Jelenlegi hely

18.3. Eldobható osztályok és leszármazottai

Az ábra a Throwable osztály és annak legjelentősebb származtatott osztályait (osztályhierarchiáját) reprezentálja. Amint láthatjuk, a Throwable osztálynak kettő direkt módon származtatott utódja van: Error és Exception.

Throwable Class

Error osztály

Ha a művelet valamilyen okból kifolyólag nem hajtható végre, sikertelen a végrehajtás, a Java virtuális gép Error-t fog dobni. Egyszerű programok nem kapnak el, illetve nem dobnak Error-t.

Exception osztály

A legtöbb program elkap és dob objektumokat, melyek az Exception osztályból származnak. A legtöbb általunk megírt program elkap és dob kivételeket (jelzi a hibát).

Az Exception osztálynak számos leszármazottja definiált a Java Platformban, ezek a leszármazottak jelzik a különböző típusú kivételeket. Például IllegalAccessException jelzi, ha egy különös metódus nem található, a NegativeArraySizeException pedig, ha egy tömb méretét helytelenül adtunk meg (negatív szám).

A RuntimeException kivételek futás közben generálódnak a Java Virtuális gép által. Ennek egyik példája a NullPointerException, mely akkor jön létre, ha egy metódus megpróbál hozzáférni null hivatkozással valamely objektumhoz.