Jelenlegi hely

16.3 Ellenőrző kérdések

Igaz vagy hamis? Indokolja!

 • Az interfész csak metódust tartalmazhat, változót nem.
 • Minden osztály legfeljebb egy interfészt implementálhat.
 • Az interfész összes változója implicit static.
 • Az interfésznek nincs konstruktora.
 • Az interfész összes metódusa implicit public.
 • Ha egy osztály megvalósít egy interfészt, azt a uses kulcsszóval kell jelezni.
 • Az interfész összes metódusa implicit abstract.
 • Az interfész összes változója implicit public.
 • Az interfészt megvalósító osztálynak minden, az interfészben deklarált metódust implementálni kell.
 • Létre lehet hozni interfész-referenciát.
 • Minden interfésznek van őse.
 • Az interfész összes változója implicit final.
 • Minden interfészt legalább egy osztályban meg kell valósítani.
 • Az interfész metódusainak nincs törzse.
 • Az interfész és az absztrakt osztály között nincs lényeges különbség.