Jelenlegi hely

24.6. Elválasztók

Az üres sorok logikailag tagolják, és így olvashatóbbá teszik a kódot.

Két üres sort alkalmazzunk osztályok elválasztására. Egy sor elegendő a következő esetekben:

 • Metódusok között
 • Változó deklarációk és a blokk első utasítása között
 • Blokk vagy egysoros megjegyzés előtt
 • A metódus logikai egységei között (jellemzően 3-10 soronként)

Üres szóközöket alkalmazunk a következő esetekben:

 • A kulcsszó és a ’(’ között:
  while (true) {
        ...
    }
 • A paraméterlistában vesszők után
 • A ’.’ kivételével minden bináris operátor előtt és után, unáris operátorok esetén azonban nem alkalmazzuk:
    a += c + d;
    a = (a + b) / (c * d);

    while (d++ = s++) {
        n++;
    }
    printSize("size is " + foo + "\n");
 • A for utasításban a ‘;’-k után:
  for (expr1; expr2; expr3)
 • Explicit konverzió esetén:
  myMethod((byte) aNum, (Object) x);
    myMethod((int) (cp + 5), ((int) (i + 3)) + 1);