Jelenlegi hely

24.7. Elnevezési konvenciók

Az elnevezési konvenciók segítségével jobban olvasható programkódot kapunk. Már a név formája alapján lehet tudni, hogy konstans, csomagnév, osztály vagy változó.

Azonosító típusa Szabály Példák
Csomag Az egyedi csomagnév mindig csupa kisbetűkből áll. Az internet domén név legfelső szintű eleme (pl. com, hu) után a vállalat neve, majd szükség szerint további alcsomag-nevek következnek ponttal elválasztva. Csak az angol abc betűi használhatók. com.sun.eng
com.apple.quicktime.v2
edu.cmu.cs.bovik.cheese
Osztály Az osztálynév többnyire főnév, a kezdőbetű és a köztes szókezdő betűk nagybetűk, a többi kisbetű. Az aláhúzás karakter nem alkalmazható. Ne legyen rövidítés, mindig a teljes szavakat tartalmazza. class Raster;
class ImageSprite;
Interfész Lehet ékezetes karaktereket is alkalmazni, bár ezt bizonyos fejlesztőkörnyezetek (tehát nem a Java!) nem engedik. Emiatt általában érdemes kerülni az ékezetek használatát. interface RasterDelegate;
interface Storing;
Metódus A metódus neve többnyire ige, a köztes szavak kezdőbetűi kivételével minden kisbetűs, a legelső betű is. run();
runFast();
getBackground();
Változó A változónevek rövidek, de beszédesek legyenek. Az adott érvényességi tartomány bármelyik pontján egyértelmű legyen a szerepe. Lehetőleg kerüljük az egy karakteres neveket, kivéve a ciklusváltozók szokásos nevei (i, j, stb.).
A köztes szavak kezdőbetűi kivételével minden kisbetűs, a legelső betű is.
int i;
float myWidth;
Konstans A konstans változók neve csupa nagybetűs, a többszavas összetételeket az ’_’ karakterrel kell elválasztani. static final int MIN_WIDTH = 4;
static final int MAX_WIDTH = 999;
static final int GET_THE_CPU = 1;