely a gyűjteményből eltávolítja az adott elemet. A ListIterator interfész további két metódust nyújt, amely módosítja a listát: set és add. A set metódus felülírja az aktuális elemet. A következő metódus használja set metódust az adott elem összes előfordulásának cserélése során:

public static <E> void replace(List<E> s, E val, E newVal) {
   for (ListIterator<E> i = s.listIterator(); i.hasNext(); )
      if (val==null ? i.next()==null : val.equals(i.next()))
         i.set(newVal);
}

Egy kis trükk van ebben a példában a val és az i.next() egyenlőség vizsgálatában. Ha a val értéke null, akkor a NullPointerException kivétel nem váltódik ki, hiszen ha val értéke null lenne, akkor a feltételes operátor másik ága értékelődik ki.

Az add metódussal új elemeket adhatunk a List-hez az aktuális kurzorpozíció elé. A következő példa bemutatja, hogy hogyan lehet a val minden előfordulását kicserélni a newVals listával:

public static <E> void replace(List<E> s, E val,
                               List<E> newVals) {
  for (ListIterator<E> i = s.listIterator(); i.hasNext(); ){
    if (val==null ? i.next()==null : val.equals(i.next())) {
      i.remove();
      for (E e : newVals)
        i.add(e);
    }
  }
}

Részlista művelet

A subList(int fromIndex, int toIndex) részlista metódus visszaadja a lista egy szeletét, a paraméterként megadott indexek figyelembevételével: fromIndex része, de toIndex nem része a visszaadott szeletnek. (Emlékeztetőül: a String osztály substring metódusa is így működik.) Ezért gyakori példa a következő:

for (int i = fromIndex; i < toIndex; i++) {
    ...
}

A visszaadott lista kapcsolatban marad az eredeti listával. Így bármilyen módosítás történik a részlistán, az hatással lesz az eredetire is, sőt ez fordítva is igaz. Ezért nincs szükség további részlista metódusokra. Nézzünk erre egy olyan példát, amikor a lista egy részét akarjuk törölni:

list.subList(fromIndex, toIndex).clear();

A következő példák csak egy részlistában keresnek:

int i = list.subList(fromIndex, toIndex).indexOf(o);
int j = list.subList(fromIndex, toIndex).lastIndexOf(o);

Arra érdemes figyelni, hogy itt a visszaadott indexek a talált elemek részlistabeli indexeit jelentik, nem az eredeti list-belieket.

A következő metódus is a subList-et használja, hogy könnyítse a munkát. A feladata az, hogy a lista egy adott méretű végét levágja, és egyben vissza is adja azt. Másként fogalmazva egy index mentén történő szétvágásról van szó:

public static <E> List<E> dealHand(List<E> deck, int n) {
    int deckSize = deck.size();
    List<E> handView = deck.subList(deckSize - n, deckSize);
    List<E> hand = new ArrayList<E>(handView);
    handView.clear();
    return hand;
}

A következő program az előző dealHand metódust használja a Collection.suhffle-val együtt, hogy 52 lapból osszon le. A program 2 parancssori paramétert használ: a kezek számát és az egy kézbe osztandó lapok számát:

import java.util.*;
class Deal {
    public static void main(String[] args) {
        int numHands = Integer.parseInt(args[0]);
        int cardsPerHand = Integer.parseInt(args[1]);
        // Make a normal 52-card deck
        String[] suit = new String[]
            {"spades", "hearts", "diamonds", "clubs"};
        String[] rank = new String[]
            {"ace","2","3","4","5","6","7","8",
             "9","10","jack","queen","king"};
        List<String> deck = new ArrayList<String>();
        for (int i = 0; i <suit.length; i++)
            for (int j = 0; j <rank.length; j++)
                deck.add(rank[j] + " of " + suit[i]);
        Collections.shuffle(deck);
        for (int i=0; i<numHands; i++)
            System.out.println(dealHand(deck, cardsPerHand));
    }
}

A futó program ezeket az adatokat jeleníti meg:

% java Deal 4 5

[8 of hearts, jack of spades, 3 of spades, 4 of spades,
    king of diamonds]
[4 of diamonds, ace of clubs, 6 of clubs, jack of hearts,
    queen of hearts]
[7 of spades, 5 of spades, 2 of diamonds, queen of diamonds,
    9 of clubs]
[8 of spades, 6 of diamonds, ace of spades, 3 of hearts,
    ace of hearts]

List algoritmusok

A Collections osztály nagyon hatékonyan használható algoritmusokat nyújt listák kezelésére. A következő lista csak felsorolja a fontosabbakat:

 • sort: Rendezi a listát.
 • shuffle: Véletlenszerűen felcserél elemeket a listában. (Permutál.)
 • reverse: Megfordítja az elemek sorrendjét a listában.
 • rotate: Megforgatja az elemeket.
 • swap: Felcserél két meghatározott pozícióban levő elemet.
 • replaceAll: Az összes előforduló elemet kicseréli egy másikra.
 • fill: Felülírja az összes elemet egy meghatározott elemre.
 • copy: Átmásolja a forráslistát egy céllistába.
 • binarySearch: Egy elemeket keres a bináris keresési algoritmust használva.
 • indexOfSubList: Visszatér az első olyan indexszel, amelynél kezdődő részlista egyenlő a másik listával.
 • lastIndexOfSubList: Visszatér az utolsó olyan indexszel, amelynél kezdődő részlista egyenlő a másik listával.

21.1.4 Map interfész

A Map olyan tároló, ami kulcs-érték párokat tartalmaz. A Map nem tud tárolni duplikált kulcsokat, egy kulcshoz csak egy érték rendelhető. A Map interfész:

public interface Map {
    V put(K key, V value);
    V get(Object key);
    V remove(Object key);
    boolean containsKey(Object key);
    boolean containsValue(Object value);
    int size();
    boolean isEmpty();
    void putAll(Map<? extends K,? extends V> t);
    void clear();
    public Set<K> keySet();
    public Collection<V> values();
    public Set<Map.Entry<K,V>> entrySet();
    public interface Entry {
        K getKey();
        V getValue();
        V setValue(V value);
    }
}

A Java platform három különböző Map implementációt tartalmaz: HashMap, TreeMap, LinkedHashMap.

A Map interfész főbb metódusai

A metódusok (put, get, containsKey, containsValue, size, és isEmpty) hasonlóképpen működnek, mint a Collection-nál. A következő program kilistázza a szövegben szereplő szavakat és azok gyakoriságát.

import java.util.*;
public class Freq {
    public static void main(String args[]) {
        Map<String, Integer>     m =
            new HashMap<String, Integer>();
        // Initialize frequency table from command line
        for (String a : args) {
            Integer freq = m.get(a);
            m.put(a, (freq == null ? 1 : freq + 1));
        }
        System.out.println(m.size() + " distinct words:");
        System.out.println(m);
    }
}

A program a következőképpen futtatható:

java Freq if it is to be it is up to me to delegate

A program kimenete:

8 distinct words:
{to=3, delegate=1, be=1, it=2, up=1, if=1, me=1, is=2}

Ha betűrendi sorrendbe akarjuk rendezni, akkor a HashMap-et TreeMap-re kell cserélni, és a következőket írja ki a képernyőre:

8 distinct words:
{be=1, delegate=1, if=1, is=2, it=2, me=1, to=3, up=1}

Ha a felbukkanás sorrendjére vagyunk kíváncsiak, akkor ez a LinkedHashMap-el tegyük, és a kimenet a következő lesz:

8 distinct words:
{if=1, it=2, is=2, to=3, be=1, up=1, me=1, delegate=1}

Két Map objektum könnyedén összehasonlítható. Akkor egyenlőek, ha a kulcs-érték párjaik megegyeznek. (A sorrend nem számít.))

A Map konstruktora egy új Map objektumot hoz létre egy már meglévő Map objektum tartalmával.

Map<K, V> copy = new HashMap<K, V>(m);

A Map interfész tömeges műveletei

A clear metódus törli a Map teljes tartalmát. A putAll metódussal átmásolható egy másik objektum tartalma. A következő példában a paraméterként kapott két Map unióját állítjuk elő:

static <K, V> Map<K, V> new AttributeMap(
        Map<K, V>defaults, Map<K, V> overrides) {
    Map<K, V> result = new HashMap<K, V>(defaults);
    result.putAll(overrides);
    return result;
}

Collection nézetek

A Map tartalmát háromféle szempont alapján nézhetjük vissza:

 • keySet: kulcsok halmaza (Set)
 • values: értékek gyűjteménye (Collection)
 • entrySet: kulcs-érték párok halmaza (Set)

A következő példa a kulcsok halmazának kiíratása:

for (KeyType key : m.keySet())
    System.out.println(key);

Ugyanez iterátorral:

for (Iterator<Type> i=m.keySet().iterator(); i.hasNext(); )
    if (i.next().isBogus())
        i.remove();

Kulcs-érték párok kiírása:

for (Map.Entry<KeyType, ValType> e : m.entrySet())
    System.out.println(e.getKey() + ": " + e.getValue());

21.1.5 Objektumok rendezése

Rendezzünk egy tetszőleges tartalmú l listát:

Collections.sort(l);

Ha a lista String-eket tartalmaz, akkor azt (Unicode-beli) abc sorrendbe rendezhetjük. Ha pedig Dátum (Date) tagokat tartalmaz, akkor időrendi sorrendbe. Hogyan történik ez? A String és a Date is megvalósítják a Comparable interfészt. Ez az interfész tartalmazza a legáltalánosabb rendezési eljárásokat, amely megengedi az osztálynak, hogy automatikusan rendezve legyen valamely szempont szerint. A következő táblázat összefoglalja a legfontosabb osztályokat, amelyek az interfészt megvalósítják.

Osztály Alapértelmezett sorrend
Byte előjeles szám
Character előjelnélküli szám
Long előjeles szám
Integer előjeles szám
Short előjeles szám
Double előjeles szám
Float előjeles szám
BigInteger előjeles szám
BigDecimal előjeles szám
Boolean false < true
File rendszerfüggő abc szerinti a teljes név alapján
String abc szerinti
Date időrendi
CollationKey abc szerinti a helyi jellemzők alapján

Ha a listánk olyan objektumokat tartalmaz, amelyek nem valósítják meg a Comparable interfészt, akkor a Collections.sort(list) hívás ClassCastException kivételt fog dobni.

Saját összehasonlítható osztály létrehozása

A Comparable interfész egyetlen metódust tartalmaz:

public interface Comparable<T> {
    public int compareTo(T o);
}

A comprateTo metódus összehasonlítja az objektumot az átvett objektummal, és visszatérési értéke negatív egész, nulla, vagy pozitív egész, ha az átvevő objektum kisebb, egyenlő vagy nagyobb, mint az átvett objektum. Ha a metódus nem tudja összehasonlítani a két objektumot, akkor ClassCastException-t dob.

A következő osztály emberek nevét tartalmazza összehasonlító eszközökkel kiegészítve:

import java.util.*;
public final class Name implements Comparable<Name> {
    private final String firstName, lastName;
    public Name(String firstName, String lastName) {
        if (firstName == null || lastName == null)
            throw new NullPointerException();
        this.firstName = firstName;
        this.lastName = lastName;
    }
    public String firstName() { return firstName; }
    public String lastName()  { return lastName;  }
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Name))
            return false;
        Name n = (Name) o;
        return n.firstName.equals(firstName) &&
            n.lastName.equals(lastName);
    }
    public int hashCode() {
        return 31*firstName.hashCode() + lastName.hashCode();
    }
    public String toString() {
        return firstName + " " + lastName;
    }
    public int compareTo(Name n) {
        int lastCmp = lastName.compareTo(n.lastName);
        return (lastCmp != 0 ? lastCmp :
                firstName.compareTo(n.firstName));
    }
}

Ebben a rövid példában az osztály némileg korlátozott: nem támogatja a középső nevet, kötelező megadni a vezeték- és keresztnevet, és nem veszi figyelembe a nyelvi sajátosságokat. Azonban így is illusztrál néhány fontos pontot:

 • A konstruktor ellenőrzi, hogy az paraméterei null értékűek-e. Ez minden létrejövő Name objektum számára biztosítja, hogy jól formázott legyen, így semelyik más metódus nem dob NullPointerException-t.
 • A hashCode metódus újradefiniált. (Azonos objektumoknak azonos hash kódjuknak kell lennie)
 • Az equals metódus false értékkel tér vissza, ha a paraméterként kapott másik objektum null, vagy helytelen típus. Ilyen esetben a compareTo metódus futásidejű kivételt dob.
 • A toString metódus újradefiniálásával a Name olvasható formában jeleníthető meg. Ez mindig jó ötlet, különösen olyan objektumok esetén, amiket gyűjteménybe helyezünk. A különböző típusú gyűjtemények toString metódusai jól olvasható formában jelenítik meg a gyűjtemények tartalmát.
 • A comparateTo metódus összehasonlítja az objektumok legfontosabb részét (lastName). (Mint ahogy itt is, máskor is gyakran tudjuk használni a részek típusa szerinti alapértelmezett rendezést.) A lastName adattag String típusú, így az alapértelmezett rendezés pontosan megfelelő lesz. Ha az összehasonlítási eredmények nullától különbözőek, amely egyenlőséget jelent, kész vagyunk: csak vissza kell adni az eredményt. Ha a legfontosabb részek egyenlők, összehasonlítjuk a következőket (itt firstName). Ha ez alapján sem dönthető el a sorrend, továbblépünk.

A következő példa félépíti a nevek listáját:

import java.util.*;
public static void main(String[] args) {
        Name nameArray[] = {
            new Name("John", "Lennon"),
            new Name("Karl", "Marx"),
            new Name("Groucho", "Marx"),
            new Name("Oscar", "Grouch")
        };
        List<Name> names = Arrays.asList(nameArray);
        Collections.sort(names);
        System.out.println(names);
    }
}

A program futása után a következőt írja ki:

[Oscar Grouch, John Lennon, Groucho Marx, Karl Marx]

A Comparator-ok

Hogyan tudjuk az objektumokat az alapértelmezett rendezéstől eltérő más sorrendbe rendezni? Ilyen esetben jön jól a Comparator interfész, amely egyetlen egyszerű metódust tartalmaz:

public interface Comparator<T> {
    int compare(T o1, T o2);
}

A compare metódus összehasonlítja a két paramétert, visszatérési értéke negatív egész, nulla, vagy pozitív egész, ha az első paraméter kisebb, egyelő vagy nagyobb, mint a második. Ha valamelyik paraméter helytelen típusú a Comparator számára, a compare metódus ClassCastException-t dob.

Tegyük fel, hogy van egy Employee nevű osztályunk:

public class Employee implements Comparable<Employee> {
    public Name name()     { ... }
    public int number()    { ... }
    public Date hireDate() { ... }
        ...
}

Ha az Employee objektumok alapértelmezett rendezése a Name tag szerinti, akkor nem egyszerű a legmagasabb rangú dolgozókat kikeresni a listából. A következő program elkészíti a listát:

import java.util.*;
class EmpSort {
    static final Comparator<Employee> SENIORITY_ORDER =
                                 new Comparator<Employee>() {
        public int compare(Employee e1, Employee e2) {
            return e2.hireDate().compareTo(e1.hireDate());
        }
    };
    // Employee Database
    static final Collection<Employee> employees = ... ;
    public static void main(String[] args) {
        List<Employee>e = new ArrayList<Employee>(employees);
        Collections.sort(e, SENIORITY_ORDER);
        System.out.println(e);
    }
}

21.2. Implementációk

Az implementációk az előző fejezetben leírt interfészeket valósítják meg (implementálják). Az alábbiakban az implementációk fajtáit láthatjuk.

 • Általános célú implementációk: a leggyakrabban használt implementációk, mindennapos használatra tervezték
 • Speciális célú implementációk: arra tervezték, hogy speciális helyzetekben esetében használjuk. Nem szabványos teljesítmény karakterisztikák megjelenítésére, használati és viselkedési korlátozásokra.
 • Konkurens implementációk: erős konkurencia támogatására tervezték, többnyire az egyszálú teljesítmény rovására. Ezek az implementációk a java.util.concurrent csomag részét képzik.
 • Csomagoló implementációk: a többi implementációval összekombinálva használhatók (gyakran az általános célúval), hogy extra funkcionalitást biztosítsanak, vagy bizonyos funkciókat korlátozzanak
 • Kényelmi implementációk: mini implementációk, tipikusan a gyártó metódusokon keresztül érhetők el. Kényelmes és hatékony alternatívát biztosítanak az általános célú implementációk számára speciális esetekben.
 • Absztrakt implementációk: vázlatos implementációk, amik megkönnyítik az egyéni implementációk létrehozását.

Az általános-célú implementációkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Hash tábla Átméretezhető tömb Fa Láncolt lista Hasító tábla + Láncolt lista
Set HashSet TreeSet LinkedHashSet
List ArrayList LinkedList
Map HashMap TreeMap LinkedHashMap

A táblázatban látható hogy a Set, a List és a Map interfészek többfajta általános célú implementációja használható. A SortedSet és a SortedMap interfészeknek nincs saját sora a táblázatban, ezeknek az interfészeknek egy implementációja van (TreeSet és TreeMap).

Az általános célú implementációk mind biztosítják az összes opcionális műveletet, amit az interfészek tartalmaznak. Mindegyik megengedi a null elemet mind a kulcsok, mind az értékek esetén. Egyik sem szinkronizált. Mindegyik szerializálható (Seriaizable), és biztosít egy publikus clone metódust.

A korábbival ellentétes elképzelést jelent az a tény, hogy ezek az implementációk nem szinkronizáltak. A régebbi Vector és Hashtable gyűjtemények szinkronizáltak. A jelenlegi megközelítés azért alakult ki, mert a gyűjteményeket sűrűn használják olyan helyeken, ahol a szinkronizálhatóság nem jelent előnyt. Ilyenek például az egyszálú használat, csak olvasási használat, és ha egy olyan nagyobb adat objektum részét képzik, amely megcsinálja a saját szinkronizációját. Általános API tervezési tapasztalat az, hogy ne kötelezzük a felhasználót olyan szolgáltatás használatára, amit nem sokszor használ. Ráadásul a szükségtelen szinkronizáció adott körülmények között akár holtpontot is eredményezhet.

Általános szabály, hogy programíráskor az interfészeken, és nem az implementációkon kell gondolkodni. Ez az oka annak, hogy ebben a fejezetben nincsenek példa programok. Legtöbb esetben az implementáció megválasztása csak a teljesítményt befolyásolja. Ahogy azt a korábbiakban említettük, egy előnyben részesített programozói stílus az, ha válasszunk egy implementációt a Collection létrehozásakor, és rögtön hozzá rendeljük az új Collection-t egy olyan változóhoz, ami adott interfész típusú (vagy egy olyan eljárásnak adjuk át a Collection-t, ami egy adott interfész típusú paramétert vár). Így a program nem függ majd egy adott implementáció esetén az ahhoz hozzáadott új metódusoktól, ezáltal a programozó bármikor szabadon változtathatja az implementációt, mikor jobb teljesítményt szeretne elérni, vagy a működési részleteket módosítani.

21.2.1 Általános célú Set implementációk

Három általános célú Set implementáció létezik: HashSet, TreeSet, és LinkedHashSet. Általában egyszerű eldönteni azt, hogy melyiket kell használni. A HashSet sokkal gyorsabb, mint a TreeSet (konstans végrehajtási idő szemben a logaritmikus idővel a legtöbb művelet esetén), de nem biztosít rendezhetőséget. Ha a SortedSet interfész műveleteire, vagy egy érték szerint rendezett iterációra van szükség, akkor a TreeSet használata javasolt, egyéb esetben a HashSet.

A LinkedHashSet bizonyos értelemben egy átmenetet képez a HashSet és a TreeSet között. Megvalósítását tekintve ez egy olyan hash-tábla, aminek elemei egy láncolt lista segítségével vannak összekötve, így rendezett-beszúrásos iterációt biztosít (a legritkábban használt elemet szúrja be a legsűrűbben használtba), és majdnem olyan gyorsan fut, mint a HashSet. A LinkedHashSet implementációja megkíméli a használóját az olyan nem specifikált, általában kaotikus rendezéstől, mint a HashSet esetében, valamint a TreeSet esetében felmerülő többlet költségektől is.

Figyelemre méltó, hogy HashSet használata esetén az iterációk száma lineárisan arányos a benne tárolt bejegyzések számával, valamint a beszúrások számával (a kapacitással). Emiatt egy túl magas kezdeti kapacitás választása esetén feleslegesen pazaroljuk az időt és a memóriát. Másrészt a túl alacsony kezdeti kapacitás választás esetén szintén időt vesztünk azzal, hogy az adatstruktúrát mindig át kell másolnunk, mikor a kapacitást növeljük. Ha nem specifikálunk kezdeti kapacitást, akkor az alapbeállítás lép érvénybe, ami 16. A kapacitást mindig felfele kerekítik a legközelebbi kettő hatványra. A kezdeti kapacitást a konstruktor int paramétereként adhatjuk meg. A következő kódsor egy olyan HashSet példány létrehozását mutatja be, ahol a kezdeti kapacitás 64.

Set<String> s= new HashSet<String>(64);

A LinkedHashSet-nek hasonló beállítási paraméterei vannak, mint a HashSet-nek, de az iteráció idejét nem befolyásolja a kapacitás. A TreeSet nem rendelkezik beállítási paraméterekkel.

21.2.2 Általános célú List implementációk

Két általános célú List implementáció létezik: ArrayList és LinkedList. Leggyakrabban valószínűleg az ArrayList–et fogjuk használni. Konstans elérési időt biztosít a lista elemeinek pozícionált elérésekor, egyszerű és gyors. Nem szükséges csomópont objektumot foglalni minden lista elemhez, és képes kihasználni a System.arraycopy nyújtotta előnyöket, amikor egyszerre több listaelemet kell mozgatunk.

Abban az esetben, ha gyakran kell elemeket hozzáadni egy lista elejéhez, vagy iterálni a listán, hogy valamelyik belső elemét kitöröljük, akkor érdemes LinkedList-t használni. Ezek a műveletek konstans idő alatt végrehajtódnak egy LinkedList-ben, míg egy ArrayList-ben lineáris idejűek, de ezért cserébe nagy árat kell fizetni a teljesítmény terén. A pozícionált elérés lineáris idejű LinkedList esetén, míg ugyanez konstans ArrayList-nél, továbbá ez a konstans-faktor a LinkedList esetében sokkal rosszabb.

Az ArrayList-nek egy állítható paramétere a kezdeti kapacitása. Ez azt határozza meg, hogy hány eleme legyen az ArryaList-nek, mielőtt növelni kéne az elemek számát. A LinkedList-nek nincs állítható paramétere.

21.2.3 Általános célú Map implementációk

A három általános célú Map Implementáció a HashMap, a TreeMap és a LinkedHashMap. Ha szükség van összegyűjtött információra, a TreeMap-et használjuk, ha a legjobb sebesség kell, és nem szükségesek az iterációk, használhatjuk a HashMap-et, ha az utóbbihoz hasonló sebesség kell és iteráció is, akkor használjunk LinkedHashMap-et. Hasonlóképp, a Set implementáció blokkban minden ugyanúgy működik, mint a Map implementációban.

21.3. Algoritmusok

Ebben a fejezetben a Java platform által kínált újra felhasználható, sokalakú algoritmusok egy részével foglalkozunk. Mindegyikük a Collections osztály statikus metódusa. Az algoritmusok széles skálája a List-eknél működik. De egy pár tetszőleges kollekciók esetében is működik.

Rendezés

A sort algoritmus újrarendezi a listát. A művelet két formája adott. Az egyszerűbb forma veszi a listát, és rendezi azt az elemek természetes (alapértelmezett) sorrendjében.

Itt egy egyszerű program, ami kiírja betűrendben a parancssori paramétereket:

import java.util.*;
public class Sort {
    public static void main(String args[]) {
        List<String> l = Arrays.asList(args);
        Collections.sort(l);
        System.out.println(l);
    }
}

Futtassuk a programot:

java Sort i walk the line

A következő kimenetet kapjuk:

[i, line, the, walk]

A program megmutatta, hogy ezt az algoritmust nagyon könnyű használni.

Tegyük fel, hogy vannak anagrammákat tartalmazó szólistáink. Szeretnénk kiíratni azokat a listák hossza szerinti csökkenő sorrendben, de csak az adott méretnél (pl. 8) nem kevesebb elemű listákat. A következő példa megmutatja, hogy hogyan érhetjük el ezt a sort metódus második formájának segítségével.

Maguk a szólisták egy m objektumban vannak tárolva. Erről leválogatjuk a megfelelő hosszúságúakat. Ezután a kód rendezi a listát, összehasonlítást végez, és végrehajtja a fordított méret szerinti rendezést. Végül a kód ismét végigfut a listán és kiírja az elemeket (a szavak csoportját):

List<List<String>> winners = new ArrayList<List<String>>();
for (List<String> l : m.values())
    if (l.size() >= minGroupSize)
        winners.add(l);
Collections.sort(winners, new Comparator<List<String>>() {
    public int compare(List<String> o1, List<String> o2) {
        return o2.size() - o1.size();
    }
});
// Szócsoportok kiírása
for (List<String> l : winners)
    System.out.println(l.size() + ": " + l);

Futtassuk a programot, a minimum anagramma csoport méretével (8) együtt a következő kimenetet kapjuk:

12: [apers, apres, asper, pares, parse, pears, prase, presa, rapes, reaps, spare, spear]
11: [alerts, alters, artels, estral, laster, ratels, salter, slater, staler, stelar, talers]
10: [least, setal, slate, stale, steal, stela, taels, tales, teals, tesla]
9: [estrin, inerts, insert, inters, niters, nitres, sinter, triens, trines]
9: [capers, crapes, escarp, pacers, parsec, recaps, scrape, secpar, spacer]
9: [palest, palets, pastel, petals, plates, pleats, septal, staple, tepals]
9: [anestri, antsier, nastier, ratines, retains, retinas, retsina, stainer, stearin]
8: [lapse, leaps, pales, peals, pleas, salep, sepal, spale]
8: [aspers, parses, passer, prases, repass, spares, sparse, spears]
8: [enters, nester, renest, rentes, resent, tenser, ternes, treens]
8: [arles, earls, lares, laser, lears, rales, reals, seral]
8: [earings, erasing, gainers, reagins, regains, reginas, searing, seringa]
8: [peris, piers, pries, prise, ripes, speir, spier, spire]
8: [ates, east, eats, etas, sate, seat, seta, teas]
8: [carets, cartes, caster, caters, crates, reacts, recast, traces]

Keverés

A keverés algoritmusa bizonyos értelemben az ellenkezőjét teszi, mint amit a rendezés tesz. Lerombol bármilyen rendezést, ami esetleg található a listában. Ez az jelenti, hogy ez az algoritmus újrarendezi a listát úgy, hogy a véletlenszerűséget használja az összes azonos valószínűséggel bekövetkező permutációhoz, feltételezve a ténylegesesen rendszertelen forrást. Például tudjuk használni a keverést egy pakli kártya megkeveréséhez a kártya objektumainak listájában. Ezenkívül hasznos tesztesetek, helyzetek generálásához is.

Keresés

A bináris keresés algoritmus (binarySearch metódus) elemeket keres a rendezett listában. Ennek az algoritmusnak két formája van. Az első vesz egy listát és egy elemet, amit keres (egy kereső kulcsot). Ez a forma feltételezi, hogy a lista elemei rendezve vannak a természetes rendezés szerint a tárolóban. A második forma nem az alapértelmezett rendezést alkalmazza, hanem még egy Comparator paramétert is vár.

A visszatérési érték azonos mindkét formában. Ha a lista tartalmazza keresett elemet, visszatér az indexével. Ha nem, a visszatérési érték negatív, és egyben utal arra is, hogy hol kellene lennie az elemnek, ha szerepelne a listában.

A következő példa keresi egy adott elem meglétét, és beilleszti a helyére, ha még nem szerepel:

int pos = Collections.binarySearch(list, key);
    if (pos < 0)
       l.add(-pos-1);

21.4. Ellenőrző kérdések

 • Mik a gyűjtemények?
 • Milyen részei vannak a gyűjtemény keretrendszernek? Mire szolgálnak?
 • Írjon példát olyan gyűjtemény interfészre, amely engedélyezi a többszörös tárolást!
 • Írjon példát olyan gyűjtemény interfészre, amely nem engedélyezi a többszörös tárolást!
 • Mi a Set interfész specialitása más gyűjteményekhez képest?
 • Mi a List interfész specialitása más gyűjteményekhez képest?
 • Mi a Map interfész specialitása más gyűjteményekhez képest?
 • Mi az iterátor? Mire használhatjuk? Hogyan jön létre?

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • A Set elemei indexelhetők.
 • Egy Iterator objektum segítségével a kollekció elemei többször is bejárhatók.
 • A Comparator segítségével egy TreeSet rendezettsége kívülről is megadható.
 • A Set implementációi minden esetben rendezettek.
 • A TreeSet osztály implementálja a Set interfészt.
 • Minden kollekció implementálja az Iterator interfészt.
 • A kollekcióban lehet primitív adatokat is tárolni.

Melyik interfészt érdemes alkalmazni?

Olyan tároló objektumra van szükségünk, amelyikbe egyedi elemeket akarunk tárolni. A sorrend nem lényeges, de a többszörös tárolás semmiképpen sem megengedett.

 • Set
 • List
 • Map

Mit tesz egy Set objektum annak érdekében, hogy ne legyenek duplikált elemei?

 • Az add metódus kivételt dob, ha duplikált elemet akarunk beszúrni.
 • Az add metódus false értéket ad vissza, ha duplikált elemet akarunk beszúrni.
 • A duplikált értékeket a fordító kiszűri.

22. Hálózatkezelés

22.1 Hálózati alapok

Az Internetre kötött számítógépek vagy a TCP (Transmission Controll Protocol) vagy az UDP (User Datagram Protocol) protokollt használják, amint azt az alábbi ábrán is látni lehet:

Protokols

Ha egy Java programot írunk, ami használja a hálózatot, a felhasználói réteget programozzuk. Általában nincs szükség a TCP vagy az UDP protokollok közvetlen használatára, ehelyett használhatjuk az osztályokat a java.net csomagból. Ezek az osztályok rendszerfüggetlen hálózati kommunikációt biztosítanak. Ha szeretnénk tudni, hogy a programunk pontosan melyik osztályokat kell, hogy használja, meg kell érteni az alapvető különbségeket a TCP és az UDP protokollok között.

22.1.1 TCP

Ha két program megbízhatóan akar egymással kommunikálni, létrehoznak egy kapcsolatot, és ezen keresztül küldik az adatokat, hasonlóan a telefon működéséhez. A TCP – akár egy telefontársaság – garantálja, hogy az adat, amit küldünk, helyes sorrendben (!) megérkezik a vevőhöz. Ha ez nem sikerül, hibajelzést küld vissza.

A TCP egy megbízható pont-pont csatornát ad azoknak az alkalmazásoknak, amelyek megbízható kapcsolatot kívánnak meg. Ilyen alkalmazások például: Hyper Text Transfer Protokoll (HTTP), File Transfer Protokoll (FTP) és a Telnet. A hálózaton átküldött és fogadott adatok sorrendje elengedhetetlen az alkalmazások helyes működéséhez. Mikor a HTTP-t egy URL-ből való olvasáshoz használjuk, az adatokat olyan sorrendben kell kiolvasnunk, ahogy azt küldték, különben könnyen lehetne az eredmény egy összekuszált HTML fájl, hibás ZIP fájl, vagy valami más érvénytelen információ.

Definíció: a TCP (Transmission Controll Protocol) egy kapcsolat alapú protokoll, ami az adatok megbízható folyamát adja két számítógép között.

22.1.2 UDP

Az UDP nem ad megbízható kapcsolatot egy hálózaton levő két számítógép között, mivel ez nem kapcsolat alapú, mint a TCP, inkább az adatok független csomagjait küldi az alkalmazások között. Ezeket a csomagokat adatcsomagoknak is hívjuk. A adatcsomagok küldése leginkább a levelek postán át való küldéséhez hasonlít: a szállítás nem garantált, a sorrend nem fontos, és mindegyik üzenet különbözik a másiktól.

Definíció: az UDP (User Datagram Protocol) egy olyan protokoll, ami az adatok olyan független csomagjait továbbítja egyik számítógépről a másikra, amiket adatcsomagoknak hívunk, és nincs garancia a megérkezésükre. Az UDP nem kapcsolat alapú, mit a TCP.

Számos alkalmazásnál a megbízhatóság garantálása kritikus, hogy az információ eljusson a hálózat egyik végéről a másikra. Mindemellett a kommunikáció egyéb formái nem kívánnak meg olyan szigorú normákat.

Nézzünk például egy óraszervert, ami a pontos időt küldi el a klienseknek, ha azok igénylik. Ha a kliens hiányol egy csomagot, nem szükséges újraküldeni azt, mert az idő pontatlan lesz, ha második próbálkozásra kapja meg. Mikor a kliens két kérést irányít a szerver felé, és a csomagokat rossz sorrendben kapja, a kliens észreveszi ezt, és újabb kérést küld. A megbízható TCP protokoll ebben az esetben nem szükséges, mivel az a teljesítmény rovására mehet, és esetleg csak akadályozza a szolgáltatást.

A ping parancs egy másik kitűnő példa olyan szolgáltatásra, ami nem igényel megbízható csatornát. A parancs teszteli egy hálózaton levő két számítógép közötti kapcsolatot. A parancsnak tudnia kell, hogy a csomag megérkezett-e, hogy megállapítsa, működik-e a kapcsolat. Egy megbízható csatornán ez a szolgáltatás se működik megfelelően.

Megjegyzés: Sok tűzfal és router úgy van konfigurálva, hogy ne engedje át az UDP csomagokat. Ha problémánk van egy, a tűzfalon kívül levő szolgáltatáshoz való kapcsolódással, vagy a kliens nem tud hozzád csatlakozni, engedélyezzük az UDP kapcsolatokat.

22.1.3 A portokról általánosságban

Ha nagyvonalakban akarunk beszélni, azt mondjuk, a számítógép egy egyszerű fizikai kapcsolaton keresztül kapcsolódik a hálózatra. Minden adat ezen a kapcsolaton keresztül érkezik, bár az adatok a számítógép különböző programjait használják. Honnan tudja a számítógép, hogy melyik alkalmazásnak melyik adatot kell továbbítani? A portok használata által.

Az adat, amit az interneten keresztül küldenek, el van látva címzési információval, ami azonosítja a célszámítógépet és a portját. A számítógép a 32 bites IP címmel van azonosítva, melyet arra használunk, hogy az adat a megfelelő számítógépre érkezzen meg. A portot egy 16 bites számmal azonosítjuk, amit a TCP vagy UDP arra használ, hogy az adat a megfelelő programhoz jusson.

A kapcsolat alapú kommunikációnál, mint amilyen a TCP, a szerver program leköt egy foglalatot egy jellemző portnak. Ennek eredményeképpen a szerver megkap minden adatot, ami ezen a porton keresztül érkezik. A kliens ezután kommunikálhat a szerverrel a megadott porton keresztül, amit az alábbi ábra illusztrál:

Server-Client TCP

Definíció: a TCP és az UDP protokollok portokat használnak, hogy a bejövő adatokat a számítógép megfelelő programjai felé irányítsák.

Az adatcsomag alapú kommunikációnál, mint amilyen az UDP, az adatcsomag csomagok tartalmazzák a célállomás portszámát, és az UDP irányítja a megfelelő helyre a csomagot.

Csomagok portra irányítása

A portok a 0 - 65535 intervallumba kell, hogy essenek, mivel 16 bites számként vannak ábrázolva. A 0 és 1023 közötti portok fent vannak tartva olyan ismert szolgáltatásoknak, mit például a HTTP vagy az FTP vagy más rendszerszolgáltatás. Ezeket a portokat jól ismert portoknak hívjuk. A saját programjainknak nem szabad lekötni őket.

22.1.4 Hálózati osztályok a JDK-ban

A java programok használhatják a java.net osztályain keresztül a TCP vagy UDP protokollokat, hogy kommunikáljanak az Interneten. Az URL, URLConnection, Socket és ServerSocket osztályok mindegyike a TCP-n keresztül kommunikál, míg a DatagramPacket, DatagramSocket és MulticastSocket osztályok az UDP protokollt használják.

22.2 URL-ek kezelése

Ha már szörfözött a weben, kétségtelenül hallott már az URL-ről, és használta is a HTML oldalakhoz való hozzáférésekhez. A legegyszerűbb arra gondolni, hogy az URL egy fájlra mutat a weben, azonban ez nem teljesen helyes megállapítás. Az URL más erőforrásokra is tud mutatni, például adatbázis lekérdezésekre és parancs kimenetekre.

Definíció: az URL (Uniform Resource Locator) az interneten található erőforrásokra tud hivatkozni.

A következő ábra egy olyan URL-t mutat, ami a Java weboldalára mutat, amit a Sun Microsystems üzemeltet:

URL Összetevői

Ahogy látszik is, az URL két fő komponensből tevődik össze:

 • Protokollazonosító (Protocol identifier)
 • Erőforrás neve (Resource name)

Jegyezzük meg, hogy a protokoll azonosító és az erőforrás neve kettősponttal és két perjellel van elválasztva. A protokoll azonosító azt a protokollt jelzi, ami eléri a kívánt erőforrást. A fenti példa a Hypertext Transfer Protocol-t (HTTP) használja, amit weboldalak eléréséhez használunk. A HTTP csak egy a sok különböző protokoll közül. Használjuk még a File Transfer Protocol-t (FTP), a Gopher, File, News protokollokat.

Az erőforrás neve tartalmazza az erőforrás pontos címét. A formája függ a használt protokolltól, de a legtöbb protokoll esetében az erőforrás nevében benne van az alábbi komponensek közül legalább egy.

Hosztnév A gép neve, amelyen az erőforrás van
Fájlnév Az elérési út neve a hoszton
Portszám Az a portszám, amelyikre csatlakozni akarunk
Hivatkozás (horgony) Ha a fájlon belül akarunk elérni valamit

A legtöbb protokollnál a hosztnév és a fájlnév kötelező, míg a portszám és a hivatkozás csak opcionális. Például az erőforrás név egy HTTP típusú URL-ben megad egy szervert a hálózaton (hosztnév) és a dokumentum elérési útját a gépen (fájlnév), esetleg megad egy portszámot és egy hivatkozást (horgonyt). A Java weboldal URL-ben a java.sun.com a hosztnév.

22.2.1 URL objektum létrehozása

URL objektumot legegyszerűbben egy olyan sztringből tudunk előállítani, ami ember számára olvasható formában tartalmazza az URL címet. Ez általában olyan alak, hogy más is felhasználhatja az URL-t. Például a Gamelan oldal URL-e, ami Java forrásokat használ, a következőképpen néz ki:

http://www.gamelan.com/[/codefilter_code]

A Java programban a következőt kell használni, hogy URL objektumot hozzunk létre:

URL gamelan = new URL("http://www.gamelan.com/");

A fenti URL objektum egy abszolút URL. Az abszolút URL minden információt tartalmaz, ami szükséges lehet, hogy elérjük a forrást. Ezen kívűl létre lehet hozni objektumokat relatív URL címmel is.

Relatív URL létrehozása

A relatív URL-eket gyakran a HTML fájlokon belül használjuk. Például tegyük fel, hogy írtunk egy HTML fájlt, aminek a neve JoesHomePage.html. Az oldalon belül vannak linkek más oldalakra, pl. PicturesOfme.html és MyKids.html, amik ugyanazon a gépen és ugyanabban a könyvtárban vannak, mint a JoesHomePage.html fájl. A linkek meghatározhatóak fájlnévként, amit a következő programrészlet mutat be:

<a href="PicturesOfMe.html">Pictures of Me</a>
<a href="MyKids.html">Pictures of My Kids</a>

Ezek relatív URL címek, ahol az URL arra a szerverre hivatkozik, ahol a JoesHomePage oldal is található.

A Java programokban létrehozhatunk URL objektumokat relatív URL-ből is. Például tegyük fel, hogy ismerünk két URL-t a Gamelan oldalról.

http://www.gamelan.com/pages/Gamelan.game.html
http://www.gamelan.com/pages/Gamelan.net.html

Hozzunk létre URL objektumot ezekből az oldalakból, hivatkozva a közös könyvtárukra (http://www.gamelan.com/pages/), mit itt:

URL gamelan = new URL("http://www.gamelan.com/pages/");
URL gamelanGames = new URL(gamelan, "Gamelan.game.html");
URL gamelanNetwork = new URL(gamelan, "Gamelan.net.html");

Ez a kódrészlet az URL azon konstruktorát használja, amivel létrehozhatunk egy URL objektumot egy másik alapján. A konstruktor általános alakja a következő:

URL(URL baseURL, String relativeURL)

Az első paraméter egy URL objektum, ami az új URL bázisát jelzi. A második paraméter egy sztring, ami specifikálja a bázisra hivatkozó forrás nevét. Ha a baseURL nincs megadva, a konstruktor abszolút URL-ként kezeli a relativeURL sztringet. Viszont, ha a relativeURL sztring egy abszolút URL, a konstruktor figyelmen kívül hagyja a baseURL-t.

Ez a konstruktor akkor is hasznos lehet, ha olyan URL objektumot akarunk létrehozni, amiben van horgony (anchor). Tegyük fel, hogy a Gamelan.network.html fájl tartalmaz egy horgonyt, amit BOTTOM-nak hívnak, és a fájl aljára mutat. A következő kód a relatív URL konstruktort használja az objektum létrehozására:

URL gamelanNetworkBottom = new URL(gamelanNetwork, "#BOTTOM");

Más URL konstruktorok

Az URL osztály tartalmaz két másik konstruktort is az URL objektumok létrehozásához. Ezek a konstruktorok akkor hasznosak, ha olyan URL-ekkel dolgozunk, mit például a HTTP, ami tartalmaz hosztnevet, fájlnevet, portszámot és hivatkozást (horgonyt) is. Ez a két konstruktor akkor is hasznos lehet, ha nincs egy olyan sztringünk, ami tartalmazza a komplett URL-t, de ismerjük néhány összetevőjét.

Például feltételezzük, hogy egy hálózat-tallózó panelt fejlesztünk éppen, ami hasonlóan működik, mint egy fájltallózó, vagyis a felhasználó választhat protokollt, hosztnevet, portot és fájlnevet. Létrehozhatunk URL-t a panel komponenseiből. Az első konstruktor az URL-t a protokollból, a hosztnévből, és a fájlnévből állítja elő. Az alábbi példa a Gamelan.net.html fájlból (ami a gamelan oldalon található meg) csinál URL-t.

new URL("http", "www.gamelan.com", "/pages/Gamelan.net.html");

Ez ekvivalens a következővel:

new URL("http://www.gamelan.com/pages/Gamelan.net.html");

Az első paraméter a protokoll, a második a hosztnév és az utolsó a fájl elérési útja. A fájlnévnek perjellel kell kezdődnie. Ez jelzi, hogy a fájl gyökere a hosztnévben van megadva. A következő konstruktor egy portszámmal több paramétert tartalmaz az előzőhöz képest:

URL gamelan = new URL("http", "www.gamelan.com", 80,
                      "pages/Gamelan.network.html");

Ez egy URL objektumot csinál a következő URL-nek:

http://www.gamelan.com:80/pages/Gamelan.network.html[/codefilter_code]

Ha a fenti konstruktorok egyikével hozunk létre URL objektumot, a toString vagy toExternalForm paranccsal létrehozhatunk egy sztringet, amely tartalmazza a teljes URL címet.

MalformedURLException

A konstruktorok mindegyike MalformedURLException kivételt ad vissza, ha valamelyik paraméter null, vagy ismeretlen a protokoll. Ezt úgy tudjuk lekezelni, ha a konstruktort try/catch blokkba rakjuk, mit a következő kódban:

try {
    URL myURL = new URL(. . .)
} catch (MalformedURLException e) {
    . . .
        // Kivételkezelő kód
    . . .
}

Megjegyzés: Az URL objektumok egyszer írhatóak. Miután létrehoztunk egyet, nem lehet megváltoztatni az attribútumait (protokoll, hosztnév, fájlnév vagy portszám). Érdemes azt is megemlíteni, hogy az URL objektumok – hasonlóan a korábbi File objektumokhoz – a létrejöttükkor nem ellenőrzik az URL elérhetőségét, érvényességét stb., mivel az URL-nek egyenlőre csak egy logikai reprezentációja.

22.2.2 URL elemzés

Az URL osztály több metódussal szolgál, amellyel kérdéseket tehetünk fel az URL objektumoknak. Egy URL-től megkaphatja a protokollt, a hoszt nevét, a port számát és a fájlnevet az alábbi metódusokat használva:

 • getProtocol: Visszaadja az URL protokoll azonosító komponensét.
 • getHost: Visszaadja az URL hoszt név komponensét.
 • getPort: Visszaadja az URL port szám komponensét. A getPort metódus egy egészet ad vissza, ez a port szám. Ha a port nincs beállítva, akkor -1-et ad.
 • getFile: Visszaadja az URL fájlnév komponensét.
 • getRef: Visszaadja az URL hivatkozás komponensét.

Megjegyzés: Ne felejtse el, hogy egyes URL címek nem tartalmazzák ezeket a komponenseket. Az URL osztály azért nyújtja ezeket a metódusokat, mert a HTTP URL-ek és a leggyakrabban használt URL-ek tartalmazni szokták. Az URL osztály némiképp HTTP-centrikus.

Ezeket a getXXX metódusokat arra használhatja, hogy információt kapjon a URL-ről, tekintet nélkül a konstruktorra, amit az URL objektum elkészítésére használt.

Az URL osztály a metódusokkal együtt megszabadít az URL-ek állandó újraelemzésétől. Ha adott egy tetszés szerinti URL String, csak készítenünk kell egy URL objektumot, és meghívni valamelyik metódusát a szükséges információkért. Ez a kis példaprogram készít egy URL-t egy sztringből, és ezután az URL objektum metódusait használva elemzi az URL-t:

import java.net.*;
import java.io.*;
public class ParseURL {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        URL aURL = new URL("http://java.sun.com:80/docs/books/"
                          + "tutorial/index.html#DOWNLOADING");
        System.out.println("protocol = " + aURL.getProtocol());
        System.out.println("host = " + aURL.getHost());
        System.out.println("filename = " + aURL.getFile());
        System.out.println("port = " + aURL.getPort());
        System.out.println("ref = " + aURL.getRef());
    }
}

Ez a program kimenete:

protocol = http
host = java.sun.com
filename = /docs/books/tutorial/index.html
port = 80
ref = DOWNLOADING

22.2.3 Közvetlen olvasás URL-ből

Miután sikeresen készítettünk egy URL-t, az URL openStream metódusát meghívva kap egy adatfolyamot, amiből kiolvashatja az URL tartalmát. Az openStream metódus visszatérési értéke egy java.io.InputStream objektum, így olyan könnyű az URL-ből olvasni, mint egy tetszőleges állományból.

A következő kis program az openStream használatával kap egy bemenő folyamot a http://www.yahoo.com/ URL-re. Ezután nyit egy BufferedReader-t, ahonnan az URL tartalmát olvassa. Minden beolvasott sort átmásol a szabványos kimenetre:

import java.net.*;
import java.io.*;
public class URLReader {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
    URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/");
    BufferedReader in = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(
                yahoo.openStream()));
    String inputLine;
    while ((inputLine = in.readLine()) != null)
        System.out.println(inputLine);
    in.close();
    }
}

Amikor futtatjuk a programot, láthatjuk a parancs ablakában görgetve a HTML elemeket és a szöveges tartalmat a http://www.yahoo.com/ címen található HTML fájlból. Esetleg a program leállhat kivétellel. Ha a utóbbi esemény bekövetkezik, a programunkban be kell állítanunk a proxyt, hogy a program megtalálhassa a Yahoo szervert.

22.2.4 Csatlakozás egy URL-hez

Miután sikeresen készítettünk egy URL objektumot, meghívhatjuk az URL objektum openConnection metódusát, hogy csatlakoztassuk. Amikor kapcsolódunk egy URL-hez, a hálózaton keresztül inicializálunk egy kommunikációs kapcsolatot a Java programja és az URL között. Például, nyithatunk egy kapcsolatot a Yahoo oldalra az alábbi kóddal:

try {
    URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/");
    URLConnection yahooConnection = yahoo.openConnection();
} catch (MalformedURLException e) { // new URL() failed
    . . .
} catch (IOException e) {           // openConnection() failed
    . . .
}

Ha lehetséges, az openConnection metódus készít egy új URLConnection-t, inicializálja, csatlakozik az URL-hez, és visszatér az URLConnection objektummal. Ha valami nem megfelelő – például, a Yahoo szerver nem üzemel –, akkor az openConnection metódus egy IOException-t dob.

Miután sikeresen csatlakoztunk az URL-hez, írhatunk a csatlakozáshoz vagy olvashatunk róla az URLConnection objektum használatával.

Ha sikeresen használtuk az openConnection-t, hogy kommunikációt kezdeményezzen egy URL-lel, akkor van egy URLConnection objektumhivatkozásunk. Az URLConnection egy HTTP-centrikus osztály; ennek sok metódusa csak akkor hasznos, ha HTTP URL-ekkel dolgozik. Azonban a legtöbb URL protokoll megengedi, hogy olvasson és írjon a kapcsolatra.

Olvasás egy URLConnection-ról

Az alábbi program azonos funkciót hajt végre, mint az URLReader program. De ahelyett, hogy egy bemenő folyamot kapna közvetlenül az URL-ből, ez a program határozottan nyit egy kapcsolatot egy URL-hez, és egy bemenő folyamot kap a kapcsolatból. Ekkor, mint az URLReader, ez a program készít egy BufferedReader-t a bemenő folyamon, és onnan olvas. A félkövér szakaszok eltérőek az előző és a mostani példákban.

import java.net.*;
import java.io.*;

public class URLConnectionReader {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/");
        URLConnection yc = yahoo.openConnection();
        BufferedReader in = new BufferedReader(
                                new InputStreamReader(
                                yc.getInputStream()));
        String inputLine;
        while ((inputLine = in.readLine()) != null)
            System.out.println(inputLine);
        in.close();
    }
}

A program kimenete megegyezik az előző kimenettel. Használhatja mind a két módszer az URL-ből olvasásra. Azonban az URLConnection-ból olvasás sokkal használhatóbb lehet, mert az URLConnection objektumot használhatja más feladatokra is (például az URL-be írás) egy időben.

Még egyszer, ha a program leáll, vagy hibaüzenetet lát, be kell állítani a proxyt, hogy a program megtalálhassa a Yahoo szervert.

URLConnection-ba írás

Sok HTML lap tartalmaz űrlapokat – szöveg mezőket és más GUI objektumokat –, hogy beküldje a kitöltött adatokat a szerverre. Miután begépelte a szükséges információkat és elküldi a kérést egy gomb lenyomásával, a böngészőnk adatokat ír az URL-re a hálózaton keresztül. A szerver fogadja az adatokat, feldolgozza és visszaküld egy választ, általában egy új HTML oldal formájában.

Sok szkript használja a POST metódust a kliens adatainak továbbítására. A szerver-oldali szkriptek a POST metódust a bemenetük olvasására használják.

Egy Java program szintén kommunikálhat a szerver oldalon futó szkriptekkel. Egyszerűen lehet írni egy URL-be, így küldve adatokat a szerverre. Ezt a következő lépésekkel tudjuk megtenni:

 • Készítünk egy URL-t.
 • Nyitunk egy kapcsolatot az URL-hez.
 • Beállítjuk a kimenő képességet az URLConnection-on.
 • Kapunk egy kimenő folyamot. Ez a kimenő folyam összekapcsolt a szkript bemenő folyamával a szerveren.
 • Írunk a kimenő folyamba.
 • Bezárjuk a kimenő folyamot.

22.3 Socketek kezelése

A korábbi példák a kliens és szerver közötti magas szintű kommunikáció lehetőségeit mutatták be. Gyakran van olyan szituáció, amikor a magas szintű megközelítés nem megfelelő. Ekkor alacsonyabb szintű, úgynevezett socket alapú kommunikációra van szükség.

22.3.1 Mi az a socket?

Normális esetben a szerver egy speciális számítógépen fut és van egy socket-je, ami egy speciális port számra van kötve. A szerver várakozik, figyeli a socket-et hogy van-e felkérés egy klienstől a kapcsolódásra.

A kliens oldalon: A kliens ismeri annak a számítógépnek a hosztnevét, amelyiken a szerver fut, és annak a portnak a számát, amelyiken keresztül a szerver kapcsolódva van. A kapcsolatra való felkéréshez a kliensnek érintkeznie kell a szerverrel a szerver gépén és port-ján.

Connection Request

Ha minden jól megy, a szerver elfogadja a kapcsolatot. Az elfogadás során, a szerver egy új socket porthoz kapcsolódik. Kell egy új socket (és természetesen egy különböző port szám is), ezért folytatódik a figyelés az eredeti socket-en a kapcsolatkérésre, amíg a kliensnek kapcsolódnia kell.

Server-Client Conncection

A kliens oldalon, ha a kapcsolat elfogadásra került, a socket sikeresen létrejött, és a kliens használni tudja a socket-et a szerverrel való kommunikálásra.

Megjegyzés: a kliens oldali socket nincs összekötve azzal a port számmal, amit a szerverrel való kapcsolattartásra használ. A kliens a helyi kijelölt port számmal azonosítható azon a gépen, amin fut.
A kliens és a szerver kapcsolatot tud létrehozni a socket-jeik által írásra, vagy olvasásra.

Definíció: A socket egy végpontja egy kétvégű kommunikációs hálózatnak, amin két program fut. A socket egy port számhoz van kötve, ezért a TCP réteg azonosítani tudja a kérést, amit ahhoz kértek, hogy elküldhessék az adatot.

A java.net csomag a tartalmaz egy Socket osztályt, ami alkalmas egy kétirányú kapcsolat egyik oldalának vezérlésére egy, a hálózaton lévő másik program felé. Ezen kívül a java.net tartalmazza a ServerSocket osztályt, amely figyel és elfogadja a kapcsolatot a kliensektől.

Ha a webhez akarunk kapcsolódni, az URL osztály és a kapcsolódó osztályok (URLConnection, URLEncoder) talán alkalmasabbak, mint a Socket osztály. Valójában az URL viszonylag magas szintű kapcsolatot teremt a webbel, és használja a socket-eket.

22.3.2 Olvasás és írás a socket-ről

Nézzünk egy egyszerű példát arra, hogy hogyan lehet kiépíteni egy kapcsolatot a szerver programmal a Socket osztályt használva, azután megnézzük, hogy hogyan tud a kliens adatot küldeni és fogadni a szervertől a socket-en keresztül.

A példaprogram része az EchoClient, ami össze van kötve az echo szerverrel. Az echo szerver elég egyszerűen tud adatot fogadni a klienstől és választ küldeni rá. Az echo szerver egy jól ismert kiszolgáló, amit a kliens a 7-es port-on keresztül tud elérni.

Az EchoClient létrehoz egy socket-et azzal, hogy kapcsolódik az echo szerverhez. Ez beolvas a felhasználótól egy sort, elküldi az echo szervernek a socket-en keresztül. A szerver ezen keresztül válaszol a kliensnek. A kliens program olvassa ezt, és kiírja az adatot, amit visszaküldött neki a szerver:

import java.io.*;
import java.net.*;
public class EchoClient {
    public static void main(String[] args) throws IOException {        Socket echoSocket = null;
        PrintWriter out = null;
        BufferedReader in = null;
        try {
            echoSocket = new Socket("taranis", 7);
            out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(),
                                  true);
            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                                 echoSocket.getInputStream()));
        } catch (UnknownHostException e) {
            System.err.println(
                "Az alábbi host nem ismert: taranis.");
            System.exit(1);
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Couldn't get I/O for "
                              + "Kapcsolódás ehhez: taranis.");
            System.exit(1);
        }
    BufferedReader stdIn = new BufferedReader(
                            new InputStreamReader(System.in));
    String userInput;
    while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {
        out.println(userInput);
        System.out.println("echo: " + in.readLine());
    }

    out.close();
    in.close();
    stdIn.close();
    echoSocket.close();
    }
}

Az EchoClient olvasni és írni is tud a socket-ről azáltal, hogy átküld és átvesz adatot az echo szervertől.

Nézzük a program érdekesebb részeit. A main metódus try blokkjában szereplő sorok kiépítik a kapcsolatot a socket-en keresztül a kliens és a szerver között, és megnyitják a PrintWriter-t és a BufferedReader-t a socket-en.

echoSocket = new Socket("taranis", 7);
out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true);
in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
                             echoSocket.getInputStream()));

Sorrendben az első rész létrehozza az új Socket objektumot, és nevet ad neki: echoSocket. A Socket konstruktor használata igényli annak a gépnek a nevét és a port-jának a számát, amelyikkel a kapcsolatot létre akarjuk hozni. A példa program a taranis host nevet használja. Ez a helyi hálózatunk virtuális gépének a neve. Mikor futtatjuk a programunkat, akkor saját szerver gépünk host neve kerüljön ide. A 7-es porton figyel az echo szerver.

A második sor összekapcsolja a Socket kimenetét és a PrintWriter-t. A harmadik sor hasonló ehhez, összekapcsolja a Socket bemenetét és a BufferedReader-t. A példa Unicode karaktereket tud írni a socket-en át.

Az EchoClient-nek az adatok socket-en való elküldéséhez egyszerűen a PrintWriter-hez kell írnia. Ahhoz, hogy megkapja a szerver válaszát, olvasnia kell a BufferedReader-ről. A program hátralevő részét ez teszi ki.

A while ciklus a program következő érdekes része. A ciklus beolvas egy sort egy bizonyos idő alatt a szabványos bementről, és azonnal elküldi azt a szervernek a PrintWriter-be való írással, ami a sockethez kapcsolódik:

String userInput;
while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) {
    out.println(userInput);
    System.out.println("echo: " + in.readLine());
}

A while ciklus utolsó sorában beolvas egy sor szöveget a BufferedReader-ről, ami a socket-hez kapcsolódik. A readLine metódus addig vár, amíg a szerver válaszol az információra az EchoClient-nek. Mikor a readLine válaszol, az EchoClient kiírja a szöveget a szabványos kimenetre.

A while ciklus addig tart, amíg a felhasználó be nem gépeli az utolsó karaktert. Vagyis az EchoClient olvas a felhasználó bemenetéről, majd elküldi ezt az echo szervernek, kap egy választ a szervertől, és utána kiírja azt, amíg az elér az utolsó karakterig. A while ciklus ekkor bezárul, és a program folytatódik, futtatja a kód következő négy sorát:

out.close();
in.close();
stdIn.close();
echoSocket.close();

A kód e sorai a takarítást végzik. A jó program mindig kitakarít maga után, és ez a program is ilyen. Ezek a részek bezárják az olvasót és az írót, ami a socket-hez kapcsolódik és a szabványos kimenetet és bemenetet is, ami a szerverhez kapcsolódik. A sorrend itt nagyon fontos. Be kell zárnunk minden folyamatot, ami a socket-hez kapcsolódik, mielőtt kikapcsoljuk magát a socket-et.

 • Socket megnyitása.
 • Kimeneti és bementi folyam megnyitása a socket-en.
 • Olvasás és írás a szerver protokollja szerint.
 • A folyamatok bezárása.
 • Socket bezárása.

23. JDBC adatbázis-kezelés

A Java Database Connectivity (JDBC) olyan programozói felületet (API-t) ad a programozó kezébe, amellyel a konkrét adatbázis-kezelőtől függetlenül működő, adatbázis alapú alkalmazások készíthetők.

Kezdő lépések

Első lépésként meg kell győződni, hogy minden helyes van-e beállítva. Ez a következő lépéseket tartalmazza:

 • Telepítsük a meghajtót a számítógépére
  A meghajtó tartalmazza a telepítésre vonatkozó utasításokat. A speciális DBMS-hez (adatbázis-kezelőhöz) írott JDBC meghajtók telepítése egyszerűen annyiból áll, hogy átmásoljuk a meghajtót a számítógépére; semmilyen különleges beállításra nincs szükség.
  A JDBC-ODBC híd (JDBC-ODBC Bridge) telepítése már nem ennyire egyszerű. Akár a Solaris, akár a Windows verzióját használjuk, automatikus megkapjuk a JDBC-ODBC hidat is, amely önmagában nem igényel semmilyen speciális beállítás. Azonban az ODBC igen.
 • Telepítsü a DBMS-t, amennyiben szükséges
  Amennyiben még nincs a DBMS feltelepítve, kövesse a forgalmazó utasításait a telepítésre vonatkozóan. A legtöbb esetben a DBMS telepítve van és működik az általánosan elfogadott adatbázisok bármelyikével.

23.1. Adatbázis beállítása

Tételezzük fel, hogy a Coffebreak nevű adatbázis már létezik. (Egy adatbázis létrehozása nem olyan bonyolult, de különleges jogokat igényel és általában az adatbázis adminisztrátor végzi el). A jegyzet példáiban használt táblák az alapértelmezett adatbázisban lesznek létrehozva. A könnyebb kezelhetőség érdekében szándékosan tartottuk alacsonyan a táblák számosságát és méretét.

Tételezzük fel, hogy a mintaadatbázist egy Coffee Break nevű kávéház tulajdonosa használja, ahol szemes kávét árulnak fontban mérve, és főzött kávét mérnek csészébe. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel azt is, hogy a tulajdonosnak csak két táblára van szüksége, az egyik a kávé típusok nyilvántartására, a másik a kávé kiegészítők adatainak tárolására.

Először azt mutatjuk meg, hogyan kell a DBMS-sel létrehozni egy kapcsolatot, majd miután a JDBC küldi el az SQL kódot a DBMS-nek, bemutatunk néhány SQL kódot. Ezután megmutatjuk, milyen egyszerű a JDBC-vel elküldeni ezt az SQL mondatot a DBMS-nek, és feldolgozni a visszakapott eredményt.

Ez a kód a legtöbb ismertebb DBMS-n tesztelve lett, azonban előfordulhat néhány kompatibilitási probléma a régebbi ODBC meghajtók és a JDBC-ODBC Híd használatakor.

Kapcsolat létesítése

Első lépésként a kapcsolatot kell létrehozni azzal a DBMS-sel, amit használni akarunk. Ez két lépést tartalmaz: a meghajtó betöltését és a kapcsolat megteremtését.

Meghajtó betöltése

A használandó meghajtó vagy meghajtók betöltése nagyon egyszerű, és csak egy kódsort tartalmaz. Például a JDBC-ODBC Híd meghajtót a következő kód tölti be:

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

A driver dokumentációja megadja, hogy melyik osztályt kell használni. Amennyiben az osztály neve jdbc.DriverXYZ, a következő kóddal tudjuk betölteni:

Class.forName("jdbc.DriverXYZ");

Nem szükséges a meghajtót példányosítani és regisztrálni a DriverManager-rel, mert a Class.forName hívás automatikusan megteszi azt. Amennyiben saját példányt hoznánk létre, egy szükségtelen duplikáció történne, igaz, ez nem okozna hibát.

Amikor a kód betöltődött, készen állunk a kapcsolat létrehozására a DBMS-sel.

Kapcsolat létrehozása

A második lépés a kapcsolat létrejöttéhez, hogy a megfelelő meghajtó hozzá legyen kapcsolva a DBMS-hez. A következő kód bemutatja az általános eljárást:

Connection con = DriverManager.getConnection(url,
         "myLogin", "myPassword");

Ez a lépés is nagyon egyszerű, a legnehezebb dolog, hogy mit adjunk meg URL-nek. Amennyiben a JDBC-ODBC híd meghajtót használjuk, a JDBC URL így kezdődik: jdbc:odbc:. Az URL többi része általában az adatbázis vagy az adatbázis séma neve. Például, ha ODBC-t használunk egy Fred nevű ODBC adatforrás eléréséhez, a JDBC URL a következő lesz: jdbc:odbc:Fred. A mylogin helyére a DBMS-ben használt felhasználói nevet, amíg a myPassword helyére a jelszót kell behelyettesíteni. Azaz, ha a DBMS-hez a bejelentkezési név Fernanda, és a jelszó J8, csak erre a két sorra van szükség, hogy a kapcsolat létrejöjjön:

String url = "jdbc:odbc:Fred";
Connection con =
    DriverManager.getConnection(url, "Fernanda", "J8");

Amennyiben egy külső cég által fejlesztett JDBC-t használunk, a dokumentáció megmondja, milyen protokollt használjunk, mit kell a jdbc: után írnunk a JDBC URL-ben. Például, ha a meghajtó fejlesztője az acme nevet regisztrálta, az első és a második része az URL-nek a jdbc:acme:. A dokumentáció útmutatót tartalmaz a JDBC URL további részéhez is. A JDBC URL utolsó része tartalmazza az adatbázis azonosítására szolgáló információkat.

Amennyiben valamelyik betöltött meghajtó azt érzékeli, hogy a JDBC URL a DriverManager.getConnection metódussal lett betöltve, a meghajtó fogja létrehozni a kapcsolatot a DBMS-sel a JDBC URL-ben megadott módon. A DriverManager osztály (hűen a nevéhez) a háttérben lekezeli a kapcsolódás összes részletét. Ha nem írunk saját meghajtót, talán soha nem is fogjuk a Driver interfész más metódusát használni, és az egyetlen DriverManager metódus, amit igazán szükséges ismernünk, a DriverManager.getConnection.

A DriverManager.getConnection metódus által visszaadott kapcsolat egy nyitott kapcsolat, amelynek JDBC mondatokat adhatunk meg, amely eljuttatja az SQL mondatot a DBMS-nek. Az előző példában con egy nyitott kapcsolat, és a következő példához fogjuk használni.

23.2. Táblák használata

Tábla létrehozása

Először létrehozzuk az egyik táblát a példa adatbázisban. Ez a tábla a Coffees, mely tartalmazza az alapvető információkat a Coffee Break által eladott kávékról, ideértve a kávé nevét, annak árát, aktuális héten eladott mennyiséget és a napi eladott mennyiséget. A Coffee tábla látható itt, melyet később részletesebben leírunk:

COF_NAME SUP_ID PRICE SALES TOTAL
Colombian 101 7.99 0 0
French_Roast 49 8.99 0 0
Espresso 150 9.99 0 0
Colombian_Decaf 101 8.99 0 0
French_Roast_Decaf 49 9.99 0 0

A COF_NAME mező, amely a kávé nevét tárolja, maximum 32 karakter hosszú VARCHAR típusú. Miután minden egyes kávétípust különböző névvel látunk el, a név egyértelműen meghatározza az egyes kávékat, így ez lehet a tábla elsődleges kulcsa. A SUP_ID a kávé-kiegészítő egyedi azonosítóját tartalmazza, SQL típusa INTEGER. A harmadik mező neve PRICE, típusa FLOAT, mert tizedes szám tárolására van szükség.

Megjegyzés: A pénz adat általában SQL DECIMAL vagy NUMERIC típusú mezőben tárolódik, de a DBMS-k közötti különbség miatt, és hogy elkerüljük az inkompatibilitást valamelyik régebbi JDBC-vel, most az általánosabb FLOAT típust használjuk.

A SALES mező INTEGER típusú adatokat tárol, és megmutatja, hogy mennyi kávé lett eladva az adott héten. Az utolsó mező a TOTAL, amely INTEGER típusú, és megadja, hogy mennyi kávét adtak el összesen az adott napig.

Az adatbázis SUPPLIERS nevű táblája, amely információt tárol az egyes kávé-kiegészítőkről:

SUP_ID SUP_NAME STREET CITY STATE ZIP
101 Acme, Inc. 99 Market Street Groundsville CA 95199
49 Superior Coffee 1 Party Place Mendocino CA 95460
150 The High Ground 100 Coffee Lane Meadows CA 93966

A COFFEES és a SUPPLIERS tábla is tartalmazza a SUP_ID mezőt, ezért ez a mező használható a SELECT utasításoknál, hogy a két táblát össze tudjuk kapcsolni. A SUP_ID oszlop az egyedi azonosítója a SUPPLIERS táblának. A COFFEES táblában pedig idegen kulcsként szerepel. (Azért idegen kulcs, mert ez egy másik táblából lett importálva.) Minden egyes SUP_ID csak egyszer szerepel a SUPPLIER táblában, hiszen ez az elsődleges kulcsnál követelmény. A COFEE táblában, ahol idegen kulcsként szerepel, teljesen természetes, hogy többszörösen megjelenik, hiszen egy kiegészítő eladható több típusú kávéhoz is. A fejezet későbbi részében bemutatunk néhány példát az elsődleges és az idegen kulcs használatára a SELECT lekérdezésekben.

A következő SQL utasítás létrehozza a COFFEES nevű táblát. A két külső zárójel tartalmazza az egyes oszlopok nevét és SQL típusát vesszővel elválasztva. A VARCHAR típusnál zárójelek között megadható annak maximális hossza. A példakód megadja, hogy a COF_NAME oszlop maximum 32 karakter hosszú lehet:

CREATE TABLE COFFEES (
  COF_NAME VARCHAR(32),
  SUP_ID INTEGER,
  PRICE FLOAT,
  SALES INTEGER,
  TOTAL INTEGER )

Az utasítás végén nem szerepel DBMS záró jel, mert ez az egyes DBMS-eknél különböző. Például az Oracle pontosvesszőt (;) használ a mondatok lezárásra, a Sybase pedig a go szót. Ezért a Java kódban nem szükséges megadni, a driver automatikusan a mondat végére teszi a megfelelő jelet.

Másik dolog, ami meg kell említenünk az SQL utasításokról, azok formája. A CREATE TABLE mondatban a kulcsszavak nagybetűvel és minden rész külön sorban van írva. Az SQL nem követeli ezt meg, ez a konvenció csak az olvashatóságot teszi könnyebbé. Alapvető az SQL-ben, hogy a kulcsszavakban nem kis-nagybetű érzékeny (case sensitive), így például a SELECT szót bármilyen módon le lehetett volna írni. Példának okáért a két verzióval korábbi teljesen megegyezik az SQL illetően:

Az egyes DBMS-k különbözőek lehetnek a névazonosításban. Például néhány DBMS megköveteli, hogy az oszlop és a tábla nevek pontosan megfeleljenek a CREATE TABLE utasításban megadottaknak, míg mások nem. A biztonság kedvéért nagybetűt használunk az azonosítóknál, mint például COFFEES és SUPPLIERS, mert így definiáltuk őket.

Eddig kész vagyunk az SQL utasítás megírásával, amely létrehozza a COFFEES nevű táblát. Most tegyük idézőjelek közé (készítsünk String–et), és nevezzük el ezt a String-et createTableCoffees-nek, így ezt a változót fel tudjuk használni a Java kódban.

Amint láttuk, a DBMS nem foglalkozik a sortörésekkel, de a Java programozási nyelvben az a String objektum, ami meghaladja az egy sort, nem fog lefordulni. Következésképpen, amikor String-et adunk meg, minden egyes sort idézőjelek közé kell tenni, és pluszjelet (+) használni az összefűzéshez:

String createTableCoffees = "CREATE TABLE COFFEES " +
    "(COF_NAME VARCHAR(32), SUP_ID INTEGER, PRICE FLOAT, " +
    "SALES INTEGER, TOTAL INTEGER)";

Mielőtt futtatunk egy alkalmazást, menjük végig a JDBC alapjain.

23.2.1 JDBC Statement létrehozása

A Statement objektum küldi el az SQL utasításunkat az adatbázis-kezelőnek. Egyszerűen létrehozunk egy Statement objektumot, majd végrehajtjuk az execute metódust alkalmazva. A SELECT utasítások végrehajtására az executeQuery metódus szolgál. Azoknál az utasításoknál, amelyek táblát hoznak létre, vagy módosítanak, az executeUpdate metódus használatos.

Egy már élő adatbázis kapcsolatra (Connection objektum) épül a Statement objektum létrehozására. A következő példa a már meglévő con Connections objektumot használja az stmt Statement objektum létrehozására:

Statement stmt = con.createStatement();

Ebben a pillanatban stmt létrejött, de még nincs megadva az elküldendő SQL utasítás. Az stmt execute metódusában kell ezt megadnunk. Például, a következő kódrészletben mi az executeUpdate metódusnak adjuk át a SQL utasítást:

stmt.executeUpdate("CREATE TABLE COFFEES " +
    "(COF_NAME VARCHAR(32), SUP_ID INTEGER, PRICE FLOAT, " +
    "SALES INTEGER, TOTAL INTEGER)");

Miután létrehoztunk egy createTableCoffees nevű String típusú változót, megadhatjuk ebben a formában is.

stmt.executeUpdate(createTableCoffees);

23.2.2 SQL parancs végrehajtása

Az executeUpdate metódust használtuk, mert az createTableCoffees nevű SQL utasítás egy DDL (data definiton language) utasítás. Azok a parancsok, amelyek létrehoznak, módosítanak, törölnek táblát, mind DLL utasítások és az executeUpdate metódussal hajthatók végre. Amint az a nevéből kitűnik, az executeUpdate metódus rekordok értékeinek módosítására is szolgál. Ez sokkal gyakoribb, mivel rekord módosítása többször is történhet, amíg egy tábla létrehozása csak egyszer.

A leggyakrabban használt SQL utasítást végrehajtó parancs az executeQuery. Ez a metódus használandó egy SELECT lekérdezés végrehajtásához, ami a leggyakoribb SQL utasítás.

Adatbevitel egy táblába

Megmutattuk, hogyan kell létrehozni a COFFEES nevű táblát, megadva a mezők nevét és típusát, de ez csak a tábla szerkezetét állítja be. A tábla még nem tartalmaz egyetlen adatot sem. Soronként visszük be az adatokat a táblába, megadva az egyes mezők értékét.

Megjegyezés: A beillesztendő értékeket ugyanabban a sorrendben kell megadni, mint ahogy azt deklaráltuk a tábla létrehozásakor.

A következő kód egy rekordot illeszt be: Colombian a COF_NAME oszlopba, 101 a SUP_ID oszlopba, 7.99 a PRICE, 0 a SALES és 0 a TOTAL oszlopba. (Amióta a Coffee Break működik, a heti eladási mennyiség és az eddigi összmennyiség az összes kávéfajtánál 0-val indul.) Csakúgy mint a COFFEES tábla létrehozásánál tettük, egy Statement objektumot hozunk létre, majd az executeUpdate metódust használjuk.

Mivel az SQL utasítás nem fér el egy sorba, két String-et fogunk pluszjellel összefűzni. Érdemes figyelni a szükséges szóközökre a COFFEES és a VALUES szó között. A szóköznek az aposztrófok között kell lennie vagy a COFFEES szó mögött, vagy a VALUES szó előtt; a szóköz nélkül az SQL utasítás hibásan INSERT INTO COFFEESVALUES...–nek fogja olvasni, és a DBMS a COFFEESVALUES nevű táblát fogja keresni. Szintén oda kell figyelni, hogy egyszeres idézőjelet használunk a kávé nevének megadásakor, mert az két dupla aposztróf közé van beágyazva. A legtöbb adatbázis-kezelőnél általános szabály, hogy szabadon választható, melyik aposztrófot használjuk.

Statement stmt = con.createStatement();
stmt.executeUpdate(
    "INSERT INTO COFFEES " +
    "VALUES ('Colombian', 101, 7.99, 0, 0)");

Az INSERT utasítás második sora fogja beilleszteni a rekordot a COFFEES táblába. Használjuk fel inkább újra az stmt nevű Statement objektumot, mint újat példányosítsunk minden végrehajtásnál.

stmt.executeUpdate("INSERT INTO COFFEES " +
    "VALUES ('French_Roast', 49, 8.99, 0, 0)");

A további sorokat az alábbiak szerint illesztjük be:

stmt.executeUpdate("INSERT INTO COFFEES " +
    "VALUES ('Espresso', 150, 9.99, 0, 0)");
stmt.executeUpdate("INSERT INTO COFFEES " +
    "VALUES ('Colombian_Decaf', 101, 8.99, 0, 0)");
stmt.executeUpdate("INSERT INTO COFFEES " +
    "VALUES ('French_Roast_Decaf', 49, 9.99, 0, 0)");

Adatok kinyerése a táblából

Most, hogy a COFFEES táblában már adatok is vannak, megírhatjuk a SELECT utasítást az adatok kinyeréséhez. A következő kódban a csillag (*) mondja meg, hogy az összes oszlopot akarjuk kiválasztani. Miután nincs WHERE feltétellel meghatározva, hogy mely rekordokat adja vissza, a következő SQL utasítás az összes sort vissza fogja adni.

SELECT * FROM COFFEES

Az eredmény megegyezik azzal, amit az a kimenet ad, amikor az SQL lekérdezést direkt az adatbázis-kezelőnek adjuk meg. Amikor egy Java alkalmazáson keresztül érjük el az adatbázist, vissza kell, hogy nyerjük az adatokat, hogy felhasználhassuk. A következő részben ezt mutatjuk be.

Egy másik példa a SELECT utasításra, amelyik visszaadja a kávék listáját és az árat.
SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES

A lekérdezés eredménye a következő:

A fenti SELECT utasítás visszaadta az összes rekordot, a következő pedig csak azokat, amelyek kevesebbe kerülnek, mint $9.00

SELECT COF_NAME, PRICE
FROM COFFEES
WHERE PRICE < 9.00

23.2.3 Lekérdezések eredményének feldolgozása

Nézzük meg, hogy az előző SQL parancsot hogyan lehet Javában futtatni, és hogyan lehet az eredményt kinyerni belőle.

A lekérdezést futtató executeQuery metódus egy ResultSet objektumot ad, amiből az adatokat kinyerhetjük.

ResultSet rs = stmt.executeQuery(
    "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES");

A next metódus

Az eredményhalmaz elérhetővé tevő rs objektummal minden rekordon végig fogunk menni, hogy az egyes rekordok adatait meg tudjuk jeleníteni a képernyőn. A next metódus az úgynevezett a kurzort mindig a következő sorra mozgatja (ezt aktuális sornak hívjuk). Mivel a kurzor kezdetben még nem mutat egyetlen sorra sem (mintha a táblázat előtt lennénk), az első meghívása után érhető el az eredmény első sora. Egymást követő metódushívásokkal a kurzort a következő rekordokra léptetjük, így járjuk be a teljes halmazt.

A getXXX metódusok

A get kezdetű metódusok segítségével tudjuk az aktuális rekord egyes mezőit lekérdezni. Például az SQL VARCHAR típusú COF_NAME mezőjét a getString-el olvashatjuk ki. Az SQL FLOAT típusú PRICE mezője logikusan a getFloat metódussal kérdezhető le.

Nézzük a teljes kódot:

String query = "SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES";
ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
while (rs.next()) {
    String s = rs.getString("COF_NAME");
    float n = rs.getFloat("PRICE");
    System.out.println(s + "   " + n);
}

A kimeneten ehhez hasonló fog megjelenni:

Colombian   7.99
French_Roast   8.99
Espresso   9.99
Colombian_Decaf   8.99
French_Roast_Decaf   9.99

Paraméterként nem csak a mező nevét, hanem oszlopindexét is használhatjuk:

String s = rs.getString(1);
float n = rs.getFloat(2);

24. Kódolási konvenciók

A kódolási konvenciók a következők miatt szükségesek:

 • A szoftver életciklus költségének 80%-a mehet el a karbantartásra
 • A szoftvereknek csak kis résztét tartja karban az eredeti fejlesztő
 • A kódolási konvenciók javítják az olvashatóságot, segítve a későbbi megértést

A konvenciókhoz mindenkinek alkalmazkodni kell a programozás folyamán. Mindenkinek.

24.1. Fájlok szervezése

Minden java forrásállomány egyetlen publikus osztályt vagy interfészt tartalmaz, de ezen túl tartalmazhat még privát, a forrásállományon kívül kapcsolattal nem rendelkező további osztályokat és interfészeket. A publikus típust javasolt először leírni. A publikus típus neve és a forrásfájl neve meg kell, hogy egyezzen, beleértve a kisbetű-nagybetű különbségét is.

A Java forrásállomány a következő elemeket tartalmazza:

 • Kezdő megjegyzés
 • Csomag és import kifejezések
 • Osztály és interfész deklarációk

Kezdő megjegyzés

Minden forrásállománynak kellene tartalmaznia egy C stílusú megjegyzést a (publikus) osztály nevével, verzió információival, dátummal és szerzői jogokkal:

/*
* Osztálynév
*
* Verzió információk
*
* Dátum
*
* Copyright
*/

Javasolt a hagyományos megjegyzés helyett/mellett dokumentációs megjegyzéseket is alkalmazni.

Csomag és import kifejezések

A megjegyzés utáni első nem üres sor a csomag kifejezés kell, hogy legyen. Azután következhetnek az import kifejezések:

package java.awt;
import java.awt.peer.CanvasPeer;

Megjegyzés: Az egyedi csomagnév első része csupa angol kisbetűből álló, fordított doménnév.

Osztály és interfész deklaráció

A következő táblázat összefoglalja az osztály és interfész deklaráció szabályait:

osztály vagy interfész dokumentációs megjegyzés (/**...*/)
osztály vagy interfész kifejezés
osztály vagy interfész megvalósítási megjegyzés (/*...*/), ha szükséges Ez a megjegyzés olyan információkat tartalmaz, amik csak a megvalósítás részleteiről szólnak, az osztály későbbi felhasználása során nem lesz szükség ezekre az információkra. Ilyen módon a dokumentációs megjegyzésbe nem kerül bele.
osztály (statikus) változók Először a publikus, majd védett, csomag szintű, és végül privát változók szerepeljenek.
példányváltozók Ugyanolyan láthatósági sorrendben, mint az osztályváltozók
konstruktorok
metódusok A metódusok feladat szerint és láthatóság szerint csoportosítva.

24.2. Behúzás

Megjegyzés: Ebben a jegyzetben a nyomtatás speciális tördelése miatt néhol eltértünk a következő szabályoktól.

2 vagy 4 szóköz, vagy a tabulátor karakter használata célszerű.

A sorok hossza ne legyen több 80 karakternél. Bizonyos esetekben érdemes 70 karakterben maximálni a sor hosszát.

Hosszú sorok tördelése

Ha egy kifejezés nem fér el egy sorban, a következők alapján tördeljünk:

 • Törjünk vessző (,) után
 • Törjünk egy operátor előtt
 • Részesítsük előnyben a magasabb szintű művelet előtt való törést
 • Igazítsuk az új sor kezdetét az előző sor ugyanolyan szintű kifejezéséhez
 • Ha az előzőek alapján zavaros lesz az eredmény, vagy így is túl hosszú a sor, akkor a szokásos behúzás kétszeresét (8 karakter) is alkalmazhatjuk

Nézzünk egy példát illusztrációként:

someMethod(longExpression1, longExpression2, longExpression3,
        longExpression4, longExpression5);
var = someMethod1(longExpression1,
                someMethod2(longExpression2,
                        longExpression3));

A következő két példa aritmetikai kifejezések töréséről szól. Az első példa elfogadható, a törés alkalmazkodik a logikai szerkezethez, de a második nem javasolt.

longName1 = longName2 * (longName3 + longName4 - longName5)
           + 4 * longname6;
longName1 = longName2 * (longName3 + longName4
                       - longName5) + 4 * longname6;

A következő két kód metódusdeklaráció bemutatására szolgál. Az első a szokásos esetet mutatja, de a másodiknál ez nem működne. Ezért ott a fix kétszeres behúzást alkalmazzuk:

someMethod(int anArg, Object anotherArg, String yetAnotherArg,
           Object andStillAnother) {
    ...
}
private static synchronized horkingLongMethodName(int anArg,
        Object anotherArg, String yetAnotherArg,
        Object andStillAnother) {
    ...
}

Az if utasítás törése esetén is a dupla behúzás javasolható, az egyszeres behúzás nehezebben felismerhetővé teszi a törzset. Az első tehát nem célszerű, helyette a második vagy harmadik javasolható:

if ((condition1 && condition2)
    || (condition3 && condition4)
    ||!(condition5 && condition6)) {
    doSomethingAboutIt();
}
if ((condition1 && condition2)
        || (condition3 && condition4)
        ||!(condition5 && condition6)) {
    doSomethingAboutIt();
}
if ((condition1 && condition2) || (condition3 && condition4)
        ||!(condition5 && condition6)) {
    doSomethingAboutIt();
}

Végül három jó példa a feltételes operátor alkalmazására:

alpha = (aLongBooleanExpression) ? beta : gamma;
alpha = (aLongBooleanExpression) ? beta
                                 : gamma;
alpha = (aLongBooleanExpression)
        ? beta
        : gamma;

24.3. Megjegyzések

A Java programok kétféle megjegyzést alkalmaznak: dokumentációs és implementációs megjegyzést. Az utóbbi a C++ nyelvhez hasonló, míg az előbbi a Java specialitása. (Megjegyzés: Ezt a bevált ötletet a PHP is átvette.) A dokumentációs megjegyzés /** és */ közötti karaktersorozat. A javadoc segédprogram képes ez alapján automatikusan generálni HTML alapú, teljesen hipertext felépítésű dokumentációt.

A dokumentációs megjegyzés a forráskódot dokumentálja olyan megközelítésben, hogy az alapján a későbbi megértés, az osztály felhasználása maradéktalanul megoldható legyen a kód kézzel történő végignézése nélkül is.

24.3.1 Implementációs megjegyzések

A programok négyféle implementációs megjegyzést tartalmazhatnak: blokk, egysoros, nyomkövetési és sorvégi.

Blokk megjegyzések

A blokk megjegyzések leírást tartalmaznak a fájlhoz, metódushoz, adatszerkezethez vagy algoritmushoz. Fájl esetén a fájl elején, a többi esetben a metódus belsejében szokás elhelyezni, alkalmazkodva a megjegyzéssel ellátott egység behúzásához.

A blokk megjegyzés egy üres sorral kezdődik és fejeződik is be:

/*
* Blokk megjegyzés.
*/

Egysoros megjegyzések

A rövid megjegyzéseket egyetlen sorba írva, a bekezdési szintet figyelembe véve lehet elhelyezni. Ha nem lehet egy sorba írni, akkor blokk megjegyzést érdemes alkalmazni. Egy üres sor után érdemes írni a megjegyzést, hogy vizuálisan láthatók legyenek az összefüggések.

if (feltétel) {

    /* Eset leírása. */
    ...
}

Nyomkövetési megjegyzések

Nagyon rövid megjegyzéseket az adott kódsor végére is lehet írni, megfelelő közzel elválasztva a kódtól. Célszerű az egymás utáni nyomkövetési megjegyzéseket azonos pozícióban kezdeni. A következő példa mutatja a használat módját:

if (a % 2 == 0) {
    return TRUE;            /* páros szám esetén kész */
} else {
    return isPrime(a);      /* különben vizsgáljuk */
}

Természetesen alkalmazható a // is, de csak következetesen, nem keverve a két módot. Nem érdemes olyan megjegyzéseket alkalmazni, amik a későbbi megértést nem segítik elő jelentősen.

Megjegyzés: A jegyzet példái oktatási célból készültek, sokszor túl részletesen kommentezve. Valódi fejlesztéskor csak a ténylegesen szükséges megjegyzéseket érdemes elhelyezni.

24.3.2 Dokumentációs megjegyzések

A következő példa egy jó áttekintést ad az alapokról:

/*
* @(#)Blah.java        1.82 99/03/18
*
* Copyright (c) 1994-1999 Sun Microsystems, Inc.
* 901 San Antonio Road, Palo Alto, California, 94303, U.S.A.
* All rights reserved.
*
* This software is the confidential and proprietary
* information of Sun Microsystems, Inc. ("Confidential
* Information").  You shall not disclose such Confidential
* Information and shall use it only in
* accordance with the terms of the license agreement
* you entered into with Sun.
*/
package java.blah;
import java.blah.blahdy.BlahBlah;
/**
* Class description goes here.
*
* @version     1.82 18 Mar 1999
* @author     Firstname Lastname
*/
public class Blah extends SomeClass {
    /* A class implementation comment can go here. */
    /** classVar1 documentation comment */
    public static int classVar1;
    /**
     * classVar2 documentation comment that happens to be
     * more than one line long
     */
    private static Object classVar2;
    /** instanceVar1 documentation comment */
    public Object instanceVar1;
    /** instanceVar2 documentation comment */
    protected int instanceVar2;
    /** instanceVar3 documentation comment */
    private Object[] instanceVar3;
    /**
     * ...constructor Blah documentation comment...
     */
    public Blah() {
        // ...implementation goes here...
    }
    /**
     * ...method doSomething documentation comment...
     */
    public void doSomething() {
        // ...implementation goes here...
    }
    /**
     * ...method doSomethingElse documentation comment...
     * @param someParam description
     */
    public void doSomethingElse(Object someParam) {
        // ...implementation goes here...
    }
}

A legfelső szintű osztályok és interfészek a sor elején kezdődnek, míg a tagok behúzva. Az osztályok és interfészek dokumentációs megjegyzésének első sora nem behúzott, a további sorok egy szóközzel bentebb kezdődnek. Minden tag (osztály, interfész, adattag, metódus, konstruktor) dokumentációs megjegyzésének első sora 4 szóközzel, a továbbiak 5 szóközzel bentebb kezdődnek. A további szintek ugyanígy, értelemszerűen.

24.4. Deklarációk

A könnyű kommentezhetőség (és a jobb átláthatóság) érdekében minden sor csak egy deklarációt tartalmaz:

int level; // indentation level
int size;  // size of table

Kevésbé javasolható:

int level, size;

Semmiképpen ne kerüljenek egy sorba különböző típusú deklarációk:

int foo,  fooarray[]; //WRONG!

A kód még könnyebben olvasható lesz, ha a típusok, azonosítók és megjegyzések táblázatszerűen tabuláltak:

int        level;          // indentation level
int        size;           // size of table
Object     currentEntry;   // currently selected table entry

A lokális változókat lehetőleg már a deklarációnál inicializáljuk. Az egyetlen ésszerű kivétel, ha a kezdőérték bonyolult számításokkal fog előállni.

24.4.1 A deklaráció helye

A deklarációk a blokk legelején legyenek. Bár vannak érvek mellette, mégsem érdemes később, az első használat helyén deklarálni az azonosítókat. Ennek az lenne a hátránya, hogy akadályozná az érvényességi tartományon belüli hordozhatóságot.

void myMethod() {
    int int1 = 0;         // beginning of method block
    if (condition) {
        int int2 = 0;     // beginning of "if" block
        ...
    }
}

Az egyetlen logikus kivétel, amikor a for ciklusban hozzuk létre a ciklusváltozót:

for (int i = 0; i < maxLoops; i++) { ... }

Érdemes elkerülni, hogy egy lokális deklaráció elfedjen egy magasabb szintű deklarációt:

int count;
...
myMethod() {
    if (condition) {
        int count = 0;     // AVOID!
        ...
    }
    ...
}

24.4.2 Osztály és interfész deklaráció

Amikor osztályt vagy interfészt deklarálunk, érdemes megfogadni a következőket:

 • A metódus neve és a ’(’ között ne legyen elválasztó.
 • A blokk kezdő ’{’ az adott sor végén legyen
 • A blokkzáró '}' behúzása megegyezik a blokk kezdetének behúzásával. Ha üres a blokk, a két zárójelet ne válassza el köz.
  class Sample extends Object {
      int ivar1;
      int ivar2;
      Sample(int i, int j) {
          ivar1 = i;
          ivar2 = j;
      }
      int emptyMethod() {}
      ...
  }
 • A metódusokat válasszuk el egy üres sorral.

24.5. Utasítások

Egyszerű utasítások

Soronként csak egy utasítás szerepel:

argv++;       // Correct
argc--;       // Correct 
argv++; argc--;       // AVOID!

Összetett utasítások

Az összetett utasítás ’{’ és ’}’ között utasítások sorozatát tartalmazza. A tartalmazott utasítások egy közzel (4 szóközzel) bentebb kezdődnek, mint az összetett utasítás blokk.

Feltételes utasítások

Az if, if-else, if else-if else utasítások:

if (condition) {
    statements;
}

if (condition) {
    statements;
} else {
    statements;
}

if (condition) {
    statements;
} else if (condition) {
    statements;
} else{
    statements;
}

Mindig alkalmazzuk a blokkot jelző { és } karaktereket. E nélkül több a hibalehetőség.

if (condition) //AVOID! THIS OMITS THE BRACES {}!
    statement;

A switch szokásos formája:

switch (condition) {
case ABC:
    statements;
    /* falls through */

case DEF:
    statements;
    break;

case XYZ:
    statements;
    break;

default:
    statements;
    break;
}

Mindig írjuk ki a break utasítást. Ha nem kell kilépni a case végén, akkor megjegyzéskén szerepeljen.

Ciklusutasítások

A for utasítás formája a következő:

for (initialization; condition; update) {
    statements;
}

A törzs nélküli utasítás blokk nélkül, ’;’-el írható:

for (initialization; condition; update);

Amikor használjuk a ’,’ operátort az inicializáló vagy a növekmény részben, akkor a kód nehezebben áttekinthető lesz. Érdemes megfontolni, hogy ilyen esetben nem jobb-e az inicializációt a ciklus elé írni.

A szokásos és az üres törzsű while utasítás formája:

while (condition) {
    statements;
}

while (condition);

A do-while formája:

do {
    statements;
} while (condition);

try-catch utasítás

try {
    statements;
} catch (ExceptionClass e) {
    statements;
}
try {
    statements;
} catch (ExceptionClass e) {
    statements;
} finally {
    statements;
}

24.6. Elválasztók

Az üres sorok logikailag tagolják, és így olvashatóbbá teszik a kódot.

Két üres sort alkalmazzunk osztályok elválasztására. Egy sor elegendő a következő esetekben:

 • Metódusok között
 • Változó deklarációk és a blokk első utasítása között
 • Blokk vagy egysoros megjegyzés előtt
 • A metódus logikai egységei között (jellemzően 3-10 soronként)

Üres szóközöket alkalmazunk a következő esetekben:

 • A kulcsszó és a ’(’ között:
  while (true) {
        ...
    }
 • A paraméterlistában vesszők után
 • A ’.’ kivételével minden bináris operátor előtt és után, unáris operátorok esetén azonban nem alkalmazzuk:
    a += c + d;
    a = (a + b) / (c * d);

    while (d++ = s++) {
        n++;
    }
    printSize("size is " + foo + "\n");
 • A for utasításban a ‘;’-k után:
  for (expr1; expr2; expr3)
 • Explicit konverzió esetén:
  myMethod((byte) aNum, (Object) x);
    myMethod((int) (cp + 5), ((int) (i + 3)) + 1);

24.7. Elnevezési konvenciók

Az elnevezési konvenciók segítségével jobban olvasható programkódot kapunk. Már a név formája alapján lehet tudni, hogy konstans, csomagnév, osztály vagy változó.

Azonosító típusa Szabály Példák
Csomag Az egyedi csomagnév mindig csupa kisbetűkből áll. Az internet domén név legfelső szintű eleme (pl. com, hu) után a vállalat neve, majd szükség szerint további alcsomag-nevek következnek ponttal elválasztva. Csak az angol abc betűi használhatók. com.sun.eng
com.apple.quicktime.v2
edu.cmu.cs.bovik.cheese
Osztály Az osztálynév többnyire főnév, a kezdőbetű és a köztes szókezdő betűk nagybetűk, a többi kisbetű. Az aláhúzás karakter nem alkalmazható. Ne legyen rövidítés, mindig a teljes szavakat tartalmazza. class Raster;
class ImageSprite;
Interfész Lehet ékezetes karaktereket is alkalmazni, bár ezt bizonyos fejlesztőkörnyezetek (tehát nem a Java!) nem engedik. Emiatt általában érdemes kerülni az ékezetek használatát. interface RasterDelegate;
interface Storing;
Metódus A metódus neve többnyire ige, a köztes szavak kezdőbetűi kivételével minden kisbetűs, a legelső betű is. run();
runFast();
getBackground();
Változó A változónevek rövidek, de beszédesek legyenek. Az adott érvényességi tartomány bármelyik pontján egyértelmű legyen a szerepe. Lehetőleg kerüljük az egy karakteres neveket, kivéve a ciklusváltozók szokásos nevei (i, j, stb.).
A köztes szavak kezdőbetűi kivételével minden kisbetűs, a legelső betű is.
int i;
float myWidth;
Konstans A konstans változók neve csupa nagybetűs, a többszavas összetételeket az ’_’ karakterrel kell elválasztani. static final int MIN_WIDTH = 4;
static final int MAX_WIDTH = 999;
static final int GET_THE_CPU = 1;

25. Tervezési minták

Ebben a fejezetben alapos elméleti bevezetést nem tudunk adni, csupán néhány egyszerű példát áttekinteni van lehetőségünk. A téma sokkal alaposabb megértéséhez Erich Gamma, Ralph Johnson, Richard Helm, John Vlissides: Programtervezési minták című könyvét érdemes elővenni. (Letenni az OOP iránt érdeklődők úgysem tudják :)

Mi a tervezési minta?

Ha egy feladat újra előkerül a fejlesztés folyamán, akkor valószínűleg a megoldás hasonló lesz a korábbihoz. A tervezési minták olyan objektumközpontú megoldásokat jelentenek, amelyek már bizonyítottak a gyakorlatban. Ezek felhasználása rugalmasabban módosítható és könnyebben, jobban újrahasznosítható alkalmazásokat készíthetünk.

A minták leírására egységes módszereket szokás alkalmazni. Ez lényegét tekintve a következőket tartalmazza:

 • Motiváció: mi volt az az eredeti probléma, ami miatt a téma előkerült.
 • A résztvevők és a struktúra leírása.
 • A használat feltételei: meddig terjed a minta alkalmazhatósága.
 • További alkalmazási példák.

E jegyzetben – terjedelmi okokból – csupán egy kevésbé formális, az érdeklődés felkeltésére szolgáló bevezetőt tudunk nyújtani.

Bevezetésként még következzen egy áttekintő táblázat:

Cél
Létrehozási Szerkezeti Viselkedési
Hatókör Osztály Gyártófüggvény (Osztály)illesztő Értelmező
Sablonfüggvény
Objektum Elvont gyár
Építő
Prototípus
Egyke
(Objektum)illesztő
Híd
Összetétel
Díszítő
Homlokzat
Pehelysúlyú
Helyettes
Felelősséglánc
Parancs
Bejáró
Közvetítő
Emlékeztető
Megfigyelő
Állapot
Stratégia
Látogató

25.1. Létrehozási minták

A létrehozási mintáknak az a céljuk, hogy az egyes objektumpéldányok létrehozásakor speciális igényeknek is eleget tudjunk tenni.

Az Egyke (Singleton) minta például lehetővé teszi, hogy egy osztályból csak egyetlen példányt lehessen létrehozni.

Az Elvont gyár (Abstract Factory), Építő (Builder) és Gyártófüggvény (Factory Method) minták szintén a példányosítást támogatják, amikor nem akarjuk, vagy nem tudjuk, milyen típusú is legyen az adott példány.

25.1.1 Egyke (Singleton)

Az Egyke minta akkor hasznos, ha egy osztályból csak egyetlen példány létrehozását szeretnénk engedélyezni. A módszer lényege, hogy kontrolláljuk a példányosítást egy privát konstruktor létrehozásával. Az osztályból csak egyetlen példányt hozunk létre, azt is csak szükség (az első kérés) esetén. A példány elérése egy statikus gyártó metóduson keresztül történik.

Nézzünk először egy általános példát:

class Singleton {
  private static Singleton instance = null;
  private Singleton() { }
  static public Singleton instance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
    }
    return instance;
  }
  public void finalize() {
    instance = null;
  }
}

Példányt létrehozni a következő módon tudunk:

Singleton one = Singleton.instance();

Ha egy újabb példányt kérünk, akkor is ugyanazt az objektumot kapjuk. Hibás lenne viszont, ha közvetlenül próbálnánk példányosítani:

Singleton one = new Singleton(); // hibás

Egy kicsit más megoldást láthatunk egy távoli kapcsolat kiépítését megvalósító osztálynál. Itt a kapcsolat mindig szükséges, a duplikálás elkerülése a fő célunk.

Megjegyzés: Érdemes belegondolni, milyen zavarokkal járna, ha a programozó figyelmetlensége miatt egyszerre két vagy több távoli kapcsolatot próbálnánk kiépíteni és használni ugyanazon erőforrás felé.

final class RemoteConnection {
  private Connect con;
  private static RemoteConnection rc =
      new RemoteConnection(connection);
  private RemoteConnection(Connect c) {
    con = c;
    ....
  }
  public static RemoteConnection getRemoteConnection() {
    return rc;
  }
  public void setConnection(Connect c) {
    this(c);
  }
}

Szerzői megjegyzés: További minták bemutatása tervben van.

25.1.2 Gyártófüggvény (Factory Method) minta

A gyártófüggvény minta az egyik legtöbbet alkalmazott tervezési minta. A minta célja egy objektum létrehozása különböző információk alapján.

A következő ábrán a bemeneti információt az abc jelképezi. Ez alapján a gyártófüggvény az x ősosztály valamelyik leszármazottját (xy vagy xz) fogja példányosítani. A getClass hívására létrejövő objektum tényleges típusáról többnyire nem is kell tudnia a felhasználónak.

Gyártófüggvény

Nézzünk egy konkrét példát. A feladatunk az, hogy a nevek kezelése körüli következő problémát megoldjuk. Az angol nyelvben kétféle módon is megadhatjuk ugyanazt a nevet:

 • Jack London
 • London, Jack

Ha egy beviteli mezőben a felhasználó megadja a nevét, akkor bármelyiket használja. Nekünk az a feladatunk, hogy a név alapján egy olyan objektumot hozzuk létre, amelyikből bármikor elérhetők a szükséges szolgáltatások.

Először nézzük meg azt az ősosztályt, amelynek a szolgáltatásaira végső soron szükségünk lesz:

abstract class Namer {
    protected String last;
    protected String first;
    public String getFirst() {
        return first;
    }
    public String getLast() {
        return last;
    }
}

Nézzük meg a két igen egyszerű leszármazott osztályt is.

Az első leszármazottunk a név megadásánál az első ( szóközös) megadást feltételezi.

class FirstFirst extends Namer {
    public FirstFirst(String s) {
        int i = s.lastIndexOf(" ");
        if (i > 0) {
            first = s.substring(0, i).trim();
            last =s.substring(i+1).trim();
        } else {
            first = "";
            last = s;
        }
    }
}

A másik leszármazott a vessző karaktert keresi elválasztóként:

class LastFirst extends Namer {
    public LastFirst(String s) {
        int i = s.indexOf(",");
        if (i > 0) {
            last = s.substring(0, i).trim();
            first = s.substring(i + 1).trim();
        } else {
            last = s;
            first = "";
        }
    }
}

A tényleges példányosítást (gyártást) a következő osztály végzi:

class NameFactory {
    public Namer getNamer(String entry) {
        int i = entry.indexOf(",");
        if (i>0)
            return new LastFirst(entry);
        else
            return new FirstFirst(entry);
    }
}

Elegendő a getNamer metódust a nevet tartalmazó String paraméterrel meghívni, eredményül pedig egy Namer (leszármazott) objektumot kapunk.

Megjegyezés: A példa láttán felmerülhet az a kifogás, hogy elegendő lett volna a Namer osztály konstruktorában ezt a kétféle inputot megkülönbözteti. Ennél a példánál tényleg járható lenne ez az út is.

A példa egyszerűsége abban rejlik, hogy a leszármazottak csak a konstruktorunkban térnek el egymástól. Más összetettebb szituáció esetén a leszármazottak érdemi működése is jelentősen eltérhet egymástól.

Legerősebb érvként pedig azt érdemes meggondolni, hogy ha a bemutatott struktúrát kell bővítenünk egy újfajta viselkedéssel, akkor elegendő egy új leszármazott osztály létrehozása és a getNamer metódus bővítése, a többi osztályhoz egyáltalán nem kell hozzányúlni. Ez egy nagyobb alkalmazás esetén nagyon erőteljes érv lehet.

25.2. Szerkezeti minták

A szerkezeti minták segítségével előírhatjuk, hogy az egyes osztályokból vagy objektumokból hogyan álljon elő egy komplexebb struktúra.

Az osztály minták célja, hogy olyan öröklési hierarchiát alakítsunk ki, amelyik jól használható programfelületet nyújt. Ezzel szemben az objektum minták az objektumok összeillesztésének célszerű módjait alkalmazzák.

Az Illesztő (Adapter) mintára akkor van szükség, ha különböző felületű osztályoknak kell kapcsolatba hozni. Így tulajdonképpen a két félnek nem is kell egymásról konkrétan tudni, elég, ha a köztük lévő illeszti mindkét felet.

A Híd (Bridge) minta ezzel szemben nem kényszerhelyzet, hanem tudatos tervezés miatt ad valami más felületet. A szolgáltatás felületét (interfészét) és megvalósítását (implementációját) tudatosan választja szét.

A Homlokzat (Facade) mintával egy nagyobb komponensnek egységes felületet (interfészt) tudunk nyújtani.

A Pehelysúlyú (Flyweight) minta lehetőséget ad arra, hogy elrejtsünk egy objektumot, és azt csak akkor hozzuk elő, ha arra tényleg szükség lesz.

25.3. Viselkedési minták

A viselkedési minták (a szerkezeti mintákkal szemben) nem az állandó kapcsolatra, hanem az objektumok közötti kommunikációra adnak hatékony megoldást.

A Megfigyelő (Observer) minta célja, hogy egy objektum állapotváltozásainak figyelését lehetővé tegye tetszőleges más objektumok számára. A figyelő pozícióba feliratkozással juthatunk, de a leiratkozás is bármikor megejthető.

A Közvetítő (Mediator) minta célja, hogy két – egymással kommunikálni képtelen osztály között közvetítő szerepet töltsön be. Érdekesség, hogy a két közvetve kommunikáló osztálynak semmit sem kell egymásról tudnia.

A Felelősséglánc (Chain of Responsibility) minta az objektumok közül megkeresi a felelőst. Egyszerű példaként el lehet képzelni egy böngésző alkalmazás ablakát, ahol a felület tulajdonképpen többszörösen egymásba ágyazott komponensek segítségével épül fel. Egy egérkattintás esetén a főablak-objektumból kiindulva (a vizuális tartalmazás mentén) egyre pontosabban meg tudjuk határozni, hogy a kattintás melyik doboz, melyik bekezdés, melyik űrlap, melyik űrlap-elem stb. területén történt.

A Stratégia (Strategy) minta egy algoritmust egy osztályba zár. Így az algoritmus későbbi leváltása csak az ős egy másik leszármazottját fogja igényelni.

Végül a Bejáró (Iterator) minta már ismerős lehet a Java Iterator interfésze miatt: feladata a bejárás biztosítása pl. tároló objektumokon.

26. Java fejlesztőeszközök

Bármelyik fejlesztőeszközt is választjuk, telepítsük először a fejlesztőkörnyezetet és a dokumentációt az 1.1 fejezetben leírt módon.

26.1. JCreator

A JCreator Java programozásra alkalmas editor. A program letölthető a http://www.jcreator.com/download.htm címről. A Pro változat 30 napig működő demó, de letölthető a korlátlan ideig használható (freeware), bár némileg kevesebb tudású Lite Edition változat is.

JCreator

26.2. Netbeans

A Netbeans a Sun saját fejlesztőkörnyezete a Java platformokhoz.

A J2SE változattal közös csomagban is letölthetjük, így a telepítés is nagyon egyszerű lesz. (A közös csomag a Sun honlapjáról tölthető le.)

A http://www.netbeans.org/ címről nem csak az alapcsomagot, hanem különböző összeállításokat és kiegészítőket is letölthetünk. Ha nem a J2SE-vel közös csomagot telepítjük, akkor (a JCreatorhoz hasonlóan) a Netbeanst érdemes később telepíteni.

26.2.1 Alapvető használat

Ebben a részben egy egyszerű alkalmazás készítésének lépéseivel ismerkedünk meg.

Projekt létrehozása

A Netbeans indítása után File > New Project:

Új projekt létrehozása

Egy alapvető Java projekthez a General csoport Java Application eleme alkalmas.

Java Application

Következő lépésként a projekt nevét és elérési útját kell megadnunk.

(A projekt alkalmas arra, hogy egy több osztályból álló alkalmazás forrásállományit egy egységként kezeljük.)

Beállíthatjuk projektünket elsődlegesnek (Main project), és megadhatjuk a fő osztályunk nevét is:

Projekt beállítások

A varázsló futásának eredménye jól látható a következő képen:

A létrehozott projekt eredménye

26.3. Eclipse

Az Eclipse egy több platformon (Windows mellett Linux, Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS-X) rendelkezésre álló, több programozási nyelvet (Java, PHP, C/C++, stb.) támogató és többfajta fejlesztői környezetben (asztali alkalmazásfejlesztés, webfejlesztés, mobil alkalmazásfejlesztés, UML2 szerkesztés, vizuális szerkesztés stb.) alkalmazható nyílt forrású szoftverfejlesztő projekt.

Eclipse

Ebben a fejezetben a Java fejlesztéshez szükséges minimális alapismeretekről lesz szó.

Megjegyzés: Az Eclipse igényli a Java SDK telepítését, tehát az 1. fejezetben ismertetett módon először a fejlesztőkörnyezetet kell letölteni és telepíteni!

26.3.1 Alap tulajdonságok

Az Eclipse egy teljesen a felhasználó igénye szerint kialakítható felülettel rendelkezik (melyet perspektívának hívnak), egyszerű (fogd és vidd) felületen átpakolhatjuk a megnyitott ablakokat (nézeteket). Több felületet is kialakíthatunk magunknak az éppen aktuális munkától függően (programozás, HTML szerkesztés, stb.), melyek között a rendszer automatikusan is tud váltani, illetve mi is váltogathatunk.

Számos nézet áll rendelkezésünkre alapkiépítésben, illetve ezek listája beépülő modulokkal tovább bővíthető. Ilyen a szerkesztőmező és a projekt fájlok listája (navigator) mellett a problémák, tennivalók listája, a kivonat doboz (az aktuális állomány váza: XML szerkezet, vagy a függvények listája, stb.).

A beépített szerkesztő főleg Java és kapcsolódó kódszínezéseket támogat, de ezt a Colorer plugin segítségével kiegészíthetjük: így rengeteg nyelv áll rendelkezésünkre, illetve ha nem találunk egyet, XML leírók segítségével kibővíthetjük a rendszert.

A színezett kódrészletek

26.3.2 Az Eclipse beszerzése és üzembe helyezése

Java fejlesztéshez mindenekelőtt a http://www.eclipse.org/downloads/ oldalról le kell tölteni az Eclipse SDK nevű termék legfrissebb stabil verzióját. Mivel a letöltött állomány egy ZIP formátumú tömörített állomány, kézzel kell kicsomagolnunk, pl. a C:\eclipse könyvtárba.

További telepítésre nincs szükség, csupán az indítás után néhány alapbeállítást (konfigurálást) kell megtenni. Ízlés szerint parancsikont is lehet létrehozni az Exclipse.exe számára.

Az első futtatás alkalmával be kell állítanunk a munkaterületünket, vagyis ki kell jelölnünk azt a könyvtárat, ahol a fejlesztéshez kapcsolódó állományainkat tárolni szeretnénk. A későbbiekben itt hozhatunk létre projekteket, amelyek más-más alkönyvtárban jönnek létre.

A konfigurálás első lépéseként a Java fejlesztőkörnyezet kell beállítanunk: Window > Preferences, majd Java > Installed JREs. Itt jó esetben a telepített futtatókörnyezetet fel is ajánlja. Szükség esetén lehet módosítani is a beállításokat.

A fejlesztőkörnyezet beállítása

Érdemes még átnézni a General > Wokspace és az egyéb General beállításokat is.