Jelenlegi hely

24.5. Utasítások

Egyszerű utasítások

Soronként csak egy utasítás szerepel:

argv++;       // Correct
argc--;       // Correct 
argv++; argc--;       // AVOID!

Összetett utasítások

Az összetett utasítás ’{’ és ’}’ között utasítások sorozatát tartalmazza. A tartalmazott utasítások egy közzel (4 szóközzel) bentebb kezdődnek, mint az összetett utasítás blokk.

Feltételes utasítások

Az if, if-else, if else-if else utasítások:

if (condition) {
    statements;
}

if (condition) {
    statements;
} else {
    statements;
}

if (condition) {
    statements;
} else if (condition) {
    statements;
} else{
    statements;
}

Mindig alkalmazzuk a blokkot jelző { és } karaktereket. E nélkül több a hibalehetőség.

if (condition) //AVOID! THIS OMITS THE BRACES {}!
    statement;

A switch szokásos formája:

switch (condition) {
case ABC:
    statements;
    /* falls through */

case DEF:
    statements;
    break;

case XYZ:
    statements;
    break;

default:
    statements;
    break;
}

Mindig írjuk ki a break utasítást. Ha nem kell kilépni a case végén, akkor megjegyzéskén szerepeljen.

Ciklusutasítások

A for utasítás formája a következő:

for (initialization; condition; update) {
    statements;
}

A törzs nélküli utasítás blokk nélkül, ’;’-el írható:

for (initialization; condition; update);

Amikor használjuk a ’,’ operátort az inicializáló vagy a növekmény részben, akkor a kód nehezebben áttekinthető lesz. Érdemes megfontolni, hogy ilyen esetben nem jobb-e az inicializációt a ciklus elé írni.

A szokásos és az üres törzsű while utasítás formája:

while (condition) {
    statements;
}

while (condition);

A do-while formája:

do {
    statements;
} while (condition);

try-catch utasítás

try {
    statements;
} catch (ExceptionClass e) {
    statements;
}
try {
    statements;
} catch (ExceptionClass e) {
    statements;
} finally {
    statements;
}